Sentinta penala nr 18

Hotărâre 18 din 11.02.2010


Dosar nr. 298/201/2010 ART. 192 C.p.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 18

Şedinţa publică de la 11 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier Alina Mariana Tîrnă

Ministerul Public reprezentat de procuror Mudava Ionuţ

de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

Pe rol , soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare împotriva inculpatului VM, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 180 alin.1 C.p., art. 193 C.p. şi art. 192 alin.2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p. toate cu aplic. art. 33 lit.a C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul arestat în altă cauză, părţile vătămate CGA şi CG şi martorul CNM. Inculpatul a fost asistat din oficiu de avocat PV.

 Procedura completă

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, s-a luat interogatoriu inculpatului, declaraţii părţilor vătămate CGA şi declaraţii martorului sub prestare de jurământ după care luându-se act că părţile nu solicită alte probe, s-a apreciat cauza în stare de judecată şi s-a acordat cuvântul în fond.

Reprezentantul Parchetului, după ce a făcut o prezentare a stării de fapt şi o analiză a probelor administrate a arătat că vinovăţia inculpatului este dovedită şi a solicitat condamnarea  lui la o pedeapsă rezultantă, privativă de libertate, confiscarea ciomagului şi obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare.

Părţile vătămate, pe rând, au solicitat condamnarea inculpatului.

Avocat V.P, pentru inculpat, a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se aibă în vedere gradul de pericol social al faptelor şi să se aplice o pedeapsă orientată către minimul prevăzut de textul de lege.

În ultimul cuvânt, inculpatul, face referire la aprecierea instanţei.

JUDECATA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat nr. 1148/12.0l.2010 a fost trimis  în judecată penală inculpatul VM, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 180 alin.1 C.p., art. 193 C.p. şi art. 192 alin.2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p. toate cu aplic. art. 33 lit.a C.p.

În fapt, s-a susţinut că în noaptea de 18/19.09.2009 inculpatul VM a trecut pe lângă curtea vecinului său CG auzindu-l pe acesta că vorbea despre el cu partea vătămată CGA. Pe fondul unei stări conflictuale mai vechi, inculpatul a mers la locuinţa sa de unde a luat un ciomag din lemn cu care s-a îndreptat spre locuinţa familiei C . În timp ce se afla pe stradă, inculpatul s-a întâlnit cu partea vătămată C şi i-a aplicat mai multe lovituri cu palma şi ciomagul,. După ce a lovit pe CA inculpatul a mers la locuinţa lui CG pe care l-a ameninţat cu acte de violenţă apoi a pătruns fără drept în locuinţa acestuia. Inculpatul a refuzat să părăsească domiciliul părţii vătămate, fiind scos din domiciliul de organele de poliţie.

Din probele administrate în cauză şi anume declaraţiile martorei CNM coroborate cu declaraţiile părţilor vătămate instanţa a reţinut următoarele:

În seara de 18.09.2009, în jurul orelor 22,oo inculpatul VM a trecut pe lângă Curtea vecinului său CG şi l-a auzit pe acesta vorbind despre el cu partea vătămată CGA, Pe fondul unei stări conflictuale mai vechi, inculpatul VM a mers la locuinţa sa de unde a luat un ciomag din lemn cu care s-a îndreptat către locuinţa lui CG. În drum spre locuinţa p.văt C inculpatul s-a întâlnit cu p văt CGA pe care a abordat-o, i-a reproşat că îl bârfise cu Ciuciuc Gheorghe şi i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii şi cu ciomagul pe care îl avea asupra sa. După ce a lovit pe partea vătămată CGA, inculpatul a mers la locuinţa lui CG, strigându-l la poartă. Partea vătămată CG şi soţia acestuia, martora CAM au mers către poartă, fără a ieşi din curtea locuinţei.

Inculpatul fiind în afara curţii, a încercat să lovească cu ciomagul peste gard pe partea vătămată CG, însă nu a reuşit. În acelaşi timp, inculpatul a ameninţat pe partea vătămată cu acte de violenţă, motiv pentru care partea vătămată şi soţia sa s-au refugiat în locuinţă, închizând uşa cu cheia.

Inculpatul a pătruns fără drept pe poartă în curtea locuinţei p văt C, continuând să-i adreseze p văt ameninţări cu acte de violenţă şi refuzând să părăsească domiciliul părţii vătămate.

Partea vătămată a solicitat intervenţia organelor de poliţie care sosite la locul faptei au scos pe inculpat din domiciliul părţii vătămate.

În drept, faptele inculpatului întrunesc conţinutul constitutiv al infr. prev. de art. 180 al.1 C.p., art. 193 C.p. şi alt 192 al.2 C.p., aceasta din urmă cu aplic. art. 37 lit.b C.p. întrucât prin s.p. 100/25.02.2005 a Judecătoriei Calafat inculpatul a fost condamnat la 3 ani închisoare, fiind arestat la 15.04.2005 şi liberat condiţionat la 20.07.2007 cu un rest neexecutat de 419 zile.

La stabilirea şi aplicarea pedepselor instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, poziţia inculpatului pe timpul procesului penal, împrejurarea că acesta a săvârşit un concurs de infracţiuni din care una dintre componente în starea de recidivă prev. de art. 37 lit.b C.p.

Se apreciază că o pedeapsă rezultantă cu închisoare este de natură să asigure prevenţia generală şi specială.

În conformitate cu art. 118 alin.l lit.b c.p.,instanţa va dispune confiscarea ciomagului de care inculpatul s-a servit la săvârşirea infracţiunilor.

Inculpatul va fi obligat la cheltuieli judiciare, conform art. 191 C.p.p

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 180 alin.1 C.pen

Condamnă pe inculpatul VM, fără studii, necăsătorit, recidivist, cu domiciliul în C,  la 2 luni închisoare.

În baza art.193 C.pen. condamnă pe inculpat la 5 luni închisoare.

În baza art. 192 alin.2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit.b cod pen. condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b cod pen. dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art.71 alin.2 C.pen. interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b cod pen.

Obligă pe inculpat la 500 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei onorariu avocat oficiu către BA Calafat.

Dispune confiscarea unui ciomag.

Sentinţă cu drept de  apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpatul arestat în altă cauză şi de la pronunţare pentru procuror.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Februarie 2010.

PREŞEDINTE, Grefier,

Dorina Stoenescu Alina Mariana Tîrnă

DS/V.P. /2 ex.

17 Februarie 2010