Achitare pentru lipsa elementelor constitutive ale infractiunii

Hotărâre 170 din 10.12.2012


Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror Rita Niculae, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş

Pe rol fiind pronunţarea în cauza penală privind pe inculpaţii DOCTOR CRISTIAN şi TODEA VASILE, trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art.257 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă: inculpatul Doctor Cristian, lipsă fiind restul părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Se constată depuse la dosar prin mijlocirea registraturii, concluziile scrise formulate de către inculpaţii Doctor Cristian şi Todea Vasile prin apărătorul ales, domnul avocat Vasile Costea.

De asemenea, se constată că s-a restituit plicul sigilat, conţinând un număr de 5 CD-uri şi 2 DVD-uri, prim grefierului, spre a fi păstrate în condiţiile art.97 alin.3 Cod procedură penală.

Mersul dezbaterilor şi concluziile pe fond ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 26 noiembrie 2012, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când s-a amânat pronunţarea pentru data de azi, 10 decembrie 2012.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş emis la data de 12.03.2012 în dosar nr. 895/P/2011 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Doctor Cristian pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 Cod penal  şi Todea Vasile pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 Cod penal.

În expozitivul rechizitoriului s-a arătat că potrivit celor susţinute de denunţătorul Ghiurca Săndel şi de către martorul Rusu Filon, în vara anului 2011, Ghiurca Săndel a luat legătura, prin intermediul martorului Rusu Filon, cu inculpatul Todea Vasile pentru ca denunţătorul să urmeze cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere. Potrivit martorului Rusu Filon, încă de la momentul când Ghiurca Săndel discutase pentru prima oară cu privire la urmarea cursurilor şcolii de şiferi, Todea Casile îi ceruse suma de 700 Euro pentru ca Todea Vasile să-i rezolve admiterea probelor teoretice şi practice în vederea obţinerii permisului de conducere. Martorul Rusu Filon a arătat că, în prezenţa sa, faţă de reticenţele manifestate de Ghiurca Săndel raportat la plata unei sume consistente de bani, inculpatul Todea Vasile i-ar fi spus că îi cunoaşte pe majoritatea celor de la permise pentru că a lucrat cu ei. Cu privire la aceste susţineri ale martorului Rusu Filon, Ghiurca Săndel a afirmat că la momentul când îi plătise lui Todea pentru şcoala de şoferi, remisese o sumă mai mare decât cea necesară, pentru ca Todea să-l ajute, fără a preciza care ar fi fost natura acestui ajutor.

Potrivit martorului GHiurca Săndel, inculpatul Todea Vasile i l-a recomandat lui Ghiurca Săndel pe Doctor Cristian, spre a-l instrui pe cel dintâi în vederea susţinerii examenului în vederea obţinerii permisului de conducere.

Având în vedere înscrisurile depuse la dosar (f.184), s-a reţinut, din copia Fişei de Şcolarizare nr.535/2.08.2011 că martorul Ghiurca Săndel s-a înscris la 2 august 2011 la cursurile în vederea obţinerii permisului de conducere organizate de S.C.IQ Company S.R.L.

Între 22 august 2011 şi 28 septembrie 2011 martorul a efectuat ore de pregătire practică, instructor fiind inculpatul Doctor Cristian.

În luna noiembrie 2011, denunţătorul Ghiurca Săndel a susţinut proba teoretică a examenului de obţinere a permisului de conducere fiind declarat respins după susţinerea primei probe şi admis după susţinerea celei de-a doua. Potrivit martorului Rusu Filon, după ce Ghiurca Săndel ar fi fost declarat respins, acesta l-a contactat telefonic şi i-a spus „am dat la Todea şi nu mi-a rezolvat nimic şi m-a pus să învăţ”. Potrivit aceluiaşi martor, Rusu Filon , ulterior, Todea l-a contactat telefonic spunându-i că i-a rezolvat sala lui Ghiuca Săndel care răspunsese corect doar la 16 întrebări. De la Ghiurca Săndel, martorul a aflat că Ghiurca Săndel răspunsese corect la 25 din întrebările probei teoretice.

Potrivit denunţătorului Ghiurca Săndel, la 02.12.2011, în timp ce susţinea ore suplimentare de conducere cu învinuitul Doctor Cristian, acesta i-a spus, după ce a terminat de condus, că la 05.12.2011, cu ocazia prezentării pentru susţinerea probei practice, Ghiurca Săndel trebuie să aibă asupra sa suma de 300 Euro. Martorul Rusu Filon a susţinut că înainte de a susţine proba practică, Ghiurca Săndel l-a sunat, enervat pentru că instructorul alături de care efectuase orele de conducere, i-a cerut 300 Euro, Ghiurca Săndel fiind enervat pentru că el considera că Todea rezolvase tot. Ulterior, mai arată martorul Rusu Filon, Ghiuca Săndel l-a sunat spunându-i că Todea îi relatase că treaba este rezolvată. Împrejurarea că la 02.12.2011, Ghiurca Săndel susţinuse ore de conducere cu inculpatul Doctor Cristian rezultă şi din înscrisurile aflate la filele nr.63-64 ale dosarului şi anume „Caietul cursantului – ore suplimentare” şi „Foaia de parcurs pentru autovehicule şcoală”.

Inculpatul Doctor Cristian, deşi desfăşoară activităţi ca instructor auto, fiind angajat al S.C.IQ Company S.R.L. de la 01.12.2009, este lucrător de poliţie în cadrul IPJ –Mureş începând cu 01.07.1994, având în prezent gradul de agent şef de poliţie. Doctor Cristian nu face parte din structurile poliţiei judiciare.

Aşa cum s-a consemnat în procesul-verbal de efectuare a percheziţiei din 09.12.2011 (f.57-63), înscrisurile au fost ridicate din autoturismul inculpatului Doctor Cristian, autoturism cu nr. de înmatriculare MS-07-NXO, cu ocazia verificării acestui autoturism, act procedural adiacent percheziţiei domiciliare efectuate de organele de urmărire penală la 09.12.2011 la domiciliul inculpatului Doctor Cristian în baza autorizaţiei nr.84/04.12.2011 emisă de către Tribunalul Mureş (f.52) şi a ordonanţei de delegare emisă de către procuror la 04.12.201 (f.56).

Susţinerile denunţătorului Ghiurca Săndel şi ale martorului Rusu Filon cu privire la solicitarea inculpatului Doctor Cristian să aibă asupra sa suma de 300 Euro cu ocazia susţinerii probei practice la 05.12.2011 se coroborează cu cele reţinute din analizarea procesului-verbal de certificare a notei de redare a înregistrării convorbirii telefonice purtate la 04.12.2011, orele 16,13, între inculpatul Doctor Cristian şi Ghiurca Săndel (f.35).

S-a menţionat că sus-menţionata convorbire, alături de celelalte convorbiri şi comunicări telefonice certificate prin procesul-verbal din 05.12.2011 au fost interceptate şi înregistrate în baza ordonanţei cu titlu provizoriu din 02.12.2011, confirmată de Tribunalul Mureş prin încheierea penală nr.131/06.12.2011.

Referitor la sus-menţionata convorbire, s-a reţinut că Ghiurca Săndel îi spune inculpatului Doctor Cristian „de problema aia o zis că se ocupă domnul Todea  ştiţi de aia de care am vorbit”…”de-aia v-am sunat să vă spun că se ocupă domnu”. Doctor Cristian susţine „no bine no mă rog nu ştiu tu zici una şi faci alta! Nu ştiu no…discutăm”…Mâine discutăm după ce mă suni să-mi spui, bine?”.

La 05.12.2011, în baza sus-menţionatei ordonanţe cu titlu provizoriu, s-a procedat la efectuarea de înregistrări audio-video ambientale a întâlnirii desfăşurate începând cu orele 09.05 între inculpatul Doctor Cristian şi denunţătorul Ghiurca Săndel, cărora li s-a alăturat inculpatul Todea Vasile. Înregistrarea audio a convorbirii se găseşte pe suportul optic tip CD nr.196/i/2011, certificarea redării acesteia s-a realizat prin procesul-verbal din 05.12.2011, iar înregistrarea video se găseşte pe suportul optic tip CD cu nr.195/I/2011.

Având în vedere cele susţinute de către denunţătorul Ghiurca Săndel la 04.12.2011, acestuia i se înmânase suma de 1.200 lei, echivalentul celor 300 Euro, pretinşi de Doctor Cristian.

La 05.12.2011, începând cu orele 09,05, inculpatul Doctor Cristian a început să discute cu Ghiurca Săndel. Discuţiile au început prin reproşuri adresate de către Doctor Cristian lui Ghiurca Săndel cu privire la faptul că acesta din urmă îl contactase telefonic: „bă atâta telefoane mă! Bă tu nu eşti …”…”atâta vorbeşti mă la telefon mă deja…”…”nu mai tot vorbi mă prostii mă! Frumos am vorbit tura trecută să nu mai vorbeşti cu nimeni, tu tot dai telefoane”.

Doctor Cristian îi solicită martorului Ghiurca Săndel să-i cumpere cafea iar la întoarcere inculpatul Todea Vasile nu întârzie în a face de îndată referire la sumele de bani pe care trebuia să le aibă asupra sa Ghiurca Săndel: „ai bani la tine?”…”auzi! mi-o făcut…Deci, normal mi-o cerut 400 de euro cum stă treaba şi i-am zis că ai numai 200”. Remarca inculpatului Todea Vasile are loc în prezenţa inculpatului Doctor Cristian care intervine manifestându-şi nemulţumirea faţă de cafeaua adusă de martor.

Convorbirea este continuată de inculpatul Todea Vasile care detaliază aspectele tranzacţiei: „l-am făcut 350, 150 îi dau de la mine, ca să fie totul ok. Restul mi-i dai tu…”.

Deşi Ghiurca Săndel avea asupra sa suma de 1.200 lei, acesta a susţinut că nu are bani, fapt ce a atras iritarea inculpatului Todea Vasile. Acesta s-a arătat surprins de faptul că Ghiurca Săndel nu are bani asupra lui, contrar unei înţelegeri anterioare potrivit căreia Ghiurca Săndel ar fi avut 200 Euro „să dea”susţinând că îi ipoteza în care ar fi fost informat din timp, Todea ar fi avansat sumele necesare din banii proprii. Inculpatul Todea Vasile nu întârzie nici el în a face afirmaţii extrem de clare cu privire la destinaţia banilor pretinşi de la Ghiurca Săndel:”da cum care-i treaba! Doar eu am plătit…ce-am avut de plătit, mă înţelegi!Şi acum trebuia să plătească pentru traseu. No că normal aşa ne-am înţeles cum ţi-am zis eu…”.

Todea Vasile se arată extrem de dispus să rezolve problema legată de lipsa banilor, susţinând că „doar şi cu Gabor tot aşa am făcut”.

Potrivit martorului Rusu Filon, la 05.12.2011, în jurul orelor 12,00, după susţinerea probei practice, s-a întâlnit cu Ghiurca Săndel în staţia de autobuz Panov. La faţa locului a ajuns şi Todea Vasile care i-a cerut, din nou lui Ghiurca Săndel să dea 200 Euro, acesta din urmă susţinând din nou că nu are bani.

De remarcat sunt şi convorbirile purtate la 08.12.2011, orele 16,14, respectiv 16,18, între Todea Vasile şi Ghiurca Săndel, înregistrate în baza autorizaţiei nr.200/06.12.2011 emisă de Tribunalul Mureş, convorbiri din care se deduce profunda nemulţumire a inculpatului Todea Vasile care a aflat că fuseseră înregistrate convorbirile purtate cu Ghiurca Săndel şi efectuează o veritabilă tiradă verbală asupra lui Ghiurca Săndel din care s-ar deduce ceea ce Todea Vasile ar dori să se ia în considerare în relaţiile sale cu Ghiurca Săndel.

Pa baza declaraţiiloe martorilor Ghiurca Săndel şi Rusu Filon, se poate reţine, fără dubiu, că Doctor Cristian i-a cerut, la 2.12.2011 lui Gjiurca Săndel să aibă asupra sa suma de 300 Euro cu ocazia susţinerii probei practice la 05.12.2011. Este notoriu aspectul că nu se datorează nici o plată în mod legal examinatorului cu ocazia susţinerii acestei probe. Împrejurarea că era vorba de plata unor sume necuvenite se deduce fără dubiu şi din modul în care Doctor Cristian încearcă prin reproşuri repetate şi prin mesaje laconice cu ocazia convorbirilor telefonice să-l determine pe Ghiurca Săndel să discute cât mai puţin telefonic sau în persoană despre detaliile înţelegerii. Activitatea inculpatului Doctor Cristian de determinare a martorului denunţător să efectueze pleta ce i-ar fi asigurat obţinerea permisului de conducere ca urmare a exercitării influenţei de către cei doi inculpaţi este completată de inculpatul Todea Vasile la 5.12.2011, cu ocazia discuţiei purtate în persoană între martor şi cei doi inculpaţi. În prezenţa inculpatului Doctor Cristian, acesta afirmă…”auzi! mi-o făcut…Deci, normal mi-o cerut 400 de euro cum stă treaba şi i-am zis că ai numai 200”, continuând să detalieze destinaţia sumei pe care trebuia să o aducă Ghiurca Săndel: „doar eu am plătit… ce am avut de plătit, mă înţelegi, şi acum trebuie să plătesc pentru traseu. No că normal aşa ne-am înţeles cum ţi-am zis eu…”

S-a reţinut că inculpatul Doctor Cristian a indus martorului Ghiurca Săndel impresia că Doctor Cristian poate influenţa funcţionarul public care urma să îl examineze la 05.12.2011 pe martor, prin solicitarea pe care i-a făcut-o la 02.12.2011, de a aduce suma de 300 Euro la locul şi momentul când urma să se desfăşoare proba. Aşa cum s-a arătat mai sus, nu exista nici un motiv legal pentru ca Ghiurca Săndel să efectueze vreo plată la acel moment. Acest aspect trebuie coroborat cu împrejurarea că Ghiurca Săndel susţinuse deja proba teoretică de două ori şi prima dată fusese respins. În aceste condiţii, afirmaţia făcută de Doctor Cristian avea în mod neechivoc valoarea unei veritabile promisiuni pentru martorul Ghiurca Săndel că Doctor Cristian este persoana care poate realiza influenţarea funcţionarului public de vreme ce Doctor Cristian, aşa cum a lăsat să se înţeleagă cerând suma respectivă de bani, ar fi fost cel prin intermediul căruia suma de bani provenită de la Ghiurca Săndel ar fi fost remisă examinatorului pentru ca acesta să-l declare admis pe martor. Art.257 din Codul penal nu distinge după cum sumele pretinse în schimbul „cumpărării” influenţei sunt destinate traficantului sau unei alte persoane, astfel că şi referitor la sumele de bani pretinse martorului se puteau face afirmaţii în sensul că aceştia ar fi trebuit să ajungă chiar la funcţionarul pretins influenţabil de trafic. Nu există indicii în dosar că inculpaţii chiar ar fi intervenit şi determinat respectivul funcţionar să-şi încalce atribuţiile de serviciu în favoarea martorului denunţător sau că au pretins sumele de bani acţionând ca intermediari ai acestui funcţionar.

În ce priveşte fapta sub aspectul săvârşirii căreia este cercetat inculpatul Todea Vasile, apare clar, din declaraţiile martorului Rusu Filon şi din înregistrările convorbirii purtate la 05.12.2011 cu Doctor Cristian şi Ghiurca Săndel, că Todea a solicitat sume de bani de la Ghiurca Săndel , susţinând că cunoaşte funcţionari în cadrul serviciului competent să emită permise de conducere pe care-i poate determina să-i acorde un permis numitului Ghiurca Săndel. Afirmaţiile inculpatului Todea Vasile: „da cum care-i treaba! Doar eu am plătit… ce-am avut de plătit, mă înţelegi! Şi acum trebuia să plătesc pentru traseu. No că normal aşa ne-am înţeles cum ţi-am zis eu…”, sunt deosebit de clare în acest sens. Şi suma solicitată de Todea Vasile de la Ghiurca Săndel, în vederea cumpărării influenţei asupra funcţionarului a fost menţionată de inculpatul Todea, cu ocazia conversaţiei purtate la 5.12.2011: „auzi! mi-o făcut….Deci, normal mi-o cerut 400 de euro cum stă treaba şi i-am zis că ai numai 200”.

Actele materiale săvârşite de cei doi inculpaţi s-au completat reciproc, întrunind elementele materiale ale infracţiunii de trafic de influenţă. Atât Doctor Cristian (la 2.12.2011) cât şi Todea Vasile (la 5.12.2011) au solicitat martorului Ghiurca sume de bani, destinaţia şi motivul plăţii acestor sume deducându-se, pe de o parte din cele afirmate de Doctor Cristian, la momentul când le-a solicitat, în sensul că banii trebuiau să fie asupra denunţătorului cu ocazia susţinerii probei practice cât şi din cele afirmate de Todea Vasile cu privire la „reducerea” pretins a fi obţinută de la 400 la 200 euro, pentru suma pe care trebuia  să fie remisă de Ghiurca prin intermediul celor doi, afirmaţie făcută în prezenţa inculpatului Doctor. De fapt, aşa cu s-a arătat mai sus, cu ocazia discuţiei de la 5.12.2011 Todea a precizat cu suficientă claritate aspectele legate de modul în care pretindea că poate influenţa funcţionarul, afirmând că prin intermediul său urma să se facă plata „pentru traseu”, de vreme ce plătise, anterior „ce avusese de plătit”. Împrejurarea că inculpaţii au acţionat împreună spre a-i induce martorului Ghiurca Săndel reprezentarea faptului că ei au influenţă asupra funcţionarului care urma să-l examineze pe denunţător (în sensul că inculpaţii ar fi fost intermediarii prin care sumele plătite de denunţător ar fi ajuns la funcţionarul examinator pentru ca acesta să-şi îndeplinească, la acea ocazie, în legătură cu examinarea, atribuţiile de serviciu favorabil denunţătorului) se reţine având în vedere împrejurările de fapt expuse mai sus: Todea Vasile i l-a recomandat pe Doctor Cristian martorului Ghiurca spre a-l instrui în vederea obţinerii permisului de conducere, martorul Ghiurca Săndel a apelat la inculpatul Doctor Cristian la 4.12.2011spunându-i în legătură cu pretinderea sumei de bani de către Doctor, de la 2.12.2011 că „de problema aia… se ocupă domnul Todea” iar la 5.12.2011 Todea Vasile s-a prezentat la întâlnirea dintre Ghiurca Săndel şi instructorul său, Doctor Cristian, înaintea susţinerii probei practice  deşi Todea nu avea nici un motiv, legat de activităţile din acea zi, să se afle acolo. În prezenţa lui Doctor Cristian a făcut afirmaţii relevante despre sumele care ar fi fost pretinse de examinator şi despre reducerea obţinută în favoarea lui Ghiurca , detaliind ulterior aspectele legate de pretinsa destinaţie a banilor pe care Ghiurca trebuia să-i plătească prin intermediul celor doi inculpaţi, detalii ce au fost expuse mai sus.

Analizând actele şi lucrările din dosarul de urmărire penală nr. 895/P/2011, materialul probator administrat în cursul cercetării judecătoreşti, şi anume, declaraţiile  inculpaţilor de nerecunoaştere a faptelor (filele 29, 30, 31), declaraţiile martorilor Ghiurca Săndel (filele 55, 56), Rusu Filon (filele 57, 58 ),  proces-verbal de confruntare a martorilor indicaţi, instanţa reţine următoarea stare de fapt:

Mai întâi vom dispune înlăturarea înregistrării convorbirii telefonice din data de 2.12.2011 care nu constituie o probă legal obţinută, conform art.64 alin.2 Cod procedură penală, aceasta nefiind autorizată, conform art. 91 ind. 1 şi următoarele Cod procedură penală. Cât priveşte a doua înregistrare din data de 5.12.2011, aceasta este valabilă, fiind autorizată în condiţiile art. 91 ind. 2 alin. 2,3 Cod procedură penală, mai întâi de procuror, prin ordonanţa cu titlu provizoriu emisă la data de 2.12.2011, apoi de instanţă, prin Încheierea penală nr. 131 din 6.12.2011, care a constatat legalitatea operaţiunilor efectuate de organele de urmărire penală. Faptul că în cuprinsul ordonanţei, procurorul s-a referit doar la interceptări şi înregistrări ale convorbirilor sau comunicărilor purtate de inculpatul Doctor Cristian sau înregistrări în mediul ambiental, nu lipseşte de relevanţă probatorie această înregistrare şi în privinţa inculpatului Todea Vasile,  mai ales că art. 91 ind. 2  alin.5 Cod procedură penală statuează că aceste convorbiri şi comunicări pot fi folosite chiar şi în altă cauză penală dacă din cuprinsul lor rezultă date sau alte informaţii concludente şi utile privitoare la săvârşirea unei alte infracţiuni cum sunt cele din speţă.

Inculpatul Todea Vasile se cunoştea cu martorul Rusu Filon încă din anul 1994, ambii fiind foşti angajaţi ai Jandarmeriei Mureş. Întrucât, între timp, inculpatul şi-a deschis o firmă de curăţenie, drumurile li s-au intersectat din nou, martorul fiind angajat la firma sa. Prin intermediul martorului Rusu Filon, denunţătorul, respectiv martorul Ghiurca Săndel, care a lucrat o perioadă în străinătate, l-a cunoscut pe inculpat, dorind să se angajeze la firma acestuia. Cu ocazia discuţiilor purtate cu inculpatul, la care a asistat şi martorul Rusu Filon, Todea Vasile a aflat că martorul denunţător nu deţine permis de conducere  şi doreşte să urmeze cursurile şcolii de şoferi. Întrucât inculpatul îl cunoştea pe instructorul auto Doctor Cristian, angajat la S.C. IQ Company SR.L., i-a dat numărul de telefon al acestuia, nu înainte de a-i face cunoscut faptul că, în schimbul sumei de 700 de Euro sau 1200 lei va putea obţine mai uşor permisul de conducere, având cunoştinţe la poliţie. De altfel, chiar inculpatul Doctor Cristian era şi lucrător de poliţie. Nu s-a putut stabili dacă martorul denunţător i-a dat sau nu aceşti bani în lei sau euro inculpatului, dar din declaraţiile acestuia de la urmărire penală, de la fond şi din declaraţiile martorului Rusu Filon, în special de la urmărire penală, dar şi din faţa instanţei, rezultă că inculpatul Todea a pretins o sumă de bani de la martorul denunţător. Scopul pretinderii acestora a rezultat cu certitudine din declaraţiile celor doi martori de la urmărire penală şi a constat într-un ajutor pe care inculpatul urma să i-l acorde denunţătorului la examenul practic (proba de traseu), pentru obţinerea permisului de conducere. Vom înlătura parţial declaraţiile aceloraşi martori din faza de cercetare judecătorească, acestea necoroborându-se între ele, mai ales că martorul Rusu Filon a avut un lapsus în privinţa pretinderii sumei de bani de inculpat, a scopului pretinderii, iar martorul denunţător a precizat că banii erau pentru şcoala de şoferi, ambii revenind nejustificat şi în mod radical asupra declaraţiilor iniţiale. Inculpatul Todea a negat vehement pretinderea şi primirea vreunei sume de bani de la martorul Ghiurca, dimpotrivă, a arătat că i-ar fi achitat suma de 8oo lei inculpatului Doctor Cristian, jumătate din costul total al şcolii de şoferi , în numele martorului Ghiurcă, dorind să-l ajute pe acesta total dezinteresat, cu condiţia ca martorul să înceapă lucrul la firma sa. Aici, respectiv raportat la aspectul enunţat, declaraţiile celor doi inculpaţi se coroborează, dar totuşi, explicaţiile acestora sunt lipsite de logică şi sinceritate, cât timp martorul denunţător lucrase în străinătate, la urmărire penală s-au vehiculat de martori sume în euro, nu în lei, o dovadă a faptului că martorul denunţător avea bani şi nu era nevoie ca inculpatul Todea să facă un gest caritabil în favoarea sa, mai ales că denunţătorul era o persoană total  străină, nu o cunoştinţă veche a inculpatului. Faptul că cei doi martori au dat declaraţii trunchiate şi nesincere în faza de cercetare judecătorească rezultă, rezultă,  în primul rând din prezenţa acelor contradicţii dintre depoziţiile acestora şi din cadrul  propriilor afirmaţii ale lor, care nu se regăsesc şi în cuprinsul declaraţiilor aceloraşi martori de la urmărire penală care se coroborează între ele, iar, în al doilea rând, din răspunsurile martorilor la întrebările instanţei, transcrise cu ocazia întocmirii procesului-verbal de confruntare a acestora din data de 26.11.2012, când se poate observa cu uşurinţă că, în cea mai mare parte, martorii îşi menţin declaraţiile de la urmărire penală, cele avute în vedere şi de instanţă ca exprimând adevărul, cu unele mici nuanţe de neadevăr observate în cazul martorului Rusu Filon, referitoare la semnificaţia sumelor de bani şi la  destinaţia acestora.

Cert este că, în continuare, martorul Ghiurca urmează cursurile şcolii de şoferi, promovează examenul teoretic şi la data de 2 12. 2011 mai are o şedinţă de condus cu inculpatul Doctor Cristian, la finalul căreia acesta îi cere să  aibă asupra sa, când se  va prezenta la examenul practic, la proba de traseu, suma de 300 Euro, după cum a relatat martorul în ambele etape procesuale, fără ca inculpatul să mai facă alte precizări referitoare la destinaţia acestei sume sau utilitatea ei şi nici martorul nu a cerut explicaţii inculpatului, declaraţia sa fiind susţinută de martorul Rusu Filon în faza de urmărire penală. Acesta din urmă a fost sunat de martor care era revoltat că i s-au mai cerut aceşti bani, deşi aprecia că suma de bani pretinsă şi achitată inculpatului Todea era suficientă, mai ales că la proba teoretică fusese nevoit să înveţe. Martorul Rusu Filon a revenit asupra declaraţiei, susţinând varianta inculpaţilor, şi anume că era vorba de suma de 300 lei, nu euro, şi reprezenta diferenţa pentru orele de condus, nicidecum pentru promovarea probei de traseu fără probleme. Găsim revenirea martorului asupra declaraţiei iniţiale de la urmărire penală nejustificată, iar depoziţia acestuia nesinceră, motiv pentru care o vom înlătura, având în vedere că acesta a avut un comportament caracterizat prin agitaţie continuă, a comunicat tot timpul din priviri cu inculpatul Todea pe parcursul audierii, a fost confuz, evaziv şi inconsecvent,  fapt care ne determină să credem că acesta este nesincer. Cât priveşte această sumă în lei sau euro, e mai puţin relevant acest aspect, martorul denunţător nu a achitat-o, inculpatul Todea susţinând că tot el a remis-o inculpatului Doctor Cristian, nu se cunoaşte când sau în ce circumstanţe şi tot dezinteresat, în numele martorului Ghiurca, deşi acesta din urmă nu a prestat vreo muncă în favoarea sa, nu i-a remis datoria şi nici nu s-a prezentat la serviciu. Conduita nesinceră a celor doi inculpaţi  şi afirmaţiile lor ilogice sunt demolate pe de-a-ntregul de transcrierea înregistrării audio - video, consemnată în procesul-verbal din data de 5.12.2011 ( filele 40, 41 dosar urm. penală),  la acea  dată martorul denunţător urmând să susţină proba de traseu. În primul rând nu se cunoaşte motivul pentru care ambii inculpaţi se aflau acolo, la locul susţinerii examenului de martorul denunţător, sau cel puţin prezenţa  inculpatului Todea nu se poate justifica, de ce acesta din urmă vorbea despre aşa-zisa datorie a martorului faţă de inculpatul Doctor Cristian uzitând persoana a treia, cu toate că şi inculpatul Doctor era de faţă, cel puţin la primele momente ale iniţierii discuţiei, şi amintim cu titlu exemplificativ în acest sens o parte din dialogul purtat între inculpatul Todea şi martorul Ghiurca :” …deci, normal , mi-o cerut 400 de euro cum stă treaba şi i-am zis că ai numai 200”, „ l-am făcut 350, 150 îi dau de la mine , ca să fie totul ok. Restul mi-i dai tu…”,  „ ai zis că ai 200 să-i dai”. Totodată, în  cursul acestei discuţii inculpatul nu se referă deloc la şcoala de şoferi sau la costul acesteia, la avansul în lei pe care l-ar fi achitat coinculpatului în numele martorului, la faptul că martorul i-ar datora vreo sumă de bani sau că nu s-ar fi prezentat la locul de muncă pentru a-şi achita datoria,  uzitează un limbaj codificat, evaziv, referitor la persoana care ar trebui să beneficieze de banii denunţătorului, nefăcând referire  la persoana sa sau a coinculpatului niciun moment, ca şi cum ar ascunde ceva cu privire la identitatea persoanei care ar beneficia de aceşti bani, la  legalitatea tranzacţiei, şi nu face nicio referire expresă la faptul că ar fi achitat el vreo sumă de bani în numele denunţătorului, doar la un moment dat afirmă că a plătit ce-a avut de plătit, fără a da de înţeles că banii îi aparţineau lui şi nu denunţătorului, apoi se referă la împrejurarea  că „acum trebuia  să plătească şi pentru traseu”. Instanţa a încercat să lămurească de ce inculpatul a uzitat termenul „traseu” dacă banii erau pentru orele de condus şi inculpatul Todea nu a putut furniza o explicaţie clară, susţinând că era emotiv la acel moment şi nu şi-ar fi dat seama de expresia menţionată, ceea ce creează suspiciunea că, într-adevăr, martorul urma să susţină proba de traseu în acel moment şi inculpatul i-a dat de înţeles că poate interveni în schimbul banilor, 200 euro, cât afirmase martorul că are asupra sa, la lucrătorul de poliţie cu care susţinea proba, doar aşa explicându-se prezenţa inculpatului la locul susţinerii examenului. Un alt aspect menit să evidenţieze vinovăţia inculpatului e acela că, tot în cursul discuţiei enunţate, acesta se referă la situaţia unei anumite persoane pe nume Gabor cu care ar fi procedat în aceeaşi manieră ca şi cu martorul Ghiurcă, ori din analiza înscrisurilor ridicate cu ocazia percheziţiei asupra autoturismului aparţinând inculpatului Doctor Cristian (fila 60 dosar urm. penală), s-a găsit o „ programare examen” pe numele Gabor Marius, un alt aspect care creează presupunerea că inculpatul Todea ar fi acţionat în alte situaţii la fel ca în prezenta cauză .Deşi martorul Ghiurca avea bani asupra sa, fiind organizat un flagrant de DGA,  care i-a pus la  dispoziţie  suma de 1200 lei,  a preferat să susţină că nu are, deoarece nu voia să le facă probleme inculpaţilor, aşa cum a susţinut la urmărire penală; aceeaşi raţiune mai credem noi l-a determinat pe acelaşi martor să revină parţial asupra depoziţiei de la urmărire penală, cu ocazia audierilor sale de instanţă, la fel ca în cazul celuilalt martor, Rusu Filon, de altfel cunoştinţă veche a inculpatului Todea . Cert este că, martorul denunţător a promovat şi examenul practic, respectiv traseul, prin forţele proprii, neexistând vreun indiciu că inculpaţii ar fi intervenit la vreun agent de poliţie. Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, în timp ce martorul Ghiurca şi martorul Rusu Filon se aflau în Staţia de autobuz Panov, s-au întâlnit iarăşi cu inculpatul Todea care i-a cerut din nou denunţătorului suma de 200 de euro, iar acesta i-a spus că nu deţine aceşti bani. În faza de urmărire penală, martorul Rusu Filon a arătat că a fost sunat anterior acelei întâlniri de inculpatul Todea care i-a spus clar că i-a rezolvat traseul denunţătorului şi a asistat şi la discuţia din gară, ulterior plecând cu inculpatul care i-a mărturisit că a pus bani de la el pentru martorul Ghiurca, dar în faza de judecată brusc martorul nu-şi menţine declaraţia iniţială, susţine că nu a auzit discuţia din gară, i-ar fi fost relatată ulterior de martorul Ghiurcă, sau că ar fi fost vorba de diferenţa neplătită de denunţător pentru şcoala de şoferi. Din nou martorul nu justifică revenirea asupra declaraţiei de la urmărire penală, apreciind astfel că depoziţia sa din faza de judecată e total nesinceră, considerentele pentru care am înlăturat-o fiind indicate anterior, în cuprinsul expunerii.

Raportat la ansamblul probator însă,  nu putem reţine fără niciun dubiu vinovăţia inculpatului Doctor Cristian, lipsind latura obiectivă a infracţiunii, întrucât din declaraţiile martorilor enunţaţi rezultă că inculpatul a cerut denunţătorului să aibă asupra sa o sumă de 300 de euro sau lei, cu ocazia susţinerii examenului practic pentru obţinerea permisului de conducere, în realitate nu a pretins aceşti bani pentru sine sau pentru altă persoană identificată prin calitatea sau funcţia deţinută, aşa cum se prevede la art. 257 Cod penal,  iar martorul Ghiurca nu a înţeles că inculpatul ar avea vreo influenţă asupra lucrătorului de poliţie cu care va susţine examenul, mai ales că toate discuţiile pe această temă, de la bun început le-a purtat cu inculpatul Todea care s-a referit la un ajutor pe care îl va da martorului singur, nu împreună cu inculpatul Doctor, nefăcând vreo referire la calitatea de poliţist a acestuia din urmă sau la faptul că  ar cunoaşte vreun poliţist care l-ar ajuta pe denunţător, sau că acelaşi inculpat, Doctor Cristian,  ar fi determinat acelaşi poliţist identificabil,  ca în schimbul sumei de 300 euro sau lei, să faciliteze promovarea examenului  practic de martorul Ghiurca. În plus, inculpatul Doctor Cristian a făcut referire la o sumă de 300 de Euro sau lei, diferită de suma de 200 de Euro cerută insistent de inculpatul Todea  „ pentru traseu”, în cursul zilei de 5.12.2011, de la martorul denunţător, inclusiv cuantumul sumei fiind rupt de contextul cauzal. Aceasta ,cu atât mai mult cu cât, inculpatul Doctor Cristian nu s-a implicat deloc în discuţia purtată de inculpatul Todea cu martorul denunţător din data de 5.12.2011, plecând imediat după iniţierea acesteia, iar pe parcursul orelor de condus de care a beneficiat martorul Ghiurcă, nu i-a dat nici un moment de înţeles acestuia că , împreună cu coinculpatul Todea, ar putea să-i faciliteze obţinerea permisului de conducere, cunoscând pe cineva de la poliţie, cu atribuţii în acest sens.  Prin urmare, apreciem că faţă de acest inculpat se impune o soluţie de achitare, în temeiul art.11 pct.2 litera a Cod procedură penală, raportat la art.10 alin.1 litera d Cod procedură penală, lipsind unul din elementele constitutive ale infracţiunii şi anume, latura obiectivă, pretinderea unei sume de bani pentru altul, lăsând să se înţeleagă faptul că ar avea influenţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu.

Vinovăţia inculpatului Todea  este certă sub toate aspectele de fapt ale cauzei, aşa cum au fost reţinute şi de acuză şi de instanţa de fond, vom reţine că, în drept, fapta inculpatului Todea Vasile, care la 05.12.2011, a solicitat martorului denunţător sume de bani (200 euro) , lăsând să se înţeleagă că poate influenţa funcţionarul public ce l-a examinat pe denunţător la 05.12.2011, cu ocazia susţinerii probei practice în vederea obţinerii de către denunţător a permisului de conducere pentru ca acest funcţionar să-l declare admis pe Ghiurca Săndel , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art.257 Cod penal. 

La dozarea şi individualizarea pedepsei aplicabile inculpatului, conform art. 72 Cod penal, vom ţine cont de faptul că deşi acesta  nu are antecedente penale, existenţa unor indicii că şi anterior,  ar fi procedat întocmai, faptul că nici după începerea cercetărilor nu a colaborat cu organele de urmărire penală, apoi cu instanţa, lasă să se întrevadă un pericol social crescut al inculpatului, gravitatea  faptei răsfrângându-se şi asupra sa. Prin urmare, apreciem că, în favoarea acestuia, nu se poate reţine vreo circumstanţă atenuantă judiciară, impunându-se aplicarea  în schimb  a unei pedepse constând în minimul special prevăzut de legea penală faţă de împrejurarea că nu a mai avut alte contacte cu legea penală. Ca modalitate de executare a pedepsei rezultante, urmează să dispunem suspendarea sub supraveghere a acesteia, având în vedere lipsa contactelor cu legea penală şi încrederea că pe viitor inculpatul nu va mai intra în sfera ilicitului penal, cunoscând rigorile legii şi riscurile pe care şi le asumă. Apreciem că nu se impune confiscarea vreunei sume de bani de la inculpatul Todea Vasile, conform art. 257 alin.2 Cod penal raportat la art. 256 alin.2 Cod penal, cât timp raportat strict la acuza adusă acestuia, martorul denunţător nu i-a remis vreo sumă de bani.

Prin urmare, vom dispune condamnarea inculpatului Todea Vasile  la pedeapsa  de 2 ani  închisoare pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de  art. 257  Cod penal .

 Vom deduce din pedeapsa aplicată, durata reţinerii inculpatului, începând cu data de  9.12.2011, până la data de  10.12. 2011, conform art. 88 alin. 1 Cod penal.

 Vom dispune suspendarea  executării pedepsei aplicate sub supraveghere, în baza art. 86 ind. 1 alin. 1 şi 2 Cod penal.

 Se va fixa inculpatului un termen de încercare de  4 ani, conform art. 86 ind. 2 Cod penal.

 Vom impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare stabilit anterior, să se supună mai multor măsuri de supraveghere, conform art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal:

- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul  Mureş, desemnat cu supravegherea lui,

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă sau orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea,

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi verificate mijloacele lui de subzistenţă;

- toate datele de mai sus se vor comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş, desemnat cu supravegherea lui, obligaţiile stabilite prin prezenta urmând să fie transmise acestui serviciu;

 Vom atrage atenţia inculpatului că, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor stabilite anterior cu rea-credinţă, e posibilă sesizarea instanţei şi revocarea beneficiului suspendării acordate, conform art.86 ind. 4 alin. 2 Cod penal.

Aceeaşi sancţiune devine aplicabilă şi în cazul comiterii unei noi fapte penale în intervalul termenului de încercare, conform art. 86 ind. 4 alin. 1 Cod penal.

 Vom constata suspendată, pe durata beneficiului acordat, executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin. 1 litera a teza 2, litera b Cod penal, în baza art. 71 alin. 5 Cod penal.

Vom dispune achitarea inculpatul Doctor Cristian de sub acuza comiterii infracţiunii  de trafic de influenţă prev. de art. 257 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 litera a raportat la art. 10 alin. 1 litera d Cod procedură penală.

Vom obligă inculpatul Todea Vasile  la plata sumei de 145  lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi a cercetării judecătoreşti, în baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală.

Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat pe tot parcursul procesului penal,  de 145 lei, vor rămâne în sarcina statului, conform art. 192 alin. 3 Cod proc. penală.

 PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGI

HOTĂRĂŞTE

1.Condamnă pe inculpatul Todea Vasile (fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 06 septembrie 1974 în Tg.Mureş, jud.Mureş, domiciliat în Tg.Mureş, str.Înfrăţirii, nr.21, ap.7, jud.Mureş, CNP 1740906260011, cetăţean român, studii 12 clase, administrator firmă, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale) la pedeapsa  de 2 ani  închisoare pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de  art. 257  Cod penal  .

Deduce din pedeapsa aplicată, durata reţinerii inculpatului, începând cu data de  9.12.2011, până la data de  10.12. 2011, conform art. 88 alin. 1 Cod penal.

Dispune suspendarea  executării pedepsei aplicate sub supraveghere, în baza art. 86 ind. 1 alin. 1 şi 2 Cod penal.

Fixează inculpatului un termen de încercare de  4 ani, conform art. 86 ind. 2 Cod penal.

Impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare stabilit anterior, să se supună mai multor măsuri de supraveghere, conform art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal:

- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul  Mureş, desemnat cu supravegherea lui,

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă sau orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea,

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi verificate mijloacele lui de subzistenţă;

- toate datele de mai sus se vor comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş, desemnat cu supravegherea lui, obligaţiile stabilite prin prezenta urmând să fie transmise acestui serviciu;

Atrage atenţia inculpatului că, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor stabilite anterior cu rea-credinţă, e posibilă sesizarea instanţei şi revocarea beneficiului suspendării acordate, conform art.86 ind. 4 alin. 2 Cod penal.

Aceeaşi sancţiune devine aplicabilă şi în cazul comiterii unei noi fapte penale în intervalul termenului de încercare, conform art. 86 ind. 4 alin. 1 Cod penal.

Constată suspendată, pe durata beneficiului acordat, executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin. 1 litera a teza 2, litera b Cod penal, în baza art. 71 alin. 5 Cod penal.

2.Achită inculpatul Doctor Cristian (fiul lui Eugen şi Elena, născut la data de 05.03.1969 în Sighişoara, jud.Mureş, domiciliat în Tg.Mureş, B-dul 1848, nr.42, ap.3, jud.Mureş, CNP 1690305264383, cetăţean român, studii 12 clase, cadru M.A.I., căsătorit, stagiu militar satisfăcut, fără antecedente penale) de sub acuza comiterii infracţiunii  de trafic de influenţă prev. de art. 257 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 litera a raportat la art. 10 alin. 1 litera d Cod procedură penală.

Obligă inculpatul Todea Vasile  la plata sumei de 145  lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi a cercetării judecătoreşti, în baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală.

Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat pe tot parcursul procesului penal,  de 145 lei, vor rămâne în sarcina statului, conform art. 192 alin. 3 Cod proc. penală.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la  pronunţare pentru reprezentantul Parchetului  şi inculpaţi.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 decembrie  2012 .