Înşelăciunea (art.244 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. si art. 37 lit. a C.p. )

Sentinţă penală 2014/2014 din 12.04.2014


Dosar nr. 2259/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2014/2014

Şedinţa publică de la 12 Mai 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.S.C.

Grefier E.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti este reprezentat prin procuror C.O..

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat T.M.S şi pe părţile civile SC MOBILIFT SRL prin administrator T.M. şi M.I., având ca obiect înşelăciunea (art.244 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. si art. 37 lit. a C.p. ).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 05.05.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă penală.

INSTANŢA

Constată că prin rechizitoriul nr.9716/P/2013 din data de 30.01.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv, a inculpatului T.M.S, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată  în modalitatea prev. de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cp cu aplic art.41 alin.2 Cp în cond. art.37 lit.a Cp.

În esenţă, în actul de sesizare se reţine că la datele de 28 şi 29.11.2013, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul a  indus în eroare două persoane, la momentul încheierii a câte unui contract cu fiecare persoană, prezentându-le ca adevărată  o situaţie mincinoasă şi folosindu-se de mijloace frauduloase, în scopul de a obţine pentru sine un folos material injust.

Inculpatul a fost reţinut la data de 06.01.2014 şi a fost arestat preventiv la data de 07.01.2014, prin încheierea Judecătoriei Piteşti pronunţată în dosarul nr.227/280/2014 pe  perioadă de 29 de  zile, în temeiul art.148 alin.1 lit.f Cpp, iar ulterior arestul preventiv a fost menţinut de către judecătorul de cameră preliminară şi de către instanţa de judecată.

La termenul de judecată din data de 24.03.2014, partea civilă Mihăilă Ion s-a împăcat cu  inculpatul.

Numita T.M., în calitate de reprezentant legal al părţii civile SC Mobilift SRL cu sediul în comuna Mărăcineni, judeţul Argeş, a comunicat instanţei că nu există posibilitatea împăcării cu inculpatul ( fila 60 dosar instanţă).

Inculpatul s-a prevalat iniţial de dreptul la tăcere, însă la termenul de judecată din data de 05.05.2014, a solicitat să fie audiat şi a invocat disp.art.375 Cpp, recunoscând şi regretând săvârşirea faptelor.

De asemenea, a susţinut că a formulat o contestaţie la executare întemeiată pe aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin sp nr.510/06.11.2008 pronunţată de Tribunalul Prahova pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, iar în situaţia admiterii contestaţiei, pedeapsa anterioară ar trebui considerată executată, inclusiv restul de pedeapsă de 896 zile.

În cauză a fost audiat martorul M.M., agent vânzări la SC Mobilift SRL, care a precizat în depoziţia sa modalitatea în care a perceput împrejurările în care motostivuitorul a fost închiriat societăţii comerciale reprezentate de inculpat în calitate de administrator, acesta nu a achitat vreo rată aferentă contractului de închiriere a motostivuitorului, care a fost recuperat de la o altă societate comercială, unde fusese înstrăinat de către inculpat.

Avându-se în vedere că acesta s-a împăcat cu una dintre părţile civile şi făcând aplicarea legii  penale mai favorabile, urmare a intrării în vigoare a Noului Cod penal, la termenul  de judecată din data de 07.04.2014, instanţa în baza  art.386 Cpp a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpatului din infr. prev. de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cp cu aplic. art.41  alin.2  Cp în cond. art.37 lit.a Cp, în două infracţiuni prev. de art.244 alin.1 şi 2 Cp cu aplic art.5 Cp şi art.37 lit.a Cp.

Din probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi pe parcursul  cercetării judecătoreşti s-a stabilit următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul locuieşte în Mun. Ploieşti şi s-a aflat în judeţul Argeş pe parcursul lunii noiembrie 2013 până la începutul lunii decembrie 2013, fiind cazat la o pensiune de pe raza comunei Leordeni, judeţul Argeş.

În acest context, în dimineaţa zilei de 24.11.2013, inculpatul s-a deplasat la Târgul Săptămânal din Mun. Piteşti, cu scopul de a identifica potenţiale victime, pe care să le înşele, prin modalitatea ofertei de vânzare de utilaje, pe care în realitate nu le poseda, la preţuri atractive, sens în care s-a recomandat ca fiind reprezentantul unei societăţi comerciale care are probleme financiare şi este nevoit să vândă utilajele industriale la preţuri reduse.

Astfel, inculpatul a discutat cu partea vătămată M.I. şi a întrebat-o dacă ar fi interesată să cumpere un motostivuitor, iar întrucât aceasta şi-a exprimat intenţia de a achiziţiona un astfel de utilaj, s-au deplasat împreună cu un taxi la sediul societăţii „ Fiat”, unde inculpatul deţinea cu chirie un spaţiu şi  i-a prezentat părţii vătămate un motostivuitor marca „ Toyota Tonero” cu o capacitate de 2,5 t, însă partea vătămată i-a precizat că este interesat să cumpere un motostivuitor mai mic, cu scopul să îl utilizeze în livadă.

Urmare a disponibilităţii părţii vătămate de a cumpăra un motostivuitor, inculpatul s-a interesat pe internet de societăţi care închiriază sau vând motostivuitoare corespunzător modelului indicat de către partea vătămată, folosind în acest sens o adresă de email scsalmand construct srl 4 @ yahoo, creând impresia că reprezintă interesele unei societăţi comerciale.

La data de 27.11.2013, inculpatul i-a contactat telefonic pe reprezentanţii SC MOBILIFT SRL, interesându-se de utilajele pe care le-ar putea închiria, fiindu-i comunicată pe email o ofertă de închiriere , care a fost acceptată de către inculpat.Cu sprijinul martorului B.M.S., inculpatul a identificat o rampă de descărcare pe str. Depozitelor, nr.25, judeţul Argeş, în vederea descărcării unui motostivuitor, fiind încheiat de către inculpat un contract de închiriere a  spaţiului cu reprezentantul FETCOOP, utilizând în acest scop facturile fiscale şi ştampila aparţinând SC Salmad Construct SRL.

În consecinţă, la data de 28.11.2013, la sediul SC Mobilift SRL din comuna Mărăcineni, judeţul Argeş, a fost încheiat contractul de închiriere nr.535/28.11.2013 a unui motostivuitor marca „ Caterpillar”, tip DP15N, capacitate de 1.5 t pentru o perioadă de 2 ani cu o chirie lunară stabilită  la suma de 3621,26 lei, contractul fiind încheiat între inculpat, în calitate de reprezentant al SC Salmad Construct SRL  şi reprezentanţii SC Mobilift SRL.

Pentru a crea convingerea acestora în sensul că va achita chiria lunară aferentă contractului de închiriere, inculpatul a pus la dispoziţia acestora trei bilete la ordin, necompletate, emise de trei bănci diferite, de natură să garanteze plata chiriei.

Utilajul închiriat a fost livrat de către societatea proprietară la adresa indicată de către inculpat ca fiind punctul de lucru al societăţii, pe str. Depozitelor, nr.25 din Mun. Piteşti, în realitate fiind vorba de rampa de descărcare care fusese închiriată de la Fetcoop.

Avându-se în vedere că inculpatul procedase de o asemenea manieră în scopul intrării în posesia motostivuitorului, pentru a-l închiria părţii vătămate Mihăilă Ion, a contactat-o telefonic imediat pe aceasta şi au convenit să se întâlnească a doua zi, iar partea vătămată să aibă bani asupra sa pentru a-l cumpăra.

Pentru a crea aparenţa că este o persoană de bună credinţă şi cu posibilităţi materiale, inculpatul i-a solicitat martorului B.M.S. să-l transporte cu autoturismul său marca VW Golf 4 cu nr. de înmatriculare X, în zona Podul Viilor pentru a se întâlni cu partea vătămată, pe care a condus-o ulterior la spaţiul din str. Depozitelor, nr.25, pe care i l-a prezentat că îi aparţine, deşi făcea obiectul unui contract de închiriere.

După ce partea vătămată a vizualizat motostivuitorul, a convenit cu inculpatul la plata sumei de 9000 de lei, care i-a fost achitată de către aceasta, utilajul fiind transportat la domiciliul părţii vătămate de către martorul C.F. cu o autospecială marca Iveco, fiindu-i achitată suma de 650 de lei pentru efectuarea transportului.

Inculpatul a emis factura seria MF nr.4942811/28.11.2013 în numele SC Salmad Construct SRL, fiind menţionat preţul de vânzare la suma de 12.400 lei, iar la rubrica „ numele delegatului” s-a trecut numele de D.I.E..

Prin urmare, motostivuitorul a fost transportat la domiciliul părţii vătămate din comuna Izvoarele, judeţul Dâmboviţa, de către martorul C.F..

Martorul M.M., angajat al părţii civile SC Mobilift SRL, l-a contactat telefonic pe inculpat la data de 29.11.2013 în vederea predării certificatului ISCIR al utilajului, însă inculpatul a amânat întâlnirea, motivând că are o zi foarte ocupată.

Ulterior, la data de 10.12.2013, martorul respectiv s-a deplasat la punctul de lucru al SC Salmad Construct SRL de pe str. Depozitelor, prilej cu care a aflat că între timp inculpatul a vândut motostivuitorul închiriat şi a părăsit spaţiul pe care îl închiriase de le Fetcoop.

Este de precizat că motostivuitorul a fost identificat de către organele de poliţie la data de 18.11.2013 în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa, în detenţia părţii vătămate M.I., acesta fiind ridicat şi lăsat în custodia SC Mobilift SRL, fiind depozitat în curtea sediului societăţii respective din comuna Mărăcineni.

Din probatoriul administrat în cauză reiese că inculpatul, a intenţionat încă de la momentul abordării părţii vătămate M.I. în incinta Târgului Săptămânal din Mun. Piteşti, să o inducă în eroare pe aceasta, sens în care i-a avansat o ofertă de vânzare a unui utilaj industrial la un preţ avantajos şi i-a creat convingerea acesteia că utilajul aparţine societăţii sale, aflată în insolvenţă, dar îl vinde la un preţ atât de mic întrucât are nevoie de bani.

În baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a căutat un motostivuitor corespunzător caracteristicilor tehnice indicate de către partea vătămată M.I. şi sub aparenţa de seriozitate în relaţiile comerciale, a încheiat contractul de închiriere a motostivuitorului, în calitate de reprezentant al SC SALMAD Construct SRL cu SC Mobilift SRL, iar ulterior a obţinut prin manopere frauduloase, suma de 9000 de lei, care i-a fost achitată de către partea vătămată M.I. cu titlu de preţ al motostivuitorului.

În consecinţă, prin exercitarea de manopere dolosive, în împrejurările expuse anterior, inculpatul a reuşit atât inducerea în eroare a  părţii vătămate M.I., cât şi a reprezentanţilor părţii vătămate SC Mobilift SRL, motiv pentru care în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale acestora sub aspectul laturii obiective şi subiective.

Este de precizat că în temeiul art.386 Cpp, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpatului din infracţiunea de înşelăciune în formă continuată în modalitatea prev. de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cp cu aplic art.41 alin.2 Cp în două infracţiuni de înşelăciune, făcându-se aplicarea legii penale mai favorabile, conform art.5 Cp.

Avându-se în vedere că partea vătămată M.I. s-a împăcat cu inculpatul, în temeiul art.396 alin.6 Cpp comb cu art.16 alin.1 lit.g Cpp şi art.159 Cp, va înceta procesul penal, fiind incidentă una dintre cauzele care înlătură răspunderea penală.

Referitor la cealaltă infracţiune, la individualizarea pedepsei ce îi va fi aplicată  vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.74 Cp, respectiv împrejurările şi modalitatea de comitere a acesteia, prejudiciul cauzat părţii civile SC Mobilift SRL, faptul că planul infracţional a fost conceput şi executat în mod foarte elaborat de către inculpat, care a persistat în săvârşirea de astfel de infracţiuni, fiind liberat condiţionat la data de 17.04.2013 din executarea unei pedepse de 8 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea de fapte similare şi în raport de care se află în stare de recidivă postcondamnatorie.

Astfel, îl va condamna la pedeapsa de 2 ani închisoare, făcându-se şi aplicarea art.396 alin.10 Cpp, iar întrucât pe rolul Tribunalului Prahova se află o contestaţie la executare formulată de către inculpat privind aplicarea legii penale mai favorabile referitor la pedeapsa de 8 ani închisoare şi interz. dr. prev. de art.64 lit.a,b Cp pe o perioadă de 3 ani aplicată prin sp nr.510/06.11.2008 pronunţată de  Tribunalul Prahova, iar  inculpatul a fost condamnat numai pentru săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune, pentru cealaltă dispunându-se încetarea procesului penal, în temeiul art.61 alin.1 Cp va menţine liberarea condiţionată privind restul de pedeapsă de 826 de zile rămas neexecutat.

Va dispune ca pedeapsa să se execute prin privare de libertate, în cond. art.60 Cp.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cpp  va deduce din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 06.01.2014 la zi.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cpp comb. cu art. 202 alin. 1 Cpp  va respinge ca nefondată cererea formulată de inculpat având ca obiect înlocuirea arestării preventive, având în vedere că în raport de gravitatea infracţiunii comise, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, care a persistat în săvârşirea de infracţiuni contra patrimoniului, singura măsură preventivă de natură să conducă la realizarea scopului prev. de art.202 alin.1 Cpp este cea a arestării preventive.

În temeiul art. 399 alin. 1 Cpp comb. cu art. 404 alin. 4 lit. b Cpp şi art. 223 alin. 2 Cpp va menţine arestarea preventivă a inculpatului, întrucât subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurii, fiind incident în continuare cazul prev. de art.223 alin.2 Cpp.

În temeiul art. 71 Cp va interzice inculpatului dr. prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cp pe perioada executării pedepsei.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. f Cpp  va dispune restituirea motostivuitorului marca „Caterpillar” tip. DP15N, capacitate 1,5 tone, părţii vătămate SC Mobilift SRL, în custodia căreia se află în prezent, fiind depozitat în curtea societăţii comerciale respective.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cpp va obliga pe inculpat la 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, dintre care 700 lei în faza de urmărire penală, iar onorariile avocaţi oficiu în sumă totală de 400 lei (100 lei av. D.R. şi 300 lei av. G.A.) rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d Cpp îi va obliga pe inculpat şi partea vătămată M.I. la câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în raport de soluţia de încetare a procesului penal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul T.M.S. în prezent arestat preventiv la PNT Colibaşi,  la pedeapsa de:

- 2 ani închisoare pentru săv. infr. prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cp cu aplic. art. 5 Cp şi art. 37 lit. a Cp şi art. 396 alin. 10 Cpp (faţă de partea vătămată SC Mobilift SRL).

În temeiul art. 61 alin. 1 Cp menţine liberarea condiţionată privind restul de pedeapsă de 896 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare şi interz. dr. prev. de art. 64 lit. a, b Cp pe o perioadă de 3 ani, aplicată prin Sp nr. 510/06.11.2008 pronunţată de Tribunalul Prahova. 

Dispune ca pedeapsa de 2 ani închisoare să se execute prin privare de libertate, în cond. art. 60 Cp.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cpp deduce din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 06.01.2014 la zi.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cpp comb. cu art. 202 alin. 1 Cpp respinge ca nefondată cererea formulată de inculpat având ca obiect înlocuirea arestării preventive.

În temeiul art. 399 alin. 1 Cpp comb. cu art. 404 alin. 4 lit. b Cpp şi art. 223 alin. 2 Cpp menţine arestarea preventivă a inculpatului.

În temeiul art. 71 Cp interzice inculpatului dr. prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cp pe perioada executării pedepsei.

În temeiul art. 396 alin. 6 Cpp comb. cu art. 16 alin. 1 lit. g Cpp şi art. 159 Cp încetează procesul penal având ca obiect săv. infr. prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cp cu aplic. art. 5 Cp şi art. 37 lit. a Cp faţă de partea vătămată M.I..

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. f Cpp dispune restituirea motostivuitorului marca „Caterpillar” tip. DP15N, capacitate 1,5 tone, părţii vătămate SC Mobilift SRL, prin administrator T.M., în custodia căreia se află.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cpp obligă pe inculpat la 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, dintre care 700 lei în faza de urmărire penală, iar onorariile avocaţi oficiu în sumă totală de 400 lei (100 lei av. D.R. şi 300 lei av. G.A.) rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d Cpp îi obligă pe inculpat şi partea vătămată M.I. la câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Mai 2014.

Preşedinte,

I.S.C.

Grefier,

E.S.