PENAL.Infracţiuni de lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Sentinţă penală 2 din 28.03.2016


Dosar nr. 84/114/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUZĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 38/2015

Şedinţa publică de la 04 Iunie 2015

Instanţa compusă din:

PREŞEDINTE :

Grefier :

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror V.M de la

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău

Pe  rol judecarea procesului penal pornit prin rechizitoriul nr.278/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C.R.S,  pentru săvârşirea infracţiunii de lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 Cod penal cu aplicare art. 5 Cod penal.

Prezenţa şi dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 07.05.2015 ,  fiind consemnate in încheierea de şedinţă din acea zi care  face parte integrantă din prezenta .

INSTANŢA

Asupra prezentului proces penal :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul  Buzău nr. 278/P/2009  din 12.02.2015  înregistrat la Tribunalul Buzău  sub nr. 84/114/2015  s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatului  C.R.S  pentru săvârşirea  infracţiunii de loviri  sau vătămări  cauzatoare  de moarte prevăzute de art. 195  Cod penal.

S-a reţinut  in sarcina  inculpatului  că in perioada 8-15.05.2009 , in mod repetat , i-a  aplicat  lovituri cu  pumnii bunicii sale,  care a căzut si s-a lovit  de corpuri  şi planuri dure , decedând la data de 15.05.2009 .

Analizând  întregul material probator administrat  in cauză, respectiv; procesul-verbal  de cercetare la faţa locului  şi planşele fotografice , raportul medico-legal de necropsie  nr. A.3/127/2009 al Serviciului Judeţean de Medicină legală  Buzău, declaraţiile martorilor  C.D.,  M.E.,  B.V.V si  S.V , precum şi declaraţiile  inculpatului care a recunoscut  comiterea infracţiunii, solicitând să  fie valorificate  probele administrate in faza de urmărire penală , instanţa va reţine  in fapt următoarele :

Inculpatul C.R.S. locuieşte în comuna …, judeţul Buzău, împreună cu mama sa, într-un imobil ce a aparţinut bunicii sale, D,I..

În ziua de 08.05.2009, în jurul prânzului, inculpatul s-a dus la o stână de pe raza comunei ….., iar când a revenit în domiciliu, inculpatul a constatat că mama sa era sub influenţa băuturilor alcoolice, iar victima D.I. se afla in camera ei.

Inculpatul a consumat băuturi alcoolice, după care s-a dus în casă pentru a discuta cu mama sa. Când a ajuns în camera victimei, inculpatul a fost certat de aceasta, motiv pentru care a început să o lovească cu palmele şi cu pumnii peste faţă  şi pe membrele superioare, victima D.I., de fiecare dată, căzând în pat şi lovindu-se de acesta. Inculpatul a lovit-o, in aceeaşi modalitate, pe bunica sa şi ulterior, acţiuni în urma cărora a decedat la data de 15.05.2009, aspect ce rezultă din completarea raportului medico-legal de necropsie .

Decesul a fost constatat de medicul de familie V.E., care i-a solicitat finului său să anunţe organele de poliţie, având în vedere multiplele leziuni ale victimei,

Din raportul medico-legal de necropsie nr. xxxx al Serviciului Judeţean de Medicină Legală Buzău a rezultat că moartea numitei D.I. a fost violentă, că s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute, cu consecinţa unui hematom subdural de emisfer drept, cu efect de masă, asociat cu hemoragie meningee difuză, produs în cadrul unui politraumatism; traumatism cranio-cerebral acut închis cu infiltrate sanguine epicraniene şi leziunile meningo-cerebrale deschise şi traumatism facial şi de membre, cu echimoze şi hematoame pe arii întinse, la o persoană în vârstă, cu ateroscleroză generalizată, visceralizată şi tare organice multiple (cardio-pulmonare şi hepatorenale).

După aspect şi localizare, leziunile de violenţă constatate s-au putut produce prin lovire repetată cu şi de corpuri şi planuri dure şi au legătură de cauzalitate directă cu decesul, că moartea poate data din 15.05.2009.

In drept ,  fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte  prevăzute de art. 195 Cod penal.

Având in vedere că victima  este un membru  de familie al inculpatului, in cauză sunt incidente  şi dispoziţiile art. 199 alin.1 Cod penal , astfel că in baza art. 386 Cod procedură penală  se va dispune schimbarea  încadrării juridice a faptei  cu reţinerea art. 199 Cod penal.

Reţinând că in această situaţie maximul  special al  pedepsei se majorează cu  o pătrime ,.  Instanţa  constată că potrivit art.  5  Noul Cod penal, legea mai  favorabilă  este  Codul penal  din 1969 care incriminează fapta  in art. 183 .

La individualizarea pedepsei se vor avea in vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal , respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de  lege ,  gradul de pericol social al faptei , precum si persoana inculpatului care este la  prima încălcare a legii penale.

Inculpatul a recunoscut comiterea infracţiunii astfel cum a fost reţinută in actul de sesizare , fiind incidente dispoziţiile art.  396 alin.10 Cod  procedură penală..

Instanţa apreciază că raportat la lipsa antecedentelor penale  , la vârsta si situaţia familială a inculpatului, pot fi reţinute circumstanţe  atenuante prevăzute de art. 74  Cod penal.

In cauza  nu a  existat constituire ca parte civilă.

Reţinând vinovăţia inculpatului  , instanţa urmează să-l condamne  in baza art. 183 din vechiul cod penal cu aplicare art 74 -76 lit.b cod penal şi art 5 din noul cod penal şi art 396 alin 10 cod procedură penală,  la o pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare pentru infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Se vor  aplica dispoziţiile art 71 şi 64 lit. a teza a II a şi lit.b cod penal pe durata executării pedepsei.

Se va lua act că nu există constituire de parte civilă.

În baza art. 7 alin 1 din legea 76/2008 se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, la data rămânerii definitive a sentinţei în vederea introducerii profilului genetic in Sistemul National de Date Genetice Judiciare.

Văzând si dispoziţiile  art. 274 alin.1 cod procedură penală

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art 386 cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din art 195 cod penal în art.195 cod penal  raportat la art 199 cod penal.

În baza art 183 din vechiul cod penal cu aplicare art 74 -76 lit.b cod penal şi art 5 din noul cod penal şi art 396 alin 10 cod procedură penală condamnă pe inculpatul C.R.S., la o pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare pentru infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Aplică dispoziţiile art 71 şi 64 lit. a teza a II a şi lit.b cod penal pe durata executării pedepsei.

Ia act că nu există constituire de parte civilă.

În baza art. 7 alin 1 din legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, la data rămânerii definitive a sentinţei în vederea introducerii profilului genetic in Sistemul National de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 274 alin.1 cod procedură penală obligă pe inculpat la 2300 lei cheltuieli judiciare către stat din care 2000 lei in faza de urmărire penală, onorariile apărătorilor din oficiu rămânând în sarcina statului.

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţă publică, azi 4.06.2015.