Divort fara copii

Sentinţă civilă 603 din 24.02.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR.603 din 24 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instanţe la data de 28-01-2009 şi înregistrată la nr…/327/2009, reclamanta …, domiciliată în sat …, judeţul Tulcea l-a chemat in judecata pe pârâtul …., domiciliat în comuna …, judeţul Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 03-09-1990 şi înregistrată la data de sub nr… în Registrul stării civile al Primăriei comunei Izvoarele, din vina exclusivă a pârâtului, şi revenirea sa la numele avut anterior căsătoriei.

 În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în anul 1990 şi încă de la începutul căsătoriei, între părţi au existat grave neînţelegeri care s-au amplificat pe parcursul timpului şi s-a ajuns la despărţirea în fapt care a intervenit în urmă cu 4 ani. În continuare reclamanta a mai arătat că din căsătoria cu pârâtul nu au rezultat copii minori, iar comportamentul acestuia pe parcursul anilor de căsătorie a fost unul dintre cel mai ostil, relaţiile de familie fiind grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei fiind practic imposibilă.

În dovedirea, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri şi martori, depunând la dosar şi certificatul de căsătorie în original seria CE nr.733703/26-01-2009.

Cererea nu a fost motivată în drept.

La termenul de judecată din 24 februarie 2009, părţile au fost prezente în faţa instanţei, verificându-se identitatea acestora, termen la care acestea şi-au exprimat acordul cu privire la desfacerea căsătoriei.

 Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile incidente în cauză, instanţa va admite cererea reclamantei, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art.38 C.fam. divorţul se poate pronunţa prin acord dacă până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie.

În cauza de faţă sunt îndeplinite condiţiile instituite de textul de lege mai sus arătat, cât şi cerinţele legale prevăzute de art.6131 C.pr.civ., motiv pentru care instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi în temeiul disp.art.42 din acelaşi cod va dispune revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei şi anume cel de „…”.

Domenii speta