Minor. Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie. Liberare din centrul de detenţie.

Sentinţă penală 2656 din 16.11.2015


Prin sentinţa penală nr. 2656 din 28 iulie 2015, în  baza art. 517 alin. 2 Cod procedură penală, cu referire la art. 125 alin. 4 Cod penal, art. 180 din Legea nr. 254/2013, s-a admis propunerea formulata de Penitenciarul Iași şi s-a dispus liberarea din centrul de detenţie a persoanei internate O.C.N.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că la data de 02.07.2015, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi propunerea formulata de Penitenciarul Iași privind liberarea din centrul de detenţie a persoanei internate O.C.N., în prezent aflat în Penitenciarul Iaşi în executarea măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni, aplicată prin sentinţa penală nr. 710/12.03.2014 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin necontestare la data de 19.03.2014.

Instanţa a constatat că prin sentinţa penală nr. 710/12.03.2014 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin necontestare la data de 19.03.2014 a fost admisă sesizarea Comisiei de evaluare din cadrul Penitenciarul Bacău cu privire la intimatul O.C.N.

 În baza art. 598 alin. 1lit. d Cod procedura penala raportat la art. 595 Cod procedura penala, art. 21 alin. 3 din Legea nr. 187/2012, s-a înlocuit pedeapsa executabila de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată intimatului O.C.N. prin sentinţa penală nr. 1490/2013 a Judecătoriei Bacău, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioada de 3 ani şi 6 luni. În baza art. 21 alin. 4 din Legea nr. 187/2012 s-a scăzut din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenţie, perioada deja executată de la 16.05.2012 la 31.10.2012 şi de la 10.01.2013 la zi.

Prin sentinţa penală nr. 1963/23.06.2014 a Judecătoriei Brăila a fost admisă sesizarea formulata de Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti şi în baza art. 518 raportat la art. 126 Cod penal, coroborat cu art. 182 din Legea nr. 254/2013, s-a dispus continuarea executării măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru de detenţie, aplicată intimatului O.C.N. prin sentinţa penală nr. 710/12.03.2014 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin necontestare la data de 19.03.2014, în penitenciar.

La data de 30.06.2015, Comisia din Penitenciarul Iaşi a analizat situaţia persoanei internate O.C.N., stabilind ca aceasta a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese în vederea reintegrării sociale, sens în care au formulat propunerea de liberare din centrul de detenţie a acesteia.

Conform art. 180 din Legea nr. 254/2013, după împlinirea vârstei de 18 ani, persoanele internate pot fi liberate dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 124 alin. (4) şi, respectiv, art. 125 alin. (4) din Codul penal.

Potrivit art. 125 alin. 4 Cod penal ,,în cazul în care pe durata internării minorul în centrul de detenţie a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata internării, instanţa poate dispune:

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani;

b) liberarea din centrul de detenţie, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.

Potrivit alin. 5 al art. 129,, Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării.’’

Întrucât persoana internată O.C.N. a executat mai mult jumătate din durata internării, a împlinit 18 ani, iar pe durata internării a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese în vederea reintegrării sociale, fiind îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 125 alin. 4  Cod penal, instanţa  a admis propunerea formulata de Penitenciarul Iași şi a dispus liberarea din centrul de detenţie a persoanei internate O.C.N.

În baza art. 125 alin. 5 în referire la art. 121 Cod procedura penală, până la împlinirea duratei măsurii internării,  a impus persoanei internate O.C.N. următoarele obligaţii։

-să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău la datele fixate de acesta.