Conducerea unui vehicul fără permis de conducere.Recidivă.Executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie

Sentinţă penală 109 din 05.10.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O. a fost trimis în judecată inculpatul R. I., pentru săvârşirea a trei infracţiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere în concurs real şi stare de recidivă, fapte prevăzute şi sancţionate de dispoziţiile art. 335 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.( 1) Cod penal şi a art. 41 alin. (1) Cod penal.

În sarcina inculpatului s-a reţinut că în data de 10.01.2015 a fost depistat de  poliţa rutieră conducând pe str. X, nr. 2, din municipiul O., jud.M., autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria O. sub nr. X.

În data de 30.01.2015, ora 16.00, inculpatul R. I. a fost depistat din nou de  poliţiştii rutieri conducând pe str. D., din municipiul O., acelaşi autoturism marca X, cu număr de înmatriculare X, fără a poseda permis de conducere. Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova sub nr. X/P/2015.

În data de 13.04.2015, în jurul orei 14.49, inculpatul R. I. a fost din nou surprins de poliţia rutieră conducând pe str. X din municipiul O., autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria O. sub nr. X/P/2015. Ultimele două dosare au fost reunite la dosarul nr.X/P/2015.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: procesele verbale de constatare a infracţiunilor flagrante nr. X din 12.01.2015, nr. X din 02.02.2015 şi X din 14.04.2015 de constatare a infracţiunii flagrante ( filele 24, 19-20, 10); printer-ul alcooltest nr. X din 09.10.2014 privind pe R. I. (fila 73 dosar); adresa nr. X din 28.01.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor C.(fila 65 dosar); adresa nr. X din 19.02.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor M. (fila 60 dosar); adresa nr.  X/X/Y din 02.04.2015 Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Punctul Naţional F (fila 62 dosar); declaraţiile martorilor  V.E.  (filele 51-52),  şi O. A. C. (filele 54-55); declaraţiile suspectului/ inculpatului R. I. (filele 38-40, 34-36, 31-32, 29).

La primul termen de judecată din 05.10.2015, inculpatul  a solicitat ca judecata  să se facă în procedură recunoaşterii învinuirii, conform dispoziţiilor art. 375 C. pr. penală.

Instanţa a  procedat la audierea inculpatului care a arătat că recunoaşte în totalitate faptele pentru care a fost trimis în judecată, în modalitatea reţinută în actul de sesizare, cunoaşte probele administrate în faza de urmărire penală şi le însuşeşte, şi  solicită ca judecata să aibă loc doar în baza acestor probe.

Examinând probele administrate în faza de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

În data de 10.01.2015, ora 0130 , inculpatul R. I. fost surprins în flagrant de  poliţia rutieră conducând pe str. X nr. 2,din municipiul O., jud.M., autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul.

În ziua de 30.01.2015, ora 16.00, inculpatul R. I. a fost depistat din nou de organele poliţiei rutiere conducând pe X, din municipiul O. acelaşi autoturism marca X, cu număr de înmatriculare X, fără a poseda permis de conducere.

La 13.04.2015, în jurul orei 14.49, inculpatul R. I. a fost din nou surprins în flagrant de poliţiştii rutierii conducând pe str. C.din municipiul O., autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul.

Prin adresa nr. X din 19.02.2015  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor M. a  comunicat faptul că inculpatul R. I. nu figurează în evidenţe ca posesor al permisului  de conducere pentru vreo categorie de vehicul .

 Infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, săvârşită la 10.01.2015, este probată în fapt prin mărturisirea inculpatului făcută în depoziţia din faţa instanţei de judecată (fila 38 dos.), care a recunoscut că la 10.01.2015, ora 01.30 a fost depistat de organele de poliţie rutieră conducând pe str. X din municipiul O., jud.Mehedinţi, autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul,  coroborată cu procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr. 17008 încheiat la 10.01.2015 ( fila 24); adresa nr. 24953 din 28.01.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor CS (fila 65 dosar); adresa nr. 60254 din 19.02.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor M. (fila 60 dosar); adresa nr.  X/X/Y din 02.04.2015 Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Punctul Naţional F (fila 62 dosar); declaraţia martorului O.A. C. (f.54-55); declaraţiile suspectului/ inculpatului R. I. (filele 38-40, 34-36, 31-32, 29).

Infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere săvârşită la 30.01.2015, este probată în fapt prin  depoziţia inculpatului data în faza de judecată (fila 38 dos.), în care a recunoscut că la 30.01.2015 a condus pe str. X, din municipiul O., autoturismul marca X, cu număr de înmatriculare X, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul,  coroborată cu procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr. X încheiat la 30.01.2015 (f. 19-20); adresa nr. X din 19.02.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor M. (fila 60 dosar); adresa nr.  X/X/Y din 02.04.2015 Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Punctul Naţional F (fila 62 dosar); declaraţia martorului  V. E. (f.51-52); declaraţiile suspectului/ inculpatului R.I.(filele 38-40, 34-36, 31-32, 29).

Infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere săvârşită la 13.04.2015, este probată în fapt  prin mărturisirea inculpatului în faza de judecată (fila 38 dos.),potrivit căreia în ziua de  13.04.2015, a condus pe str. C. din municipiul O., autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul,  coroborată cu procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr. X încheiat la 13.04.2015( f. 10); adresa nr. X din 28.01.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor C. (fila 65 dosar); adresa nr. X din 19.02.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor M. (fila 60 dosar); adresa nr.  X/X/Y din 02.04.2015 Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Punctul Naţional F (fila 62 dosar)  şi  declaraţiile suspectului/ inculpatului R.I. (filele 38-40, 34-36, 31-32, 29).

În drept, faptele  inculpatului R. I. de a conduce pe drumurile publice  la 10.01.2015, la 30.01.2015 şi la 13.04.2015, autoturismul marca X cu număr de înmatriculare X, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fapte prevăzute şi sancţionate de dispoziţiile art. 335 alin. (1) Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunilor, instanţa reţine că elementul material constă în acţiunea de a conduce un vehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul.

Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru securitatea  circulaţiei pe drumurile publice creată de inculpat care nu deţinea permis de conducere.

Sub aspectul laturii subiective, vinovăţia inculpatului s-a realizat în forma intenţie directe, inculpatul având reprezentarea faptului că încalcă legea prin conducerea unui vehicul fără permis de conducere, şi comite infracţiune privind legislaţia rutieră, cu atât mai mult cu cât după săvârşirea primei fapte la 10.01.2015, deşi era cercetat, a continuat să comită acelaşi tip de infracţiune la 30.01.2015 şi 13.04.2015.

În faza de judecată, inculpatul a avut o atitudine sinceră recunoscând şi regretând faptele comise,  prezentându-se în instanţă unde a dat declaraţie privind modalitatea de săvârşire a infracţiunilor.

Astfel, din probele administrate în faza de urmărire penală, instanţa reţine dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracţiunii şi au fost săvârşite de inculpatul R. I. cu vinovăţia cerută de lege, urmând ca acestuia să-i fie stabilită o pedeapsă pentru fiecare dintre fapte, cu reţinerea stării de concurs real – nefiind condamnat definitiv pentru niciuna dintre fapte la momentul comiterii ultimei  -  şi stării de recidivă, cu aplicarea art.38 alin.(1), art.39  alin.(1) lit.b) Cod penal, şi a art. 41 alin. (1), art.43 alin.(5) Cod penal, din fişa de cazier a inculpatului  reieşind că acesta  are antecedente penale.

La individualizarea pedepselor pentru cele trei infracţiuni prevăzute de art. 335 alin. (1) cu aplicarea art. 41 alin.(1), art.43 alin.(5) Cod penal, instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 74 Cod penal şi dispoziţiile art. 375  raportat la  art. 396 alin. (10) Cod procedură penală,  privind reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege cu o treime.

Astfel, inculpatul fiind recidivist, potrivit cazierului judiciar anterior suferind şi alte condamnări la pedepse mai mari  de 1 an - ultima de 3 ani şi 4 luni prin D.p nr.X/23.01.2012 a Curţii de Apel C., considerată ca executată prin împlinirea termenului de liberare condiţionată în noiembrie 2014 - pentru care nu s-a împlinit termenul de reabilitare, limitele pedepsei pentru fiecare din noile infracţiuni săvârşite se majorează cu jumătate,  potrivit art.43 alin.(5) Cod penal.

Potrivit art.335 alin.(1) Cod penal, limitele de pedeapsa prevăzute de lege pentru fapta săvârşită de inculpat sunt de la 1 an la 5 ani, care au fost majorate de instanţă potrivit art.43 alin.(5) Cod penal, la 2 respectiv 10 ani, între care  s-au stabilit pedepsele, având în vedere reducerea lor cu 1/3 potrivit art.396 alin.(10) Cod procedură penală.

Consideraţia inculpatului faţă de autorităţi s-a concretizat şi ulterior, în faza de cercetare judecătorească, prin recunoaşterea vinovăţiei  la audierea lui potrivit art.375 Cod procedură penală (fila 38 dosar).

În raport de aceste criterii şi având în vedere împrejurările şi modul concret de comitere a faptelor,  natura şi  frecvenţa infracţiunilor la regimul circulaţiei, efectele asupra siguranţei circulaţiei, starea de pericol creată prin valoarea ocrotită, dar şi faptul că inculpatul nu a fost implicat într-un eveniment rutier - avea deprinderea şi cunoştinţele teoretice necesare de a conduce autoturisme, lucrând ca şofer în Germania, aspect dovedit prin neimplicarea sa în evenimente rutiere -  conduita sinceră a inculpatului  pe tot parcursul procesului penal, urmând a reţine dispoziţiile art. 396 alin. (10) Cod pr. penală, art.375 alin.(1) şi (2) Cod procedură penală, anume reducerea limitelor pedepsei prevăzute de lege cu o treime,  instanţa urmează să aplice inculpatului câte o pedeapsă cu închisoarea.

Astfel, pentru infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere,  săvârşită la 10.01.2015,  instanţa îl va condamna pe inculpat la  pedeapsa de 1an şi 6 luni închisoare, pentru infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere săvârşită la 30.01.2015 îl va condamna la  pedeapsa de 1an şi 6 luni închisoare, iar pentru infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere săvârşită la 13.04.2015, îl va condamna la pedeapsa de 1an şi 6 luni închisoare.

În temeiul art.38 alin.(1) coroborat cu art. 39 alin.(1) lit.b) Cod penal şi  art. 41 alin. (1), art.43 alin.(5) Cod penal, va aplica  inculpatului R. I., pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 1 an, reprezentând  o treime din celelalte două pedepse de 1 an şi 6 luni, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie.

În temeiul art. 67 alin.(1) Cod penal, va aplica inculpatului R. I., pedeapsa complementară  a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) şi lit. b) Cod penal pentru o perioadă de 1 an, pedeapsă care se va executa după executarea pedepsei închisorii,potrivit art.68 alin.(1) lit.c) Cod penal.

În temeiul art.65 alin.(1) Cod penal, va condamna inculpatul RI la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării  drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) şi lit. b) Cod penal, aplicată ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 272 alin. (1), art. 274 alin.(1) Cod procedură penală, va obliga inculpatul R. I.  la 780 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 580 lei în faza de urmărire penală, iar suma de 520 lei, reprezentând 260 lei onorariu avocat oficiu  C. R. în faza de cameră preliminară, conform delegaţiei avocaţiale nr.78/15.07.2015, respectiv suma de  260 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu  C. R. în faza de  judecată, conform delegaţiei avocaţiale nr.93/16.09.2015,  va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei .

Hotărârea a rămas definitivă prin  neexercitarea căii de atac.