PENAL.Infracţiuni multiple.

Sentinţă penală 18 din 06.04.2016


Pe rol fiind pronunţarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele cu nr.278/P/2014 din data de 8.05.2014 privind pe inculpaţii V. A.-D., fiul lui V. şi L., născut la data de  , în , CNP , domiciliat în , trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.230 alin.1 rap.la art.228 alin-1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.335 alin.1 cod penal, art.32 rap.la art.230 alin.1 şi art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal (2 fapte), cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal şi R. I.-D., fiul lui S.-G. şi M., născut la data de , în , CNP , domiciliat în ,  trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. art.230 alin.1 rap.la art.228 alin-1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.335 alin.1 cod penal, art.32 rap.la art.230 alin.1 şi art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc la data de 21.07.2014 când s-au pus concluzii în dezbateri, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre iar instanţa, neavând timpul material necesar pronunţării hotărârii, conform prevederilor art.391 alin.2 cod proc.penală a dispus amânarea pronunţării hotărârii la data de 22 iulie 2014, iar în urma deliberării a pronunţat următoarea hotărâre.

JUDECATA:

1.Sesizarea instanţei şi derularea procedurii de cameră preliminară.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele nr.278/P/2014 din 28.04.2014 s-a dispus  trimiterea în judecată, în stare de libertate,a a inculpatului V. A.-D. pentru săvârşirea,în noaptea de 4/5.04.2014,a infracţiunilor de sustragere şi de conducere pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere a autoturismului persoanei vătămate P. I., tentativă la  infracţiunea de sustragere în scopul folosirii pe nedrept a autoturismului persoanei vătămate Negoiţă Neagu şi de sustragere a unui radio-CD aparţinând acestei persoane şi a unui stick de memorie aparţinând primei persoane vătămate,prev.de art.230 alin.1 rap.la art.228 alin-1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.335 alin.1 cod penal, art.32 rap.la art.230 alin.1 şi art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal(2 fapte), cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal şi a inculpatului R. I.-D. pentru săvârşirea,în noaptea de 4/5.04.2014, a infracţiunilor de sustragere şi de conducere pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere a autoturismului persoanei vătămate P. I.,tentativă la  infracţiunea de sustragere în scopul folosirii pe nedrept a autoturismului persoanei vătămate N. N. şi de sustragere a cheilor aparţinând autoturismului acestei persoane, prev.de art. art.230 alin.1 rap.la art.228 alin-1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.335 alin.1 cod penal, art.32 rap.la art.230 alin.1 şi art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal, art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d cod penal,cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal.

Prin încheierea nr.51/17.06.2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

2.Situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare.

 În actul de sesizare s-a reţinut că în noaptea de 4/5.04.2014,după ce au consumat băuturi alcoolice,inculpaţii au sustras în scop de folosinţă autoturismul persoanei vătămate P. I., aflat parcat pe strada N.Bălcescu,respectiv au încercat să sustragă, în acelaşi scop, autoturismul persoanei vătămate N. N., aflat parcat pe strada Griviţei din oraşul Pogoanele,ambele având cheile în contact,au condus pe drum public primul autoturism în condiţiile în care nu deţineau permis de conducere,inculpatul V. A.-D. a sustras un stik de memorie aparţinând persoanei vătămate P. I. şi un radio-CD aparţinând persoanei vătămate N. N., iar inculpatul R. I.-D. a sustras cheile autoturismului persoanei vătămate N. N.

3.Materialul probator administrat în faza cercetării penale.

Situaţia de fapt reţinută se susţine cu următoarele mijloace de probă:plângerile penale şi declaraţiile persoanelor vătămate, declaraţiile inculpaţilor ,procesul verbal de cercetare la faţa locului din 5.04.2014 însoţit de planşe fotografice,raportul de expertiză criminalistică nr.310.404 din 16.04.2014.

Prin ordonanţa din 5.04.2014 s-a dispus începerea urmării penale in rem pentru săvârşirea infracţiunilor mai sus reţinute iar prin ordonanţa procurorului din aceeaşi dată s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale faţă de cei doi inculpaţi, acţiunea penală fiind pusă în mişcare prin ordonanţa procurorului din data de 6.04.2014.

Împotriva inculpaţilor s-a luat măsura preventivă a reţinerii,prin ordonanţele din data de 5.04.2014.iar prin ordonanţele procurorului din data de 6.04.2014 s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar.

4.Poziţia inculpaţilor faţă de cauza dedusă judecăţii.

Prezenţi în instanţă  inculpaţii  au declarat că  recunosc săvârşirea infracţiunilor pentru care sunt deduşi judecăţii,solicitând ca judecata să se facă potrivit procedurii prevăzute de art.375 rap.la art.374 alin.4 şi la art.396 alin.10 cod proc.penală-filele 140-141. 

5.Situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţă/schimbarea încadrării juridice. 

5.1.În ziua de 4.04.2014 inculpaţii s-au aflat în oraşul Pogoanele unde au consumat băuturi alcoolice şi, la plecare spre localitatea de domiciliu, pe timp de noapte,au hotărât să sustragă autoturismul marca Dacia 1310 cu nr.de înmatriculare ce se afla parcat pe strada Nicolae Bălcescu şi având cheile în contact.

Inculpatul R. I.-D. a încercat să pornească motorul autoturismului şi cum nu a reuşit a rămas la volan şi inculpatul V. A.-D. a procedat la împingerea autoturismului spre satul Căldărăşti,pe traseu urcându-se şi acesta la volan iar celălalt inculpat împingând, la circa 200 de metri de ieşirea din oraş autoturismul intrând într-un şanţ lateral unde inculpaţii l-au abandonat.

La plecare,inculpatul V. A.-D. a sustras din autoturism un stik de memorie „Data Travaler” care,găsit ulterior asupra sa de către organele de poliţie,a fost restituit persoanei vătămate Păun Iulian.

După abandonarea autoturismului, inculpaţii s-au întors în oraşul Pogoanele şi, pe strada Griviţei, au observat parcat autoturismul marca Volvo cu nr.de înmatriculare P-7387 AK, proprietatea persoanei vătămate N. N.,autoturism care avea cheile în contact.

 Încercarea inculpaţilor de a porni motorul autoturismului a eşuat, astfel că inculpatul V. a sustras un radio CD Sony,restituit ulterior persoanei vătămate, iar inculpatul R. a sustras cheile autoturismului pe care,ulterior,le-a aruncat în grădina locuinţei numitei M. E. unde în ziua următoare au fost găsite de organele de poliţie conduse la faţa locului de către primul inculpat şi restituite aceleiaşi persoane vătămate.

5.2.În drept, fapta inculpaţilor de a încerca sustragerea autoturismului proprietatea persoanei vătămate P. I. întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art. 32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal.

Inculpaţii au fost deduşi judecăţii pentru săvârşirea infracţiunii consumate de furt calificat de folosinţă prev.de art. art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b,d cod penal.

Aşa după cum însă am reţinut inculpaţii nu au reuşit să pornească motorul autoturismului şi s-au limitat la împingerea acestuia ori,deplasarea prin împingere a autoturismului nu poate fi considerată infracţiune consumată de furt de folosinţă de vreme ce  nu au reuşit să pornească motorul şi să se plimbe cu maşina,aşa cum au intenţionat,în raport de finalitatea urmărită fapta lor rămânând în faza tentativei.

 La încadrarea juridică organele de cercetare penală au reţinut şi agravanta prev.de lit.d) a art.229, respectiv săvârşirea faptei prin folosirea fără drept a unei chei adevărate.

 Cheia adevărată este cea pe care cel îndreptăţit o foloseşte în mod obişnuit,folosirea frauduloasă a unei chei adevărate însemnând că infractorul a folosit fără drept acea cheie,pentru a opera această agravantă trebuind ca cheia să fi fost folosită efectiv la săvârşirea furtului.Cum însă ,în speţă, aşa cum deja am reţinut,inculpaţii nu au reuşit să pornească motorul autoturismului prin folosirea cheii aflate în contact şi să-l pună în mişcare în scopul folosirii pe nedrept,agravanta nu există.

 Aşa fiind,în baza prevederilor art. art.386 alin.1 cod proc.penală instanţa va schimba încadrarea juridică  din infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b,d cod penal în tentativă la infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal.

5.3.În drept, fapta inculpaţilor de a încerca sustragerea autoturismului proprietatea persoanei vătămate N. N. întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art. 32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal.

Pe baza considerentele arătate la pct.precedent instanţa va înlătura din încadrarea juridică agravanta prev.de lit.d)a art.229 şi, în baza aceluiaşi text de lege, va schimba încadrarea juridică din tentativă la infracţiunea de furt  calificat de folosinţă prev.de art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b,d cod penal, în tentativă la infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal.

5.4.În drept,faptele inculpatului V. A.- D. de a sustrage un stik de memorie aparţinând persoanei vătămate P. I. şi un radio CD aparţinând persoanei vătămate N. N. întrunesc elementele constitutive a două infracţiuni de furt calificat prev.de art.228 alin-1-229 alin.1 lit.b cod penal,iar fapta inculpatului R. I.-D. de a sustrage cheile autoturismului proprietatea persoanei vătămate N. N. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev.de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, instanţa urmând a înlătura agravanta prev.de lit.d) întrucât la săvârşirea furtului inculpaţii nu s-au folosit de o cheie adevărată,bunurile sustrase aflându-se în cele două autoturisme ale căror portiere era deschise,cheile aflându-se în contact.

Pe cale de consecinţă,în temeiul aceluiaşi text de lege,instanţa va schimba încadrarea juridică a celor trei fapte din infracţiunea de furt calificat prev.de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b,d cod penal în infracţiunea de furt calificat prev.de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal.

6.Vinovăţia inculpaţilor şi rezolvarea acţiunii penale.

6.1.Potrivit prevederilor art.396 alin.1 cod proc.penală,instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului,pronunţând,după caz,condamnarea,renunţarea la aplicarea pedepsei,amânarea aplicării pedepsei,achitarea sau încetarea procesului penal.

6.2.În ceea ce priveşte infracţiunea de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere,prev.de art.335 alin.1 cod penal , respectiv conducerea prin împingere a autoturismului proprietatea persoanei vătămate P. I., instanţa, în temeiul prevederilor art. 396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.b cod proc.penală îi va  achita pe cei doi inculpaţi, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, autovehiculul este definit ca fiind vehiculul autopropulsat suspendat pe roţi,care serveşte la transportul oamenilor sau al bunurilor,respectiv vehicul cu tracţiune mecanică proprie.

Totodată,potrivit prevederilor art.6 pct.6 din OUG nr.195/2002, autovehiculul este vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum.

Drept urmare,autovehiculul este acel vehicul care este pus în mişcare prin pornirea motorului şi deplasarea pe drumurile publice prin forţa proprie.

În cauza dedusă judecăţii, potrivit situaţiei de fapt reţinute,autoturismul parcat pe strada Nicolae Bălcescu din oraşul Pogoanele, ce aparţine persoanei vătămate P. I., a fost deplasat de la locul în care era parcat nu prin pornirea motorului şi deci prin forţa sa proprie,ci prin împingerea acestuia de către cei doi inculpaţi, situaţie în care nu se poate reţine că inculpaţii au condus pe drumurile publice ,în sensul legii privind circulaţia pe drumurile publice, un autovehicul  fără a poseda permis de conducere. Deplasarea prin împingere a autoturismului nu poate echivala cu conducerea acestuia pe drumurile publice în condiţiile în care motorul ar fi fost pornit şi deplasarea se făcea prin forţa proprie a maşinii,nefiind astfel îndeplinită cerinţa legalităţii încriminării la care face referire art.1  din codul penal.

6.3.Pentru infracţiunile descrise la pct.5.2.-5.4.,văzând şi prevederile art.396 alin.2 cod proc.penală,reţinând vinovăţia inculpaţilor sub forma intenţiei directe,instanţa îi va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textelor încriminatoare,la stabilirea şi dozarea pedepselor având în vedere criteriile de individualizare prev.de art.74 cod penal.

La stabilirea cuantumului pedepselor la care inculpaţii vor fi condamnaţi, instanţa a procedat la aplicarea succesivă a textelor de lege care prevăd reducerea limitelor de pedeapsă,după cum urmează:

În ceea ce priveşte tentativa:

- art.230 alin.1 cod penal prevede că furtul de folosinţă al unui vehicul se sancţionează cu pedeapsa prev.în art.228 sau art.229, ale cărei limite se reduc cu o treime, art.229 alin.1 stabilind că furtul calificat se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani, drept urmare în urma reducerii aplicate limitele de pedeapsă sunt 8 luni şi 3 ani şi 4 luni ;

- art.33 alin.2 cod penal – tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate, limitele de pedeapsă în cauză fiind astfel de 4 luni şi 1 an şi 8 luni închisoare;

- art.396 alin.10 cod proc.penală – când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art.375 alin.1 şi 2,limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, în speţă fiind de 2 luni şi 20 de zile şi 1 an,o lună şi 10 zile.

În ceea ce priveşte infracţiunea consumată de furt calificat:

- art.396 alin.10 cod proc.penală – limitele sunt între 8 luni şi 3 ani şi 4 luni.

6.4.În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Văsii Alexandru-Daniel:

În contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute instanţa apreciază că se impune condamnarea inculpatului şi că  pedepse cu închisoarea, situate cu puţin peste limita minimă rezultată în urma reducerilor mai sus arătate, pentru tentativă şi la limita minimă, pentru infracţiunea consumată,având în vedere valoarea modică a prejudiciului,ţinând seama şi de antecedentele penale ale acestuia,  sunt îndestulătoare şi de natură a asigura scopul coercitiv şi educativ al pedepsei.

Cum cele patru infracţiuni  săvârşite de inculpat sunt în concurs real,conform prevederilor art.38 alin.1 cod penal , în baza prevederilor art.39 alin.1 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea ,la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Din fişa de cazier a inculpatului, de la fila 53 dosar, reiese că acesta a fost anterior condamnat prin sentinţa penală nr.115/12.12.2012 pronunţată în dosarul nr.1534/282/2012, definitivă prin nerecurare la 28.12.2012, la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare pentru săvârşirea,în timpul minorităţii,a infracţiunilor prev.de art.208 alin.4-209 alin.1 lit.i cod penal,art.209 alin.1 lit.g cod penal,art.209 alin.1 lit.a cod penal cu aplicarea prev.art.320 ind.1 alin.7 cod proc.penală şi art.99 cod penal,în baza prevederilor art.81-110 cod penal executarea fiind suspendată condiţionat pe perioada unui termen de încercare de 2 ani.

Inculpatul a săvârşit noile infracţiuni în termenul de încercare mai sus arătat,astfel că în cauză sunt incidente prevederile art.22 alin.1  2  şi 4 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a Legii nr.286/2009 privind codul penal,potrivit cărora „(1) Măsura suspendării executării pedepselor aplicate în baza Codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal.(2) În cazul în care suspendarea executării unei pedepse cu închisoarea prevăzute la alin. (1) se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracţiuni, pedeapsa închisorii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani . (4) Dacă în termenul de încercare al suspendării executării unei pedepse pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii condamnatul a săvârşit din nou o infracţiune, instanţa revocă suspendarea şi înlocuieşte pedeapsa potrivit alin. (2) sau (3), după care:

a) dacă noua infracţiune a fost comisă în timpul minorităţii, se stabileşte şi pentru aceasta o măsură educativă, iar apoi se aplică măsura educativă cea mai grea;

b) dacă noua infracţiune a fost comisă după majorat, se aplică o sancţiune rezultantă stabilită potrivit art. 129 alin. (2) din Codul penal.

 Aşa fiind,în baza prevederilor art.22 alin.4 cu aplicarea alin.2 din Legea nr.187/2012,instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 1 an închisoare, pedeapsă pe care o va înlocui cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an.

În baza prevederilor art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187/2012,cu aplicarea prevederilor art.129 alin.2 lit.b cod penal, inculpatul va executa pedeapsa rezultantă din prezenta hotărâre care se majorează cu o pătrime din durata măsurii educative,respectiv cu 3 luni.

În baza prevederilor art.72 alin.1 cod penal se va deduce din pedeapsa rezultantă , o zi reţinerea preventivă.

Având în vedere natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite,precum şi persoana inculpatului care,deşi în  minoritate a mai fost condamnat,în prezent are vârsta de numai 19 ani şi desfăşoară o activitate socială utilă,instanţa apreciază că nu se impune aplicarea pedepsei complementare,respectiv pedepsei accesorii.

În acest sens este relevantă şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului(cauza Sabou şi Pârcâlab c.României şi cauza Hirst c.Marii Britanii), jurisprundeţă obligatorie,aplicându-se cu preeminenţă în dreptul intern,potrivit prevederilor art.20 alin.2 din Constituţie,exerciţiul unui drept neputând fi interzis decât în măsura în care există o nedemnitate.

 6.5.În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Radu Ion-Dan.

 În contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute instanţa apreciază că se impune condamnarea inculpatului şi că  pedepse cu închisoarea, situate cu puţin  peste limita minimă rezultată în urma reducerilor mai sus arătate, pentru tentativă şi la limita minimă, pentru infracţiunea consumată,având în vedere valoarea modică a prejudiciului ,  sunt îndestulătoare şi de natură a asigura scopul coercitiv şi educativ al pedepsei.

Cum cele trei infracţiuni  săvârşite de inculpat sunt în concurs real,conform prevederilor art.38 alin.1 cod penal , în baza prevederilor art.39 alin.1 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea ,la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

În baza prevederilor art.72 alin.1 cod penal  se va deduce din pedeapsa rezultantă, o zi reţinerea preventivă.

Având în vedere natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite,precum şi persoana inculpatului care se află la prima incidenţă cu legea penală,instanţa apreciază că nu se impune aplicarea pedepsei complementare,respectiv pedepsei accesorii.

În acest sens este relevantă şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului(cauza Sabou şi Pârcâlab c.României şi cauza Hirst c.Marii Britanii), jurisprundeţă obligatorie,aplicându-se cu preeminenţă în dreptul intern,potrivit prevederilor art.20 alin.2 din Constituţie,exerciţiul unui drept neputând fi interzis decât în măsura în care există o nedemnitate.

 Reţinând  îndeplinirea cumulativă a condiţiilor impuse de art.91 alin.1 cod penal,instanţa va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei rezultante pentru un  termen de supraveghere de 2 ani,stabilit potrivit prevederilor art.92 alin.1 şi 2 cod penal,calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Pe durata termenului de supraveghere condamnatul este obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere,stabilite conform prevederilor art.93 cod penal:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău,la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe,în prealabil,schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza prevederilor art.93 alin.2 cod penal  va impune condamnatului  să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat cu instituţii din comunitate, iar în baza alin.3,pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria oraşului Pogoanele sau la Centrul de Asistenţă Socială Pogoanele, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, pe o perioadă de 60 de zile.

În baza prevederilor art.404 alin.2 cod proc.penală ,cu aplicarea prevederilor art.96 alin.1 şi 4 şi art. 97 alin.1 cod pena, va atrage atenţia condamnatului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere,cu rea credinţă,nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse de instanţă, ori săvârşeşte o nouă infracţiune,descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii,chiar după expirarea acestui termen,instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, precum şi că dacă pe parcursul aceluiaşi termen se descoperă că a mai săvârşit o infracţiune până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe,pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen,suspendarea se anulează,aplicându-se, după caz,dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni,recidivă sau pluritate intermediară.

7.Soluţionarea laturii civile a cauzei penale.

În baza prevederilor art.397 alin.1 rap.la art.19 cod proc.penală,  sa va constata ca fiind acoperit integral prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi va respinge cererea de acordarea de despăgubiri civile formulată de persoana vătămată P. I., respectiv suma de 200 de lei reprezentând contravaloarea contactului autoturismului pretins a fi fost distrus,întrucât prejudiciul nu a fost dovedit.

8.Cheltuielile judiciare ale statului.

În temeiul prevederilor art.398 rap.la art.274 alin.1 şi 2 cod proc.penală,instanţa va obliga inculpaţii la plata sumei de câte 500 de lei cheltuieli judiciare către stat, suma de 1.200 de lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu în faza urmării penale rămânând în sarcina statului şi achitându-se din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Buzău, în baza împuternicirii avocaţiale nr.1845/2014(avocat T. M.).

 9.Calea de atac.

Hotărârea este supusă căii de atac a apelului,  pentru procuror ,inculpaţi şi persoanele vătămate,  în termen de 10 zile de la data comunicării copiei minutei,conform prevederilor art.408 alin.1 şi art.410 alin.1 cod proc.penală.

10.Comunicarea hotărârii.

 După redactare hotărârea se comunică procurorului,inculpaţilor şi persoanelor vătămate,conform prevederilor art.407 alin.1 teza finală cod proc.penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza prevederilor art.396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.b cod proc.penală achită inculpaţii V. A.-D. şi R. I.-D. pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere,prevăzută de art.335 alin.1 cod penal, întrucât fapta nu este

În baza prevederilor art.386 alin.1 cod proc.penală schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată,astfel:

- din infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b,d cod penal în tentativă la infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal;

- din tentativă la infracţiunea de furt  calificat de folosinţă prev.de art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b,d cod penal, în tentativă la infracţiunea de furt calificat de folosinţă prev.de art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal;

- din infracţiunea de furt calificat prev.de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b,d cod penal în infracţiunea de furt calificat prev.de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal(3 fapte).

Văzând prevederile art.396 alin.1 şi 2 cod proc.penală:

În baza prevederilor art. art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, cu aplicarea prevederilor art.375 alin.1 şi 2 şi art.396 alin.10 cod proc.penală,condamnă inculpatul  V. A.-D., fiul lui V. şi L., născut la data de ,CNP ,domiciliat în , la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de furt calificat de folosinţă(persoană vătămată P. I.).

În baza prevederilor art. art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, cu aplicarea prevederilor art.375 alin.1 şi 2 şi art.396 alin.10 cod proc.penală,condamnă inculpatul  la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de furt calificat de folosinţă(persoană vătămată N. N.).

În baza prevederilor art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, cu aplicarea prevederilor art.375 alin.1 şi 2 şi art.396 alin.10 cod penal,condamnă inculpatul la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat(persoană vătămată P. I.).

În baza prevederilor art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, cu aplicarea prevederilor art.375 alin.1 şi 2 şi art.396 alin.10 cod penal,condamnă inculpatul la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat(persoană vătămată N. N.).

În baza prevederilor art.38 alin.1 cod penal constată că cele 4 infracţiuni sunt în concurs real şi în baza prevederilor art.39 alin.1 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care se adaugă o treime din totalul pedepselor de 5 luni închisoare,5 luni închisoare şi 8 luni închisoare(în total 18 luni închisoare) ,respectiv 6 luni închisoare,având de executat o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare.

În baza prevederilor art.22 alin.4 cu aplicarea alin.2 din Legea nr.187/2012, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 1 an închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.115/12.12.2012 pronunţată în dosarul nr.1534/282/2012,definitivă prin nerecurare la 28.12.2012, pedeapsă pe care o înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an.

În baza prevederilor art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187/2012,cu aplicarea prevederilor art.129 alin.2 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare care se majorează cu o pătrime din durata măsurii educative,respectiv cu 3 luni, având de executat în total pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare.

 În baza prevederilor art.72 alin.1 cod penal deduce din pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare, o zi reţinerea preventivă.

În baza prevederilor art. art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, cu aplicarea prevederilor art.375 alin.1 şi 2 şi art.396 alin.10 cod proc.penală,condamnă inculpatul  R. I.-D., fiul lui S.-G. şi M., născut la data de  ,CNP ,domiciliat în , la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de furt calificat de folosinţă(persoană vătămată P. I.).

În baza prevederilor art. art.32 rap.la art.320 alin.1 rap.la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, cu aplicarea prevederilor art.375 alin.1 şi 2 şi art.396 alin.10 cod proc.penală,condamnă inculpatul  la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de furt calificat de folosinţă(persoană vătămată N. N.).

În baza prevederilor art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b cod penal, cu aplicarea prevederilor art.375 alin.1 şi 2 şi art.396 alin.10 cod penal,condamnă inculpatul la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat(persoană vătămată N. N.).

În baza prevederilor art.38 alin.1 cod penal constată că cele 3 infracţiuni sunt în concurs real şi în baza prevederilor art.39 alin.1 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care se adaugă o treime din totalul pedepselor de 4 luni închisoare şi 8 luni închisoare(în total 12 luni închisoare) ,respectiv 4 luni închisoare,având de executat o pedeapsă rezultantă de 1 an  închisoare.

 În baza prevederilor art.72 alin.1 cod penal deduce din pedeapsa rezultantă de 1 an  închisoare, o zi reţinerea preventivă.

 În baza prevederilor art.91 alin.1 cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de 1 an închisoare pentru un  termen de supraveghere de 2 ani,stabilit potrivit prevederilor art.92 alin.1 şi 2 cod penal,calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

 Pe durata termenului de supraveghere condamnatul este obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere,stabilite conform prevederilor art.93 cod penal:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău,la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe,în prealabil,schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza prevederilor art.93 alin.2 cod penal impune condamnatului  să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat cu instituţii din comunitate, iar în baza alin.3,pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria oraşului Pogoanele sau la Centrul de Asistenţă Socială Pogoanele, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, pe o perioadă de 60 de zile.

În baza prevederilor art.404 alin.2 cod proc.penală ,cu aplicarea prevederilor art.96 alin.1 şi 4 şi art. 97 alin.1 cod penal,atrage atenţia condamnatului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere,cu rea credinţă,nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse de instanţă, ori săvârşeşte o nouă infracţiune,descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii,chiar după expirarea acestui termen,instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, precum şi că dacă pe parcursul aceluiaşi termen se descoperă că a mai săvârşit o infracţiune până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe,pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen,suspendarea se anulează,aplicându-se, după caz,dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni,recidivă sau pluritate intermediară.

În baza prevederilor art.397 alin.1 rap.la art.19 cod proc.penală, constată ca fiind acoperit integral prejudiciul cauzat persoanelor vătămate P. I., născut la data de , CNP- şi N. N., născut la data de , CNP- , şi respinge cererea de acordarea de despăgubiri civile formulată de persoana vătămată P. I.

În temeiul prevederilor art.398 rap.la art.274 alin.1 şi 2 cod proc.penală, obligă inculpaţii la plata sumei de câte 500 de lei cheltuieli judiciare către stat, suma de 1.200 de lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu în faza urmării penale rămânând în sarcina statului şi achitându-se din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Buzău, în baza împuternicirii avocaţiale nr.1845/2014(avocat T. M.).

Cu drept de apel pentru procuror,inculpaţi şi persoanele vătămate în termen de 10 zile de la data comunicării copiei minutei,conform prevederilor art.410 alin.1 cod proc.penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 22 iulie 2014.