Încheiere Cameră Preliminară. Confiscare specială (art. 315 lit.c, art. 549 ind.1 cpp)

Sentinţă penală - din 07.09.2015


Deliberând asupra cauzei penale de faţă;

La data de 02.09.2015 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, sub nr. …, propunerea cu nr. … formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova, privind confiscarea şi distrugerea cantităţii de 0,37 g Cannabis, rămasă în urma procesului de analiză şi care a fost depusă la Camera de corpuri delicte a IPJ Dolj conform dovezii seria H nr. …, conform art. 5491 C.p.p. raportat la art. 112 lit. f Cp., art. 16 şi 17 din Legea nr. 143/2000.

A fost ataşat, spre observare, dosarul nr. … al DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, se reţine:

Prin ordonanţa nr. … a DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus renunţarea la urmărire penală în cauza privind pe suspectul G.A.B., fiul …, sub aspectul comiterii infracţiunii de deţinere de droguri în vederea consumului, faptă prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Potrivit dispoziţiilor art.  318 alin.  (3) din Cod  procedură  penală,

suspectul G.A.B.  a fost obligat să îndeplinească

următoarele obligaţii:

- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o

perioadă 30 de zile la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ (Primăria Municipiului Craiova), în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă.

În temeiul art. 318 alin. 4 din Cod procedură penală, se stabileşte ca obligaţiile dispuse să fie îndeplinite în termen de 90 de zile.

Conform art. 318 alin. 6 C.p.p. s-a atras atenţia suspectului, că în caz neîndeplinire cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul stabilit, ordonanţa se revocă, în condiţiile prevăzute de lege, nemaifiind posibilă o nouă renunţare la urmărire în aceeaşi cauză.

Un exemplar al ordonanţei a fost trimis la Primăria Craiova - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ în vederea punerii în executare a dispoziţiilor referitoare la obligaţiile instituite.

De asemenea, prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus sesizarea judecătorului de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Dolj pentru a proceda la confiscarea şi distrugerea cantităţii de 0,37 g Cannabis, rămasă în urma procesului de analiză şi care a fost depusă la Camera de corpuri delicte a IPJ Dolj conform dovezii seria H nr. …, conform art. 5491 C.p.p. raportat la art. 112 lit. f Cp., art. 16 şi 17 din Legea nr. 143/2000.

În motivarea acestei, soluţii, s-au reţinut următoarele:

La 22.03.2015, lucrătorii Poliţiei Municipiului Craiova - Secţia 4 Poliţie, s-au sesizat în legătură cu faptul că în urma unui control corporal au găsit asupra numitului G.A.B., în buzunarul din geacă, două cutii, una din metal, de culoare roşie, cu inscripţia "Keep calm and carry on", ce conţine două bile de staniol în care se află un amestec din plante, suspecte a fi droguri, cealaltă cutie conţinând o rolă de foiţe pentru confecţionat ţigări

Sesizarea a fost înaintată, iniţial B.C.C.O. Craiova, iar, ulterior Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, unde a fost înregistrată sub nr. … .

Prin ordonanţa din 06.04.2015, lucrătorii B.C.C.O. Craiova au fost delegaţi să efectueze mai multe activităţi în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

La aceeaşi dată, constatându-se că sesizarea îndeplineşte condiţiile legale şi nu există niciunul din cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale, prin ordonanţă s-a dispus începerea urmăriri penale "in rem" sub aspectul comiterii infracţiunii de deţinere de droguri în vederea consumului, faptă prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. … al Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor proba înaintată spre expertiză privind pe numitul G.A.B. este constituită din 0,59 grame cannabis.

Tetrahidrocannabinolul (THC) face parte din Tabelul Anexă nr. III la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumul ilicit de droguri.

Prin ordonanţa din 27.08.2015, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de G.A.B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere de droguri în vederea consumului, faptă prev. de art. 4 alin. i'din Legea nr. 143/2000.

Fiind audiat în calitate de suspect, G.A.B. a declarat că nu este geaca lui, în seara respectivă plecând dintr-un club din Craiova într-o stare avansată de ebrietate şi nu ştie ce s-a întâmplat.

De asemenea, a arătat că nu este consumator de droguri, dar este de acord să efectueze muncă în folosul comunităţii pentru fapta reţinută în sarcina sa.

Având în vedere cantitatea mică de substanţă găsită asupra suspectului, lipsa antecedentelor penale şi comportamentul acestuia, inclusiv recunoaşterea în parte a faptei comise, precum şi faptul că infracţiunea pentru care se fac cercetări are prevăzută ca sancţiune pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, s-a apreciat că în cauză, neexistând un interes public în urmărirea faptei, se impune renunţarea la urmărire penală conform art. 318 Cod procedură penală în ceea ce priveşte infracţiunea de deţinere de droguri în vederea consumului.

Soluţia a fost adoptată cu luarea în considerare a modului şi mijloacelor de săvârşire, scopul urmărit şi împrejurările concrete, precum şi urmările produse. Având în vedere că în urma efectuării analizelor de laborator a rămas cantitatea de 0,37 g Cannabis, ce a fost depusă la Camera de corpuri delicte a IPJ Dolj conform dovezii seria H nr. …, în cauză a fost sesizat Tribunalul Dolj pentru a dispune cu privire la confiscarea şi distrugerea acestora, conform art. 5491 C.p.p. raportat la art. 112 lit. f Cp., art. 16 şi 17 din Legea nr. 143/2000.

Analizând propunerea formulată, judecătorul de cameră preliminară constată că aceasta este întemeiată.

Soluţia de netrimitere în judecată a fost dispusă în baza dispoziţiilor art. 318 Cpp, ceea ce  conduce la aprecierea că a fost săvârşită o faptă prevăzută de legea penală, cu vinovăţia pe care legea penală o cere, iar obiectul infracţiunii este ilicit.

Având în vedere îndeplinirea strictă a condiţiilor pe care legea material penală le cere în cazul aplicării dispoziţiilor art. 112 lit. f Cp rap. la art. 16, 17 din Legea 143/2000, judecătorul de cameră preliminară urmează a admite propunerea formulată.

În considerarea admisibilităţii acţiunii penale formulate, dispoziţiile art. 112 lit. f Cp, cât şi dispoziţiile din art. 16, 17 din Legea 143/2000 prevăd în mod expres că bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală se confiscă.

Pentru aceste motive, în baza dispoziţiilor art. 549/1 alin. 3 pct. b Cpp judecătorul de cameră preliminară va admite propunerea, iar în baza art. 112 lit. f Cp rap. la art. 16 şi art. 17 din Legea 143/2000 va dispune confiscarea şi distrugerea cantităţii de 0,37 grame cannabis, rămasă în urma procesului de analiză şi care a fost depusă la camera de corpuri delicte a IPJ Dolj conform dovezii seria H nr. … .