Constatare nulitate hcj.

Sentinţă civilă 8109 din 04.12.2009


Dosar nr. ..........Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA T.J.

T.J.

Sentinta civila Nr. 8109

Sedinta publica de la 04 Decembrie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE ...........

Grefier ........

Pe rol  fiind judecarea cererii formulata de catre reclamanta V.V. în contradictoriu cu pârâtii S.E., T.C., P.G., D.C., T.I., T.C.A., intimatele C.L.F.F.F., C.J.G.F.F., D.S.T., judecarea cererii reconventionale formulate de catre pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C. în contradictoriu cu reclamanta V.V. si intimatele C.L.F.F.F. si C.J.G.F.F., judecarea cererii de chemare în garantie formulata de catre pârâtii T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C. împotriva chematilor în garantie primarul P.C. în calitate de presedinte al C.L.F.F.F. si C.L.F.F.F., precum si judecarea cererii de interventie formulata de catre intervenientul D.M. în contradictoriu cu pârâtii  T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C..

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamanta fiind reprezentata de  catre procurator V.G.V. asistat de avocat D.N., pârâtii S.E., T.C., P.G., D.C., T.I., T.C. A fiind reprezentati de avocat G.C..

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei  de catre grefierul de sedinta, se constata depusa la dosar prin serviciul registratura al instantei o precizare din partea reclamantei  si întâmpinare din partea pârâtilor S.E., T.C., D.C., T.I., T.C. A însotita de acte doveditoare, dupa care procuratorul V.G.V. pentru reclamanta depune la dosar o cerere de renuntare la judecata din partea reclamantei la actiunea principala si constatându-se procesul în stare de judecata, s-a acordat cuvântul în fond.

Avocat D.N. pentru reclamanta a lasat la aprecierea instantei solutionarea cauzei cu privire la actiunea principala formulata de catre reclamanta solicitând totodata respingerea cererii de chemare în garantie formulata de catre pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T A C si D.C., respingerea cererii reconventionale formulata de catre pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T A C si D.C., lasând la aprecierea instantei solutionarea cererii de interventie formulata de catre intervenientul D.M., cu obligarea la cheltuieli de judecata catre reclamanta V.V..

Avocat G.C. pentru pârâtii-reclamanti S.E., T.C., P.G., D.C., T.I., T.C. A a solicitat instantei sa se ia act de renuntarea la judecata actiunii principale formulata de catre reclamanta V.V., sa se respinga ca fiind ramasa fara obiect cererea de chemare în garantie formulata de catre pârâtii-reclamanti S.E., T.C., D.C., T.I., T.C. A, sa se admita cererea reconventionala formulata de catre aceiasi pârâti-reclamanti în sensul constatarii nulitatii absolute a adeverintei de proprietate nr. 1608/24.10.1997, a procesului verbal de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si a celui cu nr. 508/06.04.2009, urmând a se disjunge si cererea de interventie formulata de intervenientul D.M. cu obligarea la cheltuieli de judecata în sarcina reclamantei si a intimatei C.L.F.F.F. în favoarea pârâtului-reclamant T.C. A reprezentând contravaloare onorariu de avocat.

JUDECATA

Prin actiunea înregistrata pe rolul J. T.G. sub nr. ....., reclamanta V.V. a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâtii S.E., T.C., P.G., D.C., T.I., T.C. A si intimatele C.L.F.F.F., C.J.G.F.F. si D.S.T., sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a HCJ nr. 3127/11.03.2002 prin care li s-a reconstituit dreptul de proprietate pârâtilor pentru suprafata de 2,9425 ha teren cu vegetatie forestiera si 1,2625 ha teren agricol, sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008 emise în baza HCJ nr. 3127/2002 pentru terenurile de mai sus, precum si constatarea nulitatii absolute a proceselor verbale de punere în posesie pentru respectivele terenuri, procese verbale cu nr. 241/07.07.2008, respectiv nr. 441/07.07.2008 cu obligarea pârâtilor la cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtilor pentru terenurile de mai sus prin HCJ nr. 3127/2002 este lovita de nulitate absoluta deoarece autorul pârâtilor, T I. G, nu a fost proprietarul acestor terenuri înainte de colectivizare, proprietarul acestora fiind autorul reclamantei, potrivit actului autentic transcris sub nr. 1883/13.04.1916.

A adaugat reclamanta ca pentru aceste terenuri a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, fiind pusa în posesie cu procesele verbale nr. 315/26.02.2009 pentru suprafata de 1,2152 ha pasuni si prin procesul verbal nr. 508/06.04.2009 pentru suprafata de 2,7848 ha teren cu vegetatie forestiera.

În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe disp. art. III lit. a din L.169/1997 modificata prin L.247/2005.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus în copie la dosar adeverinta de proprietate cu nr. 441/07.07.2008, adeverinta de proprietate nr. 2394/07.07.2008, procesul verbal de punere în posesie nr. 241/07.07.2008, procesul verbal de punere în posesie nr. 441/07.07.2008, actul de vânzare din 13.04.1916, procesul verbal de punere în posesie nr. 508/06.04.2009, procesul verbal de punere în posesie nr. 315/26.02.2009.

Prin precizarile depuse la dosar la fila 25 din dosarul cauzei, reclamanta a aratat ca prin actul autentic transcris sub nr. 1883/13.04.1916, autorul sotului reclamantei, V D, a cumparat de la autorul autorului pârâtilor, P N, un teren lat de 85 m si lung de 600 m, iar din acest teren a fost vândut de V D. D lui D G o bucata din acest teren cu o latime de 20 m.

Restul terenului cu o latime de 65 m si o lungime de 600 m a ramas în familie, iar reclamanta l-a mostenit de la sotul sau, V V, decedat la data de 08.03.2007, potrivit certificatului de mostenitor nr. 229/15.10.2007 eliberat de BNP T I.

A precizat reclamanta ca nici autorul pârâtilor si nici pârâtii nu mai erau proprietari la data adoptarii L.18/1991, iar actele lor de reconstituire obtinute prin frauda sunt lovite de nulitate absoluta potrivit art. III lit. a din L.169/1997 modificata prin L.247/2005.

A mai aratat reclamanta ca pentru acest teren sotului sau, V V, i-a fost eliberata adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.2007.

În dovedirea precizarii reclamanta a depus la dosar acte de stare civila, adeverinta de proprietate eliberata sotului sau, precum si actul pentru vânzarea suprafetei de 20 m latime  lui D G.

Prin întâmpinarea depusa la dosar pârâtii S.E., T.C., D.C., T.I., T.C. A au solicitat respingerea actiunii reclamantei ulterior precizata cu motivarea ca aceasta este în eroare cu privire la faptul ca vânzatorul P N C. PR., domiciliat în com. R.J., ar fi autorul pârâtilor deoarece potrivit actului de nastere nr. 13 din colectia de registre de stare civila a com. T eliberat de Directia Judeteana G a Arhivelor NatIale rezulta ca autorul pârâtilor se numea P C. N, fiul lui P C, domiciliat în com. T.

Potrivit actului de deces din 20.06.1923 al lui P.G., fiul lui P C. N,  rezulta ca acesta domicilia în T si nu în com. R.J.

Se poate constata ca nu exista identitate între autorul pârâtilor si vânzatorul care a semnat actul de vânzare-cumparare din data de 06.04.1916 deoarece autorul pârâtilor nu se numea N ci N, pentru faptul ca autorul pârâtilor nu avea initiala C. PR. ci C.  si pentru faptul ca autorul pârâtilor domicilia în com. T si nu în com. R.J..

Cu privire la capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a HCJ nr.  3127/11.03.2002, pârâtii au aratat ca reclamanta nu justifica vreun interes pentru a solicita nulitatea absoluta deoarece hotarârea de validare emisa de Comisia Judeteana G nu stabileste amplasamentul terenului în suprafata de 2,9425 ha cu vegetatie forestiera si 1,2625 ha teren agricol ci doar stabileste îndreptatirea reclamantilor la validarea propunerii de reconstituirea a dreptului de proprietate.

Prin HCJ nr. 3127/11.03.2002 eliberata în favoarea pârâtilor, a fost validata doar suprafata de 8,80 ha teren arabil (pozitia 139) si 9,72 ha teren forestier (pozitia 54) la care pârâtii sunt îndreptatiti pentru reconstituirea dreptului de proprietate în calitate de mostenitori legali ai autorului lor, T I. G.

În cererea de chemare în judecata precizata ulterior pârâtii au precizat ca reclamanta a sustinut faptul ca terenurile în suprafata de 2,9425 ha cu vegetatie forestiera si 1,2625 ha teren agricol, nu au apartinut anterior colectivizarii autorului comun al pârâtilor, T I. G, ci suprafetele respective au fost cumparate de socrul reclamantei, numitul V D, de la P N C Pr., prin actul de vânzare cumparare din 06.04.1916 în care nu este individualizat terenul cumparat de numitul V D de la P N C PR. ci se mentioneaza doar ca este amplasat în hotarul com. F, la data încheierii actului de vânzare-cumparare, respectiv neexistând com. F, aceasta fiind înfiintata  dupa anul 1999.

Au precizat pârâtii ca dovedesc dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu care a apartinut strabunicului autoarei lor, T M, respectiv numitul P C, tatal lui P C. N (considerat de catre reclamanta ca fiind aceeasi persoana cu P C. PR. N) cu înscrisul  reprezentat de cartea de hotarnicie efectuata în urma ordonantei nr. 31859/17-09-1912 dispusa de Tribunalul G.

Terenul din litigiu au precizat pârâtii ca se regaseste înscris în tabloul de hotarnicie întocmit în anul 1916 la pag. 35 pe numele autorului pârâtilor, numitul P C, având nr. curelei 46, cu suprafata de 4,2050 ha (având latimea de 71,33 m la vest si 63,44 m la est).

Au aratat pârâtii ca autorii acestora, respectiv T M si T I. G au formulat cerere de reconstituirea a dreptului de proprietate pentru toate terenurile ce au apartinut anterior colectivizarii, inclusiv terenul din litigiu în baza L.18/1991 si L.1/2000, respectiv suprafata de 8,80 ha teren arabil (pozitia 139) si 9,72 ha teren forestier (pozitia 54)m, fiind validata prin HCJ nr. 3127/11.03.2002.

Pentru eliberarea proceselor verbale de punere în posesie nr. 241/07.07.2008 si nr. 441/07.07.2008 si a adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008, pârâtii au precizat ca s-a realizat o expertiza tehnica extrajudiciara în specialitatea topografie realizata de expertul tehnic G MA care a transpus pe coordonate topografice terenul autorului pârâtilor, P C, potrivit cartii de hotarnicie din 1916 si a planului de situatie aferent acesteia.

Au precizat de asemenea pârâtii ca dupa eliberarea în favoarea acestora a adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008 contestate în prezenta cauza, pârâtii au realizat lucrari de cadastru pentru suprafata de 39562 m.p., fiind acord nr. cadastral  1059, aratându-se totodata ca acest teren care cuprinde si terenul în litigiu a fost înstrainat de catre pârâti cumparatoarei  SNLO potrivit contractului autentificat sub nr. 6318/22.09.2008 la BNP C.P..

Au aratat de asemenea pârâtii ca dupa eliberarea adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008 în favoarea acestora si punerea în posesie a pârâtilor potrivit proceselor verbale de punere în posesie nr. 441/2008 si nr. 241/2008, intimata C.L.F.F.F. a eliberat în favoarea reclamantei V.V. pe acelasi amplasament procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009, aspect care consTie un abuz cu atât mai mult cu cât cele 2 procese verbale de punere în posesie eliberate în favoarea reclamantei nu corespund din punct de vedere al vecinatatilor cu adeverinta provizorie de proprietate nr. 1608/24.10.1997 eliberata în favoarea sotului reclamantei.

Prin cererea reconventionala depusa la fila 47-48 din dosarul cauzei pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T A C si D.C. au solicitat instantei ca în contradictoriu cu reclamanta-pârâta  V.V.  si intimatele-pârâte C.L.F.F.F. si C.J.G.F.F. sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a adeverintei de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si a proceselor verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009 cu obligarea reclamantei-pârâte V.V. si a C.L.F.F.F. la cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reconventionale pârâtii-reclamanti au aratat ca în cererea de chemare în judecata precizata ulterior,  reclamanta V.V. a sustinut ca adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 eliberata în favoarea sotului sau, V V, pentru suprafata de 4 ha, a avut la baza actul de vânzare-cumparare din 06.04.1916 încheiat între socrul sau, V D , în calitate de cumparator si P N C PR., în calitate de vânzator.

În actul de vânzare-cumparare mai sus mentionat, terenul cumparat de socrul reclamantei este identificat ca fiind situat în hotarul comunei F, având o lungime de 1600 m, latimea de 84 m, cu urmatorii vecini:  APUS - I.T., MZ - Hotarul N si D V; -MN - N; RASARIT- M.F..

În realitate terenul din litigiu, s-a aratat, ca se regaseste înscris în tabloul Cartii de Hotarnicie, la  pag. 35 pe numele autorului pârâtilor, numitul P C, având numarul curelei 46,  cu suprafata de 4,2050 ha (latimea de 71,33m la V si 63,44 m la E) si este individualizat în planul de situatie aferent Cartii de Hotarnicie din 1916. Conform acestuia terenul autorului pârâtilor are urmatoarele vecinatati: APUS -Hotarul N; MZ- Most. P N. F; MN- Most. I P (Dtra. I. Al. T); RASARIT- Most. N.D. N.

Din adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009, eliberate în favoarea reclamantei V.V., rezulta ca terenul se învecineaza:  APUS - DR 12759 (hotar N); MZ- P G.

Se poate constata ca terenul în suprafata de 4 ha individualizat în adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 eliberata în favoarea sotului reclamantei nu coincide din punct  de vedere al amplasamentului, respectiv: dimensiuni si vecinatati cu terenul din actul de actul de vânzare-cumparare din 06.04.1916, pe care reclamanta îsi întemeiaza pretentiile în litigiul de fata.

Terenul cumparat de V D (socrul reclamantei) prin actul de vânzare cumparare din 06.04.1916, are o suprafata de 13,44 ha, care nu corespunde cu suprafata reconstituita prin adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si nici cu suprafata de 4,2050 ha individualizata în planul de situatie aferent Cartii de Hotarnicie întocmita în anul 1916 în care figureaza autorul pârâtilor, numitul P C.

De asemenea, din schitele anexa la procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009 eliberate în favoarea reclamantei rezulta ca lungimea terenului din litigiu este de circa 600 m, dimensiune care este în totala contradictie cu lungimea de 1600 m. prevazuta în actul vânzare-cumparare din 06.04.1916.

În actul vânzare-cumparare din 06.04.1916 se mentioneaza ca latimea terenului este de 84 m.,  iar conform tabloului Cartii de Hotarnicie,  la pag. 35 se precizeaza ca terenul are latimea de 71,33m laV si 63,44 m la E.

S-a aratat ca pârâtii nu contesta faptul ca reclamanta este îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 4 ha, dar nu pe amplasamentul pentru care i s-au eliberat adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009.

S-a aratat totodata ca adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 eliberata în favoarea  sotului reclamantei, V D, este lovita de nulitate absoluta, deoarece din cuprinsul acesteia  nu rezulta ca terenul în suprafata de 4 ha cu destinatia teren agricol si forestier ar fi fost validat de catre Comisia Judeteana G, adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 este lovita de nulitate absoluta  deoarece în continutul acesteia terenul în suprafata de 4 ha nu este individualizat din punct de vedere topografic,  prin  indicarea  numarului  de tarla  si  parcela,  precum  si  fara  stabilirea amplasamentului prin schita, fiind lovita de nulitate absoluta deoarece din cuprinsul sau nu rezulta cât anume din suprafata respectiva este teren agricol si cât forestier.

Au aratat pârâtii ca procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009  sunt lovite de nulitate absoluta, deoarece au fost eliberate reclamantei în cursul anului 2009 pe acelasi amplasament pe care anterior în cursul anului 2008 s-au eliberat în favoarea pârâtilor adeverintele de proprietate nr. 441/07.07.2008 si nr. 2394/07.07.2008 si procesele verbale de punere în posesie nr. 441/2008 si nr. 241/2008, reclamanta nu este persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru amplasamentul stabilit prin cele doua procese verbale de punere în posesie întrucât acest amplasament a fost atribuit anterior în cursul anului 2008 în favoarea pârâtilor pusi în posesie pe acelasi amplasament (identificat pe baza de expertiza topografica, opozabila Comisiei Locale de fond funciar, realizata conform Cartii de hotarnicie si a planului de

situatie aferent, înscris în care figura autorul pârâtilor, numitul P C), nulitatea absoluta a acestor procese verbale reiesind si din faptul ca acestea nu coincid cu adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997, în sensul ca la N în adeverinta de proprietate se mentioneaza most. T V, iar în procesele verbale de punere în posesie se mentioneaza la N-Most. D D. G.

S-a aratat ca aceste procese verbale de punere în posesie sunt lovite de nulitate absoluta deoarece nu coincid din punct de vedere al amplasamentului terenului cu adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997.

 Adeverinta de proprietate, reprezinta un act provizoriu de proprietate care se elibereaza în favoarea persoanelor îndreptatite pâna la data când li se înmâneaza titlul de proprietate, astfel ca la data la care reclamantei V.V. i s-a eliberat adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 se presupune ca aceasta a fost pusa în posesie sau trebuia sa fie pusa în posesie, nefiind posibil ca ulterior dupa 12 ani acesteia sa i se elibereze un alt proces de punere în posesie pe un alt amplasament care nu coincide cu cel din anul 1997.

Asadar, pârâtii au fost pusi în posesie cu privire la terenul din litigiu la data de 07.07.2008, iar ulterior Comisia locala de fond funciar F a eliberat în favoarea reclamantei pe acelasi amplasament procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009.

Prin cererea de chemare în garantie depusa la dosar (filele 49-50) pârâtii T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C. au solicitat ca împotriva chematilor în garantie primarului P.C. în calitate de presedinte al C.L.F.F.F. si C.L.F.F.F. sa se dispuna obligarea în solidar a chematilor în garantie sa suporte contravaloarea despagubirilor la care pârâtii T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C. ar putea fi obligati sa le achite în favoarea SNLO în cazul în care s-ar admite actiunea reclamantei V.V., cu obligarea în solidar a chematilor în garantie la plata cheltuielilor de judecata catre pârâti.

În motivarea cererii formulate, pârâtii au aratat ca în fapt, în litigiul înregistrat pe rolul J. T.G. sub nr. 5792/318/2009, pârâtii T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C. au fost chemati în judecata de catre reclamanta V.V. care a solicitat constatarea nulitatii absolute a HCJ nr. 3127/11.03.2002  pentru suprafetele de 2,9425 ha teren cu vegetatie forestiera si 1,2625 ha teren agricol, nulitatea absoluta a adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008, precum si a proceselor verbale de punere în posesie nr. 241/07.07.2008 si nr. 441/07.07.2008, eliberate în favoarea pârâtilor.

S-a aratat ca autorii pârâtilor, respectiv: T Maria si T I. G au formulat cerere de reconstituirea a dreptului de proprietate în baza L.18/1991 si L.1/2000, pentru toate terenurile ce le-au apartinut anterior colectivizarii, inclusiv terenul din litigiu, suprafata validata prin HCJ nr. 3127/11.03.2002 fiind de 8,80 ha teren arabil (pozitia 139) si 9,72 ha teren forestier ( pozitia 54), pârâtii dovedind dreptul de proprietate asupra terenului din litigiu care a apartinut strabunicului autoarei acestora, T Maria, respectiv, numitul P C, tatal lui P C. N ( considerat de catre reclamanta ca fiind aceeasi persoana cu P C. PR. N) cu înscrisul reprezentat de Cartea de hotarnicie efectuata în urma Ordonantei nr. 31859/17.09.1912 dispusa de Tribunalul G.

Terenul din litigiu se regaseste înscris în tabloul Cartii de Hotarnicie întocmita în anul 1916 la pag. 35 pe numele autorul pârâtilor, numitul P C, având numarul curelei 46, cu suprafata de 4,2050 ha (având latimea de 71,33m la V si 63,44 m la E).

Pentru eliberarea proceselor verbale de punere în posesie nr. 241/07.07.2008 si nr. 441/07.07.2008 si a adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008 s-a realizat de catre pârâti o expertiza tehnica extrajudiciara în specialitatea topografie, realizata de expert tehnic G MA.

Expertul mai sus mentionat, în vederea stabilirii amplasamentului terenului din litigiu si a altor suprafete de teren, a transpus pe coordonate topografice terenul autorului pârâtilor, P C, conform Cartii de hotarnicie din 1916 si planului de situatie aferent acesteia.

Dupa eliberarea în favoarea pârâtilor T C, S.E., T.I., T A C si D.C. a adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008 (contestate de reclamanta V.V. în prezentul litigiu), s-au realizat de catre pârâtii proprietari lucrari de cadastru pentru suprafata de 39.562 m.p. fiind acordat numarul cadastral 1059 .

Terenul mai sus mentionat ce cuprinde si terenul din litigiu a fost înstrainat de catre pârâti cumparatoarei Societatii NatIale a Lignitului O conform contractului autentificat sub nr. 6318/22.09.2008 la BNP Claudia Pârau, la data încheierii actului respectiv, terenurile intrând în posesia SNLO, iar pârâtii în posesia pretului achitat pentru înstrainarea terenurilor catre SNLO.

Dupa eliberarea adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si 2934/01.07.2008 în favoarea pârâtilor si dupa punerea în posesie a pârâtilor conform proceselor verbale de punere în posesie nr. 441/2008 si nr. 241/2008, precum si dupa înstrainarea terenurilor în suprafata de 39.562 mp, ce cuprinde si terenul din litigiu, Comisia locala de fond funciar F a eliberat în favoarea reclamantei V.V., pe acelasi amplasament, procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009, aspect ce constituie un abuz, în opinia pârâtilor.

Terenul din litigiu individualizat în adeverintele de proprietate nr. 441/01.07.2008, nr. 2934/01.07.2008 si procesele verbale de punere în posesie nr. 441/2008, nr. 241/2008, eliberate în favoarea pârâtilor, au intrat în circuitul civil la data perfectarii contractului autentificat sub nr. 6318/22.09.2008 la BNP C.P..

Au aratat pârâtii ca persoanele chemate în garantie trebuie sa raspunda pentru faptul ca au eliberat în favoarea reclamantei V.V. procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009 care nu coincid din punct de vedere al amplasamentului terenului cu adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997. Adeverinta de proprietate reprezinta un act provizoriu de proprietate care se elibereaza în favoarea persoanelor îndreptatite pâna la data când li se înmâneaza titlul de proprietate, astfel ca, la data la care reclamantei V.V. i s-a eliberat adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997, se presupune ca aceasta a fost pusa în posesie sau trebuia sa fie pusa în posesie, nefiind posibil ca ulterior dupa 12 ani acesteia sa i se elibereze un alt proces de punere în posesie pe un alt amplasament care nu coincide cu cel din anul 1997.

S-a aratat ca chematii în garantie prin faptele lor au adus stingere securitatii raporturilor juridice în sensul ca dupa intrarea unor acte în circuitul civil care au fost eliberate pârâtilor la aproximativ un an, au eliberat pe acelasi amplasament acte în favoarea unei alte persoane.

Prin eliberarea adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008, nr. 2934/01.07.2008 în favoarea pârâtilor, acestia au pretins ca detineau "un bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol AditIal al CEDO pe care l-au înstrainat cu buna credinta catre SNLO prin contractul autentificat sub nr. 6318/22.09.2008 la BNP C.P..

Au aratat pârâtii ca chematii în garantie se fac vinovati de încalcarea disp. art. 5 lit. f din H.G. nr. 890/2005 în sensul ca acestia trebuia sa întocmeasca situatii definitive privind persoanele fizice îndreptatite, sa li se atribuie teren cu suprafata si amplasamentele stabilite conform planului de delimitare si parcelare întocmit, facându-se vinovati si de încalcarea disp. art. 5 lit. i din H.G. nr. 890/2005 în sensul ca trebuia sa realizeze punerea în posesie prin delimitare în teren a persoanelor îndreptatite sa primeasca terenul.

Au aratat pârâtii ca în cazul în care reclamantei i se admite cererea de chemare în judecata, solicita admiterea cererii de chemare în garantie, obligarea în solidar a chematilor în garantie sa suporte contravaloarea despagubirilor pe care pârâtii T C S.E., T.I., T A C si D.C. ar putea fi obligati sa le achite în favoarea SNLO, în cazul în care s-ar admite actiunea reclamantei V.V., existând totodata  riscul ca în situatia în care reclamantei V.V. sa i se admita cererea de chemare în judecata, SNLO sa-i actIeze în judecata pe pârâti, solicitând contravaloarea pretului pe care 1-a achitat acestora prin contractul autentificat sub nr. 6318/22.09.2008 la BNP C.P. pentru terenurile cumparate de la pârâti în baza adeverintelor de proprietate nr. 441/01.07.2008 si nr. 2934/01.07.2008.

Având în vedere ca în cuprinsul promisiunii bilaterale de vânzare-cumparare autentificata sub nr. 6318/22.09.2008 la BNP C.P., s-a stipulat în mod expres faptul ca daca, din orice motiv imputabil pârâtilor promitenti vânzatori nu se va încheia contractul de vânzare-cumparare, acestia se obliga sa resTie suma primita, actualizata cu indicele de inflatie.

De asemenea, exista riscul ca la un proces intentat de SNLO împotriva pârâtilor, acestia sa cada în pretentii ca efect al admiterii cererii de chemare în judecata promovata de reclamanta V.V., în prezentul litigiu, motiv pentru care, pârâtii au formulat cererea de chemare în garantie.

Instanta a solicitat C.L.F.F.F. actele care au stat la baza emiterii HCJ nr. 3127/2002, a adeverintelor de proprietate nr. 441/2008, nr. 2934/2008, a proceselor verbale de punere în posesie nr. 241/2008, nr. 441/2008, nr. 315/2009 si nr. 508/2009.

S-a solicitat  de asemenea C.L.F.F.F. sa comunice daca suprafata de teren pentru care au fost eliberate adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009, respectiv nr. 508/06.04.2009, în favoarea reclamantei si a sotului acesteia, a fost validata de catre C.J.G.F.F., urmând  sa comunice hotarârea de validare.

Prin adresa nr. 556/27.10.2009 C.L.F.F.F. a transmis instantei documentele care au stat la baza emiterii HCJ nr. 3127/2002, a adeverintelor de proprietate nr. 441/2008, nr. 2934/2008, a proceselor  verbale de punere în posesie nr. 241/2008, nr. 441/2008, nr. 315/2009 si nr. 508/2009, respectiv cererile cu nr. 13/07.02.2000 si nr. 3159/01.11.2005, fila din registrul agricol pe perioada 1959-1963 dupa autorul T I. G, BAP-ul din anul 1948 dupa autorul T.I. G, hotarârea nr. 4296/08.09.2006, HCJ nr. 3127/11.03.2002, tabelul nominal cu anexa 30 a acestei hotarâri si certificatul nr. 277/18.01.1993.

Prin adresa nr. 6010/18.11.2009 C.L.F.F.F. a precizat ca în ceea ce o priveste pe reclamanta V.V. suprafata pentru care au fost eliberate  acte de proprietate în favoarea reclamantei si a sotului acesteia nu a fost validata.

Prin cererea de interventie, D.M. în contradictoriu cu pârâtii T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C., a solicitat constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituirea a dreptului de proprietate pentru terenul lung de 600 m si lat de 20 m cumparat de catre autorul intervenientului, D G, de la autorul reclamantilor, V D, astfel ca pârâtii nu mai puteau solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren care la data adoptarii L.18/1991 nu mai era proprietatea autorului pârâtilor, actele de  reconstituirea a dreptului de proprietate pentru autorul pârâtilor fiind obtinute prin frauda si fiind lovite de nulitate absoluta potrivit art. III lit. a din L.169/1997 modificata prin L.247/2005.

La termenul de judecata din 04.2.2009 procuratorul reclamantei, V.G.V., a depus la dosar o cerere semnata de catre reclamanta prin care renunta la judecata actiunii principale împotriva pârâtilor în temeiul disp. art. 246 C.proc.civ.

În aceasta situatie instanta urmeaza sa ia act de renuntarea la judecata actiunii principale formulata de catre reclamanta V.V., urmând  sa respinga ca fiind ramasa fara obiect în aceste conditii si cererea de chemare în garantie formulata de catre pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C..

Cu privire la cererea reconventionala formulata de catre aceiasi pârâti-reclamanti, instanta urmeaza sa admita aceasta cerere reconventionala si sa constate nulitatea absoluta a adeverintei de proprietate nr. 1608/24.10.1997, a procesului verbal de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si a procesului verbal de punere în posesie nr. 508/06.04.2009 cu urmatoarea motivare.

În cererea de chemare în judecata precizata ulterior,  reclamanta V.V. a sustinut ca adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 eliberata în favoarea sotului sau, V V, pentru suprafata de 4 ha, a avut la baza actul de vânzare-cumparare din 06.04.1916 încheiat între socrul sau, V D , în calitate de cumparator si P N C PR., în calitate de vânzator.

În actul de vânzare-cumparare mai sus mentionat, terenul cumparat de socrul reclamantei este identificat ca fiind situat în hotarul comunei F, având o lungime de 1600 m, latimea de 84 m, cu urmatorii vecini:  APUS - I.T., MZ - Hotarul N si D V; -MN - N; RASARIT- M.F..

În realitate, instanta constata ca terenul din litigiu regaseste înscris în tabloul Cartii de Hotarnicie, la  pag. 35 pe numele autorului pârâtilor, numitul P C, având numarul curelei 46,  cu suprafata de 4,2050 ha (latimea de 71,33m la V si 63,44 m la E) fiind  individualizat în planul de situatie aferent Cartii de Hotarnicie din 1916. Conform acestuia terenul autorului pârâtilor are urmatoarele vecinatati: APUS -Hotarul N; MZ- Most. P N. F; MN- Most. I P (Dtra. I. Al. T); RASARIT- Most. N.D. N.

Din adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009, eliberate în favoarea reclamantei V.V., rezulta ca terenul se învecineaza:  APUS - DR 12759 (hotar N); MZ- P G.

Se poate constata ca terenul în suprafata de 4 ha individualizat în adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 eliberata în favoarea sotului reclamantei nu coincide din punct  de vedere al amplasamentului, respectiv: dimensiuni si vecinatati cu terenul din actul de actul de vânzare-cumparare din 06.04.1916, pe care reclamanta îsi întemeiaza pretentiile în litigiul de fata.

Terenul cumparat de V D (socrul reclamantei) prin actul de vânzare cumparare din 06.04.1916, are o suprafata de 13,44 ha, care nu corespunde cu suprafata reconstituita prin adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si nici cu suprafata de 4,2050 ha individualizata în planul de situatie aferent Cartii de Hotarnicie întocmita în anul 1916 în care figureaza autorul pârâtilor, numitul P C.

De asemenea, din schitele anexa la procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009 eliberate în favoarea reclamantei rezulta ca lungimea terenului din litigiu este de circa 600 m, dimensiune care este în totala contradictie cu lungimea de 1600 m. prevazuta în actul vânzare-cumparare din 06.04.1916.

În actul vânzare-cumparare din 06.04.1916 se mentioneaza ca latimea terenului este de 84 m.,  iar conform tabloului Cartii de Hotarnicie,  la pag. 35 se precizeaza ca terenul are latimea de 71,33m laV si 63,44 m la E.

Instanta constata ca pârâtii nu contesta faptul ca reclamanta este îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 4 ha, dar nu pe amplasamentul pentru care li s-au eliberat adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 si procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009.

De asemenea, instanta constata ca adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 eliberata în favoarea  sotului reclamantei, V D, este lovita de nulitate absoluta, deoarece din cuprinsul acesteia  nu rezulta ca terenul în suprafata de 4 ha cu destinatia teren agricol si forestier ar fi fost validat de catre Comisia Judeteana G, adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 este lovita de nulitate absoluta  deoarece în continutul acesteia terenul în suprafata de 4 ha nu este individualizat din punct de vedere topografic,  prin  indicarea  numarului  de tarla  si  parcela,  precum  si  fara  stabilirea amplasamentului prin schita, fiind lovita de nulitate absoluta deoarece din cuprinsul sau nu rezulta cât anume din suprafata respectiva este teren agricol si cât forestier.

De asemenea, procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009  sunt lovite de nulitate absoluta, deoarece au fost eliberate reclamantei în cursul anului 2009 pe acelasi amplasament pe care anterior în cursul anului 2008 s-au eliberat în favoarea pârâtilor adeverintele de proprietate nr. 441/07.07.2008 si nr. 2394/07.07.2008 si procesele verbale de punere în posesie nr. 441/2008 si nr. 241/2008, reclamanta nefiind îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru amplasamentul stabilit prin cele doua procese verbale de punere în posesie întrucât acest amplasament a fost atribuit anterior în cursul anului 2008 în favoarea pârâtilor pusi în posesie pe acelasi amplasament (identificat pe baza de expertiza topografica, opozabila Comisiei Locale de fond funciar, realizata conform Cartii de hotarnicie si a planului de

situatie aferent, înscris în care figura autorul pârâtilor, numitul P C), nulitatea absoluta a acestor procese verbale reiesind si din faptul ca acestea nu coincid cu adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997, în sensul ca la N în adeverinta de proprietate se mentioneaza most. T V, iar în procesele verbale de punere în posesie se mentioneaza la N-Most. D D. G.

Aceste procese verbale de punere în posesie sunt lovite de nulitate absoluta deoarece nu coincid din punct de vedere al amplasamentului terenului cu adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997.

 Adeverinta de proprietate, reprezinta un act provizoriu de proprietate care se elibereaza în favoarea persoanelor îndreptatite pâna la data când li se înmâneaza titlul de proprietate, astfel ca la data la care reclamantei V.V. i s-a eliberat adeverinta de proprietate nr. 1608/24.10.1997 se presupune ca aceasta a fost pusa în posesie sau trebuia sa fie pusa în posesie, nefiind posibil ca ulterior dupa 12 ani acesteia sa i se elibereze un alt proces de punere în posesie pe un alt amplasament care nu coincide cu cel din anul 1997.

Asadar, pârâtii au fost pusi în posesie cu privire la terenul din litigiu la data de 07.07.2008, iar ulterior Comisia locala de fond funciar F a eliberat în favoarea reclamantei pe acelasi amplasament procesele verbale de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si nr. 508/06.04.2009, cu atât mai mult cu cât din adresa nr. 6010/18.11.2009 a C.L.F.F.F. (filele 260-262) rezulta faptul ca suprafata pentru care au fost eliberate acte de proprietate în favoarea reclamantei si a sotului acesteia nu a fost validata.

În consecinta, instanta va luat act de renuntarea la judecata actiunii principale formulata de catre reclamanta V.V., va respinge cererea de chemare în garantie formulata de catre pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C., va admite cererea reconventionala formulata de catre aceiasi pârâti-reclamanti si va constata nulitatea absoluta a adeverintei de proprietate nr. 1608/24.10.1997, a procesului verbal de punere în posesie nr. 315/26.02.2009 si a procesului verbal de punere în posesie nr. 508/06.04.2009.

Cu privire la cererea de interventie formulata de catre intervenientul D.M., întrucât pentru solutionarea acestei cereri este necesara suplimentarea probatoriului, instanta va disjunge aceasta cerere de interventie.

În baza art. 274 C.proc.civ. instanta va obliga în solidar reclamanta V.V. si pârâta C.L.F.F.F. sa plateasca pârâtului-reclamant T.C. A 500 lei cheltuieli de judecata.

Vazând si disp. art. III din L.169/1997 modificata prin L.247/2005 si art. 5 din HG 890/2008,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Ia act de renuntarea la judecata actiunii principale formulata de catre reclamanta V.V.,  în contradictoriu cu pârâtii S.E., T.C., P.G., D.C., T.I., T.C. A, intimatele C.L.F.F.F., C.J.G.F.F., D.S.T..

Respinge cererea de chemare în garantie formulata de catre pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C. împotriva chematilor în garantie primarul P.C. în calitate de presedinte al C.L.F.F.F. si C.L.F.F.F..

 Admite cererea reconventionala formulata de catre pârâtii-reclamanti T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C. în contradictoriu cu reclamanta-pârâta V.V. si intimatele Comisia Locala Farcaseti de fond funciar si C.J.G.F.F.

Constata nulitatea absoluta a adeverintei de proprietate nr. 1608/24.10.1997, a procesului verbal de punere în posesie cu nr. 315/26.02.2009 si a procesului verbal de punere în posesie cu nr. 508/06.04.2009.

Disjunge cererea de interventie formulata de intervenientul D.M. în contradictoriu cu pârâtii  T.C., S.E., T.I., T.A.C. si D.C..

Obliga în solidar reclamanta V.V. si pârâta C.L.F.F.F. sa plateasca pârâtului-reclamant T.C. A 500 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica din 04.12.2009, la J. T.G..

PRESEDINTE,GREFIER,

1

Domenii speta