Obligatie de plata.

Sentinţă comercială 1399 din 15.10.2009


Dosar nr. ... Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA COMERCIALA Nr. 1399

Sedinta publica de la 15 Octombrie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE ...

Grefier ...

Pe rol fiind judecarea cererii formulata de reclamanta SC  A.T. Asigurari SA, împotriva pârâtului P.G.

La apelul nominal facut în sedinta publica  a raspuns pentru reclamanta cons.jur. N. C., lipsa fiind  pârâtul.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei, de catre grefierul de sedinta, dupa care reprezentanta petentei a depus la dosarul cauzei în copie polita nr. 6540204/10.03.2005 si anexele aferente, astfel încât, constatând  dosarul în stare de judecata,  s-a acordat cuvântul pe fond.

Cons.jur. N. C. pentru  reclamanta a solicitat admiterea actiunii asa cum a  fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

J U D E C A T A

Prin cererea înregistrata sub nr. ... pe rolul Judecatoriei Tg.Jiu, reclamanta  SC  A.T. Asigurari SA Bucuresti - Sucursala Tg.Jiu a chemat în judecata pe pârâtul P.G. , solicitând instantei ca, prin sentinta ce va pronunta, sa  fie obligat acesta la plata sumei de  228,41  lei, actualizata la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii  reclamanta  a aratat ca , în  fapt, SC R. SA a încheiat cu pârâtul P.G.  contractul de credit nr. 22643/2005  care avea ca obiect cumpararea în rate a unor bunuri electrocasnice, cumparatorul având obligatia de a plati  ratele în conformitate cu prevederile contractului si scadentar.

A precizat reclamanta ca SC R. SA este asiguratul sau în baza politei de asigurare nr. 6540204/10.03.2005 valabila pâna la data de 10.03.2007 prin care si-a asigurat riscul pierderilor  financiare suferite ca urmare a neîncasari (totale sau partiale) de la clientii utilizatori a ratelor de leasing.

A sustinut reclamanta ca prin adresa nr. 823/23.02.2008 SC R. SA a avizat cu privire la producerea riscului asigurat  prin neachitarea ratelor scadente de catre client, ocazie cu care a instrumentat dosarul de dauna  nr. 07/146/085/FR-85/CLS achitând asiguratorului despagubirea de 228,41 lei cu OP  175/15.03.2007 data la care s-a subrogat în drepturile asiguratului în conformitate cu prevederile art. 22 din L 136/1995, data de la care se naste dreptul de a solicita suma de la cel care a produs prejudiciul.

 În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe art. 22  din  Legea  136/1995, art. 998 -999 C.civ.  si art. 242 C.p.civ.

In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar, în copie, polita de asigurare,  6712405/25.210.2003, adresa nr, 1278/22.09.2006 de convocare a pârâtului si confirmarea de primire a acestei adrese.

Cererea a fost legal timbrata.

Pârâtul desi legal citat a lipsit în mod nejustificat, împrejurare pe care instanta urmeaza a o considera potrivit art. 225 C.p.civ. ca un început de dovada în folosul partii potrivnice, dovada care  coroborata cu înscrisurile depuse de catre reclamanta probeaza temeinicia sustinerilor acesteia.

Din înscrisurile depuse de catre reclamanta la dosarul cauzei, instanta retine ca SC R. SA a încheiat cu pârâtul P.G.  contractul de credit nr. 22643/2005  care avea ca obiect cumpararea în rate a unor bunuri electrocasnice, cumparatorul având obligatia de a plati  ratele în conformitate cu prevederile contractului si scadentar, iar  SC R. SA este asiguratul reclamantei asa cum rezulta din polita de asigurare nr. 6540204/10.03.2005 valabila pâna la data de 10.03.2007 prin care si-a asigurat riscul pierderilor  financiare suferite ca urmare a neîncasari ratelor  de la clientii utilizatori .

Astfel, reclamanta a instrumentat dosarul de dauna  nr. 07/146/085/FR-85/CLS achitând asiguratorului suma de 228,41 lei, cu OP  175/15.03.2007 data la care s-a subrogat în drepturile asiguratului .

Din cele expuse instanta retine ca reclamanta a facut dovada îndeplinirii conditiilor admisibilitatii actiunii civile în raspundere delictuala a pârâtului, întemeiata pe disp.art. 998,999 C.civ. astfel ca,  în temeiul art. 22 din L. 136/1995, urmeaza sa oblige pârâtul  sa achite reclamantei suma de 228,41 lei , reprezentând debit restant.

Având în vedere disp.art. 274 C.p.civ. pârâtul  va fi obligat si la plata sumei de 628 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa de timbru si  timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea civila, formulata de reclamanta SC  A.T. Asigurari SA împotriva pârâtului P.G.

Obliga pârâtul la plata sumei de 228,41 lei, reprezentând debit în restant, suma  ce se actualiza pâna la data platii efective.

Obliga pârâtul la plata sumei de  28 lei, cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica , azi,  15 Octombrie 2009, la Judecatoria Tg-Jiu

Presedinte,

Grefier,

BD/V.M. 13 Noiembrie 2009

Domenii speta