Desfacerea casatoriei

Sentinţă civilă 900 din 13.05.2015


Constată că prin actiunea inregistrată pe rolul acestei instante la data de 20.03.2014 sub nr. 1044/260/2014, reclamanta  ALB  -  cu  domiciliul ales la cabinet Av.PS a solicitat in contradictoriu cu  pârâtul  AP, desfacerea căsătoriei, exercitarea autorităţii părintesti de către ambii părinti, stabilirea domiciliului minorului la dânsa,  obligarea pârâtului la plata unei pensii de intretinere la venitul minim pe economie, reluarea numelui purtat in timpul căsătoriei.

 Actiunea a fost legal timbrată cu chitanţă  anulată la dosar.

 Analizând actele dosarului instanta retine următoarele:

 Constată că părtile s-au căsătorit in  2009,  din mariajul acestora  rezultând minorul  LG născut  in data de  xxxxxx

Din probatorul cauzei rezulta că părtile s-au separat in fapt din februarie  2014,  datorită  consumului de alcool si  violentelor pârâtului, reclamanta plecând in străinătate cu minorul pentru a-şi asigura cele necesare traiului.

In prezent reclamanta împreună cu minorul se afla in Italia . Reclamanta lucrează, realizează venituri,  iar minorul  beneficiază de grija mamei  si de program educaţional conform anchetei sociale  intocmite de autoritatea  italiană.

Pârâtul nu s-a prezentat in instanţă,  nu a formulat apărări,  nu a propus probatorii.

Instanta apreciază că  relatiile de familie  sunt iremediabil deteriorate si raportat la art.  379 C.civ. va desface căsătoria din culpa pârâtului.

 Reclamanta va reveni la numele de M.

 Raportat la art. 483 si 496 C.civ.  instanta va dispune ca exercitarea autoritatea părintească  să  se facă  in comun de ambii părinti,  intrucât in acest fel s-a cerut in actiune,  iar locuinta minorului să  fie la mamă, ca o stare de fapt constatată  in prezent si pe baza condiţiilor decente de la mamă privind cresterea si educarea minorului.

Raportat la art. 513 si următoarele  C.civ. va obliga pe pârât la pensie de intertinere pentru minor,  calculată la venitul minim  pe economie intrucat nu s-a arătat că  acesta realizează  venituri di muncă  salarizată.

 Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli  de judecată.