Pensie de întreţinere; sistare ca urmare a căsătoriei creditorului obligaţiei de întreţinere

Sentinţă civilă 66 din 20.01.2015


Prin Sentința civilă nr. 2925/08.11.2012 definitivă prin nerecurare, pronunțată în dosarul nr. …. al Judecătoriei Mangalia s-a dispus obligarea reclamantului la plata către pârâtă a pensiei de întreținere în cuantum de 16,5% din venitul net realizat, începând cu data introducerii acțiunii – 05.09.2012 și până la finalizarea studiilor, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 26 de ani.

În motivarea sentinței s-a reținut că pârâta deși, este majoră se află în prezent în continuarea studiilor, fiind elevă în anul I la S P S FEG ( …)  E – Filiala Mangalia la secția asistent medical balneofiziokinetoterapie, așa cum rezultă din adeverinţa nr.  ….  și  contractul de studii anul școlar 2012 -2013 depuse la dosarul nr. … al Judecătoriei Mangalia.

Potrivit certificatului de căsătorie nr. … pârâta s-a căsătorit la data de 26.07.2014 (fila 3).

Conform art. 499, alin. 3  C.civ.: Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Potrivit art. 531, alin. C.civ.: Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Conform art. 516, alin. 1 C.civ.: Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege.

Potrivit art. 325 C.civ.: (1)Soţii sunt obligaţi să îşi acorde sprijin material reciproc. (2) Ei sunt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei, dacă prin convenţie matrimonială nu s-a prevăzut altfel. (3) Orice convenţie care prevede că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soţi este considerată nescrisă.

În speță, având în vedere că potrivit certificatului de căsătorie nr. … pârâta s-a căsătorit la data de 26.07.2014, instanța apreciază, că, şi dacă s-ar afla inclusiv la acest moment în continuarea studiilor și nu a împlinit vârsta de 26 de ani, obligația de întreținere dispusă anterior prin Sentința civilă nr. 2925/08.11.2012 nu mai poate fi impusă reclamantului, suportarea nevoilor determinate de continuarea studiilor căzând acum în sarcina soțului pârâtei, conform textelor de lege citate anterior, în situaţia în care pârâta nu ar avea venituri suficiente pentru a se întreţine.

Având în vedere motivele de fapt și de drept menționate anterior, precum și solicitarea reclamantului ca sistarea pensiei de întreținere să se dispună începând cu data de 01.09.2014, instanța va admite cererea formulată de reclamantul F în contradictoriu cu pârâta F şi va dispune sistarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina reclamantului şi în favoarea pârâtei prin Sentinţa civilă nr. 2925/08.11.2012 pronunţată în dosarul nr……al Judecătoriei Mangalia, începând cu data de 02.09.2014.