Lovirea sau alte violențe

Sentinţă penală 6 din 26.01.2016


INSTANTA

Sub nr. X din 28.05.2015, a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petentul, persoana vatamata,X X, impotriva ordonanteide clasare din 10.03.2015, pronuntata de procuror in dosarul nr. X al Parchetului de pe langa Judecatoria X,prin care s-a dispus:clasarea cauzei privind plangerea formulata de persoana vatamata X X,pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal,de catresuspectul X X .

In motivarea plangerii, petentulsustine ca organele de cercetare nu au analizat aspectele sustinute in plangere, procurorulnu a facut o apreciere corecta a probatoriuluicare , desi a fost complex si a inlaturat fara dubiu prezumtia de nevinovatie a faptuitorului mai sus mentionat, iar fapta acestuia a avut un grad de pericolridicat , raportat si la persoana acestuia si fiindintrunite elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala , s-a pronuntat o solutienelegala, dandu-se o interpretare fortatasi nejustificata notiunii de legitima aparare ca o cauza justificativa de savarsire a unei fapte penale.

Apreciaza petentul ca nu se justificaretinerea legitimei aparari in favoarea suspectului deoarece din probatoriul administrat rezultaca X X, in urma agresiunii fizice a suferit o vatamare corporala care pentru vindecare a necesitat 40-45 zile ingrijiri medicale, ceea ce denotao superioritatefizica a suspectuluifata de vatamat, care nu a suferit nici o leziune .

Atentia cu caresuspectula reusit sa prinda furca partii vatamatesi sa o deposedeze de aceasta denotaca partea vatamatanua actionatcu o asemenea forta incat sa produca leziunisuspectului.

Persoana vatamata X X a ridicat furca , iar suspectul X Xa prins furca,aaruncat-oasupra luiX pe careil loveste in cap.

In momentullovirii cu pumnul in zona fetei a persoanei vatamate de catre inculpat , nuse mai justificalegitima aparare a lui X X.

Apreciaza ca modalitatea de savarsire a faptei depaseste cu mult limitele legitimei aparari, context in care sustine ca inculpatula savarsit o fapta penala grava, cu consecintesemnificative asupra starii de sanatate a victimei, aspect care necesita trimiterea acestuia in judecata pentru savarsirea infractiunii denumita vatamare corporala conform Codului penal anteriori si lovire conform Codului penal actual.

Isi intemeiaza plangerea pe dispozitiile art. 340 Cod procedura penala.

Sub aspectul competentei, solutionarea plangerii se face conform art. 341 Cod procedura penala,de catre judecatorul de camera preliminara – Judecatoria X.

S-a dispus atasarea dosarului penal nr. X al Parchetului de pe langa Judecatoria X.

Analizand actelesi lucrarile dosarului de urmarire penala , judecatorul de Camera preliminara aretinut ca , la datade 19.07.2013, in jurul orelor 18,00-19.00, persoana vatamata X X, care se afla impreuna cu martorul X X, a venit cu o caruta, proprietatea sa, pe care a lasat-o in fata locuintei inculpatului X X, unde functioneaza un bar.

Dupa ce a lasat caruta in fata imobiluluisi barului inculpatului, vatamatul si martoruls-au deplasat peste strada la un bar apartinand IF X X , pentru a consuma bauturi alcoolice, unde s-au intalnit si cu martorul X X.

La un moment dat persoana vatamata a fost strigata de catre inculpat care i-a spus sa-si ia caruta din fata imobilului sau deoarece ii blocheaza accesul in imobil, intrucat tocmai venise o masina cu marfa la magazinulsau.

Persoana vatamata a venit catre caruta,urmat la scurt timp demartorii X X si X X si a inceputsa discute in contradictoriu cu inculpatul.

Pe fondul discutiei in contradictoriu, persoana vatamata X X,a luat o furca din caruta si a ridicat-o cu intentia de a-l lovi pe inculpatul X X, moment in care acesta din urma l-a prins cu o mana de furca,iar cu cealalta mana l-a lovitcu pumnul o singura data in zona fetei.

Potrivit certificatului medico-legal nr. 413 din 29.07.2014,persoana vatamata X X,a suferitleziuni traumatice de tipul fracturii ram mandibular lateral stanga 3.4 - 3.5, cu 3.4 in focar, hematomului tumefierii si echimozei, pentru care sunt necesare un numar de 40-45 de zile de ingrijiri medicale.

De asemenea, prin expertiza medico-legala dispusa in cauza, s-a stabilit ca persoana vatamata a prezentat leziuni traumatice de tipul fracturii ram mandibular stanga 3.4-3.5, cu 3.4 in focar, hematomului planseului bucal, tumefierii genie si echimozei preorbitare, pentru care sunt necesare un numar de 40-45 de zile de ingrijiri medicale.

S-a mai mentionat ca leziunile s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente sau obiecte contondente, pot data din 19.07.2013 si nu au pus in primejdie viata persoanei vatamate.

Persoana vatamata X X s-a constituit parte civila, prejudiciul fiind estimat la 20.000 lei reprezentand daune materiale si daune morale. .

Analizand actele de cercetare efectuate, prin raportarelasituatia de fapt retinuta,procurorul a constatat ca in cauza sunt incidente dispozitiile prevazute de art. 19 Cod penal, care reglementeaza cauza justificativa constand in legitima aparare.

Aceasta cauza justificativa consta in apararea realizata prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, pentru a impiedica un atac material, direct, imediat si injust, care pune in pericol persoana celui care se apara, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, daca apararea este proportionala cu gravitatea atacului.

Raportatsituatiei de fapt retinute procurorul a constatat ca a existat din partea persoanei vatamate un atac direct si injust asupra inculpatului si ca acesta era iminent (conditie necesara pentru retinerea legitimei aparari). In acest sens trebuie avute in vedere declaratiile tuturor martorilor audiati in cauza care au declarat ca persoana vatamata a ridicat furca cu intentia evidenta de a-l lovi pe inculpat, acest aspect demonstrand iminenta atacului. Iminenta atacului a fost perceputa nu numai de inculpat dar si de toti martorii audiati in cauza.

Practica judiciara a statuat constant faptul ca atacul poate fi actual, adica in curs de desfasurare, dar si iminent in sensul ca desfasurarea acestuia este o certitutidine, aceasta ultima ipoteza fiind indeplinita in cauza de fata.

Cu privire la actiunea de aparare a inculpatului a constatat ca aceasta era necesara pentru respingerea atacului intrucat in caz contrar ar fi fost lovit cu furca de catre persoana vatamata care si-a insotit actiunea de atac si cu amenintarea ca va baga furca in inculpat.

De asemenea, apararea inculpatului a fost indreptata impotriva celui care l-a atacat, fiind precedata de iminenta producerii atacului si a fost proportionala cu gravitatea atacului.

In acest sens trebuie avut in vedere obiectul vulnerant cu care a fost conceput atacul, respectiv o furca care are si o zona metalica ascutita si care, in situatia in care actiunea de lovire n-ar fi fost intrerupta, avea aptitudinea materiala de a provoca vatamari grave ale integritatii corporale a inculpatului.

Un alt aspect caredovedeste faptul ca apararea a fost proportionala cu atacul consta in faptul ca inculpatul l-a lovit pe vatamat cu pumnul in zona fetei o singura data, fara a continua agresiunea si fara a se folosi de obiecte contondente.

Leziunile suferite de persoana vatamata si numarul de zile de ingrijiri medicale aferente acestora se datoreaza locului in care a fost plasata lovitura de catre inculpat(zona faciala) si intensitatii acesteia, care, in contextul privind modalitatea in care a fost exercitat atacul, respectiv cu o furca, nu sunt de natura sa creeze o disproportie intre atac si apararea necesara inlaturarii acestuia.

De asemenea a aavut in vedere si faptul ca persoana vatamata in momentul in care a ridicat furca cu intentia de a-l lovit pe inculpat, era insotita de doua persoane, cu care anterior consumase bauturi alcoolice, aspect cecontribuie la configurarea iminentei atacului pe de o parte, dar si nevoia efectuarii unei aparari pentru respingerea acestuia, din perspectiva inculpatului.

Avand in vedere cele expuse,procurorul a constatat ca sunt incidente disp. art. 16 alin. 1 lit. d C.pr.pen., intrucat exista cauza justificativa a legitimei aparari, motiv pentru care se va dispune clasarea cauzei fata de inculpat, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal.

In consecinta, in temeiulart. 314 rap. la 315 alin. 1 lit. b si art. 16 alin 1 lit. d din Cod procedura penala., procurorul a dispus clasarea cauzei privind plangerea formulata de persoana vatamata X X, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, fata de suspectul X X .

Nemultumit de solutie , petentul - persoana vatamataX X aformulat plangere impotriva acesteia , in temeiul art. 339 Cod Procedura Penala actual,la Prim Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria X.

Prin ordonanta din 21.04.2015, data in lucrareanr. 90/II/2/2015,PrimProcurorul Parchetului de pe langa Judecatoria X , in baza art. 339 Cod procedura penala,a respinsplangerea petentului ca fiind neintemeiata motivandca solutiadispusa deprocurorul de cazeste legala ,deoarece acesta a facuto analizaamplasi pertinentaa conditiilorlegitimei aparari ,care a avut la baza situatia de fapt stabiliraprinprobe.

Din aceasta a rezultatfara indoialaca inmomentul loviriipartii vatamateacestaa ridicatfurca deasupracapuluisi a vrut saloveasca , obiectul afost prins de catresuspectcu o mana , iar cu cealalta i-a aplicat o singura lovitura cu pumnul.

Desfasurareaconflictului in aceasta modalitate esteprezentata de toti martorii oculari .

Concluziile certificatului medico legalnu au o valoareprobatorie absoluta .

Ele trebuie coroboratecu ansamblulprobatoradministrat.

Efectuand aceastaoperatie logica secontureazacu claritatesituatia de faptcarea fost retinutade procurorul decaz.

Nemultumitde solutie , petentul a formulatplangere la instanta in temeiul art. 340 Cod procedura penala.

Analizand plangerea petentului ,judecatorul de camera preliminara a apreciat caeste intemeiata din urmatoarele considerente .

Cercetarile ample care au facut obiectul dosarului nr. X al Parchetului de pe langa Judecatoria X,si in care prinordonanta nr. X a Parchetului de pe langa Judecatoria X din data de 20.03.2014 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatuluiX X, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal impotriva persoanei vatamateX X,au dus fara echivoc la concluzia ca inculpatulX X, fiind pe raza comunei X, sat X, jud. X , a savarsit la data de19.07.2013 infractiunea prev. de art. 181 alin.1 Cod penal 1969denumita vatamare corporala conform Codului penal anterior , infractiunea prevazuta si de Codul penal actual sub denumirea de infractiunea de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal actual,impotriva persoanei vatamate X X.

A retinut judecatorul de Camera preliminara ca in faza de urmarire penala, interpretarea probelor s-a facut numaiin favoarea inculpatului si in defavoarea persoanei vatamate, aspect care a dus in mod gresit la retinerea cauzei justificative a legitimei aparari si drept consecinta - clasarea cauzei.

Legea nr. 135 din1 iulie 2010 privind Codul de procedura penala instituiela art. 4, prezumtia de nevinovatie conform careia:Orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva.

Dupa administrarea intregului probatoriu, orice indoiala in formarea convingerii organelor judiciare se interpreteaza in favoarea suspectului sau inculpatului, iar conform art. 5 organele judiciare au obligatia de a asigura, pe baza de probe, aflarea adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei, precum si cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.

Organele de urmarire penala au obligatia de a strange si de a administra probe atat in favoarea, cat si in defavoarea suspectului sau inculpatului.

Pe de o parte,cu privire la initierea conflictului si dinamica atacului , desi martorii X X si X X aufost audiati initial la data de 21.01.2014,la un interval de timp de 6 luni de la data conflictuluidin 19.07.2013, ocazie cu care au declarat aspecte care confirmau sustineriimportante din plangerea si declaratia persoanei vatamate,la motivarea solutiei, procurorul a retinut doar declaratiile acestora date la data de 16.01.2015, deci la un interval de timp de 1 an si jumatate de la eveniment, apreciind ca aceste declaratii sunt veridice si au caracterul unei reveniri asupra declaratiei initiale, desi se retinuse cala data faptei martorii erau in stare de ebrietate.

Conform art. 103 Cod procedura penalaprobele nu au o valoare dinainte stabilita si sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare in urma evaluarii tuturor probelor administrate in cauza.

In luarea deciziei asupra existentei infractiunii si a vinovatiei inculpatului, instanta hotaraste motivat, cu trimitere la toate probele evaluate.

In cazul declaratiilor succesive, retractarea totala sau partiala a unei declaratii judiciare anterioare poate conduce la inlaturarea acesteia, daca este temeinic motivata, existand date si imprejurari din care rezulta ca declaratia anterioara nu exprima adevarul.

Or, in prezenta cauza, dupa cum rezulta din probele administrate anteriorretractarii , probele se coroborau cu situatia de fapt descrisade persoana vatamata in plangere , iar ulterior retractarii s-au administrat in cursul procesului penal alte probe neindoielnice de vinovatie.

Pe de alta parte, este cunoscut ca, de regula - atunci cand s-au respectat regulile procedurale -, declaratiile care reflecta cel mai exact adevarul sunt cele pe care inculpatul , persoana vatamata si martorii le-au dat personal in momentele initiale ale urmaririi penale, precum si cele in care acestia au relatat liber faptele intr-un moment cand inca nu a fost in masura sa conceapa strategii de aparare.

Pe de alta parte, cu privire la retinerea cauzei justificative a legitimei aparari , indiferent ce varianta probatorie ar fi retinuta, rezulta fara dubiu, din ansamblul probelor administrate, inclusiv din declaratia inculpatului X X ca dupa ce a imobilizat mana persoanei vatamate in care se afla furca, i-a aplicat acestuia lovitura in zona fetei.

In ziua conflictului, persoana vatamata X X,impreuna ci cei doimartori , X X si X X au oprit la barul II X lasand parcata caruta pe drumul public , in fatalocuintei inculpatului.

Inculpatul X X , care mai fusese deranjat si in trecut de acest aspect pe motiv ca i se face mizerie in fata barului, dar si pentru ca persoana vatamata era clientul celuilalt bar, desi a constatat ca persoana vatamata este in stare de ebrietate,i s-a adresat pe un ton agresiv sa isi ia caruta,reprosandu-i ca ar trebui sa o parcheze acolo unde face consumatie.

De mentionat ca intre parti exista o diferenta de instruire scolara , inculpatul X X avand studii 12 clase, iar persoana vatamata X X are studii 4 clase.

Persoana vatamata s-a indreptat spre caruta , cei doi s-au intalnit , moment in care starea conflictuala a crescut cei doi incepand ca se certe , iar la un moment dat inculpatul s-a indreptat nervos catre persona vatamata.

Atitudinea acestuia l-a determinat pe vatamat sa ia din caruta sa o furca,pe care o tinea in mana, nerezultand din probe indubitabil ca intentiona sa loveasca cu aceasta, dar imediat inculpatul s-a napustit spre vatamat,i-a imobilizat mana in care avea furca, iar dupa unele declaratii chiar a reusit sa i-o smulga si sa o arunce, dupa care l-a lovit cu pumnul in zona gurii, a fetei,zona orbitala, agresiunile continuand si dupa dezarmarea persoanei vatamate, aspect care rezulta din certificatul medico legal nr. 413 din 29.07.2014 emis de Serviciul Medico-legal Judetean X , in care se precizeaza ca persoana vatamata prezinta leziuni traumatice de tipul fracturii ram mandibular lateral stanga 3.4- 3.5, cu 3.4 in focar, hematomului tumefierii si echimozei, pentru care sunt necesare un numar de 40-45 de zile de ingrijiri medicale.

Dinexpertiza medico-legala nr. 225/E din 17.09.2014 emisa de Serviciul Medico-legal Judetean X,s-a stabilit ca persoana vatamata a prezentat leziuni traumatice de tipul fracturii ram mandibular stanga 3.4-3.5, cu 3.4 in focar, hematomului planseului bucal, tumefierii genie si echimozei preorbitare, pentru care sunt necesare un numar de 40-45 de zile de ingrijiri medicale.

S-a mai mentionat ca leziunile s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente sau obiecte contondente, pot data din 19.07.2013 si nu au pus in primejdie viata persoanei vatamate.

Din natura leziunilorsi a zonelor diferite afectate rezulta in mod logic ca acestea nu puteau fi produse printr-o singura lovitura de pumn in zona gurii, leziunile din zona ocularo-frontala presupunand mai multe lovituri.

Desi inculpatul isi justifica amploarea gestului prin asa zisa stare detemere pe care ar fi simtit-o cand a vazut ca vin spre caruta si insotitorii persoanei vatamate, explicatia sa nu este plauzibila, martorii nefiind inarmati , se aflau la distanta si nu participau la conflictul direct, in derulare , dintre inculpat si persoana vatamata, care in mod logic capta toata atentia si concentrareainculpatului. .

Desi procurorul a invocat dispozitiile art. 19 Cod penal privind legitima aparare, conform carora : (1) Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita in legitima aparare. (2) Este in legitima aparare persoana care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, care pune in pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, daca apararea este proportionala cu gravitatea atacului , din probe nurezulta ca persoana vatamataa exercitat un atac material, direct,imediat, sintagma care presupune o actiune in desfasurare, de natura unei agresiuni efective.

Actiunea violenta a inculpatului , incorect caracterizata ca fiind o riposta inapararea ,este evident disproportionata, avand in vedere ca dupa imobilizarea persoanei vatamate si a obiectului vulnerant - furca, inculpatul nu numai caa initiat o agresiune nejustificata, dar de o violenta exagerata si continuata prin loviri repetate ( dupa unii martori ),chiar si dupa ce persoana vatamata a cazut la pamant.

Afecteaza in mod vadit ordinea de drept justificarea unui asemenea comportament, plecand de la premiza ca orice simulare a unui gest cu o posibila conotatie violenta ar justifica exercitarea unor violente excesive , iar autorul acestora ar fi exonerat de raspunderea penala, apreciindu-se ca este o cauza justificativa, asimilata legitimei aparari.

Cel mult,pot fi puse in discutie aspecte legate de retinereaunor circumstante atenuante legale conform art. 75 cod penal : a) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau printr-o alta actiune ilicita grava; b) depasirea limitelor legitimei aparari, dar acestea nu exclud caracterul penal al faptei, nu exonereaza pe faptuitor de raspunderea penala , nu diminueaza pericolul social al fapteisi trebuieanalizate si invocatedoar in cadrul solutiei de trimiterea in judecata,neconstituind temeiuri si cauzede clasare .

Fata de modalitatea violenta de savarsire a faptei, intr-un loc public , scopul faptei prin motivatia acesteia , consecintelor asupra starii de sanatate a persoanei vatamate , natura prejudiciului, nerecuperarea acestuia, confera faptei o gravitate sporita, iar interesul public esteevident si actual pentru trimiterea in judecata a inculpatuluiX X.

Pedepsirea acestuia are rol de exemplaritate pentru comunitatea din care face parte , de echitate si de satisfactie in exercitarea si realizarea drepturilor legitime ale persoanei vatamate.

Avand in vedere cain prezenta cauza s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpatul X X pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, ca probatoriul este complex , suficient,probele legal administrate sunt suficiente si inlatura fara dubiu prezumtia de nevinovatie a inculpatuluicu privire la savarsirea infractiunii de lovire din data de 19.07.2013, , pe raza Comunei X, sat X, , jud. X impotriva persoanei vatamate X Xsi exista interes public in judecarea acestei fapte care intruneste trasaturile esentiale aleinfractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal actual (respectiv infractiunea de vatamare corporala prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal anterior), fapta fiind prevazuta de legea penala, savarsita cu vinovatie, nejustificata si imputabila persoanei care a savarsit-o, fiindtemei al raspunderii penale, prin incheierea din 24.07.2015 ,in temeiul art. 341alin. 7pct. 2lit. c Cod procedura penala , judecatorul de Camera preliminara a constatatlegalitatea administrarii probelor si a efectuarii urmaririi penale in dosar nr. X al Parchetului de pe langa Judecatoria X si a admis plangerea formulata de petentul persoana vatamata X X, impotriva ordonanteide clasare din 10.03.2015 pronuntata de procuror in dosar nr. X al Parchetului de pe langa Judecatoria X.

A dispusdesfiintarea ordonanteidin 10.03.2015 pronuntata de procuror in dosar nr. X al Parchetului de pe langa Judecatoria X si a Ordonantei nr. 90/II/2/2015 din 21.04.2015 a Prim Procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria X , a dispus inceperea judecatii fata de inculpatul X X , pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal actual(respectiv infractiunea de vatamare corporala prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal anterior) fapta savarsita la data de 19.07.2013 ,in dauna persoanei vatamate X X ,infractiune cu privire lasavarsirea careia procurorul a pus in miscare actiunea penalaprin ordonanta nr. X din 20.03.2014 si trimitereadosarului spre repartizare aleatorie la Judecatoria X.

In faza cercetarii judecatoresti s-au administrat probe pentru ambele parti , care au beneficiat de aparare calificata.

Urmare a analizei probatoriului administrat in cauza pe parcursul intregului proces penal , instanta retine urmatoarea situatie de fapt.

Inculpatul X X si persoana vatamata X X sunt rude si locuiesc in aceeasi localitate.

Primul detine in satul X Com. X jud. X un bar, cu deschidere la drumul satesc , amplasat in ingradituraimobilului in care locuieste.

In partea opusa , peste drum se afla un alt bar care apartine altei persoane din satul respectiv si anume I.F.X X .

Vatamatul este agricultor si desfasoara si diverse activitati ocazionale, contra – cost, la cetatenii care il solicita.

Pedata de 19.07.2013 , vatamatul a mers la numitul X X , unde a turnat o placa de beton , apoi impreuna cu martorul X X a mers in extravilanul satului X , unde a cosit niste lucerna de pe un teren al altei persoane , iar in jurul orelor 18.00 – 19.00, dupa ce a terminat treaba , s-a deplasat , cucaruta spre domiciliu , dar inainte de a ajunge acasa s-a opritin fata imobilului inculpatului in care functioneaza barul anterior mentionatsi s-a deplasat , impreuna cu martorul la barul I.F.X X aflat ,asa cum s-a precizat si anterior in partea opusa celui dintai..

In timp ce se afla in barul respectiv a fost strigat de inculpat care i-a spus sa-si ia caruta din fata locuintei sale deoarece intre timp venise o masina cu marfa si din cauza parcarii carutei nu putea sa descarce marfa .

Vatamatul s-a deplasat catre caruta si a inceput sa discute in contradictoriu cu inculpatul.

Datorita tonului ridicat folosit de ambele parti , din barul I.F.X X au iesit si martorii X X si X X prietenii vatamatului , timp in care , pe fondul discutiilor contradictorii ,vatamatula luat o furca din caruta sa si a ridicat-o deasupra capului sau cu intentia vadita dea-l lovi pe inculpat .

Acesta , imediat ,a prinsfurca cu mana stanga , apoi , tot imediat l-a lovit , o data,cu pumnul pe vatamat in zona fetei.

In urma loviturii vatamatul a cazut la pamant.

Dupa ce l-a lovit , inculpatul a parasit imediat locul faptei si a intrat in curtea locuintei sale.

Unul din cei doi martori a solicitat ambulanta care dupa ce a venit l-atransportat pe vatamat laspital.

Vatamatul a dat mai multe declaratii contradictorii cu privire la modul cum s-au desfasurat evenimentele .

Inculpatul X X , insa a fost constant in declaratiile sale si a mentionatcain ziua de 19.07.2013, venise o masina cu marfa la magazinul sau si nu a putut parca datorita faptului ca persoana vatamata isi lasase caruta in fata imobilului respectiv.

A inceput sa se certe cu persoana vatamata, iar la un moment dat acesta a luat o furca din caruta si a ridicat-o cu intentia de a-l lovi.

In acel moment, pentru a se apara dar si datorita faptului ca persoana vatamata mai era insotita de doua persoane, a prins cu mana stanga furca ridicata si l-a lovit o singura data cu mana dreapta in zona fetei.

A fost audiat martorul X, care a declarat ca a vazut cum persoana vatamata a luat o furca din caruta si a ridicat-o in sus cu intentia de a-l lovit pe inculpat, moment in care inculpatul l-a prins cu o mana de furca, iar cu cealalta l-a lovit o singura data in zona fetei.

De asemenea a declarat ca persoana vatamata era insotita in momentul confictului de catre martorii X X si X X.

Martorul Xa declarat ca in ziua de 19.07.2013,s-a deplasat cu masina cu marfa la magazinul inculpatului,avand functia de sofer la SC XX, dar nu a putut parca intrucat accesul era blocat de o caruta.

A vazut ca inculpatul a strigat la persoana vatamata sa-si ia caruta, iar acesta s-a apropiat de caruta fiind urmat la scurt timp si de alte doua persoane.

La un moment dat, persoana vatamata a luat o furca din caruta si a ridicat-o cu intentia de a-l lovi pe inculpat strigandu-i ca va baga furca in el.

In acel moment inculpatul a prins cu mana de furca, iar cu celalalta mana l-a lovit o singura data pe vatamat care a cazut jos.

Ulterior inculpatul a aruncat furca si a venit la magazinul sau.

Un alt martor audiat in cauza, numitul Xmanipulant la SC XX, a declarat ca in ziua de 19.07.2013, a venit impreuna cu soferul X, la magazinul inculpatului pentru a-i aduce marfa.

Cand au incercat sa parcheze autoutilitara, au constatat ca in fata magazinului se afla o caruta care impiedica accesul, motiv pentru care i-au spus inculpatului sa vorbeasca cu proprietarul carutei, in sensul de a-si lua caruta de acolo.

Inculpatul i-a spus persoanei vatamate sa-si ia caruta de acolo, ceea ce a generat un schimb de cuvinte intre cele doua persoane.

La un moment dat l-a vazut pe proprietarul carutei ca a luat o furca din caruta, pe care a ridicat-o in sus cu intentia dea-l lovi pe inculpat.

In acest context inculpatul, l-a prins cu o mana de furca,iar cu cealalta l-a lovit o singura data cu pumnul in zona fetei pe vatamat care a cazut jos.

Persoana vatamataa solicitat sa fie audiati in calitate de martori pe numitii X X si X X, persoane care l-au insotit si au fost de fata in ziua in care a fost conflictul.

Initial cei doi martori au declarat, la data de 21 ianuarie 2014, faptul ca, dupa ce inculpatul i-a spus pe un ton nervos persoanei vatamate sa-si ia caruta din fata barului, acesta a luat o furca din caruta persoanei vatamate X X si a inceput sa-l loveasca cu coada de lemn a acesteia in zona fetei, dupa care l-a lovit si cu pumnii si picioarele.

Avand in vedere ca intre declaratiile martorilor X X si X X si declaratiile celorlalte persoane audiate in cauza existau contradictii, s-a dispus efectuarea confruntarii dintre acestia si celelalte persoane audiate in cauza.

In timpul efectuarii confruntarilor din data de 16.01.2015, martorii XX si X X au revenit asupra declaratiilor date initial si ambii au declarat ca in momentul in care a avut loc conflictul intre persoana vatamata si inculpat, numitul X X a luat o furca din caruta a ridicat-o, cu intentia de a-l lovi pe inculpat, moment in care acesta din urma, cu o mana l-a prins de furca iar cu cealalta l-a lovit in zona fetei.

Nu in ultimul rand trebuie retinut faptul ca vatamatul a avut din start un comportament necivilizat cand a parcat caruta in dreptul barului inculpatului in conditiile in care in apropiere era amenajat de catre Primarie un loc special pentru parcarea vehiculelor si apoi cand la solicitarea inculpatului, in loc sa se conformeze a ales varianta rezolvarii disputei prin folosirea fortei .

Analizand actele de cercetare efectuate, prin raportarelasituatia de fapt retinuta,instanta constatata ca in cauza sunt incidente dispozitiileart. 18 alin.1 Cod penal actual potrivit carora nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca exista vreuna dintre cauzele justificative prevazute de lege si anume cea prevazuta de art. 19 Cod penal, constand in legitima aparare.

Aceasta cauza justificativa consta in apararea realizata prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, pentru a impiedica un atac material, direct, imediat si injust, care pune in pericol persoana celui care se apara, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, daca apararea este proportionala cu gravitatea atacului.

Raportatsituatiei de fapt retinute instanta constatata ca a existat din partea persoanei vatamate un atac direct si injust asupra inculpatului si ca acesta era iminent (conditie necesara pentru retinerea legitimei aparari).

In acest sens se auin vedere declaratiile tuturor martorilor audiati in cauza care au declarat ca persoana vatamata a ridicat furca cu intentia evidenta de a-l lovi pe inculpat, acest aspect demonstrand iminenta atacului.

Iminenta atacului a fost perceputa nu numai de inculpat, dar si de toti martorii audiati in cauza.

Practica judiciara a stabilit in modconstant faptul ca atacul poate fi actual, adica in curs de desfasurare, dar si iminent in sensul ca desfasurarea acestuia este o certitutidine, aceasta ultima ipoteza fiind indeplinita in cauza de fata.

Cu privire la actiunea de aparare a inculpatului se constata ca aceasta era necesara pentru respingerea atacului intrucat in caz contrar ar fi fost lovit cu furca de catre persoana vatamata care si-a insotit actiunea de atac si cu amenintarea ca va baga furca in el.

De asemenea, apararea inculpatului a fost indreptata impotriva celui care l-a atacat, fiind precedata de iminenta producerii atacului si a fost proportionala cu gravitatea atacului.

Instanta arein vedere obiectulcu care vatamatul aconceput atacul, respectiv o furca care are si o zona metalica ascutita si care, in situatia in care actiunea de lovire n-ar fi fost intrerupta, avea aptitudinea materiala de a provoca vatamari grave ale integritatii corporale a inculpatului.

Un alt aspect caredovedeste faptul ca apararea a fost proportionala cu atacul consta in faptul ca inculpatul l-a lovit pe vatamat cu pumnul in zona fetei o singura data, fara a continua agresiunea si fara a se folosi de obiecte contondente.

Leziunile suferite de persoana vatamata si numarul de zile de ingrijiri medicale aferente acestora se datoreaza locului in care a fost plasata lovitura de catre inculpat(zona faciala) si intensitatii acesteia.

Inculpatul este o persoana cu un fizic mai mare decat cel al vatamatului, darcare, in contextul privind modalitatea in care a fost exercitat atacul, respectiv cu o furca, nu este de natura sa creezeinsa o disproportie intre atac si apararea necesara inlaturarii acestuia.

Trebuie avut in vederesi faptul ca persoana vatamata in momentul in care a ridicat furca cu intentia de a-l lovit pe inculpat, era insotita de doua persoane, cu care anterior consumase bauturi alcoolice, aspect cecontribuie la configurarea iminentei atacului pe de o parte, dar si nevoia efectuarii unei aparari pentru respingerea acestuia, din perspectiva inculpatului.

Avand in vedere data savarsirii faptei dedusa judecatii ( 19.07.2013 ) si intervenirii intre timp a unor modificari legislative ( incepand cu data de 01.02.2014 a intrat in vigoare noul Cod penal ) , instanta a pus in discutie , potrivit art. 5 Cod penal actual necesitatea aplicarii legii mai favorabile inculpatului.

Atat procurorulcat si persoana vatamata si inculpatul au apreciat ca mai favorabile acestuia din urma sunt dispozitiile Codului penal din 1969 si in consecinta au apreciat ca se impune schimbarea incadrarii juridice a faptei inculpatului.

Instanta apreciaza ca intr-adevar dispozitiile Codului penal din 1969 sunt mai favorabile inculpatului siin baza art. 386 Cod proc. pen.va dispuneschimbareaincadrariijuridice a faptei inculpatuluiX X , din infractiunea delovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal actual , ininfractiunea de vatamare corporala prev. de art. 181 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal actual.

Retinand argumentele anterior expuse cu privire la existenta unei cauze justificative ( si anume cea a legitimei aparari)potrivit careia fapta prevazuta de legea penala nu constituie infractiune , instanta, in bazaart. 396 alin. 5 Cod proc. pen. rap. la art. 16 lit. d teza I Cod proc. pen. si art. 19 alin. 2 Cod penal actual ,va dispune achitareainculpatului X X , pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala prev. de art. 181 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal actual,impotrivapersoanei vatamate X X..

Persoana vatamata s-a constituit parte civila in procesul penal solicitand obligarea inculpatului la plata sumei de 6.970 lei daune materiale si 2.500 lei daune morale, dar si partile civile : Spitalul Clinic de Urgente „ Sf. Spiridon „ Iasi ; Spitalul Municipal de Urgente „ Elena Beldiman „ X si Serviciul de Ambulanta X au solicitat obligarea persoanei gasita vinovata la plata cheltuielilor ocazionate de transportul si respectiv ingrijirile medicale acordate vatamatului, precizand fiecare sumele pe care le solicita.

Avand in vedere solutia de achitare a inculpatului pentru fapta penala savarsita , in baza art. 397 Cod proc. pen. rap. laart. 25 alin.5 teza I Cod proc. pen., instanta valasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila X X in contradictor cu inculpatul X X, precum si actiunile civile formulate de partile civile : Spitalul Clinic de Urgente „ Sf. Spiridon „ Iasi ; Spitalul Municipal de Urgente „ Elena Beldiman „ X si Serviciul de Ambulanta X.

In baza art. 275 alin. 1 lit. aCod proc. pen. , vaobliga persoana vatamataX X, sa plateasca statului suma de 500 lei cheltuieli judiciare avansate in cauza.

9