Obiect infracţiunile prevăzute de art. 180 al. 2 c.p., art. 192 al. 2 c.p., art. 193 c.p., art 217 al. 1 c.p. art. 2 al. 1 pct. 1 din legea 61/1991 rep.

Sentinţă penală 1471/2015 din 22.05.2015


Dosar nr. 27146/280/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1471/2015

Şedinţa publică de la 22 Mai 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.C.V.

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror B.C.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii M.D., M.G., M I. şi pe partea civilă B.M., având ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 180 al. 2 c.p.,  art. 192 al. 2 c.p., art. 193 c.p., art 217 al. 1 c.p. art. 2 al. 1 pct. 1 din legea 61/1991 rep.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 07.05.2015, susţinerile părţilor şi concluziile reprezentantului Parchetului fiind consemnate în scris în încheierea de rămânere în pronunţare din acea data, încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinţa.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul nr. 5207/P/2010 din data de 25.11.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 16.12.2013 sub numărul de mai sus, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate:

1)inculpatului M.D., pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu, ameninţare, distrugere şi port ilegal de armă albă, prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a şi art. 37 lit. b C.p., art. 192 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p., art. 193 C.p., art. 217 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a şi art. 37 lit. b C.p. şi art. 2 alin. 1 pct. 1 (art. 11 pct. 1 la data săvârşirii faptei) din Legea nr. 61/1991 rep. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.;

2)inculpatului M.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu, ameninţare, distrugere şi port ilegal de armă albă, prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p., art. 192 alin. 2 C.p., art. 193 C.p., art. 217 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. şi art. 2 alin. 1 pct. 1 (art. 11 pct. 1 la data săvârşirii faptei) din Legea nr. 61/1991 rep., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.;

3)inculpatului M.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu, ameninţare, distrugere şi port ilegal de armă albă, prevăzute de art. 26 C.p. raportat la art. 180 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p., art. 192 al. 2 C.p., art. 193 C.p., art. 217 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. şi art. 2 al. 1 pct. 1 (art. 1 ind. 1 pct. 1 la data săvârşirii faptei) din Legea nr. 61/1991 rep., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că inculpatul M.D. pe fondul unor neînţelegeri anterioare, la data de 11.07.2010, în jurul orelor 15.45, având asupra sa un topor şi fiind ajutat de către inculpaţii M.G. şi M.I., a pătruns fără drept şi fără consimţământul proprietarului în curtea imobilului deţinut de către martorul E.G. , după care i-a aplicat părţii vătămate B.M. o lovitură cu muchia obiectului despicător în zona umărului drept, i-a adresat acesteia din urmă ameninţări cu moartea şi i-a distrus autoturismul.

S-a mai reţinut că inculpatul M.G. pe fondul unor neînţelegeri anterioare, la data de 11.07.2010, în jurul orelor 15.45, având asupra sa o furcă şi fiind ajutat de către inculpaţii M.D. şi M.I., a pătruns fără drept şi fără consimţământul proprietarului în curtea imobilului deţinut de către martorul E.G., după care i-a aplicat părţii vătămate B.M. o lovitură cu obiectul înţepător în zona membrului inferior drept, i-a adresat acesteia din urmă ameninţări cu moartea şi i-a distrus autoturismul.

Totodată, s-a arătat că inculpatul M.I., pe fondul unor neînţelegeri anterioare, la data de 11.07.2010, în jurul orelor 15.45, având asupra sa o coasă, a pătruns fără drept şi fără consimţământul proprietarului în curtea imobilului deţinut de către martorul E.G., unde, deşi nu i-a aplicat nicio lovitură persoanei vătămate B.M. cu obiectul tăietor pe care-l deţinea, a participat la activitatea de urmărire a victimei, sporind şansele de reuşită ale fraţilor săi în ceea ce priveşte lovirea victimei, întărindu-le totodată acestora din urmă rezoluţia infracţională, după care i-a adresat părţii vătămate ameninţări cu moartea şi i-a distrus autoturismul.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt expusă în rechizitoriu au fost administrate următoarele probe: proces-verbal de cercetare la faţa locului însoţit de planşe foto (f 8-11, 13-15), certificatul medico-legal nr. 671/12.07.2010, emis de S.M.L. Argeş la cererea părţii vătămate B.M. (f 16); fişă de reparaţie a autoturismului distrus (f. 18), declaraţii parte vătămată B.M.  (f. 19-20, 42-43), declaraţii martor B.L. (fostă S., f. 22, 32 ), declaraţii martor E.G. (f. 25-26, 31), declaraţii martor S.V.  M.(f. 27-28, 34), declaraţii martor G.I. (f. 29-30, 33), declaraţiile inculpaţilor M.G. şi M.D.  (f. 36, 38 ).

În cursul cercetării judecătoreşti, au fost administrate următoarele probe: declaraţia inculpatului M.D. (f. 33), declaraţia inculpatului M.I. (f. 34), declaraţia inculpatului M.G (f. 35), Sentinţa penală nr. 320/04.12.2001 a Tribunalului Argeş (f. 41-46), declaraţia martorei B.L.(f. 80, 81), înscrisuri depuse de inculpaţii M.G. şi M.I.  (f. 82-93), declaraţie martor B.J. (latura civilă f. 108), declaraţie martor G.I. (f. 109), declaraţie martor S.V.M.  (f. 110), declaraţie martor S.G. (f. 111), declaraţie martor B.I.  (f. 137), înscrisuri în circumstanţiere (f. 135-136).

Martorii E.G. şi B.A.  au decedat, constatându-se imposibilitatea audierii acestora (f. 94).

La dosarul cauzei au fost ataşate, din dispoziţia instanţei, fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor (f. 138-141).

Fiind audiaţi, inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor descrise în cuprinsul actului de sesizare a instanţei.

Partea vătămată B.M. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 50000 de lei, respectiv 10000 de lei daune materiale şi 40000 de lei daune morale (f. 10 di).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Din cuprinsul declaraţiilor martorilor B.L., E.G, S.V., G.I. (f. 22-29 dup), rezultă că în data de 11.07.2010, în jurul orelor 15:45, partea vătămată B.M., fiind însoţit de martora B.L., se deplasau cu autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare X, pe drumul comunal din satul Metofu, corn. Poiana Lacului, jud. Argeş.

În momentul în care au ajuns în dreptul imobilului martorului E.G., autoturismul în care se aflau a rămas fără combustibil, moment în care martorul E.G., ce stătea de vorbă în dreptul porţii locuinţei sale cu martorii S.V. şi G.I., le-a propus să introducă autoturismul în locuinţa sa pentru a nu stânjeni circulaţia.

Partea vătămată B.M., fiind ajutat de martorii S.V. şi G.I. a introdus autoturismul în curtea imobilului martorului E.G., după care a ieşit în faţa curţii, martorii S.V. şi D.I. plecând de la faţa locului.

La scurt timp, la faţa locului şi-a făcut apariţia inculpatul M.D. ce avea asupra sa un topor şi a început să alerge partea vătămată B.M., ameninţându-l că îl omoară. Partea vătămată s-a retras în curtea martorului E.G. şi a fost urmărit de inculpatul M.D., care îl alerga în jurul autoturismului.

La un interval de timp foarte scurt, în curtea aceluiaşi imobil au intrat pe rând, inculpatul M.G., care avea asupra sa o furcă şi apoi inculpatul M,.I., ce avea asupra sa o coasă. Toţi trei inculpaţii o urmăreau pe partea vătămată pentru a o lovi.

În aceste împrejurări, inculpatul M.D. a reuşit să îi aplice părţii vătămate o lovitură cu toporul în zona umărului drept, iar inculpatul M.G. l-a înţepat pe B.M. în piciorul drept cu furca pe care o avea.

În tot acest timp, toţi inculpaţii adresau părţii vătămate ameninţări verbale cu moartea.

Pentru a scăpa de agresiunile inculpaţilor, persoana vătămată B.M. a sărit un gard din interiorul curţii locuinţei martorului E.G., ce separa o  grădină.

Inculpatul M.I. nu a reuşit să aplice părţii vătămate nicio lovitură.

Potrivit Certificatului medico-legal nr. 671/12.07.2010 (f. 16 dup), partea vătămată B.M. prezenta leziuni traumatice ce s-au putut produce prin lovire cu corp înţepător, pentru cele de la gamba dreaptă şi lovire cu sau de corp dur, pentru restul leziunilor. S-a stabilit că leziunile pot data din 11.07.2010 şi necesită 6-7 zile de îngrijiri medicale.

 În continuare, inculpaţii, rămaşi la faţa locului în curtea martorului E.G. au continuat să adreseze ameninţări şi injurii la adresa părţii vătămate B.M.şi să-i lovească autoturismul cu obiectele pe care le aveau asupra lor, precum şi cu pumnii şi cu picioarele, provocându-i avarii însemnate.

Fiind audiat în cursul cercetării judecătoreşti (f. 33), inculpatul M.D. a declarat că în ziua respectivă nu a plecat de la domiciliu şi că a auzit din sat că partea vătămată a căzut dintr-un pom, astfel fiindu-i produse leziunile traumatice.

Aceste susţineri ale inculpatului sunt contrazise de declaraţiile tuturor martorilor audiaţi în cauză.

Inculpatul M.I., a declarat că în data de 11.07.2010, în jurul orelor 15:45 se afla la coasă, fiind angajat ca ziler de martorul S.G.(f. 34 di).

 Aceste aspecte au fost infirmate de martorul S.G., care a arătat că în data de 11.07.2010 inculpatul M.I.a fost la el acasă pentru a munci, însă a plecat în jurul orelor 12-13:00 (f. 111 di).

Inculpatul M.G.  nu a recunoscut săvârşirea faptelor şi a declarat că în ziua de 11.07.2010, ora 15:45 se afla la domiciliul său, împreună cu sora sa M.I., el aflându-se imobilizat la pat după ce suferise o intervenţie chirurgicală (f. 35 di).

Aceste aspecte sunt infirmate de martora B.I., fostă M., care a menţionat că ulterior operaţiei, inculpatul nu s-a putut deplasa şi a stat la ea la domiciliu, în municipiul Piteşti. Or inculpatul a declarat că se afla la domiciliul său din comuna Poiana Lacului împreună cu sora sa, aspect evident nereal.

Mai mult, martorii oculari audiaţi infirmă ipoteza inculpatului.

Sub aspectul legii penale mai favorabile se observă faptul că, fiecare dintre inculpaţi este trimis în judecată pentru săvârşirea a câte unui concurs de 5 infracţiuni.

Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, potrivit vechiului cod penal este mai favorabil prin comparaţie cu cel reglementat de noua lege penală, deoarece potrivit acestei din urmă legi nu este obligatorie aplicarea vreunui spor de pedeapsă.

Mai mult, inculpatul M.D a săvârşit infracţiunile în stare de recidivă postexecutorie, tratamentul sancţionator al acestei cauze de agravare fiind în mod evident mai favorabil reglementat potrivit vechiului cod penal.

În consecinţă, în cazul inculpaţilor, legea penală mai favorabilă este noul cod penal.

În ceea ce priveşte infracţiunea de port fără drept de cuţit, se reţine că este  prevăzută de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, potrivit căruia constituie infracţiune portul, fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, a cuţitului, pumnalului, şişului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru şocuri electrice.

Această infracţiune a fost abrogată în forma prevăzută de Legea nr. 61/1991, fiind în prezent reglementată de art. 372 N.C.p., conform căruia (1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:

a) cuţitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, înţepare sau lovire;

b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice;

c) substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Se observă astfel că noua reglementare, deşi preia în esenţă prevederile art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, în prezent abrogat, îi aduce şi anumite modificări.

Astfel, au fost introduse sub aspectul laturii obiective cerinţe esenţiale privitor la locul în care se săvârşeşte infracţiunea.

În consecinţă, pentru a fi întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni este necesar ca portul fără drept a cuţitului să se petreacă la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun, în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral.

În cauză se observă că inculpaţii au purtat armele pe stradă şi în curtea locuinţei martorului Enache Gheorghe.

Or, acest loc nu se circumscrie niciunuia dintre locurile prevăzute de art. 372 N.C.p.

În consecinţă instanţa apreciază că fapta reţinută în cuprinsul rechizitoriului, de port fără drept a unui cuţit de către inculpaţi şi încadrată în prevederile art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, în prezent abrogat, nu este prevăzută de legea penală, fiind în prezent dezincriminată. Pentru aceste motive se va dispune achitarea inculpaţilor M.D., M.G. şi M.I. referitor la săvârşirea acestei infracţiuni.

În drept, faptele inculpatului M.D., care, pe fondul unor neînţelegeri anterioare, la data de 11.07.2010, în jurul orelor 15.45, având asupra sa un topor şi fiind ajutat de către inculpaţii M.G. şi M.I., a pătruns fără drept şi fără consimţământul proprietarului în curtea imobilului deţinut de către martorul E.G., după care i-a aplicat părţii vătămate B.M. o lovitură cu muchia obiectului despicător în zona umărului drept, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale, i-a adresat acesteia din urmă ameninţări cu moartea şi i-a distrus autoturismul, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu, ameninţare şi distrugere, prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a şi art. 37 lit. b C.p., art. 192 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p., art. 193 C.p., art. 217 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a şi art. 37 lit. b C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 1969 şi art. 5 N.C.p.

S-a reţinut săvârşirea în stare de recidivă postexecutorie a infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, distrugere şi violare de domiciliu, deoarece acestea au fost săvârşite după executarea pedepsei închisorii de 7 ani aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 211 al. 2 lit. d şi e cu aplicarea art. 37 lit. a C.p., prin sentinţa penală nr. 320/04.12.2001, definitivă prin D.P. 17/15.01.2002 a Curţii de Apel Piteşti şi înainte să se fi împlinit termenul de reabilitare.

S-a reţinut, în privinţa infracţiunilor de distrugere şi lovire sau alte violenţe şi circumstanţa agravantă prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969, respectiv săvârşirea infracţiunii de trei sau mai multe persoane împreună.

Faptele inculpatului M.G., care, pe fondul unor neînţelegeri anterioare, la data de 11.07.2010, în jurul orelor 15.45, având asupra sa o furcă şi fiind ajutat de către inculpaţii M.D. şi M.I., a pătruns fără drept şi fără consimţământul proprietarului în curtea imobilului deţinut de către martorul E.G., după care i-a aplicat părţii vătămate B.M. o lovitură cu obiectul înţepător în zona membrului inferior drept, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale, i-a adresat acesteia din urmă ameninţări cu moartea şi i-a distrus autoturismul, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu, ameninţare ţi distrugere, prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p., art. 192 alin. 2 C.p., art. 193 C.p., art. 217 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 1969 şi art. 5 N.C.p.

Considerentele expuse privitor la reţinerea circumstanţei agravante prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. a în cazul inculpatului M.D. sunt valabile şi în cazul inculpatului M.G.

Faptele inculpatului M.I., care, pe fondul unor neînţelegeri anterioare, la data de 11.07.2010, în jurul orelor 15.45, având asupra sa o coasă, a pătruns fără drept şi fără consimţământul proprietarului în curtea imobilului deţinut de către martorul E.G., unde, deşi nu i-a aplicat nicio lovitură persoanei vătămate B.M. cu obiectul tăietor pe care-l deţinea, a participat la activitatea de urmărire a victimei, sporind şansele de reuşită ale fraţilor săi în ceea ce priveşte lovirea victimei, întărindu-le totodată acestora din urmă rezoluţia infracţională, după care i-a adresat părţii vătămate ameninţări cu moartea şi i-a distrus autoturismul, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de complicitate la lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu, ameninţare şi distrugere prevăzute de art. 26 C.p. raportat la art. 180 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p., art. 192 al. 2 C.p., art. 193 C.p., art. 217 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 1969 şi art. 5 N.C.p.

Considerentele expuse privitor la reţinerea circumstanţei agravante prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. a în cazul inculpatului M.D. sunt valabile şi în cazul inculpatului M.I..

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului M.D., instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.p. 1969. Instanţa constată că gradul de pericol social al infracţiunilor săvârşite de inculpat este destul de crescut prin raportare la valorile sociale lezate, respectiv integritatea corporală a părţii vătămate, dreptul la domiciliu şi dreptul de proprietate privată.

În ceea ce priveşte împrejurările comiterii faptei, trebuie avut în vedere că inculpatul a acţionat într-un loc public, de faţă fiind mai multe persoane, a căror prezenţă nu a produs nici un fel de cenzurare a comportamentului său. Mai mult, acesta a fost însoţit de fraţii săi şi a avut asupra sa un topor, obiect ce poate provoca răni serioase.

Mai mult, inculpatul M.D. a săvârşit infracţiunile în stare de recidivă postexecutorie.

În raport de aceste circumstanţe reale şi personale, instanţa va aplica inculpatului M.D. pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a, art. 37 lit. b şi art. 39 alin. 4 C.p. 1969, pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 37 lit. b şi art. 39 alin. 4 C.p. 1969, pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 C.p. 1969 cu aplicarea art. 40 alin. 1 C.p. 1969, pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a, art. 37 lit. b şi art. 39 alin. 4 C.p. 1969.

Din cuprinsul fişei de cazier judiciar reiese că infracţiunile ce fac obiectul prezentei Sentinţe sunt concurente cu infracţiunea pentru care inculpatul M.D. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 4121/30.10.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 25.11.2014.

Conform art. 33 lit. a, coroborat cu art. 34 alin. 1 lit. b şi art. 36 C.p. 1969 va contopi pedepsele sus stabilite cu pedeapsa de 4 ani  închisoare, aplicată inculpatului M.D., prin Sentinţa penală nr. 4121/30.10.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 25.11.2014, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 228 alin. 1 combinat cu art. 229 alin. 2 lit. b N.C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 5 N.C.p., în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, pe care o va spori cu 3 luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare.

Sporul aplicat se justifică prin raportare la numărul mare de infracţiuni săvârşite de inculpat, acesta fiind de natură a atrage atenţia inculpatului că săvârşirea mai multor infracţiuni atrage consecinţe mai grave.

Pedeapsa va fi executată în condiţiile art. 57 C.p. 1969.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1969.

În baza art. 36 alin. 1 şi art. 88 C.p. 1969 va computa din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii din data de 11.06.2014, a arestării la domiciliu şi a executării în stare de detenţie, cu începere din data de 23.07.2014 la zi.

Va dispune anularea Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 4320/25.11.2014, emis de Judecătoria Piteşti şi emiterea unui nou mandat potrivit prezentei Sentinţe penale.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului M.I., instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.p. 1969. Instanţa constată că gradul de pericol social al infracţiunilor săvârşite de inculpat este destul de crescut prin raportare la valorile sociale lezate, respectiv integritatea corporală a părţii vătămate, dreptul la domiciliu şi dreptul de proprietate privată.

În ceea ce priveşte împrejurările comiterii faptei, trebuie avut în vedere că inculpatul a acţionat într-un loc public, de faţă fiind mai multe persoane, a căror prezenţă nu a produs nici un fel de cenzurare a comportamentului său. Mai mult, acesta a fost însoţit de fraţii săi şi a avut asupra sa o coasă, obiect ce poate provoca răni serioase.

În raport de aceste circumstanţe reale şi personale, instanţa va aplica inculpatului M-I- pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 26 raportat la art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969,  pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192 alin. 2 C.p. 1969, pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 C.p. 1969, pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969;

Din cuprinsul fişei de cazier judiciar rezultă că infracţiunile ce fac obiectul prezentei Sentinţe sunt concurente cu infracţiunea pentru care inculpatul M.I. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

Conform art. 86 ind. 5 combinat cu art. 85 alin. 1 C.p. 1969 va dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

Va descontopi pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, respectiv:

-1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p.;

-1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p.

În baza art. 36 alin. 1 combinat cu art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b va contopi cele două pedepse de 1 an închisoare, aplicate prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti cu pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1969.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile aplicării instituţiei suspendării executării pedepsei sub supraveghere, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 86 ind. 1 alin. 1 C.p. 1969.

În consecinţă, în temeiul art. 86 ind.1 C.p. 1969 se va dispune  suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei,  iar în temeiul art. 86 ind.1 Cp 1969 va fixa termen de încercare de 7 ani, ce se calculează potrivit art. 86 ind. 5 alin. 2 C.p. 1969 de la momentul rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

Pe durata termenului de încercare va obliga pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 al. 1 lit. a - d C.p. 1969, respectiv:

- să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii.

Instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind.4 Cp 1969 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare, neîndeplinirii cu rea credinţă a obligaţiilor impuse în sarcina sa sau neexecutarea cu rea credinţă a obligaţiilor civile impuse prin hotărârea de condamnare.

 La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului M.G., instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.p. 1969. Instanţa constată că gradul de pericol social al infracţiunilor săvârşite de inculpat este destul de crescut prin raportare la valorile sociale lezate, respectiv integritatea corporală a părţii vătămate, dreptul la domiciliu şi dreptul de proprietate privată.

În ceea ce priveşte împrejurările comiterii faptei, trebuie avut în vedere că inculpatul a acţionat într-un loc public, de faţă fiind mai multe persoane, a căror prezenţă nu a produs nici un fel de cenzurare a comportamentului său. Mai mult, acesta a fost însoţit de fraţii săi şi a avut asupra sa o furcă, obiect ce poate provoca răni serioase.

În raport de aceste circumstanţe reale şi personale, instanţa va aplica inculpatului M.G. pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969, pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192 alin. 2 C.p. 1969 C.p. 1969, pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 C.p. 1969, pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969.

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b va contopi cele patru pedepse sus stabilite, inculpatul M.G. urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1969.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile aplicării instituţiei suspendării executării pedepsei sub supraveghere, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 86 ind. 1 alin. 1 C.p. 1969.

În consecinţă, în temeiul art. 86 ind.1 C.p. 1969 va dispune  suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare,  iar în temeiul art. 86 ind.1 Cp 1969 fixează termen de încercare de 7 ani.

Pe durata termenului de încercare va obliga pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 al. 1 lit. a - d C.p. 1969, respectiv:

- să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind.4 Cp 1969 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare, neîndeplinirii cu rea credinţă a obligaţiilor impuse în sarcina sa sau neexecutarea cu rea credinţă a obligaţiilor civile impuse prin hotărârea de condamnare.

În ceea ce priveşte latura civilă, având în vedere art. 5 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil din 1864, deoarece faptele au fost săvârşite anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil.

Instanţa observă că partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal, solicitând de la inculpaţi plata unei sume de 50.000 de lei, alcătuită din 10.000 de lei daune materiale şi 40.000 de lei daune morale.

Referitor la daunele materiale instanţa urmează a le admite în parte, respectiv suma de 3913 lei, constituind contravaloarea lucrărilor de reparaţie ale autoturismului.

 În privinţa daunelor morale instanţa are în vedere că acestea se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată, urmând a se ţine seama de suferinţele fizice şi morale care au putut fi cauzate în mod rezonabil prin faptele comise de inculpaţi.

În aceste condiţii, instanţa reţine că partea civilă B.M. a necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, prezentând leziuni traumatice. Astfel de împrejurări sunt de natură a cauza oricărei persoane un prejudiciu moral prin faptul că în mod inerent a suferit dureri, dar totodată este afectată şi starea psihică prin inducerea unui sentiment de teamă.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că partea vătămată B.M. este îndreptăţită la despăgubiri pentru daune morale. Cu toate acestea, suma solicitată este excesivă, suma de 10000 de lei fiind suficientă pentru a acoperi prejudiciul moral produs părţii civile.

 Fiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 998-999 C.civ.  pentru angajarea răspunderii civile delictuale a inculpaţilor, respectiv fapta ilicită – infracţiunile săvârşite de inculpaţi, prejudiciul creat, legătura de cauzalitate directă între fapta inculpaţilor şi prejudiciu şi vinovăţia acestora sub forma intenţiei, instanţa îi va obliga, în solidar la despăgubiri faţă de partea civilă, conform celor de mai sus menţionate.

În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. va obliga pe fiecare inculpat să achite către stat câte 600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Potrivit art. 274 alin. 1 N.C.p.p. cheltuielile judiciare în sumă de 1800 de lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpaţi, atât în faza judecăţii, cât şi în cursul urmăririi penale, vor rămâne în sarcina statului şi se vor plăti din fondurile Ministerului Justiţiei

Conform art. 276 alin. 1 N.C.p.p. va obliga pe fiecare inculpat la plata către partea civilă B.M. a câte 200 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, constând  în onorariu avocat ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Conform art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b C.p.p., combinat cu art. 4 N.C.p. achită pe inculpaţii Marin Dumitru, Marin Gheorghe şi Marin Ionel pentru infracţiunea prevăzută de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

I. Condamnă pe inculpatul M.D. , in prezent detinut PNT Colibasi  la:

- pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a, art. 37 lit. b şi art. 39 alin. 4 C.p. 1969;

- pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 37 lit. b şi art. 39 alin. 4 C.p. 1969;

- pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 C.p. 1969 cu aplicarea art. 40 alin. 1 C.p. 1969;

- pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a, art. 37 lit. b şi art. 39 alin. 4 C.p. 1969;

 Constată că infracţiunile ce fac obiectul prezentei Sentinţe sunt concurente cu infracţiunea pentru care inculpatul M.D. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 4121/30.10.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 25.11.2014.

Conform art. 33 lit. a, coroborat cu art. 34 alin. 1 lit. b şi art. 36 C.p. 1969 contopeşte pedepsele sus stabilite cu pedeapsa de 4 ani  închisoare, aplicată inculpatului M.D., prin Sentinţa penală nr. 4121/30.10.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin neapelare la data de 25.11.2014, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 228 alin. 1 combinat cu art. 229 alin. 2 lit. b N.C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 5 N.C.p., în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare.

Pedeapsa va fi executată în condiţiile art. 57 C.p. 1969.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1969.

În baza art. 36 alin. 1 şi art. 88 C.p. 1969 compută din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii din data de 11.06.2014, a arestării la domiciliu şi a executării în stare de detenţie, cu începere din data de 23.07.2014 la zi.

Dispune anularea Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 4320/25.11.2014, emis de Judecătoria Piteşti şi emiterea unui nou mandat potrivit prezentei Sentinţe penale.

II. Condamnă pe inculpatul M.I. la:

- pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969;

- pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192 alin. 2 C.p. 1969;

- pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 C.p. 1969;

- pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969;

Constată că infracţiunile ce fac obiectul prezentei Sentinţe sunt concurente cu infracţiunea pentru care inculpatul M.I. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

Conform art. 86 ind. 5 combinat cu art. 85 alin. 1 C.p. 1969 dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

Descontopeşte pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, respectiv:

-1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p.;

-1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p.

În baza art. 36 alin. 1 combinat cu art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b contopeşte cele două pedepse de 1 an închisoare, aplicate prin Sentinţa penală nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti cu pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1969.

În temeiul art. 86 ind.1 C.p. 1969 dispune  suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei,  iar în temeiul art. 86 ind.1 Cp 1969 fixează termen de încercare de 7 ani, ce se calculează potrivit art. 86 ind. 5 alin. 2 C.p. 1969 de la momentul rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 1909/30.04.2014 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin Decizia penală nr. 527/A/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 al. 1 lit. a - d C.p. 1969, respectiv:

- să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind.4 Cp 1969 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

III. Condamnă pe inculpatul M.G.  la:

- pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin. 2 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969;

- pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192 alin. 2 C.p. 1969 C.p. 1969;

- pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 C.p. 1969;

- pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 217 alin. 1 C.p. 1969 cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.p. 1969;

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b contopeşte cele patru pedepse sus stabilite, inculpatul M.G. urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1969.

În temeiul art. 86 ind.1 C.p. 1969 dispune  suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare,  iar în temeiul art. 86 ind.1 Cp 1969 fixează termen de încercare de 7 ani.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 al. 1 lit. a - d C.p. 1969, respectiv:

- să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind.4 Cp 1969 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Conform art. 19 alin. 5 şi art. 397 C.p.p. raportat la art. 998-999 şi art. 1003 Cod Civil 1864 admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă B.M. şi obligă inculpaţii să plătească acesteia, în solidar, suma de 3913 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 10000 de lei cu titlu de daune morale

Respinge restul pretenţiilor civile.

În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 N.C.p.p. obligă pe fiecare inculpat să achite către stat câte 600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.

Potrivit art. 274 alin. 1 N.C.p.p. cheltuielile judiciare în sumă de 1800 de lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpaţi, atât în faza judecăţii, cât şi în cursul urmăririi penale, rămân în sarcina statului şi se vor plăti din fondurile Ministerului Justiţiei

Conform art. 276 alin. 1 N.C.p.p. obligă pe fiecare inculpat la plata către partea civilă B.M. a câte 200 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, constând  în onorariu avocat ales.

Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţa publică de la 22 mai 2015.

Preşedinte,

G.C.V.

Grefier,

F.S.

F.S. 25 Mai 2015

Red./Tehn. V.G.C. 09.07.2015