Furtul (art.228 ncp) - al. 1, art. 229 al. 1 lit. a din C.p. toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.p. si cu aplic. art. 41 al. 1 din C.p.

Sentinţă penală 517/2015 din 18.02.2015


Dosar nr. 27948/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 517/2015

Şedinţa publică de la 18 februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE : D.D.

Grefier : E.D.O

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul C.I., părţile civile U.E.V., L.M.A., R.C.N. şi C.A.R.C. şi persoana vătămată SC Alan Trade SRL, având ca obiect furtul (art.228 NCP) - al. 1, art. 229 al. 1 lit. a din C.p. toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.p. si cu aplic. art. 41 al. 1 din C.p.

S-a procedat la înregistrarea şedinţei de judecată cu mijloace tehnice audio, conform disp. art. 369 alin. 1 C.pr.pen.

  La şedinţă a participat procuror A.B., din cadrul Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul C.I., în stare de  arest preventiv şi asistat de av. of. M.M., lipsind părţilecivile şi partea vătămată.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

 Inculpatul, prin apărător, depune la dosar un memoriu şi înscrisuri în circumstanţiere. Arată că a încercat să se împace cu părţile vătămate, dar posibilităţile financiare ale sale sunt reduse faţă de pretenţiile băneşti ale acestora.

Apărătorul inculpatului solicită emiterea unei adrese pentru comunicarea fişei de cazier a acestuia. La interpelarea instanţei arată că nu are informaţii despre existenţa unor alte infracţiuni care ar fi modificat-o.

Nemaifiind alte explicaţii de dat sau alte cereri de formulat, instanţa, în temeiul art. 387 alin. 2 C.pr.pen., constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond, potrivit disp. art. 388 C.pr.pen.

Procurorul, având cuvântul, expune pe scurt situaţia de fapt şi încadrarea de drept a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, apreciind că din probele administrate şi din recunoaşterea inculpatului de la termenul de judecată din 07 ianuarie 2015, reiese vinovăţia acestuia. Solicită condamnarea inculpatului la 4 pedepse cu închisoarea, având în vedere săvârşirea de către acesta a 4 infracţiuni concurente, modalitatea de executare a pedepselor fiind cea prevăzută de art. 60 C.pen. Instanţa să aplice pedepsele complementare prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pr.pen., precum şi pedepsele accesorii reglementate de art. 65 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b NC.pen., să dispună contopirea pedepselor aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, la care să se adauge 1/3 din totalul pedepselor. În temeiul art. 104 alin. 2 NC.pen., să fie revocată liberarea condiţionată din executarea pedepselor aplicate prin sentinţa penală nr. 3462/2012 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. De asemenea, în temeiul art. 72 NC.pen., să fie dedusă din pedeapsa rezultantă durata executată începând cu data de 26.09.2014 la zi. În temeiul art. 399 C.pr.pen., solicită menţinerea arestului preventiv. În ceea ce priveşte latura civilă, urmează să fie admise cererile de pretenţii civile, iar inculpatul să fie obligat la despăgubiri, în măsura în care s-a dovedit prejudiciul. În final, solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată.

Apărătorul inculpatului, având cuvântul pe fond, arată că prin actul de sesizare inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a 4 fapte de furt calificat, concurente. La termenul de judecată din data de 07 ianuarie 2015 inculpatul a recunoscut faptele săvârşite, aşa cum acestea au fost arătate în actul de sesizare, motiv pentru care solicită reducerea cu o treime a pedepsei, potrivit disp. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. La individualizarea pedepsei, instanţa să aibă în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului, potrivit înscrisurilor în circumstanţiere depuse la acest termen, din care rezultă că acesta este căsătorit, are o familie cu care ţine legătura, are doi copii, din care unul minor, este un creştin ortodox practicant, îşi ajută întotdeauna apropiaţii, fiind un exemplu în comunitate, făcând abstracţie de aceste fapte săvârşite. Ca modalitate de executare, instanţa să dispună o pedeapsă în temeiul disp. art. 91 C.pen., referitoare la executarea pedepsei sub supraveghere, având în vedere şi acordul inculpatului exprimat în scris, referitor la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. Instanţa să aibă în vedere şi perioada petrecută în arest preventiv începând cu data de 26.09.2014, urmând ca această perioadă să fie dedusă din pedeapsa ce va fi aplicată. În ceea ce priveşte latura civilă, urmează ca instanţa să admită pretenţiile părţii civile în măsura în care prejudiciul a fost dovedit. Depune şi concluzii scrise.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte faptele săvârşite şi achiesează la concluziile apărătorului său. A comis faptele pentru că nu avea posibilităţi materiale. A avut o perioadă în care a muncit la o biserică. Solicită să i se aplice o pedeapsă cu suspendarea şi este de acord să presteze muncă în folosul comunităţii, pentru a munci din nou în cadrul bisericii.

INSTANŢA

La data de 17.11.2014, a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Piteşti, rechizitoriul nr. 2572/P/2014, al procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Prin actul de sesizare al instanţei, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul C.I., pentru săvârşirea în stare de recidiva postcondamnatorie a patru infracţiuni concurente de furt calificat prev. de art. de art. 228 alin.1- art. 229 alin.1 lit. a) din C.penal, în cond. art.38 alin.1 din C.penal, cu aplic. art. 41 alin.1 din C.penal.

Învinuirea constă în faptul că: a) la data de 26.03.2014, inculpatul a sustras din autocarul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare X, mijloc de transport în comun, parcat în Staţia Petrom Bascov, un rucsac, împreună cu bunurile care se aflau în acesta, respectiv un laptop marca Acer, bijuterii şi articole de îmbrăcăminte, aparţinând persoanei vătămate U.E.V.;

b) la data de 27.05.2014,  inculpatul a sustras din autocarul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare X, mijloc de transport în comun, parcat în Staţia Petrom Bascov, un rucsac, împreună cu bunurile care se aflau în acesta, respectiv un laptop marca Acer, o mapă în care se afla cartea de identitate, o foaie matricolă, un formular pentru acordarea vizei de şedere în SUA, un contract de muncă, poze de tip viză, articole de vestimentaţie, respectiv două tricouri, o cămaşă albă, un încărcător de telefon Samsung, un stick de memorie, cosmetice şi medicamente, aparţinând persoanei vătămate L.M.A.;

c) la data de 11.08.2014 inculpatul a sustras din autocarul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare X, mijloc de transport în comun, parcat în Staţia Petrom Bascov, un laptop marca HP model HP 43305, o tabletă marca Kindle şi un încărcător pentru un telefon mobil marca iPhone 5S, aparţinând persoanei vătămate T.C.N.;

d) la data de 11.08.2014 inculpatul a sustras din autocarul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare X, mijloc de transport în comun, parcat în Staţia Petrom Bascov, un rucsac, împreună cu bunurile care se aflau în acesta, respectiv un laptop marca FfP model 550, încărcătorul aferent laptop-ului, încărcătorul aferent telefonului mobil marca Samsung S2 Mini, produse cosmetice, accesorii, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, aparţinând persoanei vătămate C.A.R.C..

Partea vătămată U.E.V., s-a constituit parte civilă în timpul procesului penal cu suma de 5.000 lei cu titlu de daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase.

Partea vătămată C.A.R.C., s-a constituit parte civilă în timpul procesului penal cu suma de 1.500 lei cu titlu de daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi suma de 5.000 lei reprezentând daune morale.

Partea vătămată T.C.N., s-a constituit parte civilă în timpul procesului penal cu suma de 2.500 lei cu titlu de daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase.

Partea vătămată SC ALAN TRADE SRL, nu s-a constituit parte civilă în timpul procesului penal.

Judecata s-a făcut într-un proces cu recunoaşterea vinovăţiei, potrivit art. 375 Cpp şi art. 396 alin. 10 Cpp.

Pentru soluţionarea laturii penale a cauzei, au fost administrate următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate U.E.V. (f.33, 64-65 dup); plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate L.M.A. (f. 34, 56-59 dup); plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate T.C.N. (f. 35, 60-61 dup); plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate C.A.RC. (f. 36, 62-63 dup); procese-verbále de cercetare la faţa locului şi planşele fotografice aferente (f.38, 40-41, 43-44, 46-47, 49-50 dup); proces-verbal de percheziţie domiciliară şi planşa fotografică aferentă (f. 99-101, 103-108 dup); proces-verbal de examinare-criminalistică şi planşa fotografică aferentă (f. l19, 121-122 dup); procese-verbale de predare- primire bunuri (f. 288 dup) ; înregistrările video captate de camerele de supraveghere cu care sunt prev. Sc Autogara Militari Srl, Sc Omv Petrom Bascov Srl, Sc Autopromond Srl, şi Sc Brd Sa- Sucursala Bascov şi planşele fotografice aferente întocmite pe baza acestora (f. 156-161, 178-188, 190-199 dup); raportul de constatare criminalistică dactiloscopica filele nr. 117409 din 4.07.2014 întocmit de către Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Argeş ( f. 130-133 dup) ; declaraţiile inculpatului C.I. (f. 71-85 dup); fişa de cazier judiciar a inculpatului C.I. ( f. 87-88 dup); declaraţie martor S.I. (f. 204-206, 211-215 dup); declaraţie martor S.C. (f.220 dup); declaraţie martor B.M. (f.231-232 dup) ; declaraţie martor I.O.V. (f. 233-234 dup); declaraţie martor T.A. (f. 235-236 dup); declaraţie martor C.F.O. (f. 242-243 dup) ; proces verbal cu privire la recunoaşterea după fotografii efectuată de către persoana vătămată U.E.V. şi planşa fotografică aferentă (f. 246-250 dup); proces verbal cu privire la recunoaşterea după fotografii efectuată de către martorul I.O.V. şi planşa fotografică aferentă (f. 253-263 dup) ; adrese cu privire la prejudiciul produs în dauna persoanelor vătămate şi facturi aferente ( f. 275, 276, 277, 278, 279, 285, 286, 289 dup); - mijloacele materiale de probă reprezentate de o cămaşă verde cu nuanţe de alb-albastru, pantaloni scurţi de culoare roş-portocaliu şi pantofi de culoare maro, bunuri care se află în camera de corpuri delicte conform dovezii seria AB nr. 0044313; alte acte si date aflate la dosarul cauzei.

 În baza probelor administrate instanţa constată următoarea situaţie de fapt:

La data de 27.05.2014, în jurul orelor 07.30, partea vătămată L.M.A. a plecat cu autocarul de transport persoane  marca Mercedes cu număr de înmatriculare X din localitatea Bucureşti.

Aceasta s-a aşezat pe scaunul din spatele şoferului şi a aşezat rucsacul de culoare neagră pe care îl avea asupra sa sub scaun.

În localitatea Bascov, judeţul Argeş şoferul autocarului a oprit autoturismul în parcarea unei staţii de alimentare carburant „Petrom”, iar persoana vătămată a coborât pentru câteva minute pentru a merge la toaletă. La întoarcerea în autocar aceasta a sesizat că rucsacul îi lipsea.

Persoana vătămată a declarat că în rucsac erau mai multe bunuri, respectiv: un laptop marca Acer şi o mapă în care se aflau documente de identitate şi alte înscrisuri.

În aceeaşi zi persoana vătămată a fost apelată telefonic de către o persoană necunoscută, care i-a comunicat că a găsit mai multe documente care îi aparţin.

În acest mod a fost identificată mapa sustrasă persoanei vătămate, mapă de pe care au fost prelevate urme papilare. În urma efectuării raportului de constatare criminalistică dactiloscopică nr. 117409/04.07.2014 s-a concluzionat că urma papilară prelevată de pe mapă a fost creată de degetul mare de la mâna dreaptă a inculpatului. Sub acest aspect se observă că în declaraţia dată în calitate de suspect C.I. nu a contestat faptul că s-a aflat in acelaşi autocar cu persoana vătămată  şi fiind întrebat in mod expres, relativ la faptul dacă a manipulat o mapă de culoare roşie în care se aflau înscrisuri în data de 27.05.2014 acesta a răspuns vehement că nu a avut asupra sa şi nu a pus mână în ziua de 27.05.2014 pe nici o mapă de culoare roşie ce conţinea înscrisuri. Relativ la prezenţa sa în autocar există în cadrul dosarului de urmărire penală şi planşele foto extrase de pe înregistrările surprinse de camerele video amplasate in incinta autogării Militari din Bucureşti.

Apărările inculpatului sunt nesincere, în sensul că martorul S.I., şoferul autocarului din incinta căruia a fost sustras rucsacul a declarat faptul că inculpatul şi-a cumpărat bilet pentru a se deplasa până în localitatea Râmnicu Vâlcea. Ori, inculpatul a declarat, în calitate de suspect, că a cumpărat un bilet până în mun. Piteşti. Sub acest aspect este de menţionat şi faptul că inculpatul a precizat că dorea să achiziţioneze un autoturism second hand din mun. Piteşti, însă nu a putut preciza identitatea persoanei de la care dorea să îl achiziţioneze, în condiţiile în care acesta susţine că s-a întâlnit cu persoana respectivă în data de 27.05.2014.

Un alt mijloc de probă care atestă comiterea faptei este reprezentat de declaraţia martorei B.M., conform căreia l-a observat pe inculpat cum s-a aşezat pe scaunul ocupat de persoana vătămată în timpul în care aceasta coborâse pentru a se deplasa la toaleta din incinta staţiei de alimentare carburant Petrom.

Martora l-a identificat pe inculpat, precizând că acesta era îmbrăcat cu un tricou vişiniu, purtând pe cap o şapcă de culoare verde, pe umăr o borsetă şi în mână o pungă albă, aspecte care se coroborează cu planşele foto extrase de pe înregistrările video captate de camerele video amplasate in incinta autogării Militari Bucureşti şi în exteriorul staţiei de carburanţi Petrom 2 Bascov, judeţul Argeş.

Referitor la infracţiunile din data de 11.08.2014 la dosarul de urmărire penală există probe care conturează faptul că inculpatul a săvârşit  faptele penale.

Astfel, din declaraţiile persoanelor vătămate C.N.T. şi C.A.C. reiese că acestea au plecat cu autocarul deţinut de S.C. Fany Prestări Servicii Cluj, la data de 11.08.2014 orele 7:30 din localitatea Bucureşti către Cluj. Autocarul a fost oprit în localitatea Bascov în parcarea aceleiaşi staţii de alimentare carburant Petrom.

În timpul pauzei anunţate părţile vătămate au coborât din autocar, lăsând în interiorul acestuia bagajele pe care le aveau, respectiv câte un rucsac de culoare neagră, în care se aflau mai multe bunuri personale. În momentul in care s-au urcat înapoi acestea au constatat faptul că le lipseşte bagajul.

Fiind audiat în faza de urmărire penală, în calitate de suspect, inculpatul a precizat că în data de 11.08.2014 a plecat din localitatea Bucureşti cu intenţia de a se deplasa pe raza localităţii Bârlogu din Judeţul Argeş.

Acesta a menţionat că a utilizat autocarul aparţinând firmei Fany şi a ajuns in comuna Bascov in jurul orei 8:45. Acesta a declarat, totodată, că nu a avut asupra lui nici un fel de bagaj cu excepţia unei borsete de culoare verde maro, ce avea înscris inscripţia Raw, confecţionată din material textil tip blue jeans. A mai arătat expres că din momentul coborârii din autocar nu a avut asupra sa nici un bagaj.

Aceste aspecte sunt contrazise de fotografiile extrase de pe înregistrările surprinse de camerele de supraveghere amplasate in zonele BRD Bascov, din cuprinsul cărora reiese că inculpatul se deplasa în acea zi, având asupra sa în mod evident cel puţin un rucsac de culoare neagră.

De menţionat faptul că persoana surprinsă de către camerele de filmat anterior menţionate este inculpatul, rezultă din procesul verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare şi a planşelor foto aferente, potrivit cărora de la domiciliul inculpatului au fost ridicate articole de îmbrăcăminte identice cu cele ale persoanei surprinse de camerele de supraveghere.

 Persoana vătămată U.E.V. a arătat că în ziua de 26.03.2014, în jurul orelor 16:30 a plecat din Mun. Sibiu, cu autocarul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare X cu destinaţia Bucureşti. În jurul orelor 20:00, în timp ce se afla în staţia de carburanţi Petrom din com. Bascov, fiind la toaletă, persoane necunoscute i-au furat un rucsac în care se aflau bunuri.

Persoana vătămată a declarat că odată cu bunurile a dispărut din autocar o persoană de sex masculin ce se afla pe scaunul din lângă ea şi pe care a identificat-o după fotografii ca fiind inculpatul C.I..

Martorul I.O.V.a declarat că în ziua de 26.03.2014 a condus autocarul cu numărul de mai sus pe traseul Suceava – Bucureşti, în jurul orelor 18.00, din autogara Obada din Râmnicu Vâlcea s-a urcat în autocar o persoană de sex masculin care a cumpărat bilet până în Mun. Bucureşti şi s-a aşezat în autocar lângă persoana vătămată.

A arătat că, în com. Bascov rucsacul persoanei vătămate a fost sustras, din autocar lipsind şi persoana de sex masculin care s-a urcat din Râmnicu Vâlcea, care nu şi-a continuat deplasarea cu autocarul până în Mun. Bucureşti, unde îşi cumpărase bilet. Martorul l-a identificat după fotografii pe inculpatul C.I..

În cursul procesului penal, inculpatul a recunoscut faptele penale, exprimându-şi regretul.

În aceste condiţii, instanţa constată dincolo de orice îndoială rezonabilă, faptul că, în cauză sunt întrunite elementele constitutive a patru infracţiuni de rezultat, prevăzute de art. art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen., respectiv furtul în formă calificată, care au fost comise de inculpatul C.I..

Astfel, instanţa îl va condamna pe inculpatul C.I., în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

Va condamna pe inculpatul C.I., în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

Va condamna pe inculpatul C.I. în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

Va condamna pe inculpatul C.I., în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 39 lit. b C.pen., va aplica inculpatului C.I., pedeapsa cea mai grea de 1 an, la care adaugă un spor de 4 luni, rezultând o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunilor şi de împrejurările în care au fost comise faptele.

Instanţa constată şi faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art.375  NCpp.

În acest sens, acesta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 396 alin. 10, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Instanţa constată că prin sentinţa penală nr. 3462 din 17.12.2012 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, definitivă prin Decizia penală 237 din 27.02.2013 a Tribunalului Dâmboviţa, inculpatul C.I. a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 ani şi 3 luni. Astfel, inculpatul C.I. a săvârşit infracţiunile de furt calificat în stare de recidivă, săvârşind patru infracţiuni cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an, după rămânerea definitivă a sentinţei penale sus menţionată.

În aceste condiţii, în baza art. 104 alin. 2, art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 1 C.pen., instanţa va revoca liberarea condiţionată a restului de pedeapsă neexecutat de 799 zile din pedeapsa de 6 ani şi 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 3462/17.12.2012 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti şi va adauga pedeapsa de 1 an şi 4 luni aplicată prin prezenta hotărâre peste restul de pedeapsă neexecutat de 799 zile, inculpatul C.I. urmând să execute 799 zile şi 1 an şi 4 luni închisoare.

Având în vedere durata pedepsei pronunţate, împrejurările în care au fost comise faptele, dar şi faptul că inculpatul a mai fost anterior condamnat pentru infracţiuni similare, având predispoziţie pentru săvârşirea de astfel de infracţiuni instanţa constată că, inculpatul nu îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială decât prin executarea pedepsei în condiţii de detenţie, în condiţiile art. 60 C.pen.

În baza art. 65 C.pen., combinat cu art. 66 lit. a, b şi d C.pen., va interzice exercitarea acestor drepturi de către inculpatul C.I.

În baza art. 72 C.pen., va deduce din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu 26.09.2014, la zi.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen., va menţine arestul preventiv luat faţă de inculpatul C.I. deţinut în Penitenciarul Colibaşi, constatând existenţa în continuare a temeiurilor legale avute în vedere la luarea acestei măsuri şi inexistenţa unei alte măsuri preventive de aceeaşi eficacitate care să fie dispusă în cauză care să înlăture pericolul social concret pentru ordinea publică.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată existenţa vinovăţiei, care aparţine inculpatului.

Prejudiciul constă în sustragerea bunurilor.

Constată că raportul de cauzalitate dintre faptele ilicite şi prejudiciu reiese cu certitudine din probe.

Părţile vătămate au făcut dovada cu înscrisuri a despăgubirilor civile.

În consecinţă, instanţa, în baza probelor administrate, precum şi a recunoaşterii de către inculpat a pagubelor precizate de părţile vătămate, consideră întemeiată acţiunea civilă a părţilor vătămate-părţi civile U.E.V., L.M.A., T.C.N. şi C.A.R.C.

Referitor la daunele morale solicitate de către partea vătămată C.A.R.C. instanţa a constatat că drepturile nepatrimoniale ale acesteia au fost încălcate, existând probe care dovedesc afectarea relaţiilor sociale şi personale ale părţii vătămate.

Va obliga pe inculpatul C.I. la plata sumei de 1.500 lei, reprezentând daune materiale şi 2.000 lei reprezentând daune morale, în favoarea părţii vătămate-parte civilă C.A.R.C..

Va obliga pe inculpatul C.I. la plata sumei de 5000 lei cu titlu de daune materiale în favoarea părţii vătămate-parte civilă U.E.V..

Va obliga pe inculpatul C.I. la plata sumei de 2500 lei, cu titlul de daune materiale, în favoarea părţii vătămate-parte civilă R.C.N..

În baza art. 275 C.pr.pen., va obliga pe inculpatul C.I. la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul apărătorului din oficiu va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei, potrivit art. 272 C.pr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul C.I., în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

Condamnă pe inculpatul C.I., în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

Condamnă pe inculpatul C.I., în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

Condamnă pe inculpatul C.I., în baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 228 alin. 1 C.pen., combinat cu art. 229 alin. 1 lit. a C.pen., în condiţiile art. 41 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa închisorii de 1 an.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 39 lit. b C.pen., aplică inculpatului C.I., pedeapsa cea mai grea de 1 an, la care adaugă un spor de 4 luni, rezultând o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare.

În baza art. 104 alin. 2, art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 1 C.pen., revocă liberarea condiţionată a restului de pedeapsă neexecutat de 799 zile din pedeapsa de 6 ani şi 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 3462/17.12.2012 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti.

Adaugă pedeapsa de 1 an şi 4 luni aplicată prin prezenta hotărâre peste restul de pedeapsă neexecutat de 799 zile, inculpatul C.I. urmând să execute 799 zile şi 1 an şi 4 luni închisoare.

Dispune executarea acestei pedepse în condiţiile art. 60 C.pen.

În baza art. 65 C.pen., combinat cu art. 66 lit. a, b şi d C.pen., interzice exercitarea acestor drepturi de către inculpatul C.I.

În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu 26.09.2014, la zi.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen., menţine arestul preventiv luat faţă de inculpatul C.I. deţinut în Penitenciarul Colibaşi.

Admite, în baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen., art. 25 C.pr.pen. şi art. 1357 C.civ., acţiunea civilă a părţilor vătămate-părţi civile U.E.V., L.M.A., T.C.N.şi C.A.R.C.

Obligă pe inculpatul C.I la plata sumei de 1.500 lei, reprezentând daune materiale şi 2.000 lei reprezentând daune morale, în favoarea părţii vătămate-parte civilă C.A.R.C.

Obligă pe inculpatul C.I. la plata sumei de 5000 lei cu titlu de daune materiale în favoarea părţii vătămate-parte civilă U.E.V..

Obligă pe inculpatul C.I. la plata sumei de 2500 lei, cu titlul de daune materiale, în favoarea părţii vătămate-parte civilă T.C.N..

În baza art. 275 C.pr.pen., obligă pe inculpatul C.I la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul apărătorului din oficiu va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei, potrivit art. 272 C.pr.pen.

Cu drept de apel în 10 zile.

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Februarie 2015

Preşedinte,

D.D.

Grefier,

E.D.O