Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 1218 din 03.12.2015


Reclamantul SI, în contradictoriu cu pârâţii CPJ şi SL, a solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru terenul de 733 mp. Având în vedere că pentru vânzător reclamantul a prezentat titlul de proprietate nt.1034/1999, că în actul sub semnătură privată terenul este doar menţionat ca fiind „înscris în hărţile cadastrale”, dar nu este identificat în plan de situaţie şi nu a fost făcută dovada că terenul este cel înscris în titlu, nici că vânzătorul a refuzat să încheie contractul la notar, instanţa a respins acţiunea.