Inadmisibilitatea administrării probelor

Sentinţă penală 2339 din 28.10.2014


Domeniu: administrarea probelor

Tip: sentinţă penală

Nr./data 2339/28.10.2014

Autor: Judecătoria Focşani

Iandmisibilitatea administrării probelor în cazul cererilor de recunoaștere a unei hotărâri străine.

Prin s.p.2339/28.10.2014 a J F a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de recunoaştere şi executare  a sancţiunii pecuniare formulată de o autoritate germană împotriva intimatului D C.

Pe parcursul soluţionării cauzei instanţa de fond  a procedat la audierea intimatului care a negat că ar fi tranzitat vreodată teritoriul german în anul 2012 şi nici că ar fi fost posesorul autoturismului indicat în înscrisurile emise de autoritatea germană.

De asemenea, instanţa de fond, la solicitarea intimatului  a audiat 2 martori care au confirmat susţinerile acestuia.

Împotriva sentinţei a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani arătând printre altele că instanţa a încălcat disp.art.240 alin.1 din Legea 302/2004.

Prin decizia penală nr.264/25.02.2015 a CAG Galaţi apelul a fost admis, sentinţa a fost desfiinţată în totalitate şi în rejudecare s-a admis cererea de recunoaştere a sancţiunii pecuniare formulată de Germania ca stat emitent, s-a dispus recunoaşterea sancţiunii pecuniare în sumă totală de 143,50 euro aplicată intimatului D C prin decizia  din 2.11.2012 definitivă la 29.11.2012.

În motivarea deciziei s-a reţinut că instanţa de fond a încălcat disp.art.240 alin.1 din Legea 302/2004 care prevede că autorităţile judiciare române de executare recunosc o hotărâre fără alte formalităţi şi iau imediat toate măsurile necesare pentru executarea acesteia cu excepţia cazului în care constată că este aplicabil unul dintre motivele de nerecunoaştere  sau neexecutare  prevăzute la art.241 din aceeaşi lege. S-a stabilit că în mod nelegal prima instanţă a administrat probatorii pentru a analiza legalitatea hotărârii de aplicare a sancţiunii pecuniare.