Partaj bunuri comune perimare

Sentinţă civilă 746 din 09.02.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 746

Şedinţa publică de la 09 martie 2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamanta ............, domiciliată în .............ulcea, în contradictoriu cu pârâtul ..........., cu acelaşi domiciliu, cu petiţia înregistrată la nr. ............. din ............

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de ............, de când cauza a fost suspendată în temeiul disp. art. 1551 C.p.c. întrucât reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune la dosar dovada publicării citaţiei pentru pârât într-un ziar de largă circulaţie, dată de la care, dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Domenii speta