Penal - infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - infracţiune de reţinere şi nevărsare a sumelor reprez. impozite - l. 241/2005

Hotărâre 1083 din 24.10.2011


1. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş din 12.10.2010 emis in dosarul nr. 6354/P/2010 si înregistrat la Judecătoria Targu-Mureş in urma sesizării instanţei sub nr. 14175/320/2010 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatei F (Cretan) M, fiica lui Niculae si Margareta, născuta la 01.11.1980 in Luduş, jud. Mureş, CNP , domiciliata  in Targu-Mureş, , jud. Mureş, ffl in Targu-Mureş, str. , jud. Mureş, fără antecedente penale, sub acuza săvârşirii infracţiunii de reţinere si nevărsare a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa in cel mult 30 de zile de la scadenta, prevăzuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, constând in aceea ca in perioada 25.08.2008 – 25.04.2009 in calitate de administrator al SC Exalexim SRL, in mod repetat si in baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a reţinut si nu a virat cu intenţie pe destinaţiile legale suma totala de 8959 lei, reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa.

Pentru termenul de judecata din 27.01.2011 Statul Roman, reprezentat prin Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala si prin Direcţia Generala a Finanţelor Publice Mureş s-a constituit parte civila împotriva inculpatei prin cererea depusa prin Serviciul Registratura al instanţei, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 8959 lei, reprezentând debit plus accesorii aferente calculate pana la data achitării integrale a debitelor.

2. In ce priveşte probaţiunea

In faza de urmărire penala a fost audiata inculpata, care a recunoscut acuza si prejudiciul reclamat de partea civila, arătând ca regreta situaţia creata, ca aceasta a fost generata de lipsa lichidităţilor in firma, cele avute fiind folosite la plata salariaţilor si a chiriei spaţiului unde firma isi desfăşura activitatea in perioada vizata; au fost verificate, fiind întocmit proces verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, următoarele acte contabile si de munca: fisa sintetica totala a plătitorului SC Exalexim SRL pentru perioada 2007 si balanţele analitica si sintetica a societarii pentru perioada vizata (36-45 dup); lista angajaţilor SC Exalexim SRL din perioada 25.08.2008 – 25.04.2009; au fost verificate deasemenea lista administratorilor SC Exalexim SRL pentru perioada vizata, precum si cazierul judiciar al inculpatei.

In faza de judecata inculpata nu a fost audiata deoarece s-a constatat ca se sustrage de la judecata cauzei, fiind citata de la toate adresele cunoscute fără a se prezenta in instanţa, in condiţiile in care a depus mai multe înscrisuri la dosar pe parcursul judecaţii.

3.Analiza probelor administrate

Din punct de vedere al conţinutului constitutiv al infracţiunii sub aspectul căreia este sesizata instanţa, din analiza probelor administrate in faza urmăririi penale si in cea de judecata, instanţa retine următoarea situaţie de fapt:

Din punct de vedere al laturii obiective, inculpata F (Cretan) M in perioada 25.08.2008 – 25.04.2009 in calitate de administrator al SC Exalexim SRL, in mod repetat a reţinut si nu a virat cu intenţie pe destinaţiile legale suma totala de 8959 lei, reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa,  constând in: 3263 lei debite neachitate cu titlul de impozit pe veniturile salariale; 3371 lei debite neachitate cu titlul de contribuţie individuala la asigurările sociale de stat; 2137 lei  debite neachitate cu titlul de contribuţie individuala  la asigurările sociale de sănătate; 188 lei debite neachitate cu titlul de contribuţie individuala  la asigurările pentru şomaj.

Din punct de vedere al laturii subiective, având in vedere circumstanţele reale ale săvârşirii faptei si declaraţiile inculpatului care a recunoscut ca banii intraţi in societate in perioada respectiva au fost folosiţi pentru a plăţi utilităţile si salariaţii, instanţa deduce ca aceasta a fost săvârşită de inculpata cu intenţie directa, in condiţiile art. 19 alin. 1 lit. a Cod penal si in realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale

Pentru a retine aceasta situaţie de fapt instanţa s-a întemeiat pe toate probele administrate in cauza si nu a înlăturat nicio proba.

În drept, instanţa retine la 01.01.2011 a intrat in vigoare art. 144 lit.p din Legea nr. 263/2010 publicata in MO 852/20.12.2010 prin care fapta persoanei de a nu vira, timp de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat, contribuţie de asigurările sociale reţinuta de la angajat iar prin art. 196 lit. ş al referitei legi au fost abrogate orice alte dispoziţii contrare celor prevăzute de lege, dezincriminând astfel fapta respectiva.

În aceste condiţii întrucât, calificarea ca si contravenţie antemenţionată a survenit  pe parcursul judecării cauzei, având natura unei legi mai favorabile pentru inculpata in condiţiile art. 13 Cod penal, instanţa apreciază ca fapta inculpatei din perioada 25.08.2008 – 25.04.2009 când, in calitate de administrator al SC Exalexim SRL, in mod repetat, cu intenţie directa si in realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale a reţinut si nu a virat cu intenţie pe destinaţiile legale suma totala de 5588 lei, reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa,  constând in: 3263 lei debite neachitate cu titlul de impozit pe veniturile salariale; 2137 lei  debite neachitate cu titlul de contribuţie individuala  la asigurările sociale de sănătate; 188 lei debite neachitate cu titlul de contribuţie individuala  la asigurările pentru şomaj, întruneşte atât pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infracţiunii de reţinere si nevărsare a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa in cel mult 30 de zile de la scadenta, prevăzute si pedepsite de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 13 Cod penal

In concluzie, din coroborarea tuturor probelor administrate in cauza, instanţa retine ca  fapta in urma săvârşirii căreia inculpata a fost trimisa in judecata in prezenta cauza exista, constituie infracţiunea  prevăzuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, motiv pentru care, in temeiul art. 345 alin. 2 C.proc.pen, o va condamna pe acesta.

 In ce priveşte individualizarea aplicării pedepsei ce o va pronunţa in privinţa inculpatei, instanţa va tine seama de dispoziţiile părţii generale ale Codului penal, de limitele de pedeapsa fixate pentru infracţiunea in chestiune in partea speciala a acestuia, de gradul de pericol social al faptei săvârşirii de persoana infractorului si de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penala.

Apreciind in concret gradul de pericol social al faptei,  instanţa retine un grad de pericol relativ ridicat al acesteia, rezultat din urmarea produsa, respectiv prejudicierea statului cu o suma relativ însemnata intr-o perioada semnificativa de timp.

In ce priveşte persoana inculpatei, instanţa retine ca acesta  este nu este cunoscuta cu antecedente penale.

In ce priveşte împrejurările ce atenuează răspunderea penala a inculpatului, instanţa va retine circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 alin.1 lit a Cod penal, reprezentata de conduita buna a acesteia înainte de săvârşirea infracţiunii, nefiind cunoscuta cu antecedente penale si respectiv de art. 74 alin.1 lit c Cod penal, si respectiv reprezentata de atitudinea avuta după săvârşirea infracţiunii, dedusa din comportarea sincera pe care a avut-o in cursul procesului, acesta recunoscând si regretând săvârşirea faptei.

In sensul de mai sus, luând in considerare si dispoziţiile art. 80 alin. 1, 2 Cod penal, instanţa apreciază ca aplicarea in privinţa inculpatului a pedepsei de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii cercetate in cauza este adecvata in concret tuturor exigentelor legii penale.

In ce priveşte individualizarea executării  pedepsei rezultante ce se va aplica inculpatei, având in vedere ca aceasta este mai mica de 3 ani si ca inculpata nu este cunoscuta cui antecedente penale, instanţa apreciază ca scopul coercitiv si de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat  poate fi atins, in condiţiile  art. 81 si 82 Cod penal, chiar fără executarea acesteia, apreciere dedusa din împrejurarea este integrata social, fiind întreprinzător privat.

In ce priveşte latura civila a procesului penal

Din analiza probelor administrate in faza urmăririi penale si in cea de judecata, instanţa apreciază ca sunt îndeplinite condiţiile cumulativ prevăzute de art. 998 Cod civil si 14 Cod de procedura penala pentru angajarea răspunderii civile delictuale a inculpatului in raport cu  partea civila in cadrul procesului penal, anume: existenţa unei fapte ilicite a inculpatului, existenta prejudiciului suferit de persoana vătămata ca urmare a săvârşirii de către inculpat a faptei ilicite, existenţa unei legături de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, existenta vinovatei inculpatului care a cauzat prejudiciul, prejudiciul persoanei vătămate constituita parte civila a fost cauzat prin săvârşirea infracţiunii pentru care inculpatul este cercetat in procesul penal, existenta manifestării de voita a părţii vătămate  de a fi despăgubita.

Astfel, in speţă, fapta ilicita este reprezentata de însăşi infracţiunea  de reţinere si nevărsare a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa in cel mult 30 de zile de la scadenta constatata a fi fost săvârşitâ de inculpat, care sub aspectul laturii civile constituie un delict civil in dauna persoanei vătămate. In acest sens, prin reţinerea si nevirarea sumelor la bugetul statului, inculpatul a inculpatul a  încălcat dreptul statului de a dispune de ele.

Prejudiciul este constituit de diminuarea patrimoniului părţii civile in urma săvârşirii infracţiunii cu valoarea sumelor reţinute si nevirate, plus accesorii pana la achitarea efectiva; raportul de cauzalitate rezulta din circumstanţele săvârşirii faptei;  vinovăţia inculpatului sub aspect civil poate fi dedusa a fortiori odată ce a fost stabilita sub aspect penal pentru aceeaşi fapta; partea civila reclama un prejudiciu suferit in urma săvârşirii unei infracţiuni.

In ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului suferit de partea civila, in urma dezincriminării faptei angajatorului de a nu plăţi contribuţie individuala la asigurările sociale de stat, instanţa apreciază ca  este probat numai pentru suma totala de 5588 lei, reprezentând debite cu regim de reţinere la sursa neachitate insa plus accesorii.

4. Pentru toate aceste motive instanţa in baza art. 345 alin. 2 Cod procedura penala,  raportat la  art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, a art. 74 alin.1 lit. a, c Cod penal, a art. 80 alin.1, 2 Cod penal si a art. 13 Cod penal, va condamna pe inculpata F (Cretan) M, fiica lui Niculae si Margareta, născuta la 01.11.1980 in Luduş, jud. Mureş, CNP 2801101261701, domiciliata  in Targu-Mureş, str. Depozitelor, nr. 5/18, jud. Mureş, ffl in Targu-Mureş, str. P-ta Armatei, nr. 36 C, ap. 17, jud. Mureş, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere si nevărsare cu intenţie, in termenul legal, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursa.

In temeiul art. 71 Cod. pen, art. 20 alin 2 din Constituţia României si art. 1 din Convenţia E.D.O, va interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, de la data rămânerii definitive pana la terminarea executării pedepsei, pana la graţierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, cu titlul de pedeapsa accesorie.

In baza art. 81 Cod penal, va suspenda condiţionat executarea pedepselor aplicate, respectiv a pedepsei  principale de 1 an închisoare si a pedepsei accesorii acesteia, pe durata termenului de încercare de 3 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal.

In temeiul art. 359 Cod procedura penala raportat la  art. 83 Cod penal, va atrage atenţia inculpatei ca săvârşirea din nou a unei infracţiuni in cursul termenului de încercare poate atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, in acest caz urmând sa execute cu privare de libertate ambele pedepse cumulate aritmetic.

In baza art. 346 alin. 1 Cod de procedura penala, raportat la art. 14 alin 3 lit. a si alin 4 Cod de procedura penala, raportat la art. 998 Cod civil, va admite in parte acţiunea civila formulata de partea vătămata-civila Statul Roman prin reprezentanţi legali si obliga pe inculpata F (Cretan) M către partea civila Statul Roman, reprezentat prin Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala si prin Direcţia Generala a Finanţelor Publice Mureş, cu sediul in Targu-Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, jud. Mureş la plata sumei totale de 5588 lei reprezentând debite neachitate (3263 impozit pe veniturile din salarii, 188 lei contribuţie individuala de asigurări pentru şomaj reţinuta de la salariaţi si 2137 lei contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinuta de la asiguraţi) plus majorări de întârziere calculate la acestea de la data scadentei pana la data achitării integrale,  in baza art. 119 si 120 din OG. nr. 92/2003 anterior modificării acestora prin OUG nr. 39/2010.

In temeiul art. 191 alin. 2 din Codul de procedura penala, va obliga inculpata la plata cheltuielilor judiciare avansate in cauza de stat, in cuantum total de 250 lei, din care 100 de lei sunt aferenţi fazei de urmărire penala.