Reabilitare

Sentinţă penală 446 din 19.08.2015


Condamnatul GC a solicitat reabilitarea sa judecătorească.

Instanţa a constatat că prin SP 99/24.02.1999 a Judecătoriei Gura Humorului, definitivă prin DP 750/21.06.1999 a Tribunalului Suceava, a fost condamnat GC pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.192 alin.2 CP cu aplicarea art.74, 76 lit.c CP  şi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 alin.1, art.209 lit.a, g CP cu aplicarea art.41 alin.2, art.74, 76 lit.c CP la pedeapsa finală de 1 an şi 8 luni închisoare. Prin SP 421/08.09.1999 a Judecătoriei Gura Humorului, definitivă prin neapelare, a fost condamnat GC pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 alin.1, art.209 lit.a, g CP cu aplicarea art.74, 76 lit.c CP la pedeapsa de 7 luni închisoare. Prin SP 3290/04.07.2000 a Judecătoriei Iaşi s-a dispus contopirea pedepselor din sentinţele sus-menţionate, urmând ca GC să execute pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare, sporită la 2 ani şi 10 luni închisoare. Instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.135 alin.1 lit.a raportat la art.136 alin.1 şi 2 şi art.137 alin.1 CP din 1968 (lege aplicabilă în raport de data împlinirii termenului de reabilitare) şi a admis cererea şi l-a reabilitat pe GC privind pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată prin Prin SP 3290/04.07.2000 a Judecătoriei Iaşi.