Vătămare corporală gravă

Sentinţă penală 231 din 31.10.2013


INSTANŢA

 

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul cu nr. 1613/P/2011 din data de 23.09.2013, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului C.C.G., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 alin. 2 Cod penal.

În sarcina inculpatului C.C.G. s-a reţinut faptul că, în noaptea de 19/20.08.2011, în jurul orei 04,00, pe fondul unei stări conflictuale preexistente din barul S.C. RYCRAY S.R.L. din seara zilei de 19.08.2011 cu partea vătămată R.I., în timp ce acesta din urmă a pătruns fără drept în curtea inculpatului, după care, din stradă a aruncat cu pietre pe acoperişul locuinţei şi în gard, inculpatul a lovit cu pumnii şi picioarele pe partea vătămată R.I., în zona capului şi a toracelui, provocându-i leziuni ce au necesitat un număr de 27-30 zile îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în primejdie viaţa.

În cursul urmăririi penale s-au efectuat acte de cercetare specifice, concretizate în următoarele mijloace materiale de probă: plângerea părţii vătămate (fila 6 dosar urm. pen.); declaraţiile inculpatului  (filele 28-30, 38 dosar urm. pen.); declaraţiile părţii vătămate (filele 21, 2716-19 dosar urm. pen.); declaraţiile martorului S.A. (filele 31 şi 33 dosar urm. pen.); declaraţiile martorului S.I. (filele 32 şi 34 dosar urm. pen.), proces-verbal de cercetare la faţa locului (filele 7-8 dosar de urm. Pen.); certificat medico-legal nr. 1292/07.09.2011 (fila 24 dosar urm. pen.).

La dosar s-au ataşat fişele de cazier judiciar ale inculpatului C.C.G. şi ale părţii vătămate R.I. (filele 36-37 dosar urm. pen.).

Inculpatului C.C.G.i-a fost prezentat materialul de urmărire penală, la data de 23.09.2013, astfel cum rezultă din procesul verbal aflat la fila 39 din dosarul de urmărire penală.

În termen legal, până la citirea actului de sesizare, s-a constituit parte civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Ap.Andrei” Galaţi, cu sediul în munic. Galaţi, str. Brăilei, nr. 177, jud. Galaţi, pentru suma de 2515,54 lei reprezentând cheltuieli pentru asistenţă medicală acordată părţii vătămate Răileanu Iulian, în perioada 20.08-31.08.2011, internat în secţia chirurgie toracică (foaia de observaţie nr. 34000). În dovedirea pretenţiilor civile, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Ap.Andrei” Galaţi a depus decontul cheltuielilor de spitalizare acordate părţii vătămate (fila 11 dosar fond).

Partea vătămata R.I., prezent la termenul de judecată, a declarat, înainte de citirea actului de sesizare a instanţei, ca nu doreşte să se constituie parte civilă. 

Seviciul Judeţean de Ambulanţă Galaţi, cu sediul în munic. Galaţi, str. Focşani, nr. 1, jud. Galaţi, citat în mod legal la termenul de judecată, nu şi-a precizat în termen legal pretenţiile civile în legătură cu transportarea la spital şi cu eventualele îngrijiri medicale acordate părţii vătămate Răileanu Iulian în ziua de 20.08.2011. 

În faza de cercetare judecătorească, la termenul din data de 10.10.2013, fiind prezent în faţa instanţei de judecată, în prezenţa apărătorului său, înainte de a pune în discuţie regularitatea actului de sesizare şi a da citire acestuia, respectiv înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul C.C.G., personal, a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei, că are cunoştinţă de întregul material probator administrat în faza de urmărire penală, material pe care şi-l însuşeşte (declaraţie inculpat, fila 13 dosar fond).

Cu această ocazie, inculpatul a solicitat ca judecarea prezentei cauze să se facă doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta arătând că nu doreşte administrarea de noi probe. 

Inculpatul şi-a motivat această cerere pe dispoziţiile art. 3201 alin. 1 – 7 C. proc. pen.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile impuse de dispoziţiile legale mai sus citate, instanţa a încuviinţat cererea inculpatului, acesta urmând a beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru fapta dedusă judecăţii, aşa cum prevede art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, iar soluţionarea cauzei urmând a se face pe baza procedurii simplificate de judecată.

Pe durata judecării cauzei, inculpatul a avut asigurată asistenţă juridică din partea unui apărător desemnat din oficiu.

Analizând şi coroborând materialul probator existent la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

În fapt, inculpatul C.C.G.nu este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa sa de cazier judiciar (fila 36 dosar u. p.).

În ceea ce priveşte fapta din prezenta cauză, ţinând cont de probele administrate, cât şi de poziţia inculpatului C.C.G.care a solicitat ca judecarea prezentei cauze să se facă doar în baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul C.C.G., vânzător în barul S.C. RYCRAY S.R.L. din Corni, dorind să-l închidă, a avut o altercaţie cu R.I. aflat în bar în seara zilei de 19.08.2011 unde a consumat băuturi alcoolice până în jurul orei 22:30. Inculpatul C.C.G. a reuşi să-l dea afară din bar pe R.I., acesta din urmă răspunzând cu ameninţări. Cei doi au părăsit unitatea coemrcială şi au plecat la casele lor. Simţindu-se jignit de C.C.G. şi dorind reluarea conflictului, R.I.a mers la locuinţa acestuia şi, în jurul orei 04:00 dimineaţa, a început să arunce cu pietre în casă, pe acoperiş şi pe gardul din tablă. Drept urmare, acoperişul şi gardul au fost deteriorate. În aceste circumstanţe, inculpatul C.C.G. l-a urmărit pe R.I. şi l-a lovit cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a toracelui. Martorii S.A. şi S.I., vecini, au ieşit din curte şi l-au văzut pe R.I. la pământ şi pe C.C.G. în picioare, alături, conform declaraţiilor acestora de la filele 31-34 dosar urm. pen.

C.G., mama inculpatului, a anunţat organele de poliţie care s-au deplasat la faţa locului. Partea vătămată a refuzat orice ajutor, fiind dus acasa de către poliţişti.

Ca urmare a loviturilor primite, a doua zi, partea vătămată a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Ap.Andrei” Galaţi, unde a fost internată în perioada 20.08-31.08.2011.

Conform certificatului medico-legal nr. 1292/07.09.2011, emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Galaţi, R.I.a suferit leziuni de violenţă care au putut fi produse prin lovire cu corp dur şi comprimare cu corp dur, posibil picior, leziuni care au necesitat 27-30 zile de îngrijiri medicale şi care au pus în primejdie viaţa victimei.

În drept, fapta inculpatului care, în noaptea de 19/20.08.2011, în jurul orei 04,00, pe fondul unei stări conflictuale preexistente din barul S.C. R S.R.L. cu partea vătămată , în timp ce acesta din urmă a pătruns fără drept în curtea inculpatului, după care, din stradă a aruncat cu pietre pe acoperişul locuinţei şi în gard, inculpatul a lovit cu pumnii şi picioarele pe partea vătămată Răileanu Ionel, în zona capului şi a toracelui, provocându-i leziuni ce au necesitat un număr de 27-30 zile îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în primejdie viaţa întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art. 182 alin. 2 Cod penal.

Din întregul material probator existent la dosarul cauzei, rezultă că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, cu forma de vinovăţie cerută de lege, respectiv cu praeterintenţie.

Astfel, inculpatul a urmărit să o lovească pe partea vătămată însă, urmare a loviturilor aplicate, părţii vătămate i-a fost pusă în primejdie viaţa, situaţie faţă de care inculpatul se află în culpă (el prevăzând rezultatul faptei sale, dar neacceptându-l, socotind fără temei că nu se va produce sau neprevăzând rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă).

Instanţa apreciază că vinovăţia inculpatului C.C.G.  este pe deplin dovedită, prin mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv: plângerea părţii vătămate (fila 6 dosar urm. pen.); declaraţiile părţii vătămate (filele 21, 2716-19 dosar urm. pen.); declaraţiile martorului S.A. (filele 31 şi 33 dosar urm. pen.); declaraţiile martorului S.I. (filele 32 şi 34 dosar urm. pen.); certificat medico-legal nr. 1292/07.09.2011 (fila 24 dosar urm. pen.), toate acestea coroborându-se cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului (filele 28-30, 38 dosar urm. pen , fila 13 dosar fond).

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus arătate, instanţa va dispune condamnarea inculpatului C.C.G.  la o pedeapsă cu închisoarea în limitele prevăzute de lege.

Având în vedere conduita bună a inculpatului anterior săvârşirii acestei fapte, care nu este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa sa de cazier (fila 36 dosar u.p), cât şi conduita ulterioară a acestuia, constând în prezentarea sa în faţa autorităţilor (atât în faza de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei), ocazie cu care a recunoscut şi a regretat sincer fapta comisă, instanţa apreciază că se impune a se reţine în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante legale prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal.

Totodată, la stabilirea cuantumului pedepsei, instanţa va ţine cont şi de faptul că inculpatul a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, motiv pentru care instanţa va reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fapta dedusă judecăţii (astfel, infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului putând fi pedepsită cu o pedeapsă cuprinsă între 1 an 4 luni închisoare şi  6 ani şi 8 luni închisoare).

Mai mult, ţinând cont că în favoarea inculpatului au fost reţinute şi dispoziţiile art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal, instanţa înţelege să dea eficienţă şi dispoziţiilor art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal, în sensul că va coborî pedeapsa pe care o va aplica inculpatului sub minimul special prevăzut de lege (respectiv sub minimul de 1 an şi 4 luni închisoare).

La individualizarea şi dozarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului pentru fapta din prezenta cauză, în conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal, instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea dedusă judecăţii, pericolul social concret al faptei comise, atitudinea inculpatului pe parcursul procesului penal (care s-a prezentat în faţa autorităţilor, recunoscând şi regretând sincer fapta comisă), persoana inculpatului (care nu este cunoscut cu antecedente penale),  de modul concret de săvârşire al faptei reţinute în sarcina sa şi care a fost descris mai sus, cât şi de rezultatul produs sau care ar fi putut fi produs.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, dar şi persoana inculpatului, instanţa apreciază că scopul pedepsei ce va fi aplicată acestuia în prezenta cauză, astfel cum este acesta prevăzut în art. 52 C. pen. (respectiv „scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiunii”), poate fi atins şi fără privarea sa efectivă de libertate. În consecinţă, observând că inculpatul întruneşte condiţiile prevăzute de art. 81 alin. 1 C. pen., instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe care o va aplica acestuia, pe durata unui termen de încercare ce va fi stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82 alin. 1 C. pen.

În conformitate cu dispoziţiile art. 359 C. proc. pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului  asupra consecinţelor prevăzute de art. 83 alin. 1 C. pen., în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni, intenţionate, în interiorul termenului de încercare ce va fi stabilit cu privire la pedeapsa principală.

În considerarea naturii şi a gravităţii infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului , instanţa va aplica acestuia pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a  şi lit. b C. pen., iar potrivit art. 71 alin. 5 C. pen., se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata aceluiaşi termen de încercare ce va fi stabilit cu privire la pedeapsa principală.

În ce priveşte latura civilă, ţinând cont de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale doar în ce priveşte cererea de constituire parte civilă a Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. Astfel, în temeiul art. 14 Cod procedură penală şi art. 346 Cod procedură penală, în referire la art. 1357 Cod civil, se va dispune obligarea  inculpatului C C G la plata sumei de 2.515,54 lei, cu titlu de despăgubiri materiale către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, sumă care reprezintă cheltuielile de asistenţă medicală acordate părţii vătămate R.I. (adresă – fila 11 dosar fond).

În temeiul art. 189 alin. 1 Cod procedură penală, se va dispune ca onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul C.C.G., pentru faza de judecată în primă instanţă, să fie avansat din fondurile Ministerului Justiţiei (delegaţie – fila 12 dosar fond).

Potrivit art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, se va dispune obligarea inculpatul C.C.G.  la plata unei sume de bani cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, sumă în care vor fi incluse şi cheltuielile judiciare avansate de stat pentru faza de urmărire penală.

Potrivit art. 3851 alin. 1 lit. a C. proc pen. şi a art. 281 pct. 3 C. proc. pen., prezenta sentinţă penală este supusă doar căii de atac a recursului, a cărui competenţă de soluţionare aparţine Curţii de Apel Galaţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea de judecare potrivit procedurii abreviate a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, prevăzută de art. 3201 Cod procedură penală, solicitată de inculpatul C.C.G.

În baza art. 182 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, cât şi cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2 Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal, condamnă pe inculpatul C.C.G….., la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă.

În temeiul art. 81 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului C.C.G., pe durata unui termen de încercare de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, termen stabilit în condiţiile art. 82 alin. 1  Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului C.C.G. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), iar în temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare stabilit pentru pedeapsa principală, respectiv de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 83 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 14 Cod procedură penală şi art. 346 Cod procedură penală, în referire la art. 1357 Cod civil, obligă pe inculpatul C.C.G. la plata sumei de 2515,54 lei, cu titlu de despăgubiri materiale către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul C.C.G. la plata sumei de 330 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, pentru faza de judecată în primă instanţă, în sumă de 200 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

 Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpatul C.C.G.si Ministerul Public, şi de la comunicare pentru partea vătămată R.I. şi pentru părţile civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Ap.Andrei” Galaţi, cu sediul în munic. Galaţi, str. Brăilei, nr. 177, jud. Galaţi, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Galaţi cu sediul în Municipiul Galaţi, strada Focşani nr. 1, judeţul Galaţi.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.10.2013.