Tâlhărie

Sentinţă penală 575 din 20.10.2015


Analizând materialul  probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 05.12.2013, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul C.M.C., din satul xx com. xx jud. xx împreună cu martorii T. A.-C., C. I. şi C. N. din aceeaşi localitate, s-au deplasat din localitatea de domiciliu, cu autoturismul condus de primul martor, la barul aparţinând S.C. A.-M. S.R.L. din satul xxx, com. xxx, jud. xxx, unde cei patru au continuat să consume băuturi alcoolice, respectiv bere.

În bar se mai aflau:- persoana vătămată M. V., gestionara M. P., martorul A.C. şi martorul A. P.-V., precum şi alte persoane.

La un moment dat, inculpatul C. M.-C. a observat că persoana vătămată M. V., care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, avea asupra sa bani şi s-a hotărât să-i sustragă prin folosirea violenţelor.

Astfel, în jurul orei 22.30, după ce persoana vătămată a părăsit barul, inculpatul a urmat-o, iar în faţa uşii de acces i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona feţei în urma căreia aceasta a căzut. În continuare, inculpatul i-a mai aplicat câteva lovituri persoanei vătămate, după care i-a sustras suma de 1.500 de lei din buzunar.

În final, inculpatul s-a urcat în autoturismul în interiorul căruia se aflau deja conducătorul auto T. A.-C., martorul C. I. şi martorul C. N., părăsind locul infracţiunii.

Ulterior, la data de 07.12.2013, inculpatul C. M.-C. i-a restituit persoanei vătămate M. V. suma de 1.500 de lei.

Starea de fapt reţinută de instanţă a fost stabilită prin coroborarea probelor administrate în cauză, respectiv: -procesul-verbal de sesizare din oficiu ;-declaraţiile persoanei vătămate M. V.;-certificatul medico-legal nr. 357.xxx/A1 din 09.12.2013 ;- adresa nr. 1343/10.12.2013 emisă de S.C. xxx S.R.L. xxx ;-  declaraţiile martorilor T. A.-C., C. I., A. C., A. P.-V., C.N., M. P. şi T. R.;-procesele-verbale de confruntare ;-declaraţiile inculpatului C. M.-C.;-fişa de cazier judiciar C. M.-C., şi cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului C. M. (f.123-125).

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut faptele, păstrându-şi aceeaşi poziţie procesuală şi în faza de judecată, în care a solicitat judecarea cauzei în baza dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C. proc. Pen.

Având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală pentru faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriu, instanţa a dispus acordarea asistenţei judiciare prin avocat oficiu.

Din fisa de cazier judiciar (fila58) se ia act ca inculpatul nu este cunoscut în evidenţa cazierului judiciar cu antecedente penale.

În drept, fapta inculpatului care, la data de 05.12.2013, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, la barul aparţinând S.C. A.-M. S.R.L. din satul xxx, com. xx, jud. xxx, în jurul orei 22.30, după ce persoana vătămată a părăsit barul, a urmat-o, iar în faţa uşii de acces i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona feţei în urma căreia aceasta a căzut, ulterior, aplicându-i câteva lovituri persoanei vătămate, după care i-a sustras suma de 1.500 de lei din buzunar, întruneşte sub aspectul laturii obiective elementele constitutive ale infractiunii de tâlhărie în forma calificată, prevăzută de dispoziţiile art. 211 alin. 2 lit. b Vechiul Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea subiectiva a inculpatului se caracterizeaza prin intentie. Astfel, inculpatul a prevazut urmarea imediata a faptei savârsite (starea de pericol social) si, desi nu a urmarit-o, a acceptat posibilitatea producerii ei.

În ceea ce priveşte calificarea juridică a faptei şi pedeapsa ce urmează a fi aplicată, instanţa constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1969, având în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile", astfel cum s-a statuat în Decizia nr 5/2014 a ÎCCJ -  în speţa de faţă sub aspectul limitelor de pedeapsă şi a modalităţii de individualizare a pedepsei. Astfel, conform Codului penal de la 1968 este generic posibilă aplicarea, în cazul îndeplinirii condiţiilor legale ce sunt impuse de textile de lege, a suspendării condiţionate şi a suspendării sub supraveghere. În speţă, instanţa apreciază că nu se impune aplicarea instituţiei suspendării condiţionate, dat fiind gravitatea faptei. Cu toate acestea, instanţa apreciază că pentru reeducarea inculpatului şi prevenirea pentru viitor a comiterii unor astfel de fapte nu se impune nici executarea pedepsei ce urmează a fi aplicate în regim de penitenciar. Instanţa are în vedere astfel atitudinea inculpatului, ce a returnat banii părţii vătămate chiar în timpul urmăririi penale, faptul că nu este cunoscut cu antecedente penale, atitudinea acestuia de recunoaştere şi regret, faptul că inculpatul are asigurat un mijloc de trai, aspecte ce au format credinţa instanţei că fapta a fost un incident izolat, produs şi pe fondul stării de ebrietate a inculpatului.

În acest context instanţa apreciază că se impune ca instituţie a individualizării pedepsei suspendarea sub supraveghere, instituţie ale cărei condiţii sunt mai favorabile în varianta prevăzută de Codul penal de la 1969, sub aspectul numărului mai redus al obligaţiilor impuse pe durata termenului de încercare dar şi faptul că în cazul nerevocării ei la finalul termenului inculpatul va fi reabilitat de drept.

Având în vedere cele arătate mai sus, instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din cea prevăzută de art. 233, 234 lit. d C. pen. în cea a infracţiunii de tâlhărie în formă calificată prevăzută de dispoziţiile art. 211 alin. 2 lit. b Vechiul Cod penal.

Constatând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 396 alin. 2 din C.proc.pen., respectiv că dincolo de orice îndoială rezonabilă fapta exista, constituie infractiune si este savârsită de inculpatul C.M.C., instanta va dispune condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii de tâlhărie în formă calificată prevăzută de dispoziţiile art. 211 alin. 2 lit. b Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen., art. 74 alin. 1 lit c, art. 76 alin. 1 lit c Vechiul Cod penal, art. 5 alin. 1 C. pen. prin schimbarea încadrării juridice a faptei din cea prevăzută de art. 233, 234 lit. d C. pen., la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 71 Vechiul Cod penal, rap. la art. 12 din Legea 187/2012, va aplica inculpatului C.M.C. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Vechiul Cod penal.

Pentru motivele arătate mai sus în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a executării pedepsei, în temeiul art. 861 Vechiul Cod penal rap. la art. 5 alin. 1 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului C.M.C. pe un termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit în condiţiile art.862 alin.1 Vechiul Cod penal.

În temeiul art. 863 Vechiul Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx, la datele stabilite de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin.5 Vechiul Cod penal, instanţa va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 359 Vechiul Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 rap. la art. 83 Vechiul Cod penal.

Va constata încetată de drept măsura obligării de a nu părăsi localitatea dispusă faţă de inculpat prin Ordonanţa nr. 1768/P/2013 din 07.12.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria xxx.

În temeiul art. 88 Vechiul Cod penal se va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de la data de 06.12.2013 la data de 07.12.2013.

Instanţa va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 485 alin. 4 şi art. 398 C.pr.pen. rap. la art. 274 alin. 1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 900 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezentând onorariu avocat oficiu urmărire penală şi 100 lei reprezentând onorariu avocat oficiu faza de judecată, vor fi avansaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru aceste motive,

Hotărâre

Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat.

Condamnă inculpatul C.M.C. fiul lui xxx şi xxx născut la data de xxx domiciliat în sat xx com xx jud. xx  pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în formă calificată prevăzută de dispoziţiile art. 211 alin. 2 lit. b Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen., art. 74 alin. 1 lit c, art. 76 alin. 1 lit c Vechiul Cod penal, art. 5 alin. 1 C. pen. prin schimbarea încadrării juridice a faptei din cea prevăzută de art. 233, 234 lit. d C. pen., la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 71 Vechiul Cod penal, rap. la art. 12 din Legea 187/2012, aplică inculpatului C.M.C. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Vechiul Cod penal.

În temeiul art. 861 Vechiul Cod penal rap. la art. 5 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului C.M.C. pe un termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit în condiţiile art.862 alin.1 Vechiul Cod penal.

În temeiul art. 863 Vechiul Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx, la datele stabilite de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin.5 Vechiul Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 359 Vechiul Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 rap. la art. 83 Vechiul Cod penal.

Constată încetată de drept măsura obligării de a nu părăsi localitatea dispusă faţă de inculpat prin Ordonanţa nr. 1768/P/2013 din 07.12.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria xxx.

În temeiul art. 88 Vechiul Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de la data de 06.12.2013 la data de 07.12.2013.

Ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 485 alin. 4 şi art. 398 C.pr.pen. rap. la art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 900 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezentând onorariu avocat oficiu urmărire penală şi 100 lei reprezentând onorariu avocat oficiu faza de judecată, vor fi avansaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.