Infractiuni contra patrimoniului furt calificat art. 228 alin. Cp – art. 229 alin. 2 lit. bCp

Sentinţă penală 3764 din 16.10.2015


Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul cu numărul ...../P/2015 din 17.09.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatei A.V. pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de participaţie improprie la furt calificat, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 2 lit. b C.pen. cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen., art. 77 lit.a C.pen. şi art. 38 alin. 1 C.pen..

În fapt s-a reţinut că, în data de 20.06.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., A.I. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitorii minori A.I. şi M.F., a distras atenţia vânzătoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC GATEDO SRL, amplasat în Craiova, strada ………, în spaţiul în care nu are acces publicul şi a sustras suma de 615 lei.

În data de 22.06.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitoarea minoră, M.F., a distras atenţia casierei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al farmaciei LIFEPLUS, aparţinând SC MODAV SRL, sediu amplasat în Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. …., în spaţiul în care nu are acces publicul şi a sustras suma de 110 lei.

În data de 03.07.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., N.M., A.I. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitorii minori, N.M., A.I. şi M.F., a distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în punctul de lucru Peco GPL aparţinând SC AZALIS SRL, amplasat în Craiova, strada ………, şi a sustras suma de 2 933 lei. 

În data de 11.08.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitoarea minoră M.F., a distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC EGIPTEANUL EXCENGE HOUSE SRL şi a sustras suma de 8 250  lei din casa de schimb valutar aparţinând societăţii menţionate, amplasată în Craiova, strada Calea Bucureşti, bl. 21 B.

În data de 01.09.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., N.M., şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitorii minori, N.M. şi M.F. a distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC SLAID IFN SRL, amplasat în Craiova, str. ..……………

Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu următoarele mijloace de probă: declaraţie făptuitor, suspect, inculpat A.V.; declaraţii făptuitori A.I., M.F., N.M. şi M.F.; declaraţie reprezentant persoană vătămată V.M.P.; declaraţie reprezentant persoană vătămată G.V.; declaraţie persoană vătămată P.L.E.; declaraţie persoană vătămată S.L., declaraţie martor P.A.L., declaraţii martor; procese verbale de vizionare a imaginilor stocate pe suport digital; procese verbale de cercetare la faţa locului; procese verbale de efectuare a recunostituirii; înscrisuri, planşe fotografice.

Faţă de inculpata A.V.  a fost dispusă luarea măsurii preventive a reţinerii pe o durată de 24 de ore, prin ordonanţa din data de 03.09.2015.

Ulterior, împotriva inculpatei A.V. s-a luat măsura arestării preventive pe o durată de 30 de zile, de la data de 04.09.2015, până la data de 03.10.2015 inclusiv, prin încheierea nr. 116 din data de 04.09.2015 a Judecătoriei Craiova.

Împotriva inculpatei  A.V. s-a emis mandatul de arestare preventivă nr. 90 din data de 04.09.2015.

În cursul cercetării judecătoreşti s-a dispus ataşarea fişei  de cazier judiciar a  inculpaţei A.V., din cuprinsul acesteia reieşind CĂ inculpata a mai fost cercetată în perioada minoratului când nu răspundea penal datorită vârstei pentru comiterea aceluiaşi gen de infracţiuni contra patrimoniului iar după împlinirea vârstei de 14 ani împotriva acesteia s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la furt calificat în dosarul penal 11927/P/2014 la data de 05.01.2014; respectiv împotriva acesteia s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. şi art. 113 şi urm. C.pen. şi participaţie improprie la furt calificat, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 228 alin.1 - art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. şi art. 113 şi urm. C.pen.(2 infracţiuni), toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. în dosarul penal 9620/P/2014 la data de 12.01.2015, dosar în care instanţa a dispus măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice..

De asemenea, instanţa  a dispus întocmirea unui referat de evaluare psihosocială a inculpaţei A.V., din cuprinsul acestuia reieşind că inculpata se află în atenţia Serviciului de Probaţiune ca urmare a săvârşirii mai multor fapte penale. Comportamentul infracţional adoptat a fost determinat de o serie de factori socio economici şi culturali ce au exercitat o influenţă negativă asupra personalităţii acesteia. Inculpata provine dintr-o familie numeroasă, de etnie romă, în cadrul căreia nu a beneficiat de o educaţie corespunzătoare şi de o supraveghere adecvată care să o protejeze în raport cu riscul săvârşirii de infracţiuni. Aceasta a aderat de la o vârstă fragedă la un anturaj negativ, adoptând comportamente rebele, antisociale, precum vagabondajul, cerşetoria, jocurile de noroc, săvârşirea de infracţiuni în scopul de a se distra, fiind astfel dificil de realizat reintegrarea socială. Nu a fost înscrisă la şcoală şi nu a avut responsabilităţi sau activităţi constructive în care să investească, beneficiind de foarte mult timp liber.

 Prin încheierea din Camera de Consiliu din data de 16.10.2015, în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă  Judecătoria Craiova cu numărul …../P/2015 din 17.09.2015 privind pe inculpata A.V., trimisă în judecată pentru săvârşirea a  cinci infracţiuni de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 –art. 229 alin.2 lit.b C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. , art.77 lit.a C.p.  şi art. 38 alin.1 C.p şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata A.V..

In cursul cercetării judecătoreşti, la termenul de şedinţă din data de 16.10.2015, inculpata A.V., în prezenţa apărătorului  din oficiu a declarat că recunoaşte  în totalitate fapta  astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare al instanţei .Fiind audiată  cu privire la situaţia de fapt, inculpata  a arătat că în data de 20.06.2015, împreună cu minorii A.I. şi M.F., au distras atenţia vânzătoarei, iar M.F. a intrat în magazin şi a sustras suma de 615 lei. Banii se aflau într-o geantă pe scaun, iar aceasta se afla în locul unde vindea vânzătoarea şi publicul nu avea acces. În data de 22.06.2015, împreună cu M.F., au distras atenţia farmacistei, în timp ce M.F. a sustras suma de 110 lei de la farmacia Life Plus. Banii se aflau într-un sertar, amplasat într-un loc în care publicul nu avea acces. În data de 03.07.2015, împreună cu minorii A.I., N.M. şi M.F., au distras atenţia vânzătoarei de la o staţie peco, iar M.F. a intrat în toneta unde se ţineau banii şi a sustras suma de 2000 lei. În data de 11.08.2015, inculpata a asigurat paza, în timp ce M.F. a distras atenţia casierei de la o casă de schimb valutar de unde a sustras o sumă mare de bani, în jur de 4000 de lei. În data de 11.09.2015, împreună cu minorii N.M. şi M.F., au distras atenţia unei vânzătoare de la o casă de amanet şi M.F. a sustras o sumă de vreo 8000 lei.

 Inculpata  nu a contestat probele administrate în faza de urmărire penală.

Latura civilă:

Persoana vătămată, SC GATEDO SRL, prin reprezentant, V.M.P., s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 615 lei.

Persoana vătămată, SC MODAV SRL, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, potrivit adresei nr. 1/25.06.2015.

Persoana vătămată, SC AZALIS SRL, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2 933 lei.

Persoana vătămată, SC EGIPTEANUL EXCENGE HOUSE SRL, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 10000 lei.

Persoana vătămată, SC SLAID IFN SRL, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7650 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

 Analizând ansamblul probelor administrate în cursul judecăţii, instanţa reţine următoarele:

1. La data de 20.06.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., A.I. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitorii minori A.I. şi M.F., au distras atenţia vânzătoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC GATEDO SRL, amplasat în Craiova, strada .............. A, în spaţiul în care nu are acces publicul, şi a sustras suma de 615 lei.

La scurt timp după comiterea faptei mai sus descrise, inculpata A.V. şi făptuitorii minori A.I. şi M.F. au împărţit suma de bani sustrasă din magazin şi au cheltuit-o ulterior.

Cu ocazia efectuării cercetărilor au fost ridicate imaginile surprinse de camerele video ale magazinului, iar, potrivit procesului verbal de vizionare a imaginilor stocate pe suport digital  se observă cum inculpata A.V. şi făptuitorii minori menţionaţi au comis fapta mai sus descrisă.

2. La data de 22.06.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitoarea minoră, M.F., au distras atenţia casierei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al farmaciei LIFEPLUS, aparţinând SC MODAV SRL, sediu amplasat în Craiova, str. ............., în spaţiul în care nu are acces publicul şi a sustras suma de 110 lei, după care minorii au ieşit în grabă din farmacie.

Cu ocazia efectuării cercetărilor au fost ridicate imaginile surprinse de camerele video ale farmaciei, iar, potrivit procesului verbal de vizionare a imaginilor stocate pe suport digital  se observă cum inculpata A.V. şi făptuitorii minori menţionaţi au comis fapta mai sus descrisă.

3. La data de 03.07.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., N.M., A.I. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitorii minori, N.M., A.I. şi M.F., au distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în punctul de lucru Peco GPL aparţinând SC AZALIS SRL, amplasat în Craiova, strada ………….., în spaţiul în care nu are acces publicul, şi a sustras suma de 2 933 lei.

La scurt timp după comiterea faptei, inculpata A.V. şi făptuitorii minori au împărţit suma de bani sustrasă din cabina staţiei peco GPL, după care s-au deplasat cu un taxi în Bucureşti unde au cheltuit-o.

Cu ocazia efectuării cercetărilor au fost ridicate imaginile surprinse de camerele video ale staţiei peco, iar, potrivit procesului verbal de vizionare a imaginilor stocate pe suport digital  se observă cum inculpata A.V. şi făptuitorii minori menţionaţi au comis fapta mai sus descrisă.

4. La data de 11.08.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F. şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitoarea minoră M.F., au distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC EGIPTEANUL EXCENGE HOUSE SRL, în spaţiul în care nu are acces publicul, şi a sustras suma de 8 250  lei din casa de schimb valutar aparţinând societăţii menţionate, amplasată în Craiova, strada ....................

La scurt timp inculpata A.V. şi făptuitorii minori precizaţi au împărţit suma de bani sustrasă din casa de schimb valutar, după care s-au deplasat cu un taxi în Bucureşti şi în alte localităţi unde au cheltuit-o.

Cu ocazia efectuării cercetărilor au fost ridicate imaginile surprinse de camerele video ale casei de schimb valutar, iar, potrivit procesului verbal de vizionare a imaginilor stocate pe suport digital  se observă cum inculpata A.V. şi făptuitorii minori menţionaţi au comis fapta mai sus descrisă.

5. La data de 01.09.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., N.M., şi M.F., inculpata A.V., împreună cu făptuitorii minori, N.M. şi M.F. au distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC SLAID IFN SRL, amplasat în Craiova, str. ........................, în spaţiul în care nu are acces publicul, şi a sustras suma de 10 150 lei.

După comiterea faptei, inculpata A.V. şi făptuitorii minori menţionaţi au împărţit suma de bani sustrasă din casa de schimb valutar, împrejurare în care făptuitoarea minoră, M.F., a fost depistată în aceeaşi zi având asupra sa suma de 2 500 lei. Inculpata A.V. şi ceilalţi minori s-au deplasat cu un taxi în Bucureşti şi în alte localităţi, unde au cheltuit restul sumei de bani sustrasă din casa de amanet.

Cu ocazia efectuării cercetărilor au fost ridicate imaginile surprinse de camerele video ale casei de schimb valutar, iar, potrivit procesului verbal de vizionare a imaginilor stocate pe suport digital  se observă cum inculpata A.V. şi făptuitorii minori menţionaţi au comis fapta mai sus descrisă.

Faptele comise de inculpata A.V. se probează cu declaraţiile inculpatei,  conţinutul proceselor verbale de cercetare la faţa locului, ale proceselor verbale de vizionare a imaginilor stocate pe suport digital, declaraţii persoane vătămate, declaraţii martori.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 2883/A2/03.09.2015, inculpata A.V. are discernământul faptelor şi al consecinţelor lor format şi îl avea şi la data comiterii faptelor, respectiv 20.06.2015, 22.06.2015, 03.07.2015, 11.08.2015 şi 01.09.2015.

În drept:

Faptele inculpatei A.V. care:

- în data de 20.06.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., A.I. şi M.F., a distras atenţia vânzătoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC GATEDO SRL, amplasat în Craiova………….., în spaţiul în care nu are acces publicul şi a sustras suma de 615 lei;

- în data de 22.06.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F. şi M.F., a distras atenţia casierei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al farmaciei LIFEPLUS, aparţinând SC MODAV SRL, sediu amplasat în Craiova, …………….., în spaţiul în care nu are acces publicul şi a sustras suma de 110 lei;

- în data de 03.07.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., N.M., A.I. şi M.F., a distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în punctul de lucru Peco GPL aparţinând SC AZALIS SRL, amplasat în Craiova, ………………, şi a sustras suma de 2 933 lei; 

- în data de 11.08.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F. şi M.F., a distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC EGIPTEANUL EXCENGE HOUSE SRL, în spaţiul în care nu are acces publicul, şi a sustras suma de 8 250  lei din casa de schimb valutar aparţinând societăţii menţionate, amplasată în Craiova, strada ………………

- în data de 01.09.2015, în baza unei înţelegeri prealabile cu făptuitorii minori care nu răspund penal, M.F., N.M., şi M.F., a distras atenţia operatoarei, în timp ce făptuitorul minor M.F. a pătruns fără drept în sediul profesional al SC SLAID IFN SRL, amplasat în Craiova, str……………. în spaţiul în care nu are acces publicul şi a sustras suma de 10 150 lei; întrunesc elementele constitutive a cinci infracţiuni de participaţie improprie la furt calificat, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 2 lit. b C.pen. cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen., art. 77 lit.a C.pen. şi art. 38 alin. 1 C.pen..

Elementul material al laturii obiective s-a realizat prin acţiunea de distragere a atenţiei, ajutându-l astfel, pe făptuitorul minor care nu răspunde penal să sustragă sume de bani aparţinând persoanelor vătămate, fără consimţământul acestora şi cu scopul de a le însuşi pe nedrept. Urmarea imediată a constat în producerea unui prejudiciu în patrimoniul persoanelor vătămate. Raportul de cauzalitate între acţiunea inculpatei şi urmarea imediată există.

În ceea ce priveşte reţinerea circumstanţei agravante de la art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., aceasta este motivată de faptul că infracţiunea de furt s-a produs prin violarea sediului profesional.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatei faţă de faptele săvârşite şi faţă de urmările acestora îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art. 16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpata a prevăzut rezultatul faptelor, urmărind producerea lor prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă a cinci infracţiunii de participaţie improprie la furt calificat, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 228 alin.1 - art. 229 alin. 2 lit. b C.pen..

Având în vedere că faptele descrise mai sus au fost comise de trei sau mai multe persoane împreună, se va reţine circumstanţa agravantă de la art. 77  lit. a C.pen..

Întrucât faptele descrise au fost săvârşite de către inculpata A.V., născută la data de 30.09.2000, la vârsta de 15 ani, se vor aplica dispoziţiile art. 113 şi urm. C.pen..

Având în vedere că infracţiunile au fost săvârşite de către inculpata A.V. înainte ca acesta să fie condamnată definitiv pentru vreo una dintre ele, în cauză sunt incidente dispoziţiile prev. de art. 38 alin. 1 C.pen..

Instanta retine ca la data de 01.02.2014 a intrat in vigoare Noul cod penal, iar potrivit art. 114 Cp, fata de minorul care la data savarsirii infractiunii avea varsta intre 14 si 18 ani se ia o masura educativa.

La alegerea măsurii educative ce va fi aplicată inculpatei A.V., instanţa va avea în vedere disp art. 115 alin. 2 rap. la art. 74 C.p., natura şi modalitatea săvârşirii faptelor, natura si gravitatea rezultatului produs, respectiv valoarea prejudiciului, dar si imprejurarea ca prejudiciile nu au fost recuperate, raportat si la circumstantele personale ale inculpatei , care la data savarsirii infractiunii era minoră, precum si fata de faptul că inculpata demonstrează perseverenţă în domeniul infracţional, ea fiind cunoscută cu antecedente penale( a mai fost cercetată în perioada minoratului când nu răspundea penal datorită vârstei pentru comiterea aceluiaşi gen de infracţiuni contra patrimoniului iar după împlinirea vârstei de 14 ani împotriva acesteia s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la furt calificat în dosarul penal 11927/P/2014 la data de 05.01.2014; respectiv împotriva acesteia s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. şi art. 113 şi urm. C.pen. şi participaţie improprie la furt calificat, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 228 alin.1 - art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. şi art. 113 şi urm. C.pen.(2 infracţiuni), toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. în dosarul penal 9620/P/2014 la data de 12.01.2015, dosar în care instanţa a dispus măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice), dar si atitudinea inculpatei  de recunoastere a faptelor.

Potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Dolj, inculpata provine dintr-o familie organizată, de etnie romă, numeroasă, în care relaţiile sunt optime, neexistând conflicte sau vicii care să afecteze cadrul general liniştit, dar părinţii nu au vegheat suficient asupra comportamentului copiilor lor, nefiind interesaţi de modul de dezvoltare şi educaţia acestora.

Inculpata A.V. nu este şcolarizată, iar în ceea ce priveşte comportamentul infracţional, a avut un debut precoce, săvârşind prima infracţiune în jurul vârstei de 10 ani. Au fost identificati factori negativi de natura a accentua conduita infractionala in viitor, respectiv abilităţi decizionale deficitare; existenţa unor modele negative de comportament în familie, în trecut obişnuind să comită fapte penale împreună cu fratele său; anturajul selectat cu preocupări infracţionale; lipsa unei supravegheri adecvate exercitată de către părinţi; lipsa instrucţiei şcolare şi a unei activităţi pro-sociale spre care minora să-şi canalizeze eforturile; tendinţa de a acţiona în mod impulsiv, fără a lua în calcul consecinţele rezultate din acţiunile sale, pe termen lung; dorinţa de a obţine foloase materiale, fără a depune efortul necesar în acest sens.

Totodata, au fost identificati ca factori pozitivi: faptul că  mediul familial este unul protectiv, relaţiile dintre membrii sunt pozitive, de natură a o susţine în vedere evitării unui nou conflict cu legea penală; apreciindu-se riscul de recidivă ca fiind crescut.

Faţă de cele menţionate anterior, apreciind că o măsură educativă neprivativă de libertate nu este suficientă pentru reeducarea minorului, instanţa în temeiul art.114 alin.2 lit.b C.p. rap. la art. 124 alin.1 şi 2 C.p. va dispune măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni  a inculpatei A.V., pentru săvârşirea a  cinci infracţiuni de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 –art. 229 alin.2 lit.b C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. , art.77 lit.a C.p.  şi art. 38 alin.1 C.p.

În baza art. 399 alin.1 va constata încetarea de drept a măsurii arestului preventiv dispusă faţă de inculpata A.V. prin încheierea nr.116 /04.09.2015 a Judecătoriei  Craiova  definitivă prin încheierea nr. 118 /10.09.2015 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 20961/215/2015.

În baza art.399 alin.3 lit.d C.p.p. va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei  arestată  preventiv A.V., de sub puterea MAP nr. 90/ 04.09.2015 emis de Judecătoria Craiova în dosarul 20961/215/2015, dacă nu este arestată sau deţinută în altă cauză.

În baza art.127 C.p. rap. la art. 72 C.p. va deduce perioada în care inculpata a fost reţinută  şi arestată  preventiv  de la data de  03.09.2015 la zi.

Latura civilă

Persoana vătămată, SC GATEDO SRL, prin reprezentant, V.M.P., s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 615 lei.

Persoana vătămată, SC MODAV SRL, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, potrivit adresei nr. 1/25.06.2015.

Persoana vătămată, SC AZALIS SRL, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2 933 lei.

Persoana vătămată, SC EGIPTEANUL EXCENGE HOUSE SRL, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 10000 lei.

Persoana vătămată, SC SLAID IFN SRL, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7650 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC GATEDO SRL prin reprezentant legal V.M.P. şi va obliga inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  Asan Marcel şi Asan Stela la plata sumei de  615 lei.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC  AZALIS SRL prin reprezentant legal Cristi Berceanu şi va obliga inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  Asan Marcel şi Asan Stela la plata sumei de 2933 lei.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  va admite  în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC  EGIPTEANUL EXCENGE HOUSE SRL prin reprezentant legal  P.L.E. şi va obliga inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  Asan Marcel şi Asan Stela la plata sumei de 8250 lei.

Cu privire la această parte civilă, instanţa va admite în parte acţiunea civilă formulată, având în vedere că în cursul urmăririi penale  s-a constituit parte civilă cu suma de 8250 lei ce reprezintă suma de bani sustrasă de la casa de schimb valutar.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC  SLAID IFN SRL prin reprezentant legal  S.L. şi va obliga inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  Asan Marcel şi Asan Stela la plata sumei de 7650 lei.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p. va lua act că partea  vătămată  SC MODAV SRL prin reprezentant legal  G.V.  nu s-a constituit parte civilă în cauză

În baza art. 112 alin.1 lit.e C.p. va dispune confiscarea de la inculpată a sumei de 110 lei, sumă sustrasă din sediul profesional al farmaciei LIFEPLUS, aparţinând SC MODAV SRL.

Cheltuieli judiciare

În temeiul art.274 alin.1 şi alin.3 C.p. va obliga inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  Asan Marcel şi Asan Stela  la plata sumei de 300 lei, reprezentând  cheltuieli judiciare efectuate de stat.

Onorariul avocatului din oficiu  din faza de judecată în cuantum de 520 de lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 399 alin.4 C.p.p. prezenta sentinţă penală este executorie cu privire la  încetarea de drept a măsurii arestului preventiv a inculpatei A.V. .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În temeiul art.114 alin.2 lit.b C.p. rap. la art. 124 alin.1 şi 2 C.p. dispune măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni  a inculpatei A.V., fiica lui …………, născută la data de ………. in Craiova, judeţul Dolj, domiciliată in Craiova, str. ……… judeţul Dolj, CNP …………, pentru săvârşirea a  cinci infracţiuni de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 –art. 229 alin.2 lit.b C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. , art.77 lit.a C.p.  şi art. 38 alin.1 C.p.

În baza art. 399 alin.1 constată încetarea de drept a măsurii arestului preventiv dispusă faţă de inculpata A.V. prin încheierea nr.116 /04.09.2015 a Judecătoriei  Craiova  definitivă prin încheierea nr. 118 /10.09.2015 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 20961/215/2015.

În baza art.399 alin.3 lit.d C.p.p. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei  arestată  preventiv A.V., de sub puterea MAP nr. 90/ 04.09.2015 emis de Judecătoria Craiova în dosarul 20961/215/2015, dacă nu este arestată sau deţinută în altă cauză.

În baza art.127 C.p. rap. la art. 72 C.p. deduce perioada în care inculpata a fost reţinută  şi arestată  preventiv  de la data de  03.09.2015 la zi.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC GATEDO SRL prin reprezentant legal V.M.P. şi obligă inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  A.M. şi A.S. la plata sumei de  615 lei.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC  AZALIS SRL prin reprezentant legal Cristi Berceanu şi obligă inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  A.M. şi A.S. la plata sumei de 2933 lei.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  admite  în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC  EGIPTEANUL EXCENGE HOUSE SRL prin reprezentant legal  P.L.E. şi obligă inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  A.M. şi A.S. la plata sumei de 8250 lei.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC  SLAID IFN SRL prin reprezentant legal  S.L. şi obligă inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  A.M. şi A.S. la plata sumei de 7650 lei.

În temeiul ar.397 alin. 1 C.p.p.  ia act că partea  vătămată  SC MODAV SRL prin reprezentant legal  G.V.  nu s-a constituit parte civilă în cauză .

În baza art. 112 alin.1 lit.e C.p. dispune confiscarea de la inculpată a sumei de 110 lei.

În temeiul art.274 alin.1 şi alin.3 C.p. obligă inculpata A.V. în solidar cu părţile responsabile civilmente  A.M. şi A.S.  la plata sumei de 300 lei, reprezentând  cheltuieli judiciare efectuate de stat.

Onorariul avocatului din oficiu  din faza de judecată în cuantum de 520 de lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 399 alin.4 C.p.p. prezenta sentinţă penală este executorie cu privire la  încetarea de drept a măsurii arestului preventiv a inculpatei A.V. .

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi  16.10.2015.