Divort-perimare

Sentinţă civilă 564 din 23.02.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR.564

Şedinţa publică de la 23.02.2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamantul ………….. domiciliat în …………. în contradictoriu cu pârâta ………. cu domiciliul în ………….., cu petiţia înregistrată la nr. ……………… din …………...

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de ……….., de când cauza a fost suspendată pentru lipsa părţilor şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.