Divort.

Sentinţă civilă 6858 din 21.10.2010


Dosar nr. Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta civila  Nr.

Sedinta publica de la 21 Octombrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta R.J.si pe pârâtul R.I. în contradictoriu cu autoritatea tutelara CONSILIUL LOCAL TG-JIU, având ca obiect divort.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta asistata de avocat Panescu Oana, lipsa fiind celelalte parti, pârâtul fiind reprezentat de avocat Gaman Carmen Silva.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul reclamantei depune la dosar adeverinta cu veniturile realizate de pârât, iar reprezentanta pârâtului depune un certificat tradus din limba spaniola, comunicat personal pentru transfer educatie primara si acte in limba spaniola.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta a constatat cauza in stare de judecata si a acordat cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata. Cu privire la cererea reconventionala aparatorul reclamantei a solicitat respingerea capatului de cerere privind încredintarea minorului Ianis pârâtului , având in vedere ca reclamanta s-a ocupat de minor înca de la nastere.

Reprezentanta pârâtului a solicitat admiterea actiunii cu privire la divort, încredintarea minorului pârâtului, iar minora sa fie încredintata reclamantei. Cu privire la cererea reconventionala a solicitat admiterea acestei cereri.  A depus la dosar concluzii scrise.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 14.10.2009, sub numarul 13309/318/2009, reclamanta R.J. a chemat în judecata pe pârâtul R.I., solicitând , instanta ca prin hotarârea ce se va pronunta, in contradictoriu cu autoritatea tutelara Consiliul Locala Tg-Jiu,  sa se dispuna desfacerea casatoriei încheiate la data de 19.10.1996, încredintarea spre crestere si educare a minorilor R.E.D. nascuta la 23.03.1998 si R.I.M. nascut la 29.09.2001, obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere in functie de veniturile realizate in Spania si revenirea reclamantei  la numele purtat anterior încheierii casatoriei, acela de "Cruceru".

În motivare, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul în vederea încheierii unei casatorii bazate pe afectiune si întelegere reciproca. Din casatorie au rezultat minorii R.E.D.nascuta la 23.03.1998 si R.I.M. nascut la 29.09.2001. Ca, relatiile dintre soti s-au deteriorat din vina pârâtului care îi adresa injurii si amenintari in prezenta minorei si ca de întretinerea si educarea minorilor s-a ocupat in permanenta reclamanta impreuna cu bunicii materni,  iar în prezent relatiile de familie sunt iremediabil vatamate astfel încât continuarea casatoriei nu mai este posibila.

În drept au fost invocate dispozitiile  art. 37 alin.2, 38, 40 alin. 3 si art. 42 C. fam.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Pentru dovedire, reclamanta a depus la dosar acte de stare civila, acte traduse din limba spaniola, carnetul sau de munca, cupon privind plata ajutorului de  somaj.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca netemeinica intrucât sustinerile reclamantei din cererea de chemare in judecata nu sunt reale. A depus la dosar declaratie de continut si acte in limba spaniola. De asemenea, pârâtul a formulat cerere reconventionala solicitând încredintarea minorului I.M..

Cererea reconventionala a fost legal timbrata.

Reclamanta a raspuns la întâmpinarea formulata de pârât, aratând ca s-a întors din Spania pentru ca acolo locuiau in conditii improprii si ca relatiile de familie sunt iremediabil vatamate.

A fost efectuat referat de ancheta sociala la domiciliul reclamantei- fila 16 din dosar.

De asemenea, a fost emisa adresa catre autoritatea tutelara de la resedinta pârâtului din Spania, oras Madrid-Santa Eugenia , str. Virgen De Las Vinias nr. 11, sc. 2, ap. 9 C.pentru  a depune la dosar referatul de ancheta sociala, raspunsul fiind depus la dosar la data de 13.08.2010.

Instanta a  emis adresa la locul de munca al pârâtului pentru se comunica la dosar , in mod oficial, veniturile nete realizate de acesta pe ultimele 6 luni.

In cauza au fost audiati martorii .... pentru reclamanta si .....pentru pârât.

A fost ascultata în Camera de Consiliu minora R.E.D., procesul-verbal de ascultare fiind atasate la fila 48.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 19.10.1996 s-a încheiat casatoria partilor înregistrata în registrul starii civile al Primariei Tg-Jiu, iar din relatiile de casatorie au rezultat minorii R.E.D. nascuta la 23.03.1998 si R.I.M. nascut la 29.09.2001.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, continuarea casatoriei nemaifiind posibila, fiind îndeplinite astfel cerintele art. 38 alin. 1 Cod fam.

Potrivit art. 617 alin. 2 Cod proc. civ., hotarârea prin care se pronunta divortul nu se va motiva daca ambele parti solicita instantei aceasta. Având în vedere manifestarea de vointa a sotilor si disp. art. 617 alin. 2 Cod proc. civ. se va dispune desfacerea casatoriei partilor, fara motivarea hotarârii, retinând culpa ambilor soti pentru situatia la care s-a ajuns.

Potrivit art. 40 alin. 3 Cod fam., reclamanta va reveni la numele purtat anterior încheierii casatoriei, acela de " ".

În privinta încredintarii minorilor, instanta retine ca înca de la nasterea acestora, reclamanta s-a ocupat de cresterea si educarea lor,iar de la data separarii în fapt a parintilor, minorii locuiesc impreuna cu reclamanta.

De asemenea, din declaratiile martorilor propusi de reclamanta rezulta ca aceasta prezinta garantii morale si materiale pentru a asigura copiilor o educatie corespunzatoare.

Potrivit  disp. art. 42 Cod fam. la solutionarea capatului de cerere având ca obiect încredintarea minorilor,  instanta va avea în vedere în primul rând interesul acestora.

 Interesul copilului ce urmeaza a fi avut în vedere cu ocazia încredintarii este legat nu numai de posibilitatile materiale ale parintilor, ci si de vârsta copilului, comportarea parintilor înainte de desfacerea casatoriei, de gradul de atasament si preocupare pe care l-au manifestat fata de acesta, precum si de legaturile afective care s-au stabilit între parinti si copii.

În cauza, minora D.E. si-a exprimat optiunea de a fi încredintata mamei, spre crestere si educare (fila 48). Din ansamblul probator administrat, se retine ca minorii sunt foarte atasati de mama si de bunicii materni.

Desi vointa minorei exprimata cu prilejul ascultarii sale nu este determinanta pentru solutionarea acestui capat de cerere, totusi, avându-se în vedere si strânsa legatura afectiva statornicita între minori si mama lor, precum si consecintele negative ale schimbarii mediului de trai al minorilor, instanta apreciaza ca este în interesul copiilor sa fie încredintati mamei, spre crestere si educare, cel putin pentru acest moment.

Fata de considerentele expuse, instanta apreciaza ca este în  interesul superior al minorilor  sa fie încredintati mamei,  spre crestere si educare.

Referitor la obligatia de întretinere a pârâtului fata de minori,  instanta urmeaza ca, având în vedere disp. art. 42 alin. 3, art. 94 alin. 3 si art. 107 Cod fam. sa oblige pârâtul la plata în favoarea minorilor  a unei pensii de întretinere în cuantum  de 195 euro  lunar  pentru fiecare minor (reprezentând 1/2 din venitul mediu net lunar realizat de acesta), începând cu data introducerii cererii, 14.10.2009,  si pâna la majoratul copiilor.

Cu privire la cererea reconventionala, instanta o va respinge cu motivarea ca  , in prezent minorul R.I.M. este întretinut de reclamanta , locuind impreuna cu aceasta si cu sora sa.

Este adevarat ca, din probatoriul administrat in cauza, reiese ca minorul este atasat si de pârât si ca acesta are conditii materiale pentru cresterea acestuia, insa având in vedere vârsta minorului, faptul ca acesta frecventeaza in prezent cursurile scolare in România, cât si faptul ca pârâtul este conducator auto, efectuând curse pe perioade mai mare de timp ( asa cum declara martorul ... -fila 42 din dosar), programul nu i-ar permite pârâtului sa se ocupe de educarea minorului, acesta fiind lipsit de supraveghere permanenta intr-o tara straina. Mai mult decât atât, o noua schimbare a locului frecventarii scolii ar avea consecinte negative asupra cresterii si educarii minorului, acesta trebuind sa depuna efort pentru integrarea in comunitatea din Spania.

Desi minorul a locuit in Spania din anul 2006 pâna în anul 2009, acest aspect nu ar fi un motiv ca el sa fie încredintat tatalui, care locuieste in Spania, pentru ca in aceasta perioada minorul a locuit si impreuna cu mama sa care s-a ocupat de cresterea si educarea acestuia.  Or, in prezent mama locuind in România, minorul nu s-ar mai integra usor în colectivul de elevi, nemaifiind impreuna cu mama si cu sora sa.

Faptul ca pârâtul isi iubeste copiii, ca le-a trimis bani si încaltaminte si ca vine in România sa-i viziteze, reprezinta o obligatie si un drept al fiecarui parinte, iar acest comportament al pârâtului va determina un atasament afectiv al minorilor fata de tatal lor, acesta reusind sa aiba si in viitor, legaturi personale cu minorii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta R.J., domiciliata în ....  împotriva  pârâtului R.I., cu resedinta in ....si în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara Consiliul Local Tg-Jiu.

Desface casatoria încheiata intre parti la data de 19.10.1996, din culpa comuna. 

Încredinteaza, spre crestere si educare, mamei reclamantei, pe minorii R.E.D. nascuta la 23.03.1998 si R.I.M. nascut la 29.09.2001.

Obliga pârâtul la plata pensiei de întretinere în favoarea minorilor in cuantum de 195 euro  lunar  pentru fiecare minor, începând cu data de 14.10.2009 si pâna la majorat.

Dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, respectiv " ".

Respinge cererea reconventionala ca neîntemeiata.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 21.10.2010.

PRESEDINTE GREFIER

1