Furtul calificat

Hotărâre 80 din 27.05.2015


DOSAR NR. 2775/308/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA –JUDEŢUL MUREŞ

SETNINŢA PENALĂ  NR. 80

Şedinţa publică din 27 mai 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : VOLANSCHI  DOINA

GREFIER: CASIANOV  NICOLETA

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara este reprezentat de procuror NECULA ALMA MARIA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale privind pe cauzei penale privind pe inculpaţii  P. G., şi inculpatul  N. Z. şi pe parte civilă A. D., având ca obiect furtul calificat (art. 209 C.p.).

La apelul nominal făcut în pronunţare nu se prezintă nimeni.

Procedura completă.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din  22 MAI 2015, iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţa, când Judecătoria având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi  27 mai 2015.

J U D E C Ă T O R I A

Prin rechizitoriul din 25.11.2014 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara în dosarul 88/P/2014 au fost trimişi în judecată inculpaţi P. G. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit. b şi d, alin.2 lit. b din noul Cod penal cu aplicarea art.5 din noul Cod penal cu aplicarea art.5 din noul Cod penal şi N. Z. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit. b şi d, alin.2 lit. b din noul Cod penal, cu aplicarea art.5, art.41 din noul Cod penal.

În expunerea actului de sesizare s-a reţinut că situaţia de fapt că în seara zilei de 10.01.2014, în jurul orei 22:00, inculpaţii au pătruns prin efracţie în domiciliul persoanei vătămate D. A. din satul Bezid, jud. Mureş, de unde au sustras suma de 9300 lei.

Organele de urmărire penală au avut în vedere următoarele mijloace de probă: declaraţiile persoanei vătămate D. A., declaraţiile inculpaţilor, procesul verbal de confruntare din data de 29.01.2014, declaraţiile martorilor Mate Arnold, Arkcsi Csaba Z., Adam Moszes, procesul verbal de investigaţii din data de 20.01.2014, procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 12.01.2014, raportul de analiză asupra listingurilor nr.102845/05.003.2014, CD-ul cuprinzând datele furnizate de operatorii de telefonie mobilă potrivit L82/2011.

Audiat fiind de către organele de poliţie inculpatul P. G. a recunoscut în mod amănunţit, modul în care împreună cu inculpatul N. Z., a comis fapta . A precizat că este de acord să restituie suma de 4000 lei în limita posibilităţilor.

Inculpatul N. Arpad a declarat iniţial în faţa organelor de urmărire penală – că nu cunoaşte nimic despre comiterea faptei.

Ulterior, fiind reaudia, acesta a precizat că, la data comiterii furtului, în jurul orelor 20:00, inculpatul P. G. a venit la domiciliul său şi i-a spus că are nişte bani furaţi de la persoana vătămată D. A.. Din aceşti bani, inculpatul P. G. i-ar fi dat suma de 2500 lei, iar soţiei sale care tocmai se trezise, i-ar fi dat 300 lei. Nu a apelat-o pe persoana vătămată în acea seară.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Sighişoara sub nr. 2775/308/2014.

Prin încheierea pronunţată în Camera de Consiliu la 30.12.2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. S-a dispus începerea judecăţii, privind pe inculpaţii Pepea G. şi N. Z..

La termenul de judecată din 20 februarie 2015 instanţa a dat citire actului de sesizare le-a adus la cunoştinţa inculpaţilor drepturile pe c are le au în această calitate în proces, inclusiv dreptul de a solicita judecarea cauzei în baza procedurii recunoaşterii învinuirii.

Inculpatul P. G. a solicitat judecarea cauzei în baza acestei proceduri, motiv pentru care a fost ascultat conform disp.art.375 Cod procedură penală.

Instanţa, constatând îndeplinite cerinţele legale a admis cererea inculpatului.

Audiat fiind de către instanţă inculpatul N. Z. nu a recunoscut săvârşirea faptei, acesta susţinând că în seara zilei de 10.01.2014 se afla în Bezid cu copiii, că i-a auzit după câteva zile pe vecini, vorbind despre sustragerea din locuinţa persoanei vătămate. După câteva seri, inculpatul P. G. a venit la el acasă şi i-a dat 200-300 lei cu titlu de împrumut. Pe inculpatul P. G. îl cunoaşte de ani de zile şi relaţiile între ei sunt şi bune şi rele.

Instanţa a procedat la ascultarea părţii civile A. D. ( f.147), a martorilor Adam Mozses ( f. 199), Arkosi Csaba Z. ( f. 200), Mate Armold ( f.201), precum şi a martorei Tamasi Eva Jusztina, propusă de inculpatul N. Z. ( f.209, 210).

Din materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 10.01.2014 în jurul orei 22:00 persoana vătămată D. A. a fost apelată de mai multe ori pe telefonul fix cu nr.0265/433007, fără ca persoana care a apelat să comunice cu el.

După două zile, soţia lui a urcat la etajul casei în care locuiesc din satul Bezid, jud. Mureş şi a observat că lucrurile sunt răvăşite, iar uşile la dulapuri deschise. Atunci a constata că sertarul de la noptiera unde ţinea banii era deschis şi lipsea plicul cu suma de 9300 lei.

La 20.01.2014, fiind în continuarea verificărilor asupra inc. N. Z. a fost identificat telefonul mobil marca Samsung CE 0168, cu seria IMEI 357194/05/604933/1şi cartela SIM Cosmote seria 8940031111510937524 cu nr. de telefon 0769148772.

Prin încheierea nr.2/P/C/31.10.2014 pronunţată în dosarul 252/308/2014 al Judecătoriei Sighişoara s-a admis cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara şi în consecinţă, s-a aprobat transmiterea următoarelor categorii de date de către operatorii de telefonic mobile : listing-ul convorbirilor telefonice efectuate cu postul telefonic 0265/433007 în data de 10.01.2014, orele 20:00, datele de identificare ale utilizatorilor apelaţi şi apelanţi, precum şi listingul convorbirilor telefonice, în data de 10.01.2014, orele 8:00 – 24:00, a posturilor telefonice identificate.

În urma analizării datelor furnizate s-a stabilit faptul că cei care l-au apelat pe D. A. în seara zilei de 10.01.2014, au fost inculpaţii P.  G. şi N. Z., lor aparţinându-le terminalele 0769160604 şi 0769148772.

Aceştia l-au sunat pentru a stabili în ce zonă a casei se află. După ce şi-a dat seama că persoana vătămată se află la parterul imobilului, cei doi inculpaţii au mers prin spatele grădinii persoanei vătămate, apoi în curtea locuinţei şi, după ce au găsit un geam deschis, au intrat şi în locuinţă. Au început să caute prin toate cele trei camere de sus prin sertarele de la dulapuri.

Într-o cameră, într-un sertar mic, inculpatul P. G. a găsit plicul cu bani. L-au luat şi au ieşit afară din casă pe geam. Ulterior, au mers acasă la inculpatul N. Z.. Unde au împărţit banii, de faţă fiind şi soţia acestui inculpat, care a primit suma de 300 lei.

Existenţa faptei şi vinovăţia inculpatului rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil din materialul probator administrat în cauză.

Astfel, din informaţiile obţinute de la operatori de telefonie mobilă rezultă foarte clar că inculpaţii l-au apelat în aceea seară pe D. A., astfel că declaraţia inculpatului N. Z. în sensul că nu a fost implicat în săvârşirea faptei nu corespunde adevărului.

Inculpatul P. Gyrgy a precizat în mod amănunţit modul în care a acţionat împreună cu celălalt inculpat.

Martora Tamasi Eva Jusztina a susţinut că în seara respectiv nu i-a văzut pe cei doi inculpaţi discutând, nu a văzut că inculpatul P. Gyrgy având asupra lui vreo sumă de bani şi nici să fi dat bani inculpatului N. Z..

Declaraţia acestei martore nu poate fi luată în considerare, pe de o parte, ţinând cont de subiectivitatea acestei persoane, în condiţiile în care inculpatul N. Z. îi este ginere şi, pe de altă parte, ceea ce susţine martora vine în contradicţie chiar cu declaraţia inculpatului, care a precizat că a primit o sumă de bani de la inculpatul P. G. chiar în acea seară.

Iniţial, declaraţia inculpatului este în sensul că ar fi primit 2500 lei, fără să justifice în nici un fel de ce s-ar fi întâmplat acest lucru, ca ulterior să susţină că este vorba de 200-300 lei primiţi cu titlu de împrumut, aşadar declaraţii contradictorii fiind evidenţă atitudinea sa nesinceră.

De asemenea, instanţa are în vedere  şi declaraţiile persoanei vătămate, privind apelurile telefonice pe care le-a primit în seara comiterii faptei, modul în care a constatat dispoziţia sumelor din locul în care îi ţinea în casă.

Din fişa de cazier rezultă că inculpatul N. Z. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 8 luni închisoare prin SP 1822/26.09.2011 a Judecătoriei Braşov. A fost arestat la 16.06.2010 şi eliberat condiţionat la 13.12.2011, rămânând un rest de 146 zile neexecutate, după împlinirea duratei acestei pedepse inculpatul săvârşind fapta dedusă judecăţii deci în stare de recidivă.

Potrivit noului Cod penal fapta inculpaţilor P. G. şi N. Z., constând în aceea că în seara zilei de 10.01.2014, în jurul orelor 22:00 au pătruns prin efracţie în domiciliul persoanei vătămate D. A.. Din satul Bezid, jud. Mureş, de unde au sustras suma de 93.000 lei  constituie infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art.228 alin.1, 229 alin. 1 lit. b şi d, alin.2 lit. b din noul Cod penal în cazul inculpatului N. Z. urmând a se face aplicarea art.41, art.43 alin.5 din noul Cod penal.

Sub imperiul vechiului Cod penal, fapta se încadrează la art.208 alin.1, art.209 alin. 1 lit. a, g, i .

Având în vedere disp.art.5 din noul Cod penal, Decizia Curţii Constituţionale nr.265 / 6 mai 2014 ( publicată în M.O. 372/20.05.2014), ţinând cont de modul de individualizare a pedepsei în condiţiile în care se are în vedere instituţia suspendării condiţionate, instanţa va dispune în baza art.386 C.proc. penală schimbarea încadrării juridice a  faptei reţinută în sarcina inculpatului P. G. din infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d , alin. 2 lit. b din noul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal în infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin.1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce se va aplica inculpatului P.  G. instanţa va ţine seama de criteriile prevăzute de art.72 din vechiul Cod penal respectiv de dispoziţiile părţii generale a acestui cod de limitele de pedeapsă fixate în partea specială de gradul de pericol social al faptei săvârşite de persoana infractorului.

Pornind de la aceste criterii inculpatului P. G. va fi condamnat în baza art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit. a, g, i din vechiul Cod penal cu aplicarea art.5 din noul Cod penal, art.374alin.4, art.396 alin. 1 C.proc. penală la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Fiind îndeplinite condiţiile legale şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea efectivă a acesteia, în baza art.81din vechiul Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata, termenului de încercare de 4 ani.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.83 din vechiul Cod penal. Criteriile avute în vedere de instanţă la individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatul N. Z. sunt cele prevăzute de art.72 din noul Cod penal respectiv  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii  de pericol creată prin valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultată produs, împrejurarea că inculpatul este recidivist, conduita inculpatului pe parcursul procesului penal.

Ţinând seama de acestea, inculpatul va fi condamnat în baza art.228 alin.1, art.229 alin. 1, lit. b şi d alin.2 lit. b din noul Cod penal cu aplicarea art.5 din noul Cod penal, art.41, art.43 alin.5 din noul Cod penal la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art.66 lit. a, b din noul Cod penal pe timp de 2 ani.

În baza art.65 alin.1 şi 3 din noul Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a,b din noul Cod penal.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, inculpaţii  vor fi obligaţi în solidar în baza art.25, 397 C.proc. penală, art.1382 C.civil, la plata sumei de 9300 lei despăgubiri civile către partea civilă D. A..

În baza art.274 alin.2 C.proc. penală vor fi obligaţi inculpaţii la câte 760 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorilor din oficiu în sumă de 600 lei va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E  :

În baza art. 386 C. proc. penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinută în sarcina inculpatului P. G. din infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d , alin. 2 lit. b din noul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal în infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin.1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal.

În baza art. 208 alin.1, art. 209 alin. 1 lit. a,g,i din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal, art. 374 alin. 4, art. 396 alin. 10 C. proc. penală condamnă pe inculpatul P. G., CNP XXXX fiul lui Ştefan şi Jekel Maria Gabriela, născut la data de 05.03.1992 în Tg. Mureş, domiciliat în Satu Mare, str. Neajlov, nr.7, ap.85, jud. Satu Mare, ffl. în Sângiorgiu de Pădure, sat. Bezid, nr.68, jud. Mureş, posesor al Certificatului de naştere, seria N.P. nr.159002, eliberat de Primăria mun. Tg.Mureş la data de 03.04.1992, cetăţean român, studii 4 clase, serviciul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără antecedente penale, ocupaţia ajutor de cioban, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 din vechiul Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani. 

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 din vechiul Cod penal privind revocarea suspendării.

În baza art. 228 alin.1, art. 229 alin.1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b din noul Cod penal cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal, art. 41, art. 43 alin. 5 din noul Cod penal condamnă pe inculpatul N. Z., CNP XXXXX fiul lui Iuliu şi Etelka, născut la data de 22.09.1984 în Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în com. Săcel, sat Vidacut, nr.11, jud. Harghita, ffl. în Sângiorgiu de Pădure, sat. Bezid, nr.72, jud. Mureş, cunoscut cu antecedente penale, posesor al CI seria HR nr.369459, eliberată la data de 11.01.2012, de SPCLEP Cristuru Secuiesc ‚, cetăţean român, studii 4 clase, serviciul militar nesatisfăcut, concubinaj, având doi copii, cu antecedente penale, ocupaţia agricultor, sezonier,  la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi  la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b din noul Cod penal pe timp de 2  ani.

În baza art. 65 alin. 1 şi 3 din noul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a ,b din noul Cod penal.

În baza art. 25,397 C. proc. penală, art. 1382 Cod civil obligă inculpaţii în solidar la plata sumei de 9300 lei despăgubiri civile către partea civilă D. A..

În baza art.274 alin.2 C. proc. penală obligă inculpaţii  la câte 760 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorilor din oficiu în sumă de 600 lei  rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de  10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, 27.05.2015.

PREŞEDINTE

VOLANSCHI DOINA

GREFIER

Casianov Nicoleta