Divort fara copii

Sentinţă civilă 719 din 04.03.2009


SC.719 din 04.03.2009

I N S T A N Ţ A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanţii ……….. si …………. au sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 01.07.2006, precum si revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei de către mama sa, respectiv …………….

2. La termenul din 25.02.2009, părţile au fost prezente in instanţa, exprimându-si acordul in privinţa desfacerii casatoriei.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Reclamanţii …………… si ……………. s-au căsătorit la data 01.07.2006, fapt consemnat de certificatul de căsătorie emis de Primăria com. Murighiol (seria CD nr. 862625).

4. Instanta constata ca in cauza sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 38(2) din Codul Familiei, respectiv (a) de la încheierea casatoriei a trecut mai mult de un an ; (b) din căsătorie nu au rezultat copii minori si (c) exista acordul comun al soţilor in privinţa desfacerii casatoriei.

5. Astfel, se va dispune desfacerea casatoriei încheiate intre parti in baza acordului acestora.

6. In ceea ce priveşte revenirea reclamantei …………….. la numele avut anterior casatoriei de către mama sa, instanţa apreciază ca acest capăt de cerere este nefondat. Potrivit art. 40 din Codul Familiei, la desfacerea casatoriei nu se poate reveni decât la numele avut anterior casatoriei, si nu la numele avut de alta persoana.

7. Prin urmare, se va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de …………...

Domenii speta