Săvârşirea infracţiunii de ”furt”, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

Sentinţă penală 1772 din 29.10.2015


Obiect – Săvârşirea infracţiunii de ”furt”, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

Cuprins pe materii : Drept penal. Pedepse. Suspendare sub supraveghere. Acţiunea civilă. Munca în folosul comunităţii.

Index alfabetic :

-Furt

-Suspendare sub supraveghere

-Munca în folosul comunităţii

-Legea mai favorabilă

-Condamnare

Rezumat hotărâre:

Instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul din data de 31.10.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată – în stare de libertate - a inculpatului X.X. pentru săvârşirea infracţiunii de furt, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1 Cod penal din anul 1969.

S-a reţinut prin rechizitoriu că inculpatul X.X., în data de 28.10.2012, a sustras dintr-un tunel ce aparține SC Arcelor Mittal SA Galați 340 kg deșeu feros provenit din dezmembrări, în valoare totală de 8662,60 lei.

Actele de urmărire penală efectuate în cauză s-au materializat în : proces verbal de constatare şi planşa foto (filele 4-08 dosar de urmărire penală), proces verbal de cântărire şi lăsare în custodie (filele 09-11 dosar de urmărire penală), declaraţii persoana vătămată (filele 12, 13, 14-16, 18-19 dosar de urmărire penală), declaraţie martor (filele 31, 32 dosar de urmărire penală), declaraţia martorului (filele 33, 34 dosar de urmărire penală), declarația martorului (filele 35-36 dosar de urmărire penală, declaraţie inculpat (filele 21, 23 dosar de urmărire penală).

Procurorul a stabilit cu privire la inculpatul X.X. este necăsătorit, are doi copii minori, stagiu militar este neefectuat,  studii 8 clase, cu antecedente penale. In cursul urmăririi penale nu a recunoscut săvârșirea infracțiunii, dar a recunoscut că a fost depistat de jandarmi cu obiecte metalice în zona lacului Cătușa pe strada Gheogheni.

A fost sancționat în minoritate pentru săvârșirea a două infracțiuni de furt calificat iar prin sentința penală Jud. Galați a fost condamnat la 4 luni cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002.

Pe parcursul procedurii de cameră preliminară inculpatului, i-a fost comunicat rechizitoriul la adresele cunoscute. Inculpatul nu au formulat cereri sau excepţii în termenul stabilit, motiv pentru care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţii prin încheierea definitivă din data de 18.03.2014.

După sesizarea instanţei cu rechizitoriul, inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, avocat X.(fila 11 dosar de fond) şi prin intermediul apărătorului ales, avocat Y.(fila 45 dosar de fond) şi avocat Z. (fila 55 dosar de fond).

În faţa instanţei, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul a precizat că doreşte să se împace cu persoana vătămată, instanţa încuviinţând cererea pentru a putea beneficia de prevederile Codului penal.

Instanţa a procedat la audierea inculpatului, care a precizat că nu recunoaşte acuzaţia adusă şi nu a reuşit să se împace cu persoana vătămată (fila 64 dosar de fond).

Persoana vătămată a confirmat că nu se constituie parte civilă, prejudiciului material suferit fiind recuperat şi nici nu este de acord cu împăcarea părţilor (fila 66, 74 dosar de fond).

Inculpatul a solicitat şi i s-a admis audierea martorilor A. (fila 75 dosar de fond) şi B. (a refuzat să se prezinte, inculpatul spunând că va prezenta un alt martor – fila 76 dosar de fond), pentru exercitarea dreptului la apărare.

Inculpatul a contestat temeinicia probelor din faza de urmărire penală solicitând readministrarea probelor cu declaraţiile martorilor. Instanţa a admis solicitarea şi a audiat martorii din lucrări : fila 89 dosar de fond, martorul nu a fost găsit - declaraţie citită fila 107 dosar de fond şi martorul nu a fost găsit - declaraţie citită fila 107 dosar de fond.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a dispus ataşarea la dosar a sentinţei penale nr. a Judecătoriei Galaţi (filele 16-19, 68-72 dosar de fond) şi a fişei antecedentelor penale ale inculpatului (filele 10, 60, 94 dosar de fond).

Au fost efectuate acte de căutare, atunci când inculpatul nu a fost prezent la judecată (filele 24, 25 dosar). 

Analizând şi coroborând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 7 noiembrie 2012, Secția 3 Poliție Galați a fost sesizată prin proces-verbal de constatare a infracțiunii, de către  lucrătorii Inspectoratului Județean de Jandarmerie Galați cu privire la faptul că în data de 28 octombrie 2012 în jurul orelor 16:45, au depistat în flagrant pe X.X. în timp ce transporta cu o căruță subansamble metalice sustrase, din zona stației de apă industrială, dintr-un tunel ce aparține SC Arcelor Mittal SA Galați.

În ziua de 28.10.2012 în jurul orelor 13:45  inculpatul X.X. s-a deplasat cu o căruță pe strada G., spre stația de filtrarea apei industriale Cătușa aparținând SC Arcelor Mittal SA.

Acesta a intrat în zona de aerisire tunel-hidro Cătușa, de unde a început să scoată din aerisire mai multe bucăți metalice, ce proveneau dintr-o țeavă de dimensiuni mari, bucăți pe care le-a depozitat în căruță. După ce a încărcat metalele în căruță, a fost surprins de un echipaj de jandarmi. La vederea acestora inculpatul a vrut să fugă dar a fost oprit.

  Toată activitatea infracțională a fost văzută de doi martori, ambii agenți de pază, angajați ai SC … Security SRL, care efectuau serviciul de pază în gara Cătușa, pentru a asigura paza vagoanelor de cox.

 Prin adresa nr…., partea vătămată SC Arcelor Mittal SA, a comunicat că materialul feros sustras este compus din 340 kg deșeu feros provenit din dezmembrări, cod I.I.P.U., conform SF 70/2001, rev.5/2007, iar valoarea acestuia este de 8662,60 lei.

 Audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul a declarat că bunurile metalice găsite în căruța pe care o conducea, i-au fost date de muncitorii care executau lucrări de excavare în apropierea combinatului și că nu a pătruns în canalele din zona de epurare a apei.

Şi în faţa instanţei a susţinut acelaşi lucru, arătând că primea bucăţi de metal de la muncitorii care excavau în apropierea curţii sale, ca urmare a faptului că îi lăsa să parcheze utilajele pe proprietatea sa.

Susținerile acestuia nu pot fi reținute având în vedere declarațiile martorilor care au văzut întreaga activitate infracționala a inculpatului.

Nici martorul C. X., audiat la solicitarea inculpatului nu a putut preciza cu certitudine dacă bucăţile de metal ce fac obiectul cauzei erau primite de la muncitorii amintiţi.

Instanţa nu contestă faptul că este posibil ca inculpatul să fi primit astfel de bucăţi de fier de persoanele invocate de el, dar din probele administrate în cauză, rezultă cu certitudine că fierul găsit în căruţa sa fusese luat de inculpat din zona de aerisire tunel-hidro Cătușa, activitatea sa fiind observată de un martor ocular.

Faţă de probele existente la dosarul cauzei, coroborat cu probele găsite la faţa locului şi declaraţiile inculpatului rezultă, dincolo de orice dubiu, că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală.

Scopul comiterii faptei a fost acela de a face rost de bani prin diminuarea patrimoniului persoanei vătămate, inculpatul prevăzând rezultatul acţiunilor sale şi urmărind producerea rezultatului prin comiterea faptei.

Inculpatul nu a ales să colaboreze cu organele de ancheta, dând detalii nuanţate despre modul în care a acţionat, motiv pentru care instanţa va reţine că inculpatul nu a avut o atitudine bună în cursul procesului penal.

Înţelegând gravitatea faptei comise şi urmările negative pe care le-ar putea atrage, inculpatul a încercat să se împace cu persoana vătămată, dar aceasta din urmă nu a fost de acord, arătând că are toleranţă zero faţă de comiterea unor astfel de fapte (fila 66, 74 dosar de fond).

În urma analizării probatoriului existent la dosarul cauzei, instanţa va observa că prin întreaga activitate infracţională reţinută în sarcina inculpatului, acesta a dat dovadă de lipsă de consideraţie faţă de valorile ocrotite de lege, astfel rezultând gradul de pericol social sporit al acţiunilor sale şi repulsia faţă de valorile promovate de statul de drept, cum sunt patrimoniul persoanelor.

Cele declarate de inculpat în cursul procesului penal nu se coroborează cu probele administrate în cauză în faţa instanţei, astfel că instanţa va reţine, dincolo de orice dubiu, că inculpatul a săvârşit fapta pentru care a fost trimis în judecată.

Inculpatul a prevăzut că în zona de aerisire se află bunuri pe care să le sustragă şi să le valorifice şi a urmărit producerea acestui rezultat prin comiterea faptei consumate.

În drept, instanţa va observa că de la data săvârşirii faptei şi până în prezent a intervenit o lege penală nouă, astfel că va face aplicarea legii penale mai favorabile inculpatului conform art. 5 din Codul penal.

În acest sens, instanţa se va orienta la aplicarea unei pedepse cu închisoarea orientată spre mediul limitelor speciale, în considerarea faptului că inculpatul nu este la primul impact cu legea penală, nefiind recidivist.

Ţinând cont de decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 06.05.2014, instanţa va face aplicarea globală a legii penale mai favorabile, urmând a aplica în cauză noile reglementări, respectiv dispoziţiile Codului penal, pentru considerentele ce vor urma. În consecinţă, instanţa va considera necesară schimbarea de încadrare juridică.

Cu privire la limitele de pedeapsă, Codul penal din anul 1969 stabileşte pentru infracţiunea de furt, prevăzută de art. 208 alin. 1 Cod penal din anul 1969,  limitele speciale de la 1 la 12 de ani închisoare, iar noua reglementare prevede pentru infracţiunea de furt prevăzută de art. 228 alin. 1 Cod penal limitele speciale de la 6 luni la 3 ani închisoare sau amenda. Prin urmare, instanţa va constata că noile limite speciale sunt mai blând, rezultând că legea nouă este mai favorabilă.

Fapta inculpatului X.X. care, în data de 28.10.2012, a sustras dintr-un tunel ce aparține SC Arcelor Mittal SA Galați 340 kg deșeu feros provenit din dezmembrări, în valoare totală de 8662,60 lei, întruneşte sub aspect obiectiv şi subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1 Cod penal.

Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul a suferit anterior  condamnari, pentru care a intervenit termenul de reabilitate, chiar daca nu a fost pronuntata nicio hotarare în aceste sens, motiv pentru care instanţa un va reţine că fapta a fost săvârşită în stare de pluralitate de infracţiuni.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere şi faptul că inculpatul a premeditat să fure bunuri din proprietatea persoanei vătămate, hotărârea infracţională a fost luată când a mers la locul faptei cu o căruţă, neavând nici o problemă să intre în zona de aerisire a tunelului Cătuşa, de unde şi pericolul ridicat al faptei comise. 

Instanţa va constata că nu există nici o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, având în vedere şi poziţia de nerecunoaştere şi neregret a faptei comise.

Instanţa va avea în vedere, criteriile generale de individualizare prevăzute de dispoziţiile art. 74 Cod penal, respectiv va ţine seama de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului.

Forma de vinovăţie cu care a acţionat inculpatul a fost intenţia directă, prevăzând şi urmărind producerea rezultatului (deposedarea de bunurile deţinute şi apoi trecerea acestora în patrimoniul său, cu consecinţa valorificării). Instanţa nu va putea reţine împăcarea părţilor, cât timp persoana vătămată a precizat instanţei că nu este de acord cu exercitarea acestei posibilităţi.

Instanţa se va orienta la aplicarea unei pedepse cu închisoarea orientată spre mediul limitelor speciale, în considerarea faptului că inculpatul nu este la primul impact cu legea penală. Conform fişei de cazier judiciar, inculpatul a suferit condamnări în perioada minorităţii, apoi a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată condiţionat. Termenul de încercare s-a împlinit înainte de săvârşirea prezentei fapte, astfel că nu se poate reţine existenţa unei pluralităţi de infracţiuni.

În consecinţă, instanţa va considera că unica modalitate de reinserţie socială a inculpatului este aplicarea unei pedepse cu închisoarea, motiv pentru care a dispus condamnarea inculpatului X.X. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ”furt” prevăzută de art. 228 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (faptă din 28.10.2012).

Instanţa a apreciat că executarea efectivă a pedepsei ar fi disproporţionată faţă de gravitatea faptei şi rezultatul produs, astfel că în baza art. 91 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Galați, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2  lit. d Cod penal, a impus inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să respecte  obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei, tocmai pentru a se putea efectua supravegherea sa.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale AB din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi sau în cadrul Şcolii Gimnaziale CD din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galaţi.

Scopul acestei măsuri este formarea în conştiinţa inculpatului a unei atitudini de respectare a normelor instituţionale şi de respect faţă de patrimoniul persoanelor.

În baza art. 404 Cod procedură penală, în referire la art. 91 alin. 4 Cod penal, a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind situațiile care atrag revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere și neîndeplinirea cu rea-credință a măsurilor, obligațiilor de supraveghere și a celor civile, stabilite prin prezenta hotărâre.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa a constatat că persoana vătămată S.C. Arcelor Mittal S.A. nu s-a constituit parte civilă în cauză, deoarece materialul feros a fost recuperat în totalitate prin restituire.

În temeiul art. 272 din Cod de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu în după sesizarea instanţei (avocat AA) în sumă de 200 lei, a fost avansat din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală,  instanţa a obligat inculpatul X.X. la plata sumei de 700 lei, din care suma de 24 lei aferentă urmăririi penale, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Aceste sume au fost generate cu desfăşurarea procesului penal pornit ca urmare a comportamentului necorespunzător în societate al inculpatului.

Calea de atac

Nici părţile şi nici Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi nu au formulat cale de atac, hotărârea rămânând definitivă prin neapelare.

Problema de drept

Instanţa a făcut aplicarea legii penale mai favorabile, stabilind că în cazul infracţiunii de furt, în lipsa pluralităţii de infracţiunii, legea nouă mai favorabilă. Instanţa a avut în vedere că inculpatul nu a avut condamnări care să atragă starea de recidivă sau concursul de infracţiuni, prejudiciul a fost recuperat, iar inculpatul a încercat o împăcare cu persoana vătămată.

Domenii speta