Partaj

Sentinţă civilă 7366 din 09.11.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta  civila nr. 7366

Sedinta publica din data de  09.11.2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile având ca obiect partaj judiciar formulata de reclamantul X, domiciliat în.........., în contradictoriu cu pârâta Y, domiciliata în ............

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de catre avocat A iar, pentru pârâta a raspuns avocat B.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul  cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa  care,

Cei prezenti învedereaza instantei ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantului solicita  admiterea actiuni formulate, iesirea partilor din indiviziune, omologarea raportului de expertiza efectuat în cauza, în varianta 1, lot 1,  solicitând compensarea cheltuielilor de judecata.

Aparatorul pârâtei solicita admiterea în parte a actiunii formulate, învederând ca lasa la aprecierea instantei alegerea variantei de lotizare.

JUDECATA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg Jiu la data de 05.01.2010, sub nr. 215/318/2010, reclamantul X a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâta Y sa dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor realizate de catre acestia în timpul concubinajului, în cote de 50 % pentru fiecare.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca a convietuit cu pârâta în relatii de concubinaj în perioada decembrie 1997- august 2009 si, la imobilul proprietatea pârâtei, au realizat împreuna urmatoarele îmbunatatiri:

- au renovat doua camere, tavan, rigips

- tocarie termopan (usi, ferestre)

- parchet laminat în doua camere, una parchet, una pardoseala

- mobila de sufragerie compusa din: canapea extensibila, sifonier, vitrina pe tot peretele

- au  renovat partial o alta camera,  pardoseala si zugraveala

- frigider Arctic

- TV color Daewoo

- masina de spalat

- au renovat hotul de la intrare, gresie, zugraveli

- au construit o fântâna

- au montat un hidrofor

- au construit un gard de beton în fata casei 25-30 m, porti de metal

- au pus tabla pe acoperis în locul tiglei vechi

- anexe gospodaresti (cotete pentru animale, din scândura si ciment)

- un calculator

- o combina muzicala

- un motoscuter

- o masina de tuns iarba

- o bormasina

Reclamantul a aratat ca, atât el cât si pârâta, au lucrat în strainatate, banii realizati fiind investiti la renovarea imobilului si achizitionarea de bunuri iar în perioada în care pârâta era plecata în strainatate el era cel care muncea în gospodarie si se îngrijea de cresterea copilului pârâtei provenit dintr-o alta casatorie.

 A mai aratat reclamantul ca în luna august a anului 2009 pârâta l-a alungat de la domiciliu, bunurile achizitionate împreuna ramânând în folosinta acesteia.

Prin precizarea actiunii depusa la dosar la data de 26.01.2010, prin serviciul registratura,  reclamantul a solicitat introducerea la masa partajara a urmatoarelor bunuri:

- sifonier

- 2 canapele +1 pat cu relaxa

- 2 fotolii

- o relaxa mobila

- multiple seturi farfurii, linguri, furculite, cutite, bibelouri

- un birou pentru calculator

- 3 mese + 6 scaune

- mobila bucatarie: 2 corpuri + o vitrina

- un gard interior scândura, aproximativ 50 m

- 0,50 ha pamânt arabil, plantat cu vie

- o bormasina electrica

- o  autofiletanta

- un polidisc

- 3 televizoare

Prin întâmpinarea formulata în cauza pârâta Y a solicitat admiterea în parte cererii de chemare în judecata, precizând ca este de acord sa îi dea pârâtului 10% din bunurile realizate împreuna; cu cheltuieli de judecata.

Pârâta a aratat ca nu este de acord ca bunurile pe care le-a realizat împreuna cu pârâtul în perioada concubinajului sa fie împartite în cota de 50 % pentru fiecare având în vedere ca în perioada în care au convietuit împreuna pârâtul nu a avut niciodata serviciu, ea fiind singura care întretinea familia, cumparând mâncare, platind facturile si dându-i bani pârâtului pentru a-si cumpara tigari, acesta având si darul betiei, fiind mai tot timpul sub influenta bauturilor alcoolice. 

A mai aratat  pârâta ca în momentul în care a plecat la munca în Italia pârâtul nu a vrut sa mearga, afirmând ca acolo este prea multa munca iar cu bani pe care i-a trimis acasa au fost realizate toate îmbunatatirile pe care reclamantul le-a mentionat în cererea de chemare în judecata, mentionând ca  împreuna cu ei a locuit si mama sa care avea venituri.

În drept au fost invocate prevederile articolului 115-119 Cod de Procedura Civila.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost administrate proba cu înscrisuri, proba testimoniala, fiind audiati în acest sens martorii C .I, P. I, I.A, M.E, P. E,  M.N  si proba cu expertiza tehnica de specialitate.

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 18.05.2010 instanta a admis în  parte, în principiu, actiunea formulata de reclamantul X,  în contradictoriu cu pârâta Y, s-a constatat ca în perioada concubinajului  partile au schimbat acoperisul la imobilul casa de locuit apartinând pârâtei, au renovat holul de la intrare si doua camere, acestea din urma fiind gletuite si vopsite cu vopsea lavabila, au schimbat o usa si ferestrele, au mobilat doua camere, au construit o fântâna cu hidrofor si un gard de beton cu porti de fier si s-a dispus  iesirea partilor din starea de indiviziune cu privire la bunurile mentionate mai sus în cote de câte 1/2 pentru fiecare.

Pentru a pronunta aceasta încheiere de admitere în principiu instanta a retinut ca în perioada decembrie 1997 - august 2009 partile au locuit împreuna în locuinta proprietatea reclamantei, întretinând relatii de concubinaj.

În perioada concubinajului, astfel cum a rezultat  din declaratiile martorilor, partile au schimbat acoperisul la imobilul casa de locuit apartinând pârâtei, au renovat holul de la intrare si doua camere, acestea din urma fiind gletuite si vopsite cu vopsea lavabila, au schimbat o usa si ferestrele, au mobilat doua camere, au construit o fântâna cu hidrofor si un gard de beton cu porti de fier, celelalte bunuri mentionate de reclamant în cererea de chemare în judecata si cererea completatoare nefiind dovedite.

În ceea ce priveste dreptul de proprietate al partilor asupra acestor bunuri realizate împreuna instanta a retinut  ca prezumtia de comunitate asupra bunurilor nu opereaza si pentru concubini, dispozitia prevazuta de art. 30 din Codul familiei fiind aplicabila numai bunurilor dobândite în timpul casatoriei, astfel încât concubinii nu pot fi considerati în baza legii proprietari în devalmasie asupra bunurilor dobândite în timpul convietuirii lor.

Aceasta nu împiedica însa constatarea pe baza conventiei lor, expresa ori tacita, ca bunurile s-au dobândit pentru a fi proprietatea lor indiviza, în raport de contributia fiecaruia, indiferent pe numele caruia dintre ei a fost achizitionat bunul, fiind îndreptatit fiecare dintre ei sa faca dovada, potrivit dreptului comun, inclusiv prin prezumtiile reglementate de art. 1203 din Codul civil, ca a dobândit bunul, prin contributia materiala comuna.

Astfel, pe fondul cauzei, ceea ce trebuie sa dovedeasca reclamantul potrivit art. 1169 Cod Civil este ca intentia concubinilor a fost acea de a dobândi bunurile în coproprietate si au contribuit material în acest sens.

Instanta a  constat ca toti martorii audiati în cauza au confirmat relatia de concubinaj dintre parti, relatie care a avut caracter de continuitate si a durat o perioada îndelungata de timp, partile locuind si gospodarind împreuna, în perioada în care pârâta a fost plecata la munca în strainatate reclamantul fiind cel care s-a îngrijit de copilul si mama concubinei sale.

Instanta  a apreciat  astfel ca aceasta stare de fapt prezuma ca între parti a existat o conventie tacita ca toate bunurile dobândite de ei sa fie ori sa constituie proprietatea lor indiviza, acestia comportându-se ca o adevarata familie.

În ceea ce priveste cota de contributie a partilor la dobândirea bunurilor instanta a  retinut  ca pârâta a fost plecata o perioada mai îndelungata de timp la munca în strainatate, respectiv aproximativ 5 ani conform declaratiei martorului M. E în timp ce pârâtul a muncit în strainatate o perioada mai mica. Pe de alta parte instanta a retinut  ca martorii au declarat faptul ca reclamantul în perioada concubinajului a muncit cu ziua prin sat primind bani pentru munca prestata, a avut grija de mama si copilul pârâtei si de asemenea a ajutat efectiv la toate lucrarile de renovare realizate la locuinta pârâtei, apreciind astfel ca se poate retine faptul ca partile au avut contributie egala la dobândirea bunurilor realizate în perioada concubinajului.

Instanta a dispus  efectuarea unei expertize tehnice de specialitate în vederea identificarii, evaluarii si lotizarii bunurilor, la formarea loturilor urmând a se tine seama de eventualul acord al partilor, de marimea cotei parti ce se cuvine fiecareia ori masa bunurilor de împartit, de natura bunurilor, domiciliul partilor si modul de folosinta actuala a bunurilor.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa admita în parte actiunea formulata de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Y, sa dispuna iesirea partilor din starea de indiviziune, sa omologheze raportul de expertiza întocmit în cauza de expert C.M, sa atribuie bunurile conform variantei 1 de lotizare si sa compenseze cheltuielile de judecata.

În ceea ce priveste alegerea variantei de lotizare instanta a retinut ca prima varianta propusa de expert respecta criteriile de lotizare prevazute de art. 741 Cod civil si art. 6799 Cod de procedura civila conform carora trebuie sa se dea fiecarei parti, pe cât se poate, aceeasi cantitate de bunuri mobile si imobile, de drepturi sau creante de aceeasi valoare, la formarea si atribuirea loturilor fiind necesar sa se tina seama de marimea cotei parti ce se cuvine fiecaruia ori masa bunurilor de împartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari, înainte de a cere împarteala, au facut constructii, îmbunatatiri sau alte asemenea. 

Astfel, instanta retine ca tot ceea ce au dobândit partile împreuna reprezinta îmbunatatiri si bunuri achizitionate pentru imobilul casa de locuit proprietatea pârâtei, reclamantul parasind acest imobil ce a ramas în stapânirea pârâtei. În aceste conditii, tinând seama si de pozitia aparatorului reclamantului exprimata cu ocazia concluziilor asupra fondului instanta apreciaza ca varianta 1 de lotizare propusa de expert este cea care respecta în totalitate criteriile de atribuire prevazute de lege.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata, pentru compensarea acestora instanta a avut în vedere faptul ca obiectul prezentului dosar este o cerere de iesire din indiviziune în care partile au calitati duble, fiind atât reclamati cât si pârâti, dispozitiile art. 274-277 Cod de procedura civila precum si punctul de vedere al partilor exprimat cu ocazia concluziilor pe fondul cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul X, domiciliat în......, în contradictoriu cu pârâta Y, domiciliata în ................

Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.

Omologheaza raportul de expertiza întocmit în cauza de expert C.M si atribuie bunurile conform variantei 1 de lotizare.

Compenseaza cheltuielile de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 09.11.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

RED S.M/ THRED SM/

4 EX/25.11.2010

Domenii speta