Partaj bunuri comune.

Sentinţă civilă 4439 din 10.06.2010


Dosar nr. /318/2009Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta civila  Nr.

Sedinta publica de la 10 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamantul S.E. si pe pârâta A.L. , având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de avocat Dragu Cosmin.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatând cauza in stare de judecata, instanta a acordat cuvântul pe fond.

Avocat Dragu Cosmin, pentru reclamant a solicitat admiterea in parte a  actiunii, sa se constate ca imobilul garsoniera este bun comun si sa fie atribuit in lotul pârâtei, cu obligarea acesteia la plata unei sulte, cu cheltuieli de judecata.

INSTANTA

 

Prin actiunea adresata instantei de judecata si înregistrata sub nr. /318/2009, reclamantul S.E. a chemat  in judecata pe pârâta A.L. ,  solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca imobilul garsoniera, situat in Tg-Jiu,  str. Lotrului, bl. 9, sc. 1, ap. 1, jud. Gorj , este bun comun al partilor si sa se dispuna partajarea acestuia cu o cota de contributie de 50%, urmând a fi împartita , in cota egala, si suma obtinuta de pârâta ca diferenta de pret, in urma schimbului realizat cu privire la apartamentul cu doua camere situat in Tg-Jiu, str. Lujerului, bl. 2, UJCM, sc B, et. 1, ap. 7, jud. Gorj , cu compensarea cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu pârâta , insa aceasta casatorie a fost desfacuta prin sentinta civila nr. 5670/22.09.2003 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu.

Reclamantul a mai aratat ca in timpul casatoriei cu pârâta a achizitionat , cu o contributie egala, conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3770/27.09.2002, un apartament cu doua camere situat in Tg-Jiu, str. Lujerului, bl. 2, UJCM, sc B, et. 1, ap. 7, jud. Gorj.

Ca, dupa desfacerea casatoriei, a dat o procura speciala pârâtei pentru a vinde apartamentul bun comun, urmând a-i restitui cota valorica de 50% din pretul obtinut, insa pârâta nu si-a îndeplinit aceasta obligatie , incheind un contract de schimb cu o garsoniera plus o diferenta valorica , astfel ca si-a depasit limitele mandatului dat.

În drept, reclamantul a invocat disp. Codului Familiei.

În dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar procura speciala autentificata sub nr. 5937/2008, contractele de vânzare cumparare autentificate sub  nr. 3770/27.09.2002, respectiv nr. 3466/2009, sentinta civila nr. 5670/2003 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, adresa nr. 26083/2010 si a solicitat incuviintarea probei testimoniale, propunând ca martori pe U.C. si B.D..

Legal citata, pârâta a fost prezenta in instanta si a aratat ca nu este de acord cu actiunea formulata. A depus la dosar contractul  de vânzare cumparare autentificate sub  nr.3467/2009 si contractul de vânzare cumparare nr. 31/1994  si a solicitat încuviintarea probei testimoniale propunând ca martori pe N.C si P.A.

In cauza a fost efectuata expertiza evaluatoare cu privire la imobilul garsoniera, fiind numita in calitatea de expert Ceauranu Maria.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 5670/22.09.2003 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu s-a desfacut casatoria încheiata intre parti, prin acordul acestora.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta constata ca partile au dobândit in timpul casatoriei un apartament cu doua camere situat in Tg-Jiu, str. Lujerului, bl. 2, UJCM, sc B, et. 1, ap. 7, jud. Gorj, in baza contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3770/27.09.2002, cu o contributie de 50% fiecare.

Dupa desfacerea casatoriei, apartamentul a fost vândut de pârâta , prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3466/2009, având mandat de la reclamant, la pretul de 55.000 lei.

Prin contractul de vânzare cumparare incheiat la BNP Titu Ionascu si autentificat sub nr. 3467/2009, pârâta a cumparat o garsoniera situata in Tg-Jiu,  str. Lotrului, bl. 9, sc. 1, ap. 1, jud. Gorj , cu pretul de 50.000 lei.

Fata de starea de fapt retinuta, instanta constata ca garsoniera cumparata de pârâta , dupa desfacerea casatoriei, are regimul juridic de bun comun, in temeiul subrogatiei, având în vedere ca a fost cumparata cu banii obtinuti din vânzarea apartamentului, bun comun dobândit in timpul casatoriei, motiv pentru care , va  omologa raportul de expertiza si in temeiul art. 728 C.civil va atribut garsoniera in lotul pârâtei care va fi obligata sa plateasca reclamantului sulta in suma de 31.100 lei, reprezentând 1/2 din valoarea garsonierei, valoare ce rezulta din raportul de expertiza  intocmit de expert Ceauranu Maria.

La formarea loturilor, instanta a tinut seama de modul de folosinta al bunului si de faptul ca imobilul garsoniera nu poate fi partajat in natura. De asemenea, la stabilirea contributiei de 50% la dobândirea apartamentului, instanta a avut în vedere ca nici una dintre parti nu a dovedit o contributie mai mare la dobândirea apartamentului.

Pârâta a precizat ca apartamentul a fost cumparat de parintii sai, insa nu s-a  probat o alta stare de fapt fata de cea retinuta in contractul de vânzare cumparare nr. 3770/2002.

Faptul ca reclamantul a dat pârâtei procura speciala pentru vânzarea apartamentului demonstreaza ca apartamentul a fost dobândit cu contributie egala de fostii soti.

În temeiul art. 274 C.P.C., instanta va obliga pârâta la plata sumei de 1225 lei cheltuieli de judecata, reprezentând 1/2 din taxa de timbru si timbru judiciar, onorariu avocat si onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite in parte actiunea formulata de reclamantul S.E. domiciliat în ...  în contradictoriu cu  pârâta A.L.  domiciliata în ....

Constata ca imobilul garsoniera situat in Tg-Jiu,  str. Lotrului, bl. 9, sc. 1, ap. 1, jud. Gorj  este bun comun, partile având o contributie de 50% fiecare la dobândirea apartamentului.

Dispune partajarea garsonierei si atribuie, in lotul pârâtei, garsoniera identificata mai sus.

Obliga pârâta la plata unei sulte, catre reclamant, in cuantum de 31.100 lei.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantului suma de 1225 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel  în 15 zile de la comunicare.

 Pronuntata în sedinta publica din  10.06.2010 la Judecatoria Târgu-Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

1

Domenii speta