Respingerea cererii formulată de Biroul de executări penale privind constatarea prescrierii pedepsei cu amendă penală, motivat de faptul că cursul prescripţiei a fost întrerupt prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni

Sentinţă penală 450 din 30.10.2013


Contestaţie la executare în materie penală – respingerea cererii formulată de Biroul de executări penale privind constatarea prescrierii pedepsei cu amendă penală , motivat de faptul că cursul prescripţiei a fost întrerupt prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni

Prin  contestaţia  la  executare  înregistrată  la  această  instanţă  din  23.07.2013  Biroul  Executări  Penale a  sesizat  instanţa  în temeiul art.461  lit.d C.p.p.  solicitând  să  se  constate  ca fiind  prescrisă  executarea  pedepsei  de  400  lei  amendă  penală  la  care  a fost  condamnat  inculpatul  C  C  prin sentinţa  penală nr.288/08.06.2010  a  Judecătoriei  Tecuci, definitivă  prin nerecurare la data  de  210.07.2010,  pentru  săvârşirea  infracţiunii de lovire  sau  alte  violenţe, prev. de  art. 180  alin.2  C.p.  cu  aplicarea  art.63  alin.3  teza II  C.p.  şi  art. 74  lit.a C.p.  coroborat  cu  art. 76  alin.1  lit.f C.p.

In drept,  contestaţia a  fost  întemeiată pe  disp.art.461  lit.d  C.p.p.  coroborat  cu art.126  lit.c C.p. şi art.129  C.p. S-a  ataşat  dosarul  nr.2198/324/2010 al  Judecătoriei  Tecuci.

Din  examinarea  actelor  dosarului rezultă  următoarele:  Prin  sentinţa  penală  nr.288/08.06.2010 a  Judecătoriei Tecuci a  fost  condamnat  inculpatul  C C la  o  pedeapsă  de  400  lei  amendă  penală  pentru  săvârşirea  infracţiunii de  lovire sau  alte  violenţe prev. de  art.  180  alin.2  C.p.  cu  aplicarea  art.75  lit.a  C.p.  şi  76  alin.1  lit.f C.p.

Hotărârea a  rămas  definitivă la data  de  20,.07.2010  prin nerecurare.  Inculpatul  nu a  achitat  amenda  penală,  iar  Biroul  Executări Penale  din  cadrul  Judecătoriei  Tecuci a  sesizat  instanţa  cu  cerere  de  înlocuire a  pedepsei  amenzii  penale  cu închisoarea -  dosar  2054/324/2012  însă sesizarea a  fost respinsă  ca  nefondată  prin  sentinţa  penală  356/02.08.2012 motivat  de faptul  că  nu a  fost  îndeplinită condiţia  relei – credinţe  prev. de  art.425  alin.1  C.p. Din considerentele  acestei  sentinţe  rezultă  că inculpatul era  plecat în Italia  de  aproximativ  doi  ani .  Intr-adevăr  în prezenta  cauză, din  extrasul de  la  oficiul  Cazier  Central -  Ministerul  de  Justiţie  Roma ( f.16  şi  traducerea  în  limba  română -  fila  25)  rezultă  că inculpatul a  săvârşit  pe teritoriul  Statului  Italian  mai  multe  infracţiuni, fiind  condamnat,  atât  la data  de  06.04.2005,  cât  şi la data  de  08.01.2013.

 Astfel  se  constată  că la data de  8.01.2013 inculpatul a  fost  con damnat pentru  furt  în concurs cu o altă  faptă pentru  care i s-a  aplicat  atât  pedeapsa  amenzii,  cât  şi pedeapsa  închisorii  cu suspendarea  condiţionată a  executării .

Conform art.127  alin.1 C.p.  cursul  termenului  de  prescripţie  prev. de  art. 126  C.p.  se  întrerupe  prin începerea  executării  pedepsei  sau  prin săvârşirea din nou a  unei infracţiuni .

 Aşadar,  chiar  dacă  din fişa  de  cazier  rezultă  că  inculpatul  nu a  mai  suferit  şi alte  condamnări  în  România, aşa  cum s-a  arătat, acesta a  săvârşit  fapte  penale pentru care a fost  condamnat  în Italia,  fapte  care întrerup  cursul  prescripţiei .

Faţă de  aceste  considerente,  instanţa  constată  că  nu sunt  îndeplinite  condiţiile  prevăzute  de  lege pentru împlinirea  cursului  prescripţiei  de  3  ani  prev. de  art.126  alin.1/2 C.p.  deoarece  acesta a  fost  întrerupt.

In  consecinţă,  instanţa  priveşte  sesizarea  ca fiind  nefondată urmând  să o respingă  ca atare.