Succesiuni

Sentinţă civilă 1812 din 06.08.2015


I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X din 22.10.2014 reclamantele XX, XX, X X, X X si XX au chemat in judecata paratii XX X, XX X, XX X, XXX, XX, X (X) X si XX, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa se constate deschisa succesiunea ramasa in urma defunctului XI. X, decedat la data de 5.02.1998, cu ultimul domiciliu in satul X, com. X, jud. X;

- sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctului XX.

In motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca XX este sotia supravietuitoare a defunctului XI. X, iar XX, X X, X X si XX sunt fiicele defunctului. Defunctul XX a mai avut ca fiu pe XX decedat la data de 22.09.2011, iar mostenitorii acestuia sunt paratii XX, in calitate de sotie supravietuitoare si XX X, XX X, XX X, XXX, XX, X (X) X, in calitate de fii ai defunctului. Masa succesorala ramasa in urma defunctului XX se compune din: ? din suprafata de 1 ha 5.100 m.p. teren, situata in satul X, com. X, jud. X, inscrisa in titlul de proprietate nr.X/26.06.2002. Acest teren a apartinut familiei reclamantei XX si pe acest teren se afla o casa ramasa mostenire de la parintii reclamantei XX, insa terenul a fost reconstituit in proprietate pe numele defunctului XX, astfel ca in masa succesorala intra numai ? din acest teren. Pe suprafata de teren din intravilan, in timpul vietii lui defunctul XXsi-a construit o casa de locuit.

In drept, reclamantele au invocat prevederile art. 970, art. 1100 din Codul civil, art. 979 din Codul de procedura civila.

In dovedirea actiunii, reclamantele au depus la dosar, in copie: acte de stare civila; certificatul de mostenitor nr. X/27.05.1975 emis de Notariatul de Stat X; titlul de proprietate nr. X/26.06.2002 emis de Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; adeverintele nr. X/27.08.2014, nr. X/3.02.2015 si nr. nr. X/3.02.2015, emise de Primaria com. X, jud. X; certificatele de atestare fiscala nr. X/3.02.2015 si nr. X/3.02.2015, emise de Primaria com. X; raport de expertiza tehnica extrajudiciara topografica intocmit de expertul Xla data de 3.10.2014; Incheierea nr.6/10.10.2014 emisa de biroul individual Notarial Xdin X si au folosit proba cu interogatoriu, proba cu martori, proba cu expertize tehnice judiciare.

Reclamanta XX a timbrat actiunea cu 400 lei taxa judiciara de timbru (fila 6, vol.I dosar). Reclamanta X X a timbrat actiunea cu 355 lei taxa judiciara de timbru (fila 100, vol. II dosar).

La primul termen de judecata din 11.12.2014, reclamantele au precizat actiunea introductiva, aratand ca parat in proces este si minora XX X, in calitate de fiica a defunctului XX minora XX XXurmand sa fie reprezentata in proces prin mama acesteia, XX.

Ca urmare, la termenul din 11.12.2014 s-a dispus citarea in proces si a paratei minore XX XX(in varsta de 10 ani), prin reprezentantul ei legal XX-incheierea de sedinta din 11.12.2014, fila 78 dosar.

Prin note scrise depuse la filele 75-77 dosar, paratul XX X a sustinut ca el si sora lui, XX, sunt plecati la munca in Italia si din aceasta cauza nu au formulat intampinare in termen legal. XX X a solicitat sa fie repus in termenul de a formula intampinare. Paratul XX X a sustinut ca, dupa decesului bunicului sau, tatal paratului a refacut imobilul succesoral, in sensul ca a tencuit peretii cu ciment, i-a varuit si a facut si alte reparatii necesare in timp. Dorinta defunctului a fost ca tatal paratului, XX sa ramana sa locuiasca in imobilul succesoral si in acest sens i-a permis acestuia sa-si construiasca o locuinta. Totodata, parintii paratului s-au comportat ca succesori acceptanti ai succesiunii defunctului XX, au lucrat pamantul, au cules roadele, au avut grija de gospodarie, comportandu-se ca proprietari. Parintii paratului au avut grija de casa, de gospodarie si de bunicii paratului, in timp ce reclamantele XX, X X, X X si XX locuiesc in X, respectiv in satul X, com. X si vin la imobilul succesoral doar in vizita. Paratul XX X a ridicat exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala a reclamantelor XX, X X, X X si XX, exceptie motivata prin aceea ca, potrivit art. 700 din Codul civil din 1864, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii. Fata de data la care au fost date declaratiile de optiune succesorala de catre reclamantele XX, X X, X X si XX, se poate constata nulitatea acestora, avand in vedere prev. art. 2 din Decretul nr. 167/1958 potrivit carora nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricand, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie. Paratul XX X a solicitat sa se constate ca cele trei declaratii sunt lovite de nulitate. Nici reclamanta XX nu a acceptat succesiunea in termen, motiv pentru care paratul a solicitat sa se constate ca reclamanta XX este straina de succesiune.

Totodata, paratul XX X a solicitat:

- sa se constate ca parintii lui, XXsi XX, sunt proprietarii casei de locuit formata din 3 camere si o bucatarie de vara, situata in satul X, com. X, jud. X si a solicitat excluderea acestor constructii din masa succesorala;

- sa se constate ca masa succesorala ramasa in urma defunctului XX se compune din cota de ? dintr-o casa cu o camera chiler si hol si din suprafata de2.500 m.p. teren aferent, precum si din suprafata de 12.600 m.p. teren extravilan;

- sa se constate ca mostenitorii defunctului XX sunt doar reclamanta XX si paratii XX X, XX X, XX X, XXX, XX, X (X) X si XX X, in calitate de nepoti de fiu postdecedat;

- sa se dispuna iesirea din indiviziune.

La termenul de judecata din 8.01.2015, prin note scrise depus la dosar (filele 89-90) XX, in calitate de reprezentat legal al minorei XX X, a ridicat exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala a reclamantelor XX, X X, X X si XX, exceptie motivata prin aceea ca, potrivit art. 700 din Codul civil din 1864, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii. Parata a sustinut ca singurul care a acceptat succesiunea defunctului a fost XX prin actele pe care acesta le-a efectuat: a avut grija de casa, de gospodarie, de pamant, de parintii lui.

XX, in calitate de reprezentat legal al minorei XX X, a solicitat:

- sa se constate ca parintii minorei,XXsi XX, sunt proprietarii casei de locuit formata din 3 camere si o bucatarie de vara, situata in satul X, com. X, jud. X si a solicitat excluderea acestor constructii din masa succesorala;

- sa se constate ca masa succesorala ramasa in urma defunctului XX se compune din cota de ? dintr-o casa cu o camera chiler si hol si din suprafata de2.500 m.p. teren aferent, precum si din suprafata de 12.600 m.p. teren extravilan;

- sa se constate ca mostenitorii defunctului XX sunt doar reclamanta XX si paratii XX X, XX X, XX X, XXX, XX, X (X) X si XX X, in calitate de nepotide fiu postdecedat;

- sa se dispuna iesirea din indiviziune.

La apararile formulate de paratul XX X si de XX XXprin reprezentant legal, reclamanta XX a aratat ca sustinerile paratilor cu privire la acceptarea mostenirii nu sunt reale, deoarece toate reclamantele au acceptat tacit succesiunea in cadrul termenului legal de 6 luni, in vigoare la data decesului defunctului XX. Astfel, XX a continuat sa locuiasca in casa succesorala, a folosit bunurile ramase mostenire si a lucrat, alaturi de fiicele ei, terenul inscris in titlul de proprietate emis pe numele defunctului. Cu privire la casa succesorala, reclamanta XX a sustinut ca nu au fost discutii cu privire la posibilitatea ca fiul ei sa locuiasca in casa in care reclamanta a trait impreuna cu sotul ei. Aceasta casa este proprietatea reclamantei, XX, pe care ea a mostenit-o de la parintii ei, iar in timpul casatoriei reclamanta si sotul ei defunct nu au construit nicio casa. In schimb, reclamanta a permis fiului ei, XX sa-si construiasca un imobil in curtea casei ei, tocmai pentru motivul ca nu intentiona sa-i lase acestuia, ca mostenire, casa ei. Cu privire la declaratiile de optiune succesorala, acestea nu pot produce efect atat timp cat sunt date in afara termenului de optiune succesorala.

La termenul de judecata din 8.01.2015, instanta a pus in discutia partilor calificarea juridica a cererilor formulate de paratii XX X si de XX X, prin reprezentantul ei legal, ocazie cu care avocatul acestora a precizat ca cererile mentionate constituie cereri reconventionale- incheierea de sedinta din 8.01.2015, filele 94-95 dosar.

Ca urmare, se va retine ca cererile formulate de paratii XX X si de XX X, prin reprezentantul ei legal, constituie cereri reconventionale.

Paratul-reclamant XX X a timbrat cererea reconventionala cu 250 lei taxa judiciara de timbru (fila 127, vol. I dosar). Parata XX, in calitate de reprezentant legal al paratei-reclamante XX X, a timbrat cererea reconventionala cu 253 lei, taxa judiciara de timbru (fila 105, vol. II dosar).

Paratii si paratii-reclamanti au folosit in proces proba cu interogatoriu, proba cu martori.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Reclamanta XX s-a casatorit cu XI. X la data de 5.06.1955 si din casatoria lor au rezultat, ca fii: XX, X X, X X, XX si XIon.

Reclamanta XX este fiica defunctilor X X si X X.

Succesiunea ramasa in urma defunctei X X a fost dezbatuta, fiind emis de catre Notariatul de Stat X certificatul de mostenitor nr. X/27.05.1975.

Din certificatul de mostenitor nr. X/27.05.1075, emis de Notariatul de Stat X(filele 15-136 dosar), rezulta ca singura mostenitoare a defunctei X X, decedata la data de 28.11.1974, este XX, in calitate de fiica, cu cota de 1/1, straini de succesiune fiind, prin renuntare, ceilalti frati ai acesteia. Conform aceluiasi certificat de mostenitor, masa succesorala ramasa in urma defunctei X X se compune dintr-o casa de locuit si anexe gospodaresti, situate in satul X, com. X, jud. X, avand vecinatatile: X, drum, imobil pe care defuncta l-a detinut de la X X conform certificatului de mostenitor nr. X/1974 emis de Notariatul de Stat X, impreuna cu terenul aferent constructiilor in conditiile Statutului Cooperativei Agricole de Productie si a Legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974.

Prin titlul de proprietate nr. X/26.06.2002, emis de Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a reconstituit titularului XI. X dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 5.100 m.p. teren, situata pe raza satului X, com. X, jud. X, din care:

- 900 m.p. teren arabil extravilan in tarlaua 9, parcela 138/4;

- 4.300 m.p. teren arabil extravilan in tarlaua 7, parcela 76/29;

- 600 m.p. teren arabil extravilan in tarlaua 72, parcela 1351/113;

- 5.000 m.p. teren arabil extravilan in tarlaua 9, parcela 63/9;

- 2.000 m.p. teren vii extravilan in tarlaua 72, parcela 1351/112;

- 1.100 m.p. teren intravilan curti-constructii, in tarlaua 88, parcela 34;

- 600 m.p. teren intravilan vii, in tarlaua 88, parcela 34/1;

- 800 m.p. teren intravilan arabil, in tarlaua 88, parcela 34/2.

Din adeverintele nr. X/27.08.2014, nr. X/3.02.2015 si nr. X/3.02.2015, emise de Primaria com. X, jud. X si din certificatele de atestare fiscala nr. X/3.02.2015 si nr. X/3.02.2015, emise de Primaria com. X, rezulta ca sotii XX si XX figureaza inscrisi in registrul agricol cu suprafata totala de 1 ha 5.100 m.p. teren, cu o casa de locuit cu o suprafata construita de 700 m.p., din paianta, data in folosinta in anul 1924 si grajduri, cu o suprafata de 32 m.p.

XI. X (fara CNP) a decedat la data de 5.02.1998, cu ultimul domiciliu in com. X, jud. X- cel despre a carui succesiune este vorba.

Conform Incheierii nr.6/10.10.2014, emisa de biroul individual Notarial Xdin X, din verificarea evidentelor succesorale privind pe defunctul XX a rezultat ca in cauza succesorala privind pe defunctul XX nu s-au gasit testamente si nu a avut loc procedura de dezbatere a succesiunii. Au fost gasite inregistrate acte privind optiunile succesorale, respectiv:

- declaratia de optiune succesorala a numitei X X, autentificata cu nr. 1547/2.09.2014 la biroul notarului public Xdin X;

- declaratia de optiune succesorala a numitei X X, autentificata cu nr. 1548/2.09.2014 la biroul notarului public Xdin X;

- declaratia de optiune succesorala a numitei XX, autentificata cu nr. 1555/2.09.2014 la biroul notarului public Xdin X.

XX(fiul lui XX si XX) a decedat la data de 22.09.2011 si mostenitorii acestuia sunt paratii XX, in calitate de sotie supravietuitoare, XX X, X(X) X X, XX X, X X, XX (minor in varsta de 17 ani), XXX (minor in varsta de 15 ani) si XX XX(minor in varsta de 10 ani).

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de reclamante, paratii XX X si XX au aratat ca exista o singura casa, cu mai multe camere, iar nu doua corpuri de casa, asa cum sustin reclamantele; de terenul agricol ramas in urma defunctului s-au ocupat doar reclamanta XX, XX, XXsi XX X.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de paratul-reclamant XX X, reclamantele X X, XX si X X au aratat ca XXsi XX nu s-au comportat ca mostenitori acceptanti, au avut insa grija de imobilul succesoral, in sensul ca au tencuit peretii cu ciment si l-au varuit, insa contra cost; la aceasta casa XXsiXX au construit 2 camere, un hol, o anexa, in prelungirea casei batranesti; XXa locuit in casa succesorala, insa el nu este singurul mostenitor; reclamantele au sustinut ca ele au lucrat terenul ramas in urma defunctului XX. Astfel reclamanta XX a sustinut ca ea a lucrat terenul impreuna cu sotul ei; reclamanta X X a sustinut ca ea nu a lucrat efectiv terenul, insa a trimis bani pentru lucrarile agricole si pentru plata oamenilor care au muncit cu ziua; reclamanta X X a sustinut ca ea a trimis bani si alimente pentru lucrarile agricole efectuate la terenul succesoral. Potrivit sustinerilor reclamantelor, casa in proces este proprietatea reclamantei XX pe care ea a mostenit-o de la parintii ei.Reclamanta XX a sustinut ca pentru tencuirea si zugravirea peretilor casei, ea a platit bani, a efectuat lucrarile agricole ale terenului cu banii ei, iar XXsi XX au refacut 2 chilere. Reclamanta XX a sustinut ca lucrarile agricole la terenul succesoral au fost facute cu banii trimisi de catre fiicele ei.

Prin declaratia data in instanta, martorul X, propus de reclamante, a aratat ca, pana prin anul 1981, sotii XX si XX au locuit intr-o casa de locuit din satul X, care din cauza alunecarilor de teren, s-a prabusit. In aceasta situatie, sotii XX si XX s-au mutat in casa proprietatea tatalui reclamantei XX, X X, tot din satul X. In aceasta casa, sotii XX si XX au locuit impreuna cu parintii reclamantei XX, pana cand parintii reclamantei au decedat. Din casa sotilor XX si XX care s-a prabusit a ramas numai tigla de pe acoperis si cu aceasta tigla a fost acoperit un saivan de la casa parintilor reclamantei XX. La casa parintilor reclamantei XX, sotii XX si XX nu au efectuat lucrari importante, ci doar au facut mici reparatii la gardul imprejmuitor al casei. Reclamanta XX a continuat sa locuiasca si locuieste si in prezent in casa parintilor ei. Martorul a mai declarat ca, dupa decesul lui XX, si pana in prezent, reclamantele XX, X X, X X si XX au suportat cheltuielile pentru lucrarile agricole si pentru intretinerea mamei lor, XX. In aceeasi casa a bunicilor sai materni din satul X a locuit si XX fiul lui XX si XX. La data decesului sau, XXera casatorit si avea 7 copii. Martorul a declarat ca el l-a botezat pe XXsi in aceasta situatie el mergea des in casa parintilor acestuia. Astfel, martorul cunoaste ca, in timpul vietii lui, XXa construit 3 chilere lipite de casa si in acele chilere XXa locuit impreuna cu sotia si cu copiii lui. Initial, pana la construirea celor 3 chilere, XXsi familia lui au locuit intr-o camera din casa bunicilor lui materni. Casa in care locuieste XX are 2 camere, o bucatarie, o camara si cele chilere construite de XXsunt lipite de aceasta casa si fiecare chiler are intrare separata. In anul 1989, reclamanta XX a dat ca zestre fiului ei XXo jumatate de hectar de teren situat in extravilanul satului X, teren care in prezent este cultivat de catre mostenitorii lui.

Prin declaratia sa, martora Dragut JXLica, propusa de reclamante, a aratat ca sotii XX si XX au locuit in casa proprietatea reclamantei XX, pe care ea a mostenit-o de la parintii ei. XXsi sotia lui, XX, au construit alte 2 camere lipite de casa reclamantei XX. Dupa decesul lui XX, in casa a ramas sa locuiasca sotia acestuia, XX, iar in cele 2 camere lipite de casa a ramas sa locuiasca XX. Cand fiul ei XXs-a casatorit, reclamanta a dat fiului ei si sotiei acestuia o camera din casa reclamantei pentru ca sa locuiasca in ea si in aceasta camera fiul si nora reclamantei au locuit pana cand ei si-au construit cele 2 camere lipite de casa. In prezent in aceasta camera nu locuieste nimeni. Dupa decesul lui XX, terenul agricol ramas in urma acestuia a fost cultivat de catre reclamanta XX care a fost ajutata de fiicele ei. XXa avut si el o parte din acest teren agricol, in pct. „Valea Rotii”, pe care l-a cultivat pana cand el a decedat, iar in continuare terenul a fost cultivat de sotia lui, XX.

Prin declaratia data, martorul X, propus de paratii-reclamanti,a aratat ca XX locuieste intr-o casa din satul X, cu privire la care martorul a sustinut ca este fie proprietatea reclamantei XX, mostenita de la parintii ei, fie ca a fost construita de XX impreuna cu sotul ei. Sotii XXsi XX au construit in continuarea acestei case o bucatarie de iarna si o bucatarie de vara, incaperi in care locuiesc in prezent XX, XXX si XX X, in timp ce ceilalti fii ai defunctului XXsunt casatoriti si plecati la casele lor. Cand s-au casatorit, XXsi XX au ocupat o camera din casa sotilor XX si XX, camera care are o usa ce da in anexele construite de XXsi X. Aceeasi camera mai are inca o usa ce da spre restul casei, insa aceasta usa este blocata cu un sifonier. Din terenul ramas dupa decesul lui XX, o jumatate de hectar a fost si este cultivata de catre XX, iar cealalta jumatate de hectar a fost si este cultivata de catre XX.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea de expertize tehnice judiciare.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 24.06.2015, filele 44-50, vol. II, a fost identificat imobilul situat in satul X, com. X, jud. X, mentionat in certificatul de mostenitor nr. X/27.05.1975 emis de Notariatul de Stat X in urma defunctei X X, stabilindu-se urmatoarele:

- imobilul in litigiu este situat in satul X, com. PogXsi are ca vecinatati actuale: X;

- casa in care locuieste in prezent reclamanta XX este compusa din incaperile 1, 2, 3, 4 si este identica cu casa mentionata in certificatul de mostenitor nr. X/27.05.1975 emis de Notariatul de Stat X. Aceasta casa are peretii din paianta cu tencuieli exterioare cu mortar de var si ciment, pardoseala este din pamant, planseul este din lemn cu grinzi si scandura, tamplaria este din lemn, acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din azbociment ondulat. In incinta imobilului se mai afla un grajd cu 3 incaperi si un sopron, corp de constructii aflat in stadiu avansat de degradare. Casa de locuit in care locuieste reclamanta XX, mentionata in certificatul de mostenitor nr. X/27.05.1975 emis de Notariatul de Stat X, a fost reprezentata in Plansa nr.2 anexa la raportul de expertiza;

- la imobilul mentionat in certificatul de mostenitor nr. X/27.05.1975 emis de Notariatul de Stat X, defunctul XXimpreuna cu sotia lui au executat, alipit de latura de sud a casei existente, urmatoarele: camerele (5) si (6),holul (7), cu peretii din valatuci, cu tamplarie PVC; magazia (a), cu peretii din valatuci; sopronul (b), cu peretii din tabla cutata fixati pe salpi din lemn. Valoarea acestor constructii edificate de catre defunctul XXimpreuna cu sotia sa este de 10.052 lei. Aceste lucrari au fost reprezentate in Plansa nr.2 anexa la raportul de expertiza;

- suprafata de teren aferenta casei de locuit si din ingraditura casei de locuit este de 3.437 m.p.. Conform raportului de expertiza, suprafata de teren intravilan inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002, emis titularului XI. X, este de 2.500 m.p., cu 937 m.p. mai putin fata de terenul aflat in prezent in ingraditura. Valoarea suprafetei de 2.500 m.p. teren din intravilan, aferenta constructiilor, inscrisa in titlul de proprietate mentionat, este de 10.394 lei. In certificatul de mostenitor nr.X/27.05.1975 nu s-a mentionat suprafata de teren aferenta constructiilor si din curtea casei de locuit, insa au fost mentionate vecinatatile, acestea regasindu-se si in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002. In aceste conditii, prin raportul de expertiza s-a apreciat ca diferenta de suprafata de 937 m.p. teren, pentru care nu exista act de proprietate, a apartinut dintotdeauna imobilului succesoral.

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii au fost facute propuneri de lotizare a imobilului (casa de locuit si teren aferent) in doua loturi, delimitate prin „Planul imobilului”, ce constituie plansa nr. 2 la raportul de expertiza, dupa cum urmeaza:

- lotul nr.1, compus din casa de locuit cu incaperile 1, 2, 3, 4, grajdul si suprafata de 1.850 m.p. teren aferenta, in valoare de 21.427 lei;

- lotul nr. 2, compus din extindere locuinta, respectiv incaperile 5, 6, 7, magazia (a), sopronul (b) si din suprafata de 650 m.p. teren aferenta, in valoare de 12.755 lei, din care valoarea lucrarilor executate de defunctul XXcu sotia sa, XX, este de 10.052 lei, valoarea acestui lot (fara c/valoarea lucrarilor efectuate de defunctul XXsi sotia sa XNiocoleta) fiind de 2.703 lei.

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 24.06.2015, filele 71-80, vol. II, a fost identificata suprafata de 1 ha 5.100 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002 (titular XI. X), stabilindu-se ca suprafetele de teren inscrise in acest titlu de proprietate sunt amplasate in extravilanul comunei X, in extravilanul comunei X, jud. X si in intravilanul satului X, com. X, jud. X. In extravilan nu exista repere (borne, tarusi etc.) care sa delimiteze suprafetele de teren in litigiu de parcelele invecinate. Imobilul din intravilanul satului X este ingradit partial cu gard din scandura si/sau sarma si plasa de sarma. In zonele din extravilan in care sunt amplasate suprafetele de teren in litigiu nu exista planuri parcelare avizate de OCPI. In conformitate cu prevederile art. 261 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 al presedintelui Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pana la intocmirea in format analogic si digital al planurilor parcelare si avizarea acestora de institutiile responsabile, schitele terenurilor care sunt amplasate in extravilanul unitatilor administrativ-teritoriale, cu limitele (indicate la punerea in posesie) nematerializate in teren prin garduri sau borne de delimitare, sunt schite intocmite fara localizare certa din cauza lipsei planului parcelar. Din acest motiv exista posibilitatea ca, la intocmirea planului parcelar digital, parcela sa fie repozitionata, cu modificarea dimensiunilor liniare si/sau a geometriei acesteia. Nicio suprafata de teren in litigiu nu are intocmita documentatie cadastrala si nu este inscrisa in cartea funciara.

Cu privire la suprafata de 2.500 m.p. teren din intravilanul satului X, prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica s-a stabilit ca aceasta suprafata de teren, determinata analitic, conform ingraditurii, este de 3.462 m.p. si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 din anexa nr.1, pag.4 la raportul de expertiza, din care: suprafata de 2.500 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate, a fost delimitata prin pct. 1-2-19-18-7-8-9-1-11-1 din anexa nr.1, pag. 4 la raportul de expertiza; suprafata de 962 m.p. teren, pentru care nu exista acte de proprietate, a fost delimitata prin pct. 2-3-4-5-6-7-18-19-2 din anexa nr.1, pag.4 la raportul de expertiza. Conform aceluiasi raport de expertiza, pe suprafata de teren din intravilan sunt amplasate urmatoarele constructii: casa de locuit (C1); anexa (C2); anexa (C3).

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica s-a stabilit ca valorile suprafetelor de teren inscrise in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002 sunt urmatoarele:

- valoarea suprafetei de 1 ha 2.600 m.p. teren extravilan este de 3.985 lei;

- valoarea suprafetei de 2.500 m.p. teren intravilan este de 10.318 lei (pentru evaluarea suprafetei de teren din intravilan nu a fost avuta in vedere diferenta de 962 m.p. teren pentru care nu exista act de proprietate),

valoarea totala a terenurilor fiind de14.303 lei.

Prin acelasi raport de expertiza tehnica judiciara topografica au fost facute propuneri de lotizare a suprafetei de teren inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002.

Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul Xa fost avizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X prin procesul-verbal de receptie nr. 288/17.07.2015, lucrarea fiind declarata „Admisa”.

Cu privire la succesiunea ramasa in urma defunctului XI. X, articolul 91 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede ca „Mostenirile deschise inainte de intrarea in vigoare a Codului civil sunt supuse legii in vigoare la data deschiderii mostenirii”.

Succesiunea ramasa in urma defunctului XI. X s-a deschis la data de 5.02.1998, data la care acesta a decedat, astfel ca mostenirea ramasa in urma defunctului va fi analizata in temeiul prevederilor Codului civil din 1864.

Fata de probele administrate, se apreciaza ca toti succesibilii defunctului XI. X au acceptat succesiunea acestuia in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni, prevazut de art. 700 alin.1 din Codul civil.

Aceasta concluzie se impune cu precadere fata de declaratiile martorilor audiati in cauza, coroborate cu raspunsurile date de catre parti la interogatorii, probe din care a rezultat ca atat sotia supravietuitoare cat si fiii defunctului XI. X au acceptat, prin acte de acceptare tacita, succesiunea ramasa in urma acestuia, acte ce au constat in aceea ca fiecare dintre succesibili fie au cultivat in mod direct terenul ramas in urma acestuia, fie au contribuit cu bani la cheltuielile necesare lucrarilor agricole si au cules roadele terenului.

Pentru considerentele sus aratate, se va respinge, ca neintemeiata, exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala a reclamantelor XX, X X, X X si XX, exceptie ridicata de paratii XX X si XX, in calitate de reprezentant legal al minorei XX X.

Pentru aceleasi considerente se va respinge, ca neintemeiata, cererea reconventionala prin care paratul-reclamant XX X si parata-reclamanta minora XX X, prin reprezentantul ei legal, au solicitat sa se constate ca mostenitorii defunctului XX sunt doar reclamanta XX si paratii XX X, XX X, XX X, XXX, XX, X (X) X si XX X.

Totodata, se va respinge, ca neintemeiata, cererea reconventionala prin care paratul XX X a solicitat sa se constate ca sunt lovite de nulitate declaratia de optiune succesorala a numitei X X, autentificata cu nr. 1547/2.09.2014 la biroul notarului public Xdin X; declaratia de optiune succesorala a numitei X X, autentificata cu nr. 1548/2.09.2014 la biroul notarului public Xdin X; declaratia de optiune succesorala a numitei XX, autentificata cu nr. 1555/2.09.2014 la biroul notarului public Xdin X.

Ca urmare, potrivit art. 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 si art. 669 din vechiul Cod civil (din 1864), se va stabili ca mostenitorii legali ai defunctului XI. X sunt: XX, in calitate de sotie supravietuitoare, cu cota de 5/20, in concurs cu XX, X X, X X, XX si XX in calitate de fii ai defunctului, fiecare cu cota de cate 3/20.

Masa succesorala ramasa in urma defunctului XI. X se compune din cota de ? din suprafata de 1 ha 5.100 m.p. teren, situata in extravilanul comunelor PogXsi X, jud. X si in intravilanul satului X, com. X, jud. X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002, emis de Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (titular XI. X), diferenta de cota de ? din aceasta suprafata de teren fiind proprietatea sotiei supravietuitoare XX. Desi titlul de proprietate nr. X/26.06.2002 a fost emis pe numele titularului XI. X, din probele administrate a rezultat ca terenul inscris in acest titlu de proprietate a fost initial proprietatea parintilor reclamantei si din acest motiv in masa succesorala ramasa in urma defunctului XI. X a fost inclusa numai cota de ? din suprafata de teren inscrisa in titlu de proprietate mentionat.

In prezent, asupra cotei de ? din suprafata de 1 ha 5.100 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002, partile sunt in indiviziune astfel:

- reclamanta XX, are cota 1/4;

- reclamantele XX, X X, X X, XX au cota de cate 3/20, fiecare;

- paratii XX, XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX si XX XX(mostenitoriidefunctului XIon) au impreuna, in coproprietate, cota de 3/20.

Privitor la cererea reconventionala, prin care paratul-reclamant XX X si parata-reclamanta minora XX X, prin reprezentantul ei legal au solicitat sa se constate ca parintii lor, XXsi XX, sunt proprietarii casei de locuit formata din 3 camere si o bucatarie de vara, situata in satul X, com. X, jud. X, din probele administrate (declaratii de martori, raspunsurile partilor la interogatorii, reportul de expertiza tehnica judiciara in constructii) a rezultat ca defunctul XXsi sotia lui, parata XX, au construit, in continuarea casei proprietatea reclamantei XX, doua camere si un hol, cu peretii din valatuci, cu tamplarie PVC (delimitate ca fiind incaperile 5, 6, 7 din plansa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X), o magazie, cu peretii din valatuci si un sopron, cu peretii din tabla cutata fixati pe stalpi din lemn (delimitate ca fiind incaperile a si b din plansa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X), toate aceste lucrari fiind in valoare de 10.052 lei.

Pentru considerentele aratate, se va admite cererea reconventionala, prin care paratul-reclamant XX X si parata-reclamanta minora XX X, prin reprezentantul ei legal, au solicitat sa se constate ca parintii lor, XXsi XX, sunt proprietarii casei de locuit si, in consecinta, potrivit art. 35 din Codul de procedura civila, se va constata ca defunctul XXsi sotia acestuia, parata XX, au construit, prin cote de contributii egale, de cate b1/2, fiecare, urmatoarele constructii situate in satul X, com. X, jud. X, amplasate pe suprafata de 2.500 m.p. teren intravilan inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002, emis titularului XI. X, in continuarea casei proprietatea reclamantei XX: doua camere si un hol, cu peretii din valatuci, cu tamplarie PVC (delimitate ca fiind incaperile 5, 6, 7 din plansa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X), o magazie, cu peretii din valatuci si un sopron, cu peretii din tabla cutata fixati pe stalpi din lemn (delimitate ca fiind incaperile a si b din plansa nr. 2 la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X), valoarea toata a acestor lucrari fiind de 10.052 lei.

Cu privire la cererea reconventionala prin care paratul-reclamant XX X si parata-reclamanta minora XX X, prin reprezentantul ei legal au solicitat sa se constate ca masa succesorala ramasa in urma defunctului XX se compune din cota de ? dintr-o casa cu o camera chiler si hol si din suprafata de2.500 m.p. teren aferent, precum si din suprafata de 12.600 m.p. teren extravilan, din probele administrate a rezultat ca reclamanta si sotul ei defunct XI. X au locuit in corpul de casa proprietatea reclamantei, mostenit de la parintii reclamantei. Ca urmare, nu se poate include in masa succesorala ramasa in urma defunctului XI. X bunul propriu al reclamantei, constand in corpul de casa si din terenul aferent pe care ea le-a mostenit de la parintii ei.

Pentru considerentele aratate, se va respinge, ca neintemeiata, cererea reconventionala prin care paratul-reclamant XX X si parata-reclamanta minora XX X, prin reprezentantul ei legal, au solicitat sa se constate ca masa succesorala ramasa in urma defunctului XX se compune din cota de ? dintr-o casa cu o camera chiler si hol si din suprafata de2.500 m.p. teren aferent, precum si din suprafata de 12.600 m.p. teren extravilan.

Cu privire la actiunea principala, pentru dezbaterea succesiunii ramase in urma defunctului X. I. X si pentru iesirea din indiviziunea ramasa in urma acestuia, fata de probele administrate, actiunea formulata de reclamanta este intemeiata, urmand sa fie admisa.

Se va retine ca masa succesorala supusa partajului, constand in cota de ? din suprafata de 1 ha 5.100 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002 (titular XI. X), este in valoare de 7.151,50 lei (14.303 lei : 2 = 7.151,50 lei).

Exprimate valoric, cotele partilor sunt:

- cota de 1/4 a reclamantei XX este de 1.787,88 lei;

- cotele de cate 3/20 ale fiecareia dintre reclamantele XX, X X, X X, XX sunt de cate 1.072,72 lei;

- cota totala de 3/20 a paratilor XX, XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX si XX XX(mostenitoriidefunctului XIon) este de 1.072,72 lei.

Potrivit art. 1143 din Codul civil, se va dispune iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctului XI. X, privitoare la cota de ? din suprafata de 1 ha 5.100 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/26.06.2002 (titular XI. X), in valoare de 7.151,50 lei.

La termenul de judecata din 6.08.2015, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

1. Ca urmare, potrivit art. 990 alin.1 din Codul de procedura civila, se va atribui direct in proprietate reclamantei XX lotul nr. 1, in suprafata de 2.600 m.p. teren, situata in extravilanul comunelor PogXsi X, jud. X, in valoare de 520 lei, lot compus din:

- suprafata de 600 m.p. teren din tarlaua 72, parcela 1351/113, delimitata prin pct. 2-3-4-5-2 din anexa nr.1, pag. 2 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta;

- suprafata de 2.000 m.p. teren din tarlaua 72, parcela 1351/112, delimitata prin pct. 1-2-5-6-1 din anexa nr.1, pag. 2 la acelasi raport de expertiza tehnica judiciara topografica.

Se va mai atribui direct in proprietate reclamantei XX suprafata de 1.850 m.p. teren, situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X, din tarlaua 88, parcelele 1CC, 4A, 6V, in valoare de 7.635 lei, delimitat prin pct. 1-2-19-18-7-8-17-16-15-14-13-12-11-1 din anexa nr.1, pag. 4 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul Xsi prin plansele nr. 1 si nr. 2 anexe la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X, ce fac parte din prezenta sentinta. Conform raportului de expertiza tehnica judiciara topografica, suprafata de 962 m.p. teren intravilan, din parcelele 5A, 7V, delimitata prin pct. 2-3-4-5-6-7-18-19-2 din anexa nr.1, pag.4 la raportul de expertiza, este amplasata in ingraditura, intre limitele mentionate, insa nu a fost inclusa in suprafata lotului atribuit reclamantei,din cauza ca pentru aceasta suprafata de teren nu exista act de proprietate.

Total valoare bunuri atribuite direct in proprietate reclamantei: 8.155 lei.

2. Se va atribui direct in coproprietate paratilor XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX, XX XXsi XX (mostenitorii defunctului XIon) lotul nr. 2, in suprafata de 2.500 m.p. teren, situata in extravilanul comunelor PogXsi X, jud. X, in valoare de 732,50 lei, lot compus din:

- suprafata de 350 m.p. teren din tarlaua 9, parcela 1 (parte din parcela 138/4), delimitata prin pct. 1-2-3-6-1 din anexa nr.1, pag. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X;

- suprafata de 2.150 m.p. teren din tarlaua 7, parcela 1 (parte din parcela 76/29), delimitata prin pct. 7-8-9-12-7 din anexa nr.1, pag. 1 la acelasi raport de expertiza tehnica judiciara topografica.

Se va mai atribui direct in coproprietate paratilor XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX, XX XXsi XX (mostenitorii defunctului XIon) suprafata de 650 m.p. teren, situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X, din tarlaua 88, parcelele 2CC, 3A, in valoare de 2.683 lei, delimitat prin pct. 11-12-13-14-15-16-17-8-9-10-11 din anexa nr.1, pag. 4 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul Xsi prin plansele nr. 1 si nr. 2 anexe la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X, ce fac parte din prezenta sentinta.

Total valoare bunuri atribuite in coproprietate paratilor XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX, XX XXsi XX: 3.415,50 lei.

3. Se va atribui direct in proprietate reclamantei XX lotul nr. 3, in suprafata de 2.500 m.p. teren, situata in extravilanul comunelor PogXsi X, jud. X, in valoare de 732,50 lei, lot compus din:

- suprafata de 350 m.p. teren din tarlaua 9, parcela 2 (parte din parcela 138/4), delimitata prin pct. 6-3-4-5-6 din anexa nr.1, pag. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X;

- suprafata de 2.150 m.p. teren din tarlaua 7, parcela 2 (parte din parcela 76/29), delimitata prin pct. 12-9-10-11-12 din anexa nr.1, pag. 1 la acelasi raport de expertiza tehnica judiciara topografica.

4. Se va atribui direct in proprietate reclamantei X X lotul nr.4, in suprafata de 5.000 m.p. teren, situata in extravilanul comunelor PogXsi X, jud. X, din tarlaua 9, parcela 63/9, in valoare de 2.000 lei, lot delimitat prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.1, pag. 1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor au fost avute in vedere prevederile art. 988 din Codul de procedura civila, respectiv au fost avute in vedere cota mai are a reclamantei, faptul ca parata XX si sotul ei defunct XXau edificat constructii pe terenul din intravilan suspus partajului, precum si optiunile exprimate de parti in cursul judecatii.

Potrivit art. 676 alin.2 lit. a din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor, paratii XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX, XX XXsi XX vor fi obligati sa plateasca (o singura data, impreuna sau separat) urmatoarele sume, reprezentand sulta:

- reclamantei XX, suma de 1.072,72 lei;

- reclamantei X X, suma de 1.072,72 lei;

- reclamantei XX, suma de 197,34 lei.

Totodata, reclamanta XX va fi obligata sa plateasca reclamantei XX suma de 142,88 lei, reprezentand sulta.

Reclamantele XX, XX, si X X au efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 3.148,17 lei: 755 lei, taxa judiciara de timbru (filele 6, vol. I si 100, vol. II); 1.394,17 lei, onorariu expert X(fila 197, vol. I); 1.000 lei, onorariu avocat (fila 72, vol.I).

Paratii-reclamanti XX X si XX XX(prin reprezentantul ei legal) au efectuat cheltuieli de judecata in suma totala de 2.054,70 lei: 503 lei, taxa judiciara de timbru (filele 127, vol.I si 105 vol.II); 551,70 lei, onorariu expert X (fila 11, vol.II); 1.000 lei,onorariu avocat (filele 108-109, vol.II).

Potrivit art. 453 alin.2 Cod.proc.civ., se va dispune compensarea cheltuielilor de judecata efectuate de reclamante, cu cheltuielile de judecata efectuate de paratii-reclamanti, urmand ca paratii XX X, XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX si XX sa plateasca reclamantilor cota de 3/20 din cheltuielile de judecata ramase dupa compensare, adica sa plateasca suma de 164 lei (3.148,17 lei - 2.054,70 lei = 1.093,47 lei, 1.093,47 lei x 3/20 = 164 lei).

Potrivit art. 990 Cod.proc.civ., se va stabili, ca termen pentru plata sultei si a cheltuielilor de judecata, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii definitive a prezentei sentinte.

Prin incheierea pronuntata la data de 14.04.2015 in dosarul nr. X189/2014, (fila 229, vol. I) s-a acordat paratei-reclamante XX XXajutor public judiciar constand in reducerea cu ? a onorariului cuvenit expertului X pentru raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit in cauza.

Intrucat prin prezenta sentinta, paratii XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX, XX XXsi XX au primit in proprietate bunuri ce depasesc de 10 ori valoarea ajutorului public judiciar, se va dispune obligarea paratilor XX X, XX X, XX X, X X, XX, XXX, XX XXsi XX sa restituie ajutorul public judiciar constand in suma de 550 lei, ce reprezinta diferenta de ? din onorariul cuvenit expertului X pentru raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit in prezenta cauza, suma ce va fi platita in contul Biroului de expertize tehnice judiciare si contabile de pe langa Tribunalul X. Potrivit art. 21 din OUG nr.51/2008, dispozitivul prezentei sentinte cuprinzand obligatia de plata a sumei de 550 lei constituie titlu executoriu.

10

Domenii speta