Plangere contraventionala.

Sentinţă civilă 6846 din 03.11.2009


Numar operator 2445

DOSAR NR.  plângere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA  TG -  JIU,  JUDETUL  GORJ

SENTINTA  CIVILA  NR. 6846

SEDINTA  PUBLICA  DIN DATA  DE: 03.11.2009

PRESEDINTE: S.M. -  JUDECATOR

GREFIER  : T. D.

Pe rol solutionarea plângerii contraventionale formulata de petentul A. E., domiciliat în .. împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr. 3308956, încheiat la data de 24.05.2009 de catre intimatul IPJ G., în contradictoriu si cu intimatii C. I. D., E.si A. A.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petentul A. E., intimatul C. I. D. si martorii T. E. si C. M, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare legal îndeplinita.

 S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, 

Sunt audiati sub prestare de juramânt martorii prezenti, declaratiile acestora fiind consemnate în scris si atasate la dosarul  cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata plângerea în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Petentul depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contraventie contestat în ceea ce priveste fapta de a nu fi respectat distanta corespunzatoare fata de autoturismul ce circula în fata sa si înlocuirea cu avertisment a sanctiunii amenzii contraventionale aplicata pentru fapta de a circula pe drumurile publice cu un autoturism având starea tehnica expirata, învederând ca nu se face vinovat de prima fapta retinuta în sarcina sa iar în ceea ce priveste cea de-a doua fapta, imediat dupa întocmirea procesului verbal de contraventie contestat a realizat inspectia tehnica periodica a autoturismului, nefiind constatate nereguli.

Intimatul C. I. D. solicita respingerea plângerii, învederând ca din raportul întocmit de politie si actele depuse la dosarul cauzei rezulta faptul ca autoturismul pe care-l conducea se încadrase pe sensul de mers dupa care a fost lovit din spate.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cauzei civile fata constata urmatoarele:

 Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.06.2009, sub numarul ......, petentul A. E. a solicitat anularea în parte a procesului verbal de contraventie, seria CC nr. 3308956, încheiat la data de 24.05.2009 de catre intimatul IPJ G. si exonerarea sa de plata amenzii contraventionale în cuantum de 240 lei aplicata în baza art. 100, alineat 2 din OUG nr. 195/2002 pentru nepastrarea distantei corespunzatoare, înlaturarea masurii complementare a aplicarii a trei puncte  penalizare si înlocuirea cu avertisment a sanctiunii amenzii contraventionale în cuantum de 540 lei aplicata în baza art. 102, alineat 1, punct 1 din OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii petentul a aratat ca nu se face vinovat de savârsirea contraventiei prevazuta de art. 100, alineat 2 din OUG nr. 195/2002, la data respectiva se deplasa la volanul autoturismului proprietate personala din directia Tg C....în directia T.iar în localitatea D.din parcarea aflata în fata magazinului T., situat pe sensul opus directiei sale de mers, s-a pus în miscare autoturismul condus de numitul C. I. D. care, fara sa se asigure si fara sa semnalizeze, a traversat drumul prin fata sa cu intentia de a se încadra pe sensul de mers spre T..

A mai aratat petentul ca, surprins de aceasta manevra, a frânat brusc, evitând astfel sa loveasca celalalt autoturism în partea laterala dreapta, acesta reusind sa termine virajul si sa se pozitioneze în fata sa dar, datorita distantei mici dintre cele doua autoturisme nu a putut fi evitata în totalitate coliziunea.

Petentul a aratat de asemenea ca în conformitate cu dispozitiile art. 108, alineat 1, litera b, punct 4 din OUG nr. 195/2002 constituie contraventie nepastrarea de catre conducatorul auto a unei distante corespunzatoare fata de autoturismul ce-l precede, situatie ce nu poate fi retinuta în cauza deoarece nu a avut nici un autoturism în fata sa fata de care sa pastreze o distanta corespunzatoare, acesta aparând brusc în fata sa. Mai mult, petentul arata ca circula pe un drum cu prioritate, cu viteza legala si nu avea obligatia de a acorda prioritate autoturismelor care urmau a se pune în miscare din lateral.

În ceea ce priveste cea de-a doua contraventie retinuta în sarcina sa, petentul  recunoscut savârsirea acesteia, învederând ca starea tehnica expirase numai de 7 zile si nu a avut timpul necesar sa se deplaseze la o unitate specializata, autoturismul sau aflându-se într-o stare tehnica foarte buna.

Plângerea nu a fost întemeiata în drept.

Au fost anexate în fotocopie autorizatia de reparatie seria CR, actul de identitate al petentului, anexa certificatului de înmatriculare, procesul verbal de contraventie contestat si dovada seria DDA nr. 751562.

Plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform articolului 36 din OG numarul 2/2001.

În temeiul art. 119 din OUG nr. 195/2002, din oficiu, au fost introdusi în cauza în calitate de intimati cel de-al doilea conducator auto implicat în accident, C. I. D. si societatile de asigurare la care cele doua autoturisme aveau încheiate politele RCA, respectiv E. SA si ASR A. SA.

Prin întâmpinarea formulata în cauza intimatul C. I. D.  a solicitat respingerea plângerii formulata de petentul A. E., învederând ca în data de 24.05.2009, în momentul în care a iesit cu autoturismul cu nr. de înmatriculare GJ 24 COD din parcarea aflata în fata magazinului T. din localitatea D., a semnalizat iesirea din parcare, s-a încadrat pe banda de mers spre directia T.si a circulat aproximativ 100 de metri dupa care a fost lovit din spate de autoturismul condus de petent.

Intimatul a aratat de asemenea ca lovitura s-a produs datorita faptului ca celalalt conducator auto nu a respectat distanta regulamentara fata de autoturismul pe care-l conducea si se deplasa cu viteza necorespunzatoare, aspect retinut si în raportul întocmit de agentul de politie.

A fost anexat în fotocopie calculul reparatiei autoturismului cu nr. de înmatriculare GJ 24 COD:

Desi legal citat  intimatul IPJ Gorj nu a formulat întâmpinare în cauza, depunând numai la dosarul cauzei raportul întocmit de agentul constatator, declaratiile celor doi conducatori auto implicati în accident si rezultatul testarii alcooltest.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost administrate proba cu înscrisuri si proba testimoniala, fiind audiati în acest sens martorii C. C. I., C. I. M., T. E. si C. M.s.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de  contraventie seria CC nr. 3308956, încheiat la data de 24.05.2009 de catre intimatul IPJ G. petentul A. E. a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 240+540 lei si 3 puncte penalizare, retinându-se în sarcina sa savârsirea contraventiilor prevazute de art. 108, alineat 1, litera b, punct 4 si art. 102, alineat 1, punct 1 din OUG nr. 195/2002, constând în aceea ca în data de 24.05.2009, în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare GJ 07 ASE pe raza localitatii D. nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul RENAULT SZMBOL care-l preceda, intrând în coliziune cu acesta si producându-i avarii si de asemenea avea inspectia tehnica periodica expirata.

Împotriva procesului verbal de contraventie a fost formulata de catre petent prezenta plângere.

Procedând potrivit art. 34 alineat 1 din OG nr. 2/2001 la verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal de constatarea contraventiei contestat, instanta constata ca acesta a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cauze de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate si din oficiu de instanta de judecata.

Sub aspectul temeiniciei instanta retine ca desi OG nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului verbal de contraventie, din economia textului art.34 rezulta ca acesta face dovada deplina a situatiei de fapt si a încadrarii în drept pâna la proba contrara.

Din declaratia data de intimatul C. I. D. în fata organelor de politie dupa savârsirea accidentului (fila 19) instanta retine ca acesta a declarat ca a iesit din parcarea magazinului T. dupa ce s-a asigurat, iar când a ocupat banda de mers spre localitatea Tg. a fost lovit din spate de autoturismul cu nr. de înmatriculare GJ 07 ADE.

Din declaratia intimatului conform careia "am iesit din parcarea magazinului T., desi m-am asigurat, când am ocupat banda de mers spre localitatea Tg.din spate am fost lovit....." instanta retine ca impactul s-a produs chiar în momentul în care autoturismul condus de acesta a ocupat banda de mers spre localitatea T.

Instanta retine astfel ca intimatul C. I. D.se contrazice singur în declaratii, prin întâmpinarea formulata în cauza (fila 28) precizând ca ar fi fost lovit de autoturismul condus de petent dupa ce s-a încadrat pe sensul de mers spre T.si a parcurs aproximativ 100 de metri.

Instanta constata de asemenea ca si martorii audiati în cauza au declarat diferit, martorii propusi de intimatul C. I. D..filele 40, 41) precizând ca autoturismul condus de acesta a fost lovit dupa ce a parcurs o distanta de aproximativ 50-100 de metri, sustinând astfel cele prezentate de intimat în întâmpinare, în timp ce martorii propusi de petent (filele 46, 47) au precizat ca intimatul nu s-a asigurat la iesirea din parcare astfel ca autoturismul sau a fost lovit de cel condus de petent la iesirea în sosea.

Având în vedere faptul ca martorii propusi de intimatul C. I. D. sunt cumnatii acestuia instanta apreciaza ca fiind subiective declaratiile acestora, în conformitate cu declaratia data de intimat în fata agentului constatator care se coroboreaza cu celelalte probe administrate în cauza retinând ca în data de 24.05.2009, la iesirea din parcarea magazinului T. din localitatea D. acesta nu s-a asigurat, a intrat pe banda de mers spre localitatea T., fiind lovit în partea din spate de autoturismul condus de petent.

Instanta retine aceasta stare de fapt pe baza declaratiei intimatului C. I. D. data în fata agentilor constatatori imediat dupa producerea accidentului conform careia autoturismul sau a fost lovit în partea din spate când a ocupat banda de mers spre localitatea T., astfel ca, aparând brusc în fata sa, nu se poate retine în sarcina petentului savârsirea contraventiei prevazuta de art. 100 alineat 2 raportat la art. 108, alineat 1, litera b din OUG nr. 195/2002, respectiv nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care îl precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

 În ceea ce priveste cea de-a doua fapta retinuta în sarcina petentului instanta retine ca savârsirea acesteia a fost recunoscuta atât prin plângerea formulata cât si prin concluziile pe fondul cauzei, petentul solicitând numai înlocuirea sanctiunii contraventionale ce i-a fost aplicata pentru aceasta cu avertismentul.

Având în vedere gradul de pericol social al faptei, pericolul pe care îl poate prezenta pe drumurile publice un autoturism ce prezinta probleme tehnice, instanta apreciaza ca si în situatia în care starea tehnica expirase numai de 7 zile nu poate fi înlocuita sanctiunea amenzii contraventionale aplicata cu avertismentul.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa admita în parte plângerea formulata de petentul A. E. împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr. 3308956, încheiat la data de 24.05.2009 de catre intimatul IPJ G., în contradictoriu si cu intimatii C. I. D., E si ASR A.  si sa anuleze partial procesul verbal de contraventie contestat în sensul ca va retine în sarcina petentului numai savârsirea contraventiei prevazuta de art. 102, alineat 1, punct 1 din OUG nr. 195/2002 si sanctiunea stabilita de agentul constatator pentru aceasta contraventie, respectiv 9 puncte amenda în cuantum de 540 lei..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite în parte plângerea contraventionala formulata de petentul A E, domiciliat .... împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr. 3308956, încheiat la data de 24.05.2009 de catre intimatul IPJ G., în contradictoriu si cu intimatii C I D, E ASR A.

Anuleaza partial procesul verbal de contraventie contestat în sensul ca retine în sarcina petentului numai savârsirea contraventiei prevazuta de art. 102, alineat 1, punct 1 din OUG nr. 195/2002 si sanctiunea stabilita de agentul constatator pentru aceasta contraventie, respectiv 9 puncte amenda în cuantum de 540 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 03.11.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

S. M.  T.  D.

RED SM/ THRED SM/

4 EX/06.11.2009