Art. 181 alin.1 Cod penal (193 alin. 2 Nou Cod penal) art. 321 alin. 1 Cod penal (art. 371 Nou Cod penal)

Hotărâre 55 din 28.01.2014


La ordine, pronunţarea în cauza penală disjunsă din dosar nr. /285/2013 al Judecătoriei Rădăuţi, privind pe inculpatul N. C. M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, prevăzută şi sancţionată de art. 193  alin. 2 Cod penal şi tulburarea liniştii şi ordinii publice, prevăzută şi sancţionată de art. 371 Cod penal, parte vătămată fiind L.I., iar parte civilă Spitalul municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi, precum şi a cauzei civile disjunse în totalitate referitor la inculpaţii A.V.P. şi N.C.M..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din 21 februarie 2014, concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, redactată separat şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi, când,

Deliberând,

J U D E C Ă T O R I A,

Din lucrările dosarului, constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi din data de 04 iulie 2013 întocmit în dosarul nr. …/P/2012 s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaţilor A.V.P.şi N.C.M., sub aspectul infracţiunilor de vătămare corporală, prevăzută de art. 181 alin.1 Cod penal şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de  19 iulie 2013 sub numărul  /285/2013.

 În fapt, s-a reţinut în cuprinsul actului de sesizare al instanţei că în ziua de 08 iulie 2012, partea vătămată L.I. s-a deplasat din oraşul Siret spre Municipiul Rădăuţi însoţită de mai mulţi prieteni, printre care martorii T. Marius M., O. M., M. A. şi P. A. C., cu autoturismul acestuia din urmă.

În Municipiul Rădăuţi, partea vătămată a frecventat mai multe localuri publice unde cu ocazia Zilelor Rădăuţi-ului. Partea vătămată i-a întâlnit pe inculpatul A.V.P.şi pe numitul Doboş Costel care s-au aşezat la masa acesteia unde au consumat băuturi alcoolice împreună, consumaţia fiind achitată de către partea vătămată. Aceasta susţine că ar fi avut asupra sa sumele de 3.200 euro şi 2.500 lei, într-un teanc pe care l-ar fi ţinut în buzunarul drept al pantalonilor.

La un moment dat, inculpatul A.V.P.şi numitul D. C. au plecat, iar în noaptea de 08/09 iulie 2012, orele 00.00, grupul părţii vătămate s-a deplasat în Clubul R. din Mun. Rădăuţi.

Aici, partea vătămată L.I. i-a întâlnit iarăşi pe inculpatul A.V.P.şi pe numitul D. C. cu care a continuat să consume băuturi alcoolice. La un moment dat, afirmă partea vătămată, inculpatul A.V.P. a părăsit localul şi s-a întors împreună cu inculpatul N.C.M., zis "C.".

În jurul orelor 03.30, când în localul public se aflau peste 20 de persoane, iar o formaţie muzicală interpreta, între partea vătămată L.I. şi inculpatul A.V.P.a izbucnit o altercaţie în cadrul căreia inculpatul A.V.P.şi inculpatul Naida Cornel au început să-l aplice lovituri cu pumnii părţii vătămate în zona capului, determinând dezechilibrarea sa şi lovirea de mobilierul localului. Totodată, inculpaţii i-au adresat cuvinte şi expresii jignitoare, continuând exercitarea actelor de agresiune, dedându-se astfel la gesturi şi manifestări prin care au adus atingere bunelor moravuri, provocând scandal public şi determinând indignarea persoanelor prezente. La această concluzie conduce analiza faptului că acţiunile inculpaţilor au produs oprirea muzicii, aprinderea luminilor în local şi părăsirea acestuia de către ceilalţi clienţi, indignaţi de acţiunile violente ale inculpaţilor. De remarcat este faptul că inculpaţii au fost opriţi din aplicarea de lovituri părţii vătămate doar de intervenţia numitului D. C. şi a unui bodyguard.

Urmare a agresiunilor exercitate de către cei doi inculpaţi, partea vătămată L.I. a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuţi unde a fost internată în perioada 09 iulie -11 iulie 2012 cu diagnosticul" plagă contuză parieto-occipitală, TCC acut cu comoţie, entorsă gradul III, dreapta, hemartroză genunchi drept"

În urma examinării medico-legale, s-au constatat leziunile descrise, ce necesită 25-30 zile îngrijiri medicale, acestea putând data din 09 iulie 2012, conform certificatului medico-legal nr. 729/E din 12 iulie 2012 emis de SML Suceava (fila 17). În acelaşi act medico-legal, se atestă faptul că leziunile suferite de partea vătămată s-au putut produce prin loviri cu corpuri sau mijloace contondente şi mişcare forţată din articulaţia genunchiului drept, în condiţiile stabilite prin anchetă.

S-a mai arătat că situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare este susţinută pe următorul material probator: plângerea părţii vătămate (d.u.p. filele 13,14); declaraţiile părţii vătămate (d.u.p. filele 15,16), certificat medico-legal nr. 729/E din 12 iulie 2012 emis de SML Suceava (d.u.p. fila 17); declaraţiile martorilor: U. G.-B., O. M.-D., T. M., P. A.-C., T. M.-M., B. I., C. A.-l., G. Radu, S. C., B. I.-V. (d.u.p. filele18-32, 69, 85); declaraţiile inculpaţilor (d.u.p. filele 33-35, 42-48, 54-55);

La dosarul cauzei s-a ataşat fişa de cazier a inculpaţilor A.V.P.şi N.C.M..

La primul termen de judecată, inculpatul A.V.P.s-a prezentat în faţa instanţei şi a arătat că recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată şi că solicită aplicare dispoziţiilor art.3201 Cod procedură penală.

În consecinţă, prin sentinţa penală nr. 506 din 20 septembrie 2013 a Judecătoriei Rădăuţi, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 1114 din 13 decembrie 2013 a Curţii de Apel Suceava a fost condamnat inculpatul A.V.P.la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fiind disjunsă latura penală în ceea ce-l priveşte pe inculpatul N.C.M., precum şi în totalitate acţiunea civilă, având în vedere solidaritatea răspunderii civile prevăzute de art. 1382 Cod civil.

Cauza disjunsă a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 07 octombrie 2013, sub nr. 4788/285/2013.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a avut în vedere declaraţia inculpatului A. V. P., declaraţiile martorilor din lucrări, înscrisurile depuse la dosar, precum şi întregul material de urmărire penală, instanţa revenind de la audierea martorilor care nu au fost audiaţi, însă ale căror declaraţii nu au fost contestate de părţi, instanţa ţinând seama de acestea, conform art. 374 al. 7 Cod procedură penală.

Faţă de învinuirile ce i-au fost aduse, inculpatul a recunoscut, în timpul urmăririi penale, faptele pentru care a fost trimis în judecată, însă ulterior a plecat din ţară, din relaţiile solicitate de instanţă nerezultând că inculpatul ar fi fost arestat în alt stat.

Martorii din lucrări au declarat că inculpatul N.C.M., împreună cu inculpatul A.V.P., a lovit partea vătămată, iar în urma incidentului, persoanele aflate în local s-au speriat şi au părăsit localul (filele 59-61).

Declaraţiile martorilor din lucrări se coroborează şi cu declaraţia inculpatului A.V.P., dar şi cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului N.C.M..

Din analiza materialului probator, instanţa a constatat că în noaptea de 08/09 iulie 2012, orele 03.30, în incinta localului R. din Municipiul Rădăuţi, inculpaţii A.V.P.şi N.C.M., în prezenţa a circa 20 persoane, i-au aplicat părţii vătămate L.I. lovituri cu pumnii în zona capului, determinând dezechilibrarea sa şi lovirea de mobilierul localului, acţiuni prin care i-au fost cauzate leziuni fizice acesteia ce necesită 25-30 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 729/E din 12 iulie 2012 emis de SML Suceava (fila 17), dedându-se astfel la acte, gesturi şi manifestări prin care s-a adus atingere bunelor moravuri, provocând scandal public şi determinând indignarea persoanelor prezente

Faptul că manifestările au adus atingere bunelor moravuri, provocând scandal public şi determinând indignarea persoanelor prezente rezultă din faptul că acţiunile inculpaţilor au produs oprirea muzicii, aprinderea luminilor în local şi părăsirea acestuia de către ceilalţi clienţi, indignaţi de acţiunile violente ale inculpaţilor, fapt care reiese din declaraţiile martorilor din lucrări.

În drept, fapta reţinută în sarcina inculpatului N.C.M., constând în aceea că, împreună cu inculpatul A.V.P., a aplicat părţii vătămate L.I. lovituri cu pumnii în zona capului, determinând dezechilibrarea sa şi lovirea de mobilierul localului, acţiuni prin care i-au fost cauzate leziuni fizice acesteia ce necesită 25-30 zile îngrijiri medicale, întruneşte atât sub aspect subiectiv cât şi obiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193  alin. 2 Cod penal, instanţa calificând şi reţinând infracţiunea în încadrarea actuală din Codul penal, reţinând şi dispoziţiile art. 5 Cod penal, privind legea penală mai favorabilă.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material constă în acţiunea inculpatului N.C.M. de a lovi partea vătămată şi de a îi provoca leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare  25-30 zile de îngrijiri medicale, urmarea imediată constă în leziunile provocate părţii vătămate şi care a avut nevoie pentru vindecare  25-30 zile îngrijiri medicale, iar legătura de cauzalitate rezultă din probatoriul administrat  în cauză.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul N.C.M. a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, inculpatul având reprezentarea faptei şi a consecinţelor acesteia şi urmărind vătămarea integrităţii corporale a părţii vătămate.

Instanţa nu va reţine provocarea ca şi circumstanţă atenuantă în cauză având în vedere că, din probele administrate în cauză, nu rezultă că inculpatul N.C.M. ar fi săvârşit fapta aflându-se sub influenţa unei puternice tulburări sau emoţii determinată de o acţiune din partea victimei.

În drept, fapta de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice reţinută în sarcina inculpatului Naida Cornel, constând în aceea că, împreună cu inculpatul A.V.P., s-a dedat la gesturi şi manifestări prin care s-a adus atingere bunelor moravuri, provocând scandal public şi determinând indignarea persoanelor prezente, întruneşte atât sub aspect subiectiv cât şi obiectiv elementele constitutive ale infracţiunii, de tulburarea ordinii şi liniştii publice,  prevăzută de art. 371 Cod penal, instanţa calificând şi reţinând infracţiunea în încadrarea actuală din Codul penal, reţinând şi dispoziţiile art. 5 Cod penal, privind legea penală mai favorabilă.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material constă în acţiunea inculpatului N.C.M. de a produce scandal public în incinta unui local, prin proferarea de ameninţări, cuvinte jignitoare, dar şi acte de violenţă efective la adresa numitului L.I., urmarea imediată constând în tulburarea liniştii publicii şi a ordinii sociale fireşti,  iar legătura de cauzalitate rezultă din probatoriul administrat  in cauză.

Sub aspectul  laturii  subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, având reprezentarea faptei şi a consecinţelor acesteia

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului N.C.M., instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În cazul de faţă, chiar dacă inculpatul N.C.M. şi-a recunoscut fapta în timpul urmăririi penale, instanţa are în vedere că inculpatul nu s-a mai prezentat în faţa instanţei, din probele existente la dosar rezultând că a plecat din ţară, sustrăgându-se de la judecată, este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din cazierul judiciar al acestuia (fila 99), fiind condamnat şi executând numeroase pedepse privative de libertate tot pentru infracţiuni comise cu violenţă.

Raportat la toate acestea, instanţa apreciază că nu se justifică reţinerea unor circumstanţe atenuante şi numai o pedeapsă cu închisoarea, şi nu cu amenda penală, ar putea conduce la atingerea scopului preventiv şi educativ al pedepsei, instanţa aplicând o pedeapsă spre minimul prevăzut de lege, având în vedere faptul că inculpatul şi-a recunoscut fapta în timpul urmăririi penale, precum şi urmările faptelor sale, respectiv numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor produse părţii vătămate.

Aşadar, instanţa apreciază că o pedeapsă cu închisoarea, într-un cuantum moderat, respectiv o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea celor două infracţiuni, constituie o măsură de constrângere, dar şi un mijloc de reeducare eficient.

Totodată, în baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), m) Cod penal, instanţa va interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, apreciind că prin săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii inculpatul s-a dovedit nedemn de a deţine o funcţie electivă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care  implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, precum şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul.

De asemenea, în baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi m) Cod penal, instanţa va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Instanţa mai reţine faptul că toate infracţiunile comise de către inculpatul N.C.M. au fost săvârşite în concurs ideal, prevăzut de art.33 lit. b Cod penal, în cauză fiind întrunite condiţiile de existenţă ale pluralităţii infracţionale sub forma concursului ideal de infracţiuni, instanţa reţinând, conform art. 5 Cod penal, regimul sancţionator al concursului de infracţiuni, astfel cum este reglementat în Codul penal de la 1969, favorabil inculpatului.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine că inculpatul a mai fost condamnat anterior la numeroase pedepse cu închisoarea, executate în regim de penitenciar, s-a sustras de la judecată, nu şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunilor, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunilor, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că se impune aplicarea pedepsei cu executarea acesteia.

În baza art. 72 Cod penal, instanţa va deduce din durata pedepsei perioada reţinerii respectiv din 18 iulie 2012 şi până la 19 iulie 2012, iar în baza art. 145 Cod procedură penală de la 1969, constată încetată de drept măsura obligării inculpatului de a nu părăsi localitatea de domiciliu dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi din 19 iulie 2012 în dosar nr.2780/P/2012 pentru perioada 19 iulie 2012-17 august 2012 şi prelungită prin ordonanţa din 16 august 2012 din acelaşi dosar penal pentru 30 zile până la data de 16 septembrie 2012, inclusiv.

În baza art. 25, 397 al. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357, 1382 Cod civil, instanţa va obliga pe inculpaţii A.V.P.şi N.C.M., în solidar, să plătească părţii civile Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi suma de 173,07 lei, reprezentând despăgubiri civile constând în contravaloarea îngrijirilor medicale acordate părţii vătămate, leziuni ce au rezultat din fapta ilicită comisă cu vinovăţie de inculpaţi.

În ceea ce priveşte pretenţiile civile ale părţii vătămate L.I., instanţa a reţinut că partea vătămată s-a constituit parte civilă, în timpul urmăririi penale, cu sumele de 3.200 euro şi 2.100 lei, care i-au fost sustrase de inculpaţi  (filele 14, 16).

La primul termen de judecată, termen la care s-a dat şi citire actului de sesizare a instanţei, după cum reiese din audierea înregistrării şedinţei, partea vătămată şi-a menţinut aceleaşi pretenţii, fără a preciza că sumele respective de bani ar reprezenta daune morale, după cum susţine apărătorul părţii vătămate. Astfel, consultând caietul grefierului cu privire la cele consemnate la data de 11 septembrie 2013, precum şi audiind înregistrarea şedinţei respective, instanţa a constatat că, la întrebarea preşedintelui completului dacă pretenţiile civile rămân aceleaşi, apărătorul părţii vătămate a răspuns că sunt aceleaşi.

Inculpaţii însă, nu au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra patrimoniului, respectiv furt sau tâlhărie, dispunându-se, prin rechizitoriu, în temeiul art. 226 al. 6 Cod procedură penală, 262 pct. 2 lit. a, 263 al. 4 Cod procedură penală, coroborat cu art. 10 lit. d Cod procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de cei doi inculpaţi, cercetaţi sub aspectul infracţiunii de tâlhărie în formă agravantă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 211 al. 1, al. 2 lit. b, c, al. 2 ind. 1 lit. a Cod penal, întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.

În condiţiile în care nu există raport direct de cauzalitate între infracţiunile de lovire sau alte violenţe sau tulburarea liniştii şi ordinii publice şi prejudiciul civil invocat de partea vătămată, cu privire la sumele de bani ce i-ar fi fost sustrase, instanţa va respinge acţiunea civilă formulată de partea vătămată L.I., ca nefondată.

În temeiul art. 274 Cod procedură penală, inculpatul N.C.M. va fi obligat la plata către stat a sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta.

 Sumele de 600 lei, reprezentând onorariu apărător din oficiu L. M., în timpul urmăririi penale şi 300 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu R.O., în timpul judecăţii, vor fi virate din fondurile Ministerului de Justiţie.

 Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Condamnă pe inculpatul N.C.M., fiul lui …, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută şi sancţionată de art. 193  alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare, parte vătămată fiind L.I., domiciliat în mun. Rădăuţi, str. 1 Mai, nr. 41, jud. Suceava, iar parte civilă SPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COSMA ŞI DAMIAN” RĂDĂUŢI, cu sediul în mun. Rădăuţi, Calea Bucovinei, jud. Suceava.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), m) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi m) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Condamnă pe inculpatul N.C.M., cu datele de stare civilă susmenţionate, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea liniştii şi ordinii publice, prevăzută şi sancţionată de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare. 

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), m) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi m) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. b Cod penal raportat la art. 34 alin.1 lit. b, 35 Cod penal de la 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză urmând ca în final inculpatul N.C.M. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, precum şi, în baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), m) Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi m) Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a se afla în oricare din localurile publice din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, unde se comercializează băuturi alcoolice cu amănuntul, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 72 Cod penal, deduce din durata pedepsei perioada reţinerii respectiv din 18 iulie 2012 şi până la 19 iulie 2012, iar în baza art. 145 Cod procedură penală de la 1969, constată încetată de drept măsura obligării inculpatului de a nu părăsi localitatea de domiciliu dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi din 19 iulie 2012 în dosar nr.2780/P/2012 pentru perioada 19 iulie 2012-17 august 2012 şi prelungită prin ordonanţa din 16 august 2012 din acelaşi dosar penal pentru 30 zile până la data de 16 septembrie 2012, inclusiv.

În baza art. 25, 397 al. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357, 1382 Cod civil, obligă pe inculpaţii A.V.P.şi N.C.M., în solidar, să plătească părţii civile Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi suma de 173,07 lei.

Respinge acţiunea civilă formulată de partea vătămată L.I..

În temeiul art. 274 Cod procedură penală, obligă inculpatul N.C.M. la plata către stat a sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta.

 Sumele de 600 lei, reprezentând onorariu apărător din oficiu L. M., în timpul urmăririi penale şi 300 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu R. O., în timpul judecăţii, vor fi virate din fondurile Ministerului de Justiţie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică la data de 28 februarie 2014.

Preşedinte, Grefier,