Loviri si alte vatamari

Sentinţă penală 19 din 19.01.2011


JUDECĂTORIA MUN. MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.2059/260/2010

SENTINŢA PENALĂ Nr. 19

Şedinţa publică de la 19.01.2011 Completul compus din:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 3463/P/2009, înregistrat pe rolul aceste instanţe sub nr. 2059/260/2010, a fost trimis in jud. inculpatul B. G.pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 181 al. 1 Cp .intrucat 1-a lovit pe partea vătămată T.M.in data de 27.10.2009, care a necesitat pentru vindecare un număr de 25-28 zile ingrijiri medicale.

Din audierea părţilor, rezultă că partea vătămată care s-a constituit parte civilă, solicită condamnarea inculpatului la daune morale in valoare de 10 000 lei şi despăgubiri materiale de 2000 lei.

Inculpatul audiat, recunoaşte că s-a intalnit cu partea vătămată intr-un bar unde a consumat băuturi alcoolice, a inceput o discuţie si o altercaţie cu partea vătămată pe care 1-a lovit cu palma, după care cei doi s-au încăierat si lovit reciproc.

Inculpatul a arătat că 1-a lovit pe partea vătămată intrucat acesta a adresat cuvinte jignitoare soţiei sale, invocând in acest sens scuza provocării.

In cauză au fost audiaţi martorii din lucrări si 2 martori propuşi de inculpat, declaraţiile acestora stabilind faptul că părţile s-au intalnit in 27. 10.2009 la un bar şi că in urma unei altercaţii s-au lovit reciproc.

Martorii au vazut-o in apropiere şi pe sotia părţii vătămate insă niciunul din martori nu a auzit discuţia dintre inculpat si sotia părţii vătămate, nu a auzit ca inculpatul să-i adreseze cuvinte jignitoare, motiv pentru care instanţa nu va retine din acest punct de vedere apărările inculpatului. Inclusiv martorii inculpatului propuşi in dovedirea laturii penale a cauzei nu arată in mod expres că au auzit ca inculpatul să-i adreseze jigniri sau să facă propuneri indecente soţiei părţii vătămate, singura declaraţie in acest sens fiind a soţiei părţii vătămate care declară că inculpatul i-a propus după ce i-a oferit băutura, să plece cu el şi că acesta a injurat-o.

Declaraţia soţiei părţii vătămate trebuie apreciată sub aspectul şi rezerva relaţiei maritale dintre martoră si partea vătămată.

Probatoriul cauzei respectiv declaraţiile martorilor si ale părţilor in cauză, arată indubitabil că inculpatul 1-a lovit pe partea vătămată.

Inculpatul a contestat numărul de zile de ingrijiri medicale menţionat in certificatul medico-legal al părţii vătămate.

In urma expertizei făcută la LML Bacău, rezultă că, constatările privind leziunile traumatice respectiv traumatism cranio-facial, traumatism hemitorace drept, echimoza oculopalpebrală dreaptă precum si ruptura de timpan se justifică şi sunt in coroborare cu tipul de lovituri aplicate de către inculpat părţii vătămate , numărul de zile ingrijiri medicale fiind insă apreciat la 16-17 zile.

Faţă de această situaţie, reprezentantul M.P. a solicitat schimbarea încadrării juridice conform art. 334 Cp. din art. 181 al.l Cp. in art. 180 al.2 Cp.

Atât partea vătămată cât şi inculpatul au achiesat la solicitarea reprezentantului parchetului.

Pe latura penală, instanţa apreciază faţă de probatoriul cauzei că fapta de lovire se probează, motiv pentru care urmează să-1 condamne pe inculpat iar in individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp. va aprecia poziţia sinceră a acestuia, faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale, aplicând inculpatului pedeapsa amenzii ca un corelativ al pedepsei inchisorii pentru infracţiunea prevăzută de art. 180 al. 2 Cp. prin schimbarea incadrării juridice din art. 181 al. 1 Cp.

Va atrage atenţia inculpatului în ce priveşte consecinţele neplăţii amenzii conform art. 63 in.l Cp.

Partea vătămată a fost internata la Spitalul Ioan Lascar Comăneşti si Spitalul Mun. Oneşti, unităţi sanitare ce au asigurat asistenţa medicală in vederea refacerii sănătăţii părţii vătămate şi s-au constituit părţi civile in cauză.

Constatând valoarea asistentei medicale de la cele două unităţi spitaliceşti ce nu au fost contestate de părţile din prezenta cauză, instanţa va obligă pe inculpat la plata acestor sume către cele două spitale.

Pe latura civilă, partea vătămată a solicitat 10.000 lei daune morale. Instanţa urmează să cenzureze aceste pretenţii plecând de la tipul de traumatism pe care 1-a suferit partea vătămată în concordanţă cu numărul de zile de ingrijiri medicale, dar şi de faptul că probatoriul cauzei arată că părţile s-au agresat reciproc, iniţial in urma unei lovituri dată de partea vătămată, după care părţile s-au bătut in parte.

Instanţa apreciază valoarea daunelor morale la suma de 1000 lei la care-1 va obliga pe inculpat către partea vătămată-parte civilă în cauză.

Partea vătămată a solicitat şi despăgubiri materiale pe care cu martorii propuşi nu le-a dovedit in niciun mod şi de asemenea, nu a depus acte din care să rezulte că a făcut cheltuieli materiale pentru refacerea sănătăţii.

In această situaţie, instanţa va respinge această cerere de despăgubirie ca nedovedită.

întrucât inculpatul a fost condamnat, raportat la art. 191 al 1 Cp.p., instranta ii va obliga la cheltuieli judiciare către stat cu menţiunea că inculpatul a avut in cauză apărător ales.

Partea vătămată a plătit onorariul de apărător in suma de 2.100 lei conform chitanţelor din 4.12. 2009 şi din 9.06.2010, sume la care-1 va obliga pe inculpat către partea vătămată - parte civilă raportat la art. 193 al.l Cp.p. Iniţial inculpatul a avut apărător din oficiu la primul termen de judecată, a solicitat şi s-a prezentat cu apărător ales, motiv pentru care mandatul avocatului

din oficiu Răduc Andreea a incetat, acesta nedesfaşurând activitate in prezenta cauză, avocatul în cauză nesolicitând instanţei onorariu din oficiu.

Pentru aceste motive,

In baza art. 180 al.2 Cp. prin schimbarea încadrării juridice conform art. 334 C.p.p. din art. 181 alin.l Cp. va condamna pe inculpatul B.G.la pedeapsa amenzii de 500 lei.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 63 ind. 1 Cp.

Va obliga inculpatul la 1000 lei daune morale către partea vătămată-parte civilă.

Va respinge pretenţiile civile ale părţii civile privind despăgubirile materiale ca nedovedite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art. 180 al.2 Cp. prin schimbarea încadrării juridice conform art. 334 C.p.p. din art. 181 alin.l Cp. condamna pe inculpatul B.G. la pedeapsa amenzii de 500 lei.

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 63 ind. 1 Cp.

Obligă inculpatul la 1000 lei daune morale către partea vătămată-parte civilă.

Respinge pretenţiile civile ale părţii civile privind despăgubirile materiale ca nedovedite.

Obligă pe inculpat către părţile civile Spitalul Mun. Oneşti la 214,28 lei si Spitalul Ioan Lascăr Comăneşti la 2.949, 47 lei.

In baza art. 193 al. 1 C.p.p. obligă pe inculpat către partea vătămată- parte civilă la 2.100 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul apărător conform chitanţei aflată la dosar.

In baza art. 191 al.l C.p.p. obligă inculpatul la 120 lei cheltuieli judiciare către stat.

Constată că inculpatul a avut apărător ales.

Cu recurs in 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.01.2011. PREŞEDINTE, ' GREFIER,

Red. D.D./21.01.2011

Tehnored. L.Ş/21.01.2011 Ex.3.