86 alin. 1 din o.u.g. 195/2002 rep., art. 25 Cod penal rap. la art. 260 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit.a) Cod penal, art. 264 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 36/2014 din 21.01.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa penală Nr. 36/2014

Şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.M.

Grefier L.V.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror B.C.din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T.C..

Pe rol judecarea cauzei penale privindu-i pe inculpaţii M.I.M., cu domiciliul în comuna C., sat C., nr. …, judeţul G., trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria TCnr. 3575/P/2012 din 03.12.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de o persoană care nu posedă permis de conducere, prev şi ped. de art. 86 alin. 1 din  O.U.G. 195/2002 rep. şi instigare la mărturie mincinoasă (patru instigări) , prev. şi ped. de art. 25 Cod penal rap. la art. 260 alin. 1 Cod  penal, toate cu aplic. art. 33 lit.a) Cod penal şi I.Ş.V., cu domiciliul în T.J., str.Lt.Col. D.P., nr.14, judeţul G., trimis în judecată prin acelaşi rechizitoriu pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. şi ped. de art. 264 alin. 1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns cei doi inculpaţi, personal şi asistaţi de avocat ales T.A.I..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier.

Avocat T.A.I. învederează instanţei că inculpaţii recunosc săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată şi solicită ca judecarea cauzei să se facă în conformitate cu dispoziţiile art.3201 C.proc.pen. Depune la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: adeverinţa nr.59/07.01.2014 emisă de S.C.P. G. S. S.R.L., o caracterizare întocmită de P.E. pentru inculpatul I.Ş.V., decizia nr.241/30.09.3013 emisă de S.C.M&D C. S.R.L., copia certificatului de naştere seria CE nr.413318, copia certificatului de naştere seria N.J. nr.191060, copia certificatului de naştere seria NO nr.685317, adeverinţa nr.27/11.11.2013 emisă de S.C. C. S.R.L., caracterizarea nr.4074/06.11.2013 întocmită de Primăria Com. S. inculpatului M.I.M..

Sunt audiaţi inculpaţii, declaraţiile acestora fiind ataşate la dosarul cauzei după citire şi semnare.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa acordă cuvântul în dezbateri:

Reprezentantul Ministerului Public expune pe scurt starea de fapt şi solicită condamnarea celor doi inculpaţi pentru săvârşirea  infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată.

Avocat T.I, pentru inculpaţi, solicită ca la stabilirea pedepsei care va fi aplicată inculpaţilor instanţa să aibă în vedere atitudinea sinceră a acestora, inculpaţii recunoscând săvârşirea infracţiunilor. De asemenea, mai solicită ai fie avute în vedere şi circumstanţele concrete alte săvârşirii infracţiunilor, respectiv inculpatul M.I.M. s-a speriat la vederea organelor de poliţie iar celălalt inculpat a încercat doar să îl ajute dat fiind faptul că cei doi sunt prieteni. Inculpaţii nu au realizat gravitatea faptelor lor, nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale şi sunt integraţi în comunitatea în care trăiesc, astfel cum rezultă din actele în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei.

Inculpaţii, având pe rând ultimul cuvânt, arat că recunosc şi regretă săvârşirea faptelor, solicitând ca instanţa să aibă în vedere atitudinea lor sinceră.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria T.C. nr…./P/2012 din data de 03.12.2012, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor M.I.M., cu domiciliul în comuna C., sat C., nr. 13, judeţul G., pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de o persoană care nu posedă permis de conducere, prev şi ped. de art. 86 alin. 1 din  O.U.G. 195/2002 rep. şi instigare la mărturie mincinoasă (patru instigări), prev. şi ped. de art. 25 Cod penal rap. la art. 260 alin. 1 Cod  penal, toate cu aplic. art. 33 lit.a) Cod penal, şi I.Ş.V., cu domiciliul în T.J., str.Lt.Col.D.P., nr.14, judeţul G., pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. şi ped. de art. 264 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, ca stare de fapt că inculpatul M.I.M., în noaptea de 28.11.2012, în jurul orei 02.00, a condus autoturismul marca Fiat Fiorina cu nr. de înmatriculare GJ-89…. pe drumul judeţean 605 B S. şi apoi pe DN67 B fără a poseda permis de conducere. Ulterior, pentru a se sustrage de la urmărire penală, i-a  determinat cu intenţie pe martorii I.Ş.V., C.I.D., B.V.şi A.Ş. să dea declaraţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor de urmărire penală în sensul de a atesta că o altă persoană a condus autoturismul. Fapte, s-a arătat în actul de sesizare a instanţei întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art. 86 alin. 1 din  O.U.G. 195/2002 rep. şi instigare la mărturie mincinoasă (patru instigări), prev. şi ped. de art. 25 Cod penal rap. la art. 260 alin. 1 Cod  penal, toate cu aplic. art. 33 lit.a) Cod penal.

S-a mai arătat în cuprinsul actului de sesizare a instanţei că inculpatul I.Ş.V. s-a prezentat în faţa organelor de urmărire penală şi a declarat aspecte neconforme realităţii, afirmând în mod neadevărat că el a condus autoturismul marca Fiat Fiorina cu nr. de înmatriculare GJ-89…. în nopatea de 28.11.2012 şi nu inulpatul M.I.M., declaraţii făcute în scopul de a-l favoriza pe inculpatul M.I.M. şi pentru a zădărnici urmărire penală împotriva acestuia. Fapta reţinută în sarcina acestui inculpat prin rechizitoriu ar întruni elementele constitutive ale infracţiunii de favorizare a infractorului, prev. şi ped. de art.264 alin.1 C.pen.

Starea de fapt expusă de procuror prin rechizitoriu a fost probată în cursul urmăririi penale prin coroborarea următoarelor mijloace de probă: declaraţii martori, declaraţii învinuiţi, înscrisuri, proces-verbal de redare în formă scrisă a convorbirilor şi comunicărilor telefonice.

În faţa instanţei de judecată, cei doi inculpaţi, asistaţi de apărător ales, au recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor prin rechizitoriu şi au solicitat ca judecarea cauzei să se realizeze în conformitate cu dispoziţiile art.3201 C.proc.pen.

Coroborând ansamblul mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale precum şi declaraţiile date de inculpaţi în faţa instanţei de judecată, instanţa reţine aceeaşi stare de fapt cu cea avută în vedere prin rechizitoriu:

Astfel, din procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante încheiat de agenţii din cadrul Secţiei …Poliţie Rurală rezultă că, în noaptea de 29.11.2012, în jurul orei 02.25, inculpatul M.I.M. a condus, pe DN67 B, autoturismul marca Fiat Fiorina cu nr. de înmatriculare GJ-89-.....

Din adresa nr.33947/10.12.2012 emisă de S.P.C.Î.V. rezultă că inculpatul nu posedă permis de conducere.

Ulterior datei la care a fost opri de către organele de poliţie, astfel cum rezultă din procesul-verbal de redare în formă scrisă a convorbirilor şi comunicărilor telefonice şi din declaraţiile inculpaţilor şi ale martorilor, inculpatul M.I.M., pentru a se sustrage de la urmărire penală, i-a  determinat cu intenţie pe martorii I.Ş.V., C.I.D., B.V.şi A.Ş.să dea declaraţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor de urmărire penală în sensul de a atesta că o altă persoană a condus autoturismul.

Faţă de starea de fapt expusă, instanţa constată că faptele inculpatului constând în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere precum şi de a-i determinat cu intenţie pe martorii I.Ş.V., C.I.D., B.V.şi A.Ş.să dea declaraţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor de urmărire penală în sensul de a atesta că o altă persoană a condus autoturismul întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 Rep. şi a patru infracţiuni prev. şi ped de art. 25 Cod penal rap. la art. 260 alin. 1 Cod  penal, atât sub aspectul laturii obiective cât şi sub aspectul laturii subiective, urmând a fi condamnat.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă fixate de art.86 alin.1 din O.U.G.195/2002 Rep. şi art.260 alin.1 C.pen., gradul de pericol social concret al faptelor, împrejurările în care acestea au fost săvârşite, de persoana făptuitorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

De asemenea, vor fi avute în vedere dispoziţiile art.3201 alin.7 C.proc.pen. conform cărora instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

În primul rând, din analiza limitelor de pedeapsă stabilite de către legiuitor pentru infracţiunile săvârşite de inculpat, se constată că aceasta prezintă un grad de pericol social generic ridicat, fiind sancţionată cu pedeapsa închisorii.

Limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime având în vedere recunoaşterea inculpatului.

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea infracţiunii constând în lipsa antecedentelor penale, atitudinea conştiincioasă faţă de muncă şi comportarea corectă în relaţiile sociale şi în familie precum şi faptul că inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată,  instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă de opt luni închisoare pentru fiecare dintre cele cinci infracţiuni comise de inculpat.

Simpla recunoaştere a faptelor în condiţiile în care în cauză există probe evidente, care înlătură orice dubiu, cu privire la atitudinea sa (proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, proces-verbal de redare a convorbirilor şi comunicărilor) astfel încât inculpatul trebuia să recunoască, neputând nega o situaţie certă, nu echivalează cu o comportare sinceră în cursul procesului penal, de natura circumstanţei atenuante prevăzută de dispoziţiile art.74 alin.1 lit.c) C.pen.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că gradul de pericol social concret al faptei este ridicat, motiv pentru care nu va reţine ca circumstanţe atenuante conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea infracţiunii şi atitudinea sinceră constând în recunoaşterea săvârşirii infracţiunilor.

Astfel, spre deosebire de circumstanţele atenuante legale, care se aplică în virtutea legii şi se impun instanţei în mod obligatoriu, circumstanţele atenuante judiciare sunt împrejurări de fapt care numai prin raportare la fapta concretă, la ansamblul împrejurărilor în care a fost comisă şi la persoana infractorului, pot dobândi, prin apreciere, valenţe atenuante.

Împrejurările susceptibile de a constitui circumstanţe atenuante sunt realităţi obiective care, atunci când există, nu pot fi ignorate; dar, constatându-le, instanţa nu este obligată să le recunoască în mod automat caracter uşurător.

Dat fiind faptul că infracţiunile au fost săvârşite înainte de condamnarea definitivă a inculpatului, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art.33 lit.a) C.pen. şi va constata că infracţiunile sunt concurente iar în baza art.34 alin.1 lit.b) va aplica inculpatului pedeapsa de 8 luni închisoare pe care o va spori la un an şi şase luni închisoare.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată că scopul educativ preventiv al acesteia poate fi atins şi fără executarea în regim de detenţie şi, fiind îndeplinite şi condiţiile cerute de art. 81 Cod penal, va suspenda condiţionat executarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal şi compus din durata pedepsei la care se va adăuga un termen de doi ani.

În baza art. 359 Cod de procedură penală se va atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite duce la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a-II-a  şi b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care, în baza art.71 alin.2 C.pen. îi va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art.64 alin.1 litera a) teza a –II –a şi b) C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

Dată fiind suspendarea condiţionată a executării pedepsei privative de libertate aplicată inculpatului, instanţa, potrivit art. 71 alin. 5 Cod penal, va dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Va constata că inculpatul a fost reţinut prin ordonanţa nr.3575/P/2012 din data de 20.09.2013, pe o durată de 24 ore, începând cu data de 30.09.2013, ora 16.45 până la data de 01.10.2013, ora 16,45.

Va constata încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpat prin ordonanţa nr.3575/P/2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria T.C..

Fapta inculpatului I.Ş.V. de a se fi prezentat în faţa organelor de urmărire penală şi de a declara aspecte neconforme realităţii, afirmând în mod neadevărat că el a condus autoturismul marca Fiat Fiorina cu nr. de înmatriculare GJ-89..... în noaptea de 28.11.2012 şi nu inulpatul M.I.M., declaraţii făcute în scopul de a-l favoriza pe inculpatul M.I.M. şi pentru a zădărnici urmărire penală împotriva acestuia întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.264 alin.1 C.pen., atât sub aspectul laturii obiective cât şi sub aspectul laturii subiective, urmând a fi condamnat.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă fixate de art.264 alin.1 C.pen,  gradul de pericol social concret al faptei, împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, de persoana făptuitorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

De asemenea, vor fi avute în vedere dispoziţiile art.3201 alin.7 C.proc.pen. conform cărora instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

În primul rând, din analiza limitelor de pedeapsă stabilite de către legiuitor pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 264 alin.1 C.pen., se constată că aceasta prezintă un grad de pericol social generic ridicat, fiind sancţionată cu pedeapsa închisorii.

Limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime având în vedere recunoaşterea inculpatului.

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea infracţiunii constând în lipsa antecedentelor penale, atitudinea conştiincioasă faţă de muncă şi comportarea corectă în relaţiile sociale şi în familie precum şi faptul că inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată,  instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă de două luni închisoare.

 Simpla recunoaştere a faptelor în condiţiile în care în cauză există probe evidente, care înlătură orice dubiu, cu privire la atitudinea sa (proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, proces-verbal de redare a convorbirilor şi comunicărilor) astfel încât inculpatul trebuia să recunoască, neputând nega o situaţie certă, nu echivalează cu o comportare sinceră în cursul procesului penal, de natura circumstanţei atenuante prevăzută de dispoziţiile art.74 alin.1 lit.c) C.pen.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că gradul de pericol social concret al faptei este ridicat, motiv pentru care nu va reţine ca circumstanţe atenuante conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea infracţiunii şi atitudinea sinceră constând în recunoaşterea săvârşirii infracţiunilor.

Astfel, spre deosebire de circumstanţele atenuante legale, care se aplică în virtutea legii şi se impun instanţei în mod obligatoriu, circumstanţele atenuante judiciare sunt împrejurări de fapt care numai prin raportare la fapta concretă, la ansamblul împrejurărilor în care a fost comisă şi la persoana infractorului, pot dobândi, prin apreciere, valenţe atenuante.

Împrejurările susceptibile de a constitui circumstanţe atenuante sunt realităţi obiective care, atunci când există, nu pot fi ignorate; dar, constatându-le, instanţa nu este obligată să le recunoască în mod automat caracter uşurător.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată că scopul educativ preventiv al acesteia poate fi atins şi fără executarea în regim de detenţie şi, fiind îndeplinite şi condiţiile cerute de art. 81 Cod penal, va suspenda condiţionat executarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal şi compus din durata pedepsei la care se va adăuga un termen de doi ani.

În baza art. 359 Cod de procedură penală se va atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite duce la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a-II-a  şi b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care, în baza art.71 alin.2 C.pen. îi va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art.64 alin.1 litera a) teza a –II –a şi b) C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

Dată fiind suspendarea condiţionată a executării pedepsei privative de libertate aplicată inculpatului, instanţa, potrivit art. 71 alin. 5 Cod penal, va dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art.191 alin.2 C.proc.pen. obligă inculpatul M.I.M. la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat şi inculpatul I.Ş.V. la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.86 alin.1 din O.U.G.195/2002 Rep.  cu aplicarea dispoziţiilor art.3201 alin.7 C.proc.pen., condamnă inculpatul M.I.M., fiul lui I. şi M., născut la data de … în T-J, Jud.G., studii 8 clase, angajat la S.C.C. S.R.L., necăsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în com.C., sat C., nr.15, jud.G., C.N.P…. la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

În baza art.25 C.pen. rap. la art.260 alin.1 C.pen., cu aplicarea disp.art.3201 alin.7 C.proc.pen., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

În baza art.25 C.pen. rap. la art.260 alin.1 C.pen., cu aplicarea disp.art.3201 alin.7 C.proc.pen., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

În baza art.25 C.pen. rap. la art.260 alin.1 C.pen., cu aplicarea disp.art.3201 alin.7 C.proc.pen., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

În baza art.25 C.pen. rap. la art.260 alin.1 C.pen., cu aplicarea disp.art.3201 alin.7 C.proc.pen., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a) C.pen. constată că infracţiunile sunt concurente iar în baza art.34 alin.1 lit.b) aplică inculpatului pedeapsa de 8 luni închisoare pe care o sporeşte la un an şi şase luni închisoare.

În baza art.71 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  civile  prevăzute de art. 64  alin.1 litera a) teza a -II –a şi b)  Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o perioadă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art. 359 alin.1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea unor drepturi civile pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Constată că inculpatul a fost reţinut prin ordonanţa nr.3575/P/2012 din data de 20.09.2013, pe o durată de 24 ore, începând cu data de 30.09.2013, ora 16.45 până la data de 01.10.2013, ora 16,45.

Constată încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpat prin ordonanţa nr.3575/P/2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria T.C..

În baza art.264 alin.1 C.pen.  cu aplicarea dispoziţiilor art.3201 alin.7 C.proc.pen., condamnă inculpatul I.Ş.V., fiul lui Ş. şi V., născut la data de … în T.-J., Jud.G.,  studii şcoala profesională, ocupaţie agent de pază, loc de muncă S.C.P. G. S. S.R.L., căsătorit, 2 copii minori în întreţinere, fără antecedente penale, domiciliat în Tg.-Jiu, str.Lt. Col. D. P., nr.14, bl.14, sc.3, ap.16. jud.G., C.N.P. …, la o pedeapsă de 2 luni închisoare.

În baza art.71 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  civile  prevăzute de art. 64  alin.1 litera a) teza a -II –a şi b)  Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o perioadă de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art. 359 alin.1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea unor drepturi civile pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art.191 alin.2 C.proc.pen. obligă inculpatul M.I.M. la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat şi inculpatul I.Ş.V. la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.01.2014.

Preşedinte,

I.M.

Grefier,

L.V.