Art 184 c.p.

Sentinţă penală 310 din 16.02.2010


Dosar nr.Cod operator 2444

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA PENALA Nr.

Sedinta publica de la

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ...din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg.Jiu.

Pe rol fiind judecarea procesului penal  privind pe inculpatul T. I. F. trimis în judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg.Jiu nr. .... din ...  pentru savârsirea infractiuni  prevazuta de art. 184 alin 2 si 4 C.p.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul  asistat de avocat C. S., partea civila  asistata de avocat L. D., asiguratorul de raspundere civila prin cons.jur. si  martorul P. N., lipsa partile civile si partea responsabila civilmente.

 Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a ascultat martorul prezent, au fost depuse la dosarul cauzei un  set de acte în copie privind activitatea extraprofesionala a partii civile si concluzii scrise, si întrucât nu s-au formulat alte cereri, cercetarea judecatoreasca fiind încheiata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii de condamnare a inculpatului la o pedeapsa  cu închisoarea, iar ca modalitate de executare a acesteia suspendarea conditionata si obligarea la plata despagubirilor civile si a cheltuielilor judiciare statului.

Avocat L.D. pentru partea civila S. P. C., a solicitat instantei condamnarea inculpatului iar pe latura civila obligarea la plata despagubirilor civile si a daunelor morale solicitate.

Cons.,jur. pentru asiguratorul de raspundere civila SC G. Asigurari SA- Agentia Tg-Jiu, a solicitat instantei diminuarea despagubirilor civile si morale solicitate de catre partea  civila,.

Avocat C. S. G., pentru inculpat a solicitat instantei aplicarea dispozitiilor art. 74,76 C.p. iar ca modalitate de executarea a pedepsei suspendarea conditionata a executarii acesteia, iar în ceea ce priveste latura civila obligarea în solidar a inculpatului cu partea responsabila civilmente si asiguratorul de raspundere civila la plata despagubirilor civile dovedite de catre partea civila.

Inculpatul  având ultimul cuvânt si-a însusit concluziile puse de aparatorul sau, a recunoscut si regretat savârsirea infractiunii.

J U D E C A T A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg.Jiu nr. ... din 6.10.2009, s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului T.I-F.pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prevazuta si pedepsita  de art. 184 alin.2 si 4 C.p.

În fapt,  s-a retinut ca la data de 03.05.2007, organele de politie din cadrul IPJ Gorj , au fost sesizate cu producerea unui accident de circulatie pe raza comunei C., jud. Gorj, pe DN 67.

S-a constatat ca în data de 03.05.2007, inculpatul T.I-F.se deplasa cu autoturismul Dacia Logan cu numarul de înmatriculare ..., pe DN67, directia Tg- Jiu -Motru, iar la km 59+770, acesta s-a angajat în depasirea unui autoturism Renaultt cu numarul de înmatriculare ... si  în timpul acestei manevre a observat ca din sens contrar se deplasa spre mun. Tg- Jiu, o autoutilitara Fiat Doblo.

Surprins de aparitia autoutilitarei, inculpatul a încercat sa intre pe banda sa de mers , însa timpul scurt si spatiul mic pentru aceasta manevra 1-a determinat sa vireze brusc spre dreapta , lucru care a determinat dezechilibrarea autoturismului Dacia Logan care a intrat într-o miscare de balansare în plan orizontal cu intrarea pe contra-sens intrând în coliziune cu autoutilitara Fiat Doblo.

Impactul dintre cele doua autovehicule s-a produs pe banda sensului de mers Motru -Tg- Jiu , între partea frontal dreapta fata a autoturismului Dacia Logan si partea frontal stânga fata a autoutilitarei Fiat Doblo.

Urmare impactului violent care a avut loc la circa 1,70 m de axul drumului, spre stânga (sensul Tg- Jiu - Motru) pe banda de sens Motru - Tg- Jiu , partea vatamata S.P.C, conducatorul autoutilitarei a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 80-90 zile îngrijiri medicale si nu au pus în primejdie viata victimei , asa cum rezulta din RCML nr. 155/21.01.2009 eliberat de SML Gorj .

Din raportul de expertiza tehnico-auto întocmit în cauza a rezultat ca viteza autoturismului Dacia Logan a fost de cel putin 87-90 km/h, iar viteza de deplasare în momentul impactului a fost de cea. 60/km/h, stabilindu-se pe  parcursul cercetarilor ca în momentul producerii accidentului rutier, inculpatul efectua manevra de depasire a autoturismului Renault mentionat mai sus care era condus de martorul G. G.

Cu privire la cauzele care au dus la producerea accidentului de circulatie, raportul de expertiza tehnico-auto a concluzionat ca inculpatul T.I-F.a încalcat dispozitiile  art. 45 alin. 3 din OUG 195/2002, în sensul ca nu s-a asigurat ca din sens opus se apropie un vehicul si ca ar dispune de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala precum si dispozitiilor art. 118 lit. a , c si d din regulamentul de aplicare al OUG 195/2002, în sensul ca manevra de depasire trebuie efectuata astfel încât sa nu puna în pericol circulatia din sens opus , sa pastreze în timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit si sa reintre pe banda sa de mers , dupa ce s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în conditii de siguranta, pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic.

Astfel, s-a stabilit ca ambii conducatori auto  se aflau în exercitarea atributiilor de serviciu, partea vatamata S.P.C, fiind, angajat la S.C. ... S.A  Codlea, având calitatea de agent comercial, efectuând serviciul în baza ordinului de deplasare 2343/02.05.2007,  iar inculpatul  se afla în exercitarea atributiilor de serviciu , fiind angajat la S.C. ... S.A MOTRU.

Accidentul a carui victima a fost S.P.C, a fost calificat drept accident de munca , în conditiile în care a avut loc în timpul îndeplinirii de catre partea vatamata , astfel cum acest tip de accident este definit de prev. art. 5 lit. g , art. 30 lit. i si art. 31 lit. a din Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii în munca, si de cele ale art. 2.9 din HG nr. 14/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

Urmare a accidentului de circulatie S.P.C a fost internat în Spitalul Clinic Judetean Brasov 03-15.05.2007, precum si în Spitalul Zarnesti în perioada 06-12.12.2007.

Prin adresa nr. 23134/09.09.2009, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov s-a constituit parte civila cu suma de 2925,51 lei , reprezentând cheltuieli de  spitalizare, iar prin adresa nr. 1188/25.09.2009 Spitalul ,.DR. CT Sparchez" Zarnesti, s-a constituit parte civila cu suma de 1139, 64 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare.

Atât în timpul urmaririi penale cât si în timpul cercetarii judecatoresti, inculpatul a aratat ca nu-si mai aminteste exact conditiile producerii accidentului dar îsi însuseste concluziile raportului de expertiza întocmit în cauza de fata.

Au fost audiati martorii G. G., A. C., G. M., P. N. si S. B..

Martorii G. G. si A. N. au declarat ca vinovat de producerea accidentului este inculpatul care s-a angajat într-o depasirea a unui alt autovehicul fara a se asigura, fapt ce a dus la ciocnirea frontala cu autoturismul ce venea din sens invers condus de catre partea vatamata.

Pe latura civila au fost audiati martorii G. M., P. N. si S. B., care au declarat ca îl cunosc pe partea civila, care dupa accident a fost supus unor interventii chirurgicale repetate întrucât prima interventie chirurgicala de la Brasov a fost nereusita, fiind nevoit sa fie transportat în Germania pentru o interventie chirurgicala fiind ajutat cu bani de catre martorul G. M., în conditiile în care sotia partii civile nu mai avea serviciul în acea perioada.

Au mai aratat martorii ca  din punct de vedere psihic dupa acest accident partea civila a fost marcat în sens negativ respectiv nu a mai putut sa-si desfasoare activitati obisnuite pe care le efectua anterior de practicare a turismului, a schiului, inclusiv de colaborator al unitatii de salvamont din localitatea de domiciliu Zarnesti.

Starea de fapt expusa mai sus mai este dovedita pe lânga declaratiile martorilor de declaratiile partii vatamate,  procesul verbal de cercetare la fata locului si planse fotografice, acte medicale si raportul de constatare medico legala, raportul de expertiza tehnica auto, adresele de la spitalele Zarnesti, Brasov si Tg-Jiu, procesul verbal de cercetare a accidentului de munca,  precum si un set de diplome în copie ale partii civile cu ocazia participarii acestuia anterior accidentului la diferite concursuri de turism sportiv montan, coroborate cu  declaratiile inculpatului.

În drept, faptele savârsite de catre inculpat de a produce un accident de circulatie din culpa si care a avut drept urmare vatamarea corporala a partii vatamate S.P.C, care a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un numar de 80 - 90 zile, întrunesc elementele constitutive ale  infractiunii de vatamate corporala din culpa,  prevazute si pedepsite de art. 184 alin. 2 si 4 C.p text de lege în baza caruia  inculpatul urmeaza sa fie  condamnat, iar la individualizarea pedepsei se va avea în vedere dispozitiile art. 72 C.p., împrejurarile producerii faptei, limitele de pedeapsa prevazute de textul de lege încalcat,  gradul de pericol social al faptei savârsite,cât si persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine sincera în cadrul procesului penal,  urmând a i se aplica o pedeapsa de 8 luni  închisoare, iar ca modalitate de executare constatându-se ca scopul preventiv si educativ al pedepsei poate fi îndeplinit si prin suspendarea conditionata a executarii acesteia , punând în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 C.p. si interzicându-i exercitarea drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, pe durata prevazuta de art. 71 Cod penal, cu aplicarea art. 71 alin 5 Cod penal.

În ceea ce priveste latura civila a cauzei, inculpatul urmeaza sa fie obligat în solidar cu partea responsabila civilmente SC ... SA MOTRU si asiguratorul de raspundere civila SC ... ASIGURARI SA(fosta ASIBAN SA), cu sediul în ....,  la plata a 2925,51 lei catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, 1139,64 lei catre Spitalul "Dr.CT Sparchez" Zarnesti, judetul Brasov, 15,31 lei catre Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, cu dobânzile legale aferente pâna la achitarea integrala a debitelor si la plata a 50.000 lei despagubiri civile, reprezentând contravaloarea zilelor de îngrijiri medicale, a tratamentelor postoperatorii, medicamentelor , transport domiciliu - spitale, cât  si la 10.000 lei despagubiri morale, reprezentând  suferinta psihica provocata urmare a accidentului produs cât si lipsa posibilitatii de practicare a mai multor sporturi exercitate  anterior conform actelor depuse la dosarul cauzei si a depozitiilor martorilor,  catre partea civila S.P.C.

Vazând si dip. art. 191 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art.184 alineat 2 si 4 Cod penal, condamna inculpatul T I F, fiul lui  si nascut la data de ..., în  ...  , judetul Gorj, cetatean român, studii superioare,casatorit, 1 copil minor , economist la S.C. ... MOTRU S.A., stagiu militar nesatisfacut, domiciliat în mun. ..., fara antecedente penale, CNP ..., la 8 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a  executarii pedepsei pe durata indicata de art. 82 Cod penal, punând în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 Cod penal.

Interzice inculpatului exercitarea drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, pe durata prevazuta de art. 71 Cod penal, cu aplicarea art. 71 alin 5 Cod penal.

Obliga inculpatul în solidar cu partea responsabila civilmente SC ... SA MOTRU si asiguratorul de raspundere civila SC ...,  la plata a 2925,51 lei catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, 1139,64 lei catre Spitalul "Dr.CT Sparchez" Zarnesti, judetul Brasov, 15,31 lei catre Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, cu dobânzile legale aferente pâna la achitarea integrala a debitelor si la plata a 50.000 lei despagubiri civile si 10.000 lei despagubiri morale catre partea civila S.P.C.

Obliga inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în termen de 10 zile.

Pronuntata în sedinta publica din data de 16.02.2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

Grefier,

1