Anulare act

Sentinţă civilă 2119 din 29.09.2015


INSTANTA

Dupa ce a deliberat in secret in Camera de Consiliu, conform art. 395 C.pr.civ., instanta a dat urmatoarea hotarare:

I. Procedura de judecata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei X la data de 02.09.2014 sub numar de dosar X/189/2014, repartizat in mod aleatoriucompletului C. civil 2, reclamantiiX X siX X au chemat in judecata pe parata S.C.X Romania S.A. - Sucursala X SA, solicitand:

- constatarea nulitatii absolute a clauzelor contractuale abuziveincluse in Conventia de credit nr. X/21.05.2007, respectiv pct. 3 lit. d; art. 5 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d din Conditiile speciale ale conventiei si art. 3.5,art. 3.7, art. 8.1 lit. c si d, art. 10.1, art. 10.2 din conditiile generale ale conventiei;

- sa se constate ca dobanda nu a fost incasata cu respectarea art.3 lit. a din Conventiile speciale ale conventiei de credit, respectiv rata dobanzii de 4,25% de la data incheierii contractului si pana la intrarea in vigoare a OUG 50/2010, data de 21.06.2010;

- sa se constate ca incepand cu data de 21.06.2010- data intrarii in vigoare a OUG 50/2010 dobanda nua fost incasata cu respectarea formulei indicele LIBOR la 6 luni+ marja fixa;

- sa se constate ca marja fixa a bancii este de 2,04;

- obligarea paratei la modificarea contractului aflat in curs de executare, in sensul calcularii dobanzii dupa formula indicele LIBOR la 6 luni+ marja fixa;

- obligarea paratei la returnarea sumelor incasate in contul comisionului de risc (2251,18CHF), de analiza dosar credit ( 60 CHF) si de gestiune (160 CHF), din momentul incheierii contractului si pana la zi, precum si obligarea la plata dobanzii legale calculate de la data platii fiecarei sume datorate si pana la plata efectiva a acestor debite;

- obligarea paratei la restituirea dobanzii ce a fost incasata fara respectarea art.3 lit. a din conditiile speciale vale conventiei de credit;

- stabilizarea, inghetarea cursului de schimb CHF/leu la momentul semnarii contractului, curs care sa fie valabil pe toata perioada derularii contractului;

- obligarea paratei la denominarea in moneda nationala a platilor in virtutea principiului din regulamentul valutar conform careia pretul marfurilor si serviciilor se platesc in moneda nationala;

- cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a cererii de chemare in judecata reclamantii au sustinut cala data de 21.03.2007 au incheiat cu parata, Conventia de credit nr. X, prin care au contractat un credit pentru cheltuieli personale in valoare de 34700 CHF, cu o perioada de rambursare de 204 luni.

La momentul incheierii contractului de credit in cauza, contractarea unui credit in CHF se prefigura a fi cea mai avantajoasa alternativa la un credit in lei sau in euro, acest aspect constituind motivul determinant in vederea perfectarii contractului.Sustin ca s-au obligat sa returneze creditul contractat la termenele si in cuantumul stipulat in contract, avand ca premiza cursul valutar al CHF de la aceea data ( 21 mai 2007-1,99 lei), insa pe parcursul derularii contractului acesta s-a dublat (in prezent este de 3,65 lei) cu consecinte grave asupra capacitatii sale de a-si indeplini obligatiile contractuale. Cresterea accelerata a valorii CHF fata de moneda nationala cu implicatii negative directe asupra costurilor imprumutului ce se rasfrang asupra ratelor precum si a comisioanelor de schimb valutar, din leu in euro si din euro in CHF au determinat o schimbare a conditiilor contractuale avute in vedere la data contractorii creditului.

Sustine ca, s-a actionat pe pozitii de inegalitate operatorul economic - banca, avand o pozitie dominanta in raport cu consumatorul,nu l-a informat in mod complet, corect sa precis cu privire la aspectele esentiale ale produsului/serviciului oferit (art. 18 din OG 21/1992) si implicit cu privire la implicatiile indatorarii si la riscurile reprezentate de volatilitatea cursului valutar astfel cum reiese din OG 50/2010.Invoca art. 57care sunt menite sa protejeze interesele consumatorilor care sunt expusi riscului ridicat de prejudiciere a drepturilor si intereselor legitime prin contractarea unor servicii/ produse in lipsa unei informari reale cu privire la acestea, si, pe cale de consecinta, evitarea unor astfel de situatii.

Arata ca,conventia de credit nr. X/21.05.2007 in Conditiile speciale ale conventiei se mentioneaza la art. 3 lit. a, ca dobanda este de 4,25% si ca este fixa, iar la art. 3, lit. d se precizeaza: „banca isi rezerva dreptul de a revizui structura ratei dobanzii curente in cazul aparitiei unor schimbari semnificative pe piata monetara, comunicand imprumutatului noua structura a ratei dobanzii, rata dobanzii astfel modificata se va aplica de la data comunicarii".

Reclamantii au criticat motivul intemeiat prevazut in contractul acela al „ aparitiei unor schimbari semnificative pe piata monetara ", fara prezentarea altor elemente de identificare, sustinand ca, in eventualitatea unui litigiu, nu numai ca nu se poate aprecia daca motivul este intemeiat sau nu, dar nici macar nu se poate stabili, conform unor criterii obiective, daca s-a produs, fiind de netagaduit ca piata financiara evolueaza diferit in functie de indicele la care se raporteaza. Arata ca, contractul nu a fost negociat, fiind unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator, fara a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze.

Referitor la clauza de revizuire a dobanzii a aratat ca, desi in conditiile speciale ale conventiei de credit la pct. 3 lit a se stipuleaza DOBANDA FIXA de 4,25%, prin clauza de la pct. 3 lit d banca isi rezerva dreptul de a revizui structura ratei dobanzii.

Mai arata ca pentru ca o astfel de clauza sa nu fie abuziva, ar trebui ca in urma revizuirii ratei dobanzii clientul sa aiba posibilitatea de a rezilia contractul. O astfel de posibilitate nu este prevazuta in contractul de fata dovedind inca o data natura sa abuziva, discretionara, de adeziune, inscriindu-se in categoria celor prevazute in art. 1 din Anexa la Legea 193/2000.

Sub aspectul echilibrului intre drepturile si obligatiile partilor, aceasta clauza pune probleme, in sensul ca, ofera bancii dreptul de a modifica rata dobanzii curente, fiara ca noua rata sa fie negociata cu clientul.

Mai arata ca, desi clauza de la art 3 lit d din conditiile speciale ale conventiei de credit nr. X/21.05.2007, in aparenta pare sa fie redactata in mod clar, de fapt se poate constata lipsa unor criterii obiective de stabilire a dobanzii curente, in esenta clauza nu este definita intr-un mod inteligibil, pentru consumator, fiind incalcate in acest mod dispozitiile art. 4, alin 6 din Legea nr. 193/2000, limbajul folosit nefiind unul usor inteligibil.

Invoca dispozitiile art. 9 ind. 3, al. 1, lit g din OG 21/1992,si sustin ca, in clauza de la art. 3 din Conditiile speciale ale conventiei, nu sunt mentionate toate elementele prevazute de textul legal.

In conditiile speciale ale conventiei de credit nr. X/21.05.2007 la art 5 gasim urmatoarele comisioane:

a) comision de risc — 0,1% aplicat la soldul creditului, platibil lunar in zile de scadenta, pe toata perioada de derulare a Conventiei de credit;

b) comision de analiza dosar credit - CHF 60 (sasezeci,00) la cursul de schimb practicat de Banca; se plateste integral, cel mai tarziu la data incheierii Conventiei de credit ( a fost platit in data de 21.05.2007);

c) comision de rambursare in avans - 2%> flat calculat la valoarea sumei rambursate in avans, platibil integral la data efectuarii rambursarii, pentru primii 5 ani;

-l %o calculat la valoarea sumei rambursate in avans, platibil integral la data efectuarii rambursarii, dupa primii 5 ani.

d)comision de gestiune - CHF 160 (unasutasasezeci,00), practicat de

Banca;se plateste integral, pentru reevaluarea imobilului adus in

garantie conform pct. 7 Ut. a, cel tarziu la data semnarii Conventiei

de credit.

In conditiile generale ale conventiei de credit nr. X/21.05.2007 la pct. 3.5 este definit comisionul de risc astfel: „pentru punerea la dispozitie a creditului, imprumutatul datoreaza bancii un comision de risc, aplicat la soldul creditului, care se plateste lunar, pe toata perioada creditului; modul de calcul si scadenta/scadentele platii acestuia se stabilesc in Conditiile speciale. "

Arata ca, in mod evident ca comisionul de risc, nu este definit, nu este prevazuta modalitatea in care a fost determinat, motivele de fapt care ii impun si temeiul legal pe care se intemeiaza, respectiv justificarea lui economica si legala, fiind stipulat in acelasi mod discretionar, in acelasi context standard al contractului bancar.

In ceea ce priveste clauza prevazuta la art. 5 lit. a din conventia de credit,sustine ca este abuziva deoarece nu se precizeaza riscul acoperit, si nici daca la achitarea integrala a imprumutului sumele platite cu acest titlu vor fi returnate. In cauza banca nu are nici un risc intrucat are ipoteca asupra imobilului achizitionat de reclamanta. De asemenea, Imobilul este asigurat, iar polita de asigurare este cesionata in totalitate bancii. Orice comision ce se raporteaza la SOLDUL CREDITULUI, si evident il face sa apara ca fiind total disproportionat si ca aducator in mod vadit de profit in dauna imprumutatului pentru banca, trebuie constatat ca fiind NUL absolut si in cele din urma restituita suma platita in contul acestui comision integral st anulat pe viitor.

Privitor la comisionul de analiza dosar credit, prevazut de art. 5 lit. b din conditiile speciale ale conventiei au aratat faptul ca acesta nu este definit in nici in conditiile speciale, precum nici in cele generale ale conventiei.

Referitor la comisionul de rambursare in avans, prevazut de art. 5 lit. c din Conditiile speciale ale conventiei de credit si de definit astfel de art. 3.7 din Conditiile Generale ale conventiei de credit, "in cazul rambursarii partiale/totale in avans a sumei principale, imprumutatul datoreaza bancii un comision calculat la valoarea sumei rambursate in avans, datorat integral, la data efectuarii rambursarii; modul de calcul si scadenta/scadentele platii acestuia se stabilesc in Conditiile Speciale " precizeaza ca este abuziv.

Acest comision este prevazut de OUG 50/2010, iar art. 67 alin. 2 prevede ca in cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul este indreptatit la o compensatie echitabila, „ o astfel de compensatie nu poate fi mai mare de a) l% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an; b) 0,5% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mal mare de un an. "

In conditiile speciale ale conventiei comisionul de rambursare in avans este de 2% calculat la valoarea sumei rambursate in avans, pentru primii 5 ani, si 1% pentru suma rambursata dupa primit 5 ani, fiind dublu fata de limita prevazuta de OUG 50/2010, motiv pentru care consideram art. 5 lit. b din conditiile speciale ale conventiei ca fiind abuziv.

In ceea ce priveste comisionul de gestiune prevazut de art. 5 lit. d din Conditiile speciale ale Conventiei, aumentionat faptul ca acesta nu este definit in conditiile generale ale conventiei, insa la art. art. 3.9 din conditiile generale se precizeaza: „banca poate percepe plata unor alte comisioane, valoarea/modul de calcul al acestora, precum si scadenta/scadentele se vor mentiona expres in conditiile speciale ".

Considera acest comision ca fiind unul abuziv prin prisma faptului ca nu este precizata formula de calcul prin care s-a ajuns la suma de 160 CHF, ci doar in Conditiile speciale ale Conventiei exista mentiunea ca este perceput pentru reevaluarea imobilului adus in garantie. Acest comision nu a fost negociat, iar conform art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 clauza care contine acest comision (art. 5 lit. d din Conditiile Speciale ale Conventiei nr. 0073619/23.10.2006) este una abuziva.

In sectiunea 8 din conditiile generale ale conventiei de credit nr. X/21.05.2007 intitulata „Scadenta anticipata' la pct. 8.1, lit. c si lit. d se mentioneaza: 8.1 in cazul in care se iveste vreuna din situatiile urmatoare, atunci, in orice moment, Banca va avea dreptul, pe baza unei notificari transmise imprumutatului, st/sau Garantului sa declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat, rambursabil imediat impreuna cu dobanda acumulata si toate celelalte costuri datorate bancii conform Conventiei:

c) in cazul aparitiei unei situatii neprevazute care, in opinia Bancii, face sa devina improbabil ca imprumutatul sa-si poata indeplini obligatiile asumate conform conventiei;

d) in cazul aparitiei unei situatii neprevazute, conform careta , in opinia bancii, creditul acordat nu mai este garantat corespunzator;"

Sustin ca, sectiunea 8, pct. 8.1 lit. c si lit. d din conditiile generale ale Conventiei reprezinta clauze abuzive deoarece temeinicia motivelor care permit bancii sa declare ca soldul creditului este scadent anticipat, rambursabil imediat este greu de apreciat in mod obiectiv.

In sectiunea 10 din conditiile generale ale conventiei de credit, intitulat „Costuri suplimentare", art. 10.1 mentioneaza: „referitor la conventie pot aparea, la data semnarii sau ulterior, modificari (inclusiv de interpretare) ale oricaror acte normative aplicabile care: a) supun Banca la orice impozit, taxa cu privire la creditele acordate sau la obligatiile sale de a acorda credite, sau care schimba baza de impozitare pentru suma principala si dobanzi la creditele acordate, sau care se refera la orice alte sume datorate rezultand din Conventie, cu privire la creditele acordate sau la obligatia sa de a acorda credite, in conformitate cu prevederile legale in baza carora functioneaza si este organizata banca.

b)impun, modifica sau considera aplicabile orice rezerve, depozit special sau orice cerinta similara (de exemplu in corelatie/legatura cu propunerea noului Acord de la Bas el privind Capitalul propus de catre

Comitetul de Supraveghere a bancilor de la Basel) afecteaza activele bancii, depozitele constituite cu sau pentru conturile Bancii sau care impun Bancii orice alta conditie care afecteaza creditele acordate sau obligatia sa de a acorda credite,

c)al caror rezultat este:

i) cresterea costurilor Bancii legate de acordarea sau punerea la dispozitie a oricarui credit;

ii) reducerea cuantumului oricarei sume sau a oricarei creante a Bancii, in baza Conventiei."

Art. 10.2 precizeaza ca "in oricare din cazurile, mai sus mentionate in termen de 15 zile lucratoare bancare de la data la care a fost notificat in scris de catre banca, imprumutatul va plati acesteia sumele suplimentare, astfel incat sa compenseze banca pentru cresterile costurilor, sau alte rambursari. "

Sectiunea 10 din conditiile generale ale Conventiei reprezinta clauze abuzive deoarece se creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, impunandu-se in sarcina imprumutatului solduri ce apar ca urmare a unor modificari de interpretare ale oricarei legi, prevederi sau reglementari aplicabile.

In ceea ce priveste stabilizarea (inghetarea)cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care sa fie valabil pe toata perioada derularii contractului au invocat faptul ca contractul de credit, fiind un contract comutativ caracterizat prin faptul ca intinderea drepturilor si obligatiilor partilor la momentul incheierii contractului este determinata sau determinabila astfel incat partile se angajeaza din punct de vedere juridic tocmai in considerarea efectelor contractului pentru care si-au manifestat acordul, exclude expunerea uneia dintre parti la riscul unei pierderi cauzate de un eveniment viitor si incert si oferirea celeilalte parti a unei sanse de castig. Hiper-valorizarea CHF constituie un eveniment imprevizibil, viitor si incert raportat la puterea de intelegere a consumatorului, intrucat acesta nu are cunostinte de specialitate in domeniul financiar bancar care sa-i permita anticiparea unei cresteri accelerate a cursului de schimb.

Invoca teoria impreviziunii care odata cu intrarea in vigoare Noului Cod Civil beneficiaza de o reglementare cu caracter general, reglementare care constituie o transpunere legislativa a solutiilor conturate in practica. Luand in considerare ca noua reglementare consacra ca solutie legislative una dintre solutiile date in jurisprudenta, se poate da solutia statuata in Noul Cod Civil fara a se putea reprosa ca s-ar atribui efect retroactiv legii noi. Intrucat schimbarea conditiilor economice a fost imprevizibila, reclamantul neavand cunostinte de specialitate in domeniul financiar-bancar care sa-i permita anticiparea unei devalorizari vadite a leului fata de CHF, revizuirea efectelor contractului corespunde acordului de vointa al partilor intrucat hiper-valorizarea CHF deturneaza contractul de la scopul in vederea caruia a fost incheiat si executarea acestuia

Referitor la denominarea in moneda nationala a platilor conform regulamentului valutar care prevede obligativitatea efectuarii platilor, intre rezidenti ce fac obiectul comertului cu bunuri si servicii in moneda nationala, reclamantii aduc in discutie ort. 3 alin. 1 din Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar. Efectuarea platilor in valuta implica suportarea unor costuri suplimentare in sarcina consumatorului constand in comisioanele de schimb valutar din leu In euro si din euro in CHF cu consecinta impovararii consumatorului, determinand o onerozitate excesiva fata de obligatia asumata, fapt contrar principiului echitatii si bunei credinte care trebuie sa guverneze executarea contractului.

In dreptau invocat art 9, ind. 3, lit. e din OG 21/1992, art. 4 din Legea 193/2000, art. 15, lit.j din Legea 146/1997.

B. Precizari la actiune

La data de 16.09.2014, reclamantii au precizat ca, capetele de cerere 8 si 9 privind cuantumul sumei de bani platite in plus fata de nivelul dobanzii de 4,25%, precum si fata de formula indicatavor fi evidentiate in cadrul unei expertize. Ulterior, au aratat ca, cuantumul sumelor de bani platite in plus fata de nivelul dobanzii, precum si fata de formula de calcul indicele Libor la 6 luni+ marja fixa, este de cate 500 CHF pentru fiecare capat de cerere.

La data de 21.11.2014 reclamantii aumodificat capetele 10 si 11 de cereretransformandu-l intr-un sigur capat de cerere prin care solicita obligarea paratei la convertirea in ron a creditului acordat reclamantilor la cursul de schimbCHF/RON de la data acordarii creditului.

Reclamantii au invocatomisiunea bancii dea informa consumatorul asupra riscului de hipervalorizare a CHF, incalcand obligatia de consiliere. Banca nua informat clientul cu privire la posibilitatea hipervalorizarii CHF - ului, creand in acest fel un dezechilibruintre cele doua parti. Totodata a motivat capatul de cerere privind constatare marjei fixe a bancii de 2,04. Sustine ca, desi in contractul de credit nu s-au prevazut componentele dobanzii, partile au avut in vedere in conditiile in care dobanda a fost stabilita la 4,25 %, iar indicele LIBOR la 6 luni era 2,20 % o marja a bancii de 2,04 %.

C. Apararile formulate

Parataa formulataparari, invocand ca, cererile referitoare la inghetarea cursului de schimb se impune a fi timbrate. Reclamantii nu au motivat in fapt si nu au precizat catimea obiectului capatului de cerere prin care solicita obligarea paratei la restituirea sumelor de bani reprezentand dobanzi incasate fara respectarea art. 3 lit. a din conditiile speciale. Reclamantii nu au motivat capatul de cerere prin care solicita sa se constate ca marja fixa a bancii este de 2,04.

In fapt, arata ca, activitatea de creditoare are functia si creeaza avantajul de a transforma scadentele bancile comerciale atrag resurse pe termen scurt de la clienti care constituie depozite sau prin imprumutare de la piata interbancara si crediteaza pe termen lung sau mediu.In acest fel fluctuatia pietei monetare –imprevizibila intr-o economie demondiala caracterizata de mobilitatea deosebita a capitalurilor-are o inraurire covarsitoare asupra activitatii unei banci mondiale si asupraexistentei bancii insesi.De aceea, la nivel institutional juridic, exista edictate norme carepe de o parte impun bancilor obligatii de gestionare a fondurilor constituirii lor, astfelsa se situeze in permanenta cel putin la nivelul cerintelor de capital stabilite pentru acoperirea dupa caz a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de diminuare a valorii creantei, a riscului de pozitie, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar, a riscului de marfa si a riscului operational, iar pe de alta parte permit bancilor sa modifice ratele dobanzilor, mecanism prin care acestea au asigurata posibilitate prezervarii sus - mentionatelor fonduri. In aplicarea Directivei 2008.48.CE, a fost adoptata OUG 50/2010 prin care s-a impus simplificare schemei de costuri in conventiile incheiate cu persoane fizice si, in acest sens, prin art. 36 a dispus ca imprumutatorul poate percepe numai : comision de analiza dosar; comision de administrarea credit pentru monitorizarea /inregistrarea /efectuarea de operatiuni de catre creditor in scopul utilizarii /rambursarii creditului acordat consumatorului; in cazul in care acest comision se calculeaza ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului; comision de administrare cont curent; compensatia in cazul rambursarii anticipate; costuri aferente asigurarilor; dobanda penalizatoare; alte costuri percepute de terti; un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor; Aceasta restrangere nu este aplicabila in cauza, diriguita de legea de la data incheierii sale. Imprumutatilor din prezenta cauza nu le sunt aplicabile dispozitiile art. 36 din OUG 50/2010-si speculeaza prin confuzarea ideilor de clauza abuziva pe de o parte cu aceea de clauza ce instituie un cost care, la o atenta analiza, pare a fi declarat nelegal prin ordonanta.

Arata ca, reclamantii au accesat un credit decredit definit de costul total DAE = 5,74 %pe an. Ulterior incheierii, conventia de credit a suferit o redefinire a drepturilor si a obligatiilor continut al acesteia prin aditionarea amiabila de la data de 28.08.2010, prilej cu carea fost abrogata posibilitatea bancii dea interveni unilateral asupra dobanzii, a fost stabilit un algoritm de calcul as dobanzii avantajos imprumutatilor prin raportarea ratei dobanziila an din 260 zile si luna de 30 de zile astfel incat DAE a scazut de la 6,61 la 6,47 % pe an; costul comisionului de risc a explicitat din perspectiva administrarii creditului/riscurilor de credit; a fost diminuata cotitatea comisionului de rambursare anticipata.

Parataaratat ca,in materia achizitionarii de produse financiare pretul creditului este reprezentat de costul final al creditului (art. 3 lit. g din Directiva 2008/48/CE preluat prin art. 7 pct. 4 din OUG 50/2010). Expresia procentuala a costului total al creditului se reflecta in dobanda anuala efectiva –DAE Normele Legii 193/2000 edicteaza asupra unei exceptii de la principiul fortei obligatii a contractelor respectiv de la principiul libertatii economice si nu privesc decat in conditii extrem limitative pretul contractului si anume numai atunci cand acest pret nu poate fi decelat la momentul incheierii conventiei. Legea 193/ 2000 transpune directiva 93/13/CEE, adoptata in scopul sustinerii concurentei. De aceea, aria de palicare nu priveste pretul contractual ce se supune legii concurentei, neputand fi asociata idee de caracter abuziv al pretului. Proprietatea clauzelor privitoare la pretul contractual de a fi clare si inteligibile are drept criteriu de evaluare masura in care acesta ofera consumatorului posibilitatea de a decela respectivul pret la momentul incheierii conventiei, de a-i realiza cotitate. Parataaratat ca, natura sanctiunii instituite prin dispozitiile art. 6 din legea 193/200 este echivalentul anulabilitatii, iar nu al nulitatii absolute. Arata ca,Legea 193/2000 opereaza cu o institutie juridica aparte de ceaa nulitatii actului juridic si anume cu cea a reputarii ca nescrise a clauzelor constate abuzive. Nuexista nici un dubiu ca normele Legii 193/2000 protejeaza un interes privat.

In ceea ce priveste clauza art. 3 lit. d in forma de pana al aditionare ce permitea ajustarea unilateralade catre banca a ratei dobanzii in cazul unor schimbari semnificative pe piata monetara,arata ca cererea este lipsita de interes, intrucat clauza a fost abrogata antejudiciar, iar pana la momentul abrogarii nu a fost activata niciodata. Reclamantii nu au dovedit si nici nu pretind ca rata dobanzii a fost modificata vreodata, unilateral de parata. Ulterior a fost incheiat actul aditionalprin care s-a implementat un algoritm, de stabilirea a cotitatii ratei dobanzii alcatuit din marja fixa a bancii la care se adauga un indice de variatie a pietei monetare - Euribor la 3 luni, total exterior vointei bancii Interesul promovarii unei cereri in materia invalidarii ca abuzive a clauzelor contractuale consta in previzibilitatea indepartariidin conventie a clauzelor care produc dezechilibru semnificativ si in dezacord cu buna credinta. Daca aceste clauze au fost indepartate deja din conventiela momentul sesizarii instantei, demersul judiciar parate ca fiind superfuu. Parata arata ca normele Legii 193/2000 nu se opun rezervarii de catre furnizorul de servicii financiare a dreptului de a modifica nivelul dobanzii in cazul aparitiei unei situatii care motiveaza intemeiat o asemenea modificare.In acord cu Legea 193/2000, furnizorul poate sa modificerata dobanzii platita de consumator, daca exista o motivatie intemeiata chiar neprecizata in contract, dar despre care cel dintai va trebui sa-l informeze pe cel din urma cat mai rapid posibil dupa aparitia situatiei ce ofera respectiva motivatie. Reclamantii reproseaza paratei ca nu expliciteaza in contract motivatia sub aspectul criteriilor de determinare a schimbarilor semnificative pe piata monetara, si aduc in discutie temeiul de drept aparute subsecvent incheierii conventiei discutate si anume art. 9 indice 3 din OG 21.1992 introdus prinmodificarea din data de 19.11.2008.

In ceea ce priveste clauza pct. 3.5 din conditii generale,ce reglementa la nivel potential perceperea costului constand in comision de risc si la clauza pct. 5 lit. a ce fixa cotitatea acestui comision, parata a aratat ca, dreptul material la actiune in solicitarea constatarii ca abuzive a clauzelor s-a prescris la data de 21.05.2010, iar dreptul material la actiune in solicitarea restituirii a sumelor incasate s-a prescris odata cu prescrierea dreptului material la actiune in constatarea caracterului abuziv.

Din perspectiva art. 7 din Legea 193/2000 eventuala constatare ca abuziva a unei clauze da dreptul consumatorului la despagubiri.Parata a aratat nu exista nici un temei legalpentru ca instanta sa cenzureze in cauza de fata din perspectiva existentei unui caracter abuziv parte dinpretul contractului constand in costul comisionului de risc, clar si inteligibil exprimat. Clauza pct. 5 lit. a este clar si inteligibil exprimat. Comisionul este clar exprimat procentual ( 0,45 %), in conditiile speciale ale conventiei, cat si banesc in planul de rambursare aferent acesteia. Daca instanta ar patrunde pe teritoriul cenzurarii pretului contractual se impune a se observa ca, sustinerile reclamantilor sunt neintemeiate. Reclamantiidoresc sa valorifice o practica favorabila consumatorilor de credite garantate cu ipoteca imobiliara si care are prin plan viziunea simplista si incorecta juridic referitoare la existenta riscurilor pentru toate partilor contractului de credit.

Mai arata ca, introducerea comisionului de riscnu a creat un dezechilibru semnificativ si contrar cerintelor bunei credinte deoarece comisionul de risc nu este unul ascuns, perceperea unui comision de risc este motivata si de planul particular al relatiei cu reclamantul prin aceea ca parata risca sa nu-si incaseze creanta in caz de neplatasi din pricina devalorizarii accentuate a garantiilor ce i-au fost constituite sau imposibilitatii regresarii asupra asiguratorului garantiei in cazul in care imprumutatul nu reinnoieste polita de asigurare.

Referitor la comisionul de rambursare in avans arata ca odata cu aditionarea conventiei din data de 28.08.2010 cotitatea comisionului de rambursare anticipata a fost pusa in acord cu normele ordonantei. Referitor la comisionul de gestiune acesta reprezinta un cost solicitat de serviciu prestate de catre tertii evaluatori i imobilului garantie. Referitor la comisionul de analiza dosar, se incaseaza o data si reprezinta contravaloarea serviciilor prestate de banca in sensul analizarii documentatiei cu acre solicitantul de credit doreste sa se califice drept eligibil in accesarea creditului

Sustinerile referitoare a caracterul abuziv al clauzelor de la pct. 8 lit. a liniutele a doua si a treia, respectiv lit. c si d din conditii generale referitoare la scadenta anticipata nu sunt intemeiate Reclamantii solicitabancii sa previzualizeze situatiile neprevazute de natura celor care conduc la improbabilitatea ca imprumutatul sa nu mairestituicreditul chiar si cand scadentarea anticipata ar avea la baza neindeplinirea de catre imprumutat a obligatiilor generale de conventii incheiate cu alte banci, ipoteza nu este nicidecum abuziva. Relativ la dreptul paratei dea declara scadenta anticipata in cazurile in care devine improbabil ca debitorul sa-si poata indeplini obligatiile asumate sau in cele in care nu mai este garantat corespunzator are la baza acelasi temei pe care legiuitorul l-a valorificat canda edictat art. 263 C.proc. civ. 1865.

In ceea ce priveste caracterul abuziv al clauzelor art. 10 pct. 1 si din conditii generale reclamantii sustin netemeinic caracterul abuziv al acestora. Imputarea imprumutatului a eventualelor costuri suplimentare impuse in legatura cu creditul acordat prin adoptarea/modificare de acte normative nu este abuziva; chiar legiuitorul o priveste ca fireasca ,,se interzic introducerea si perceperea denoi comisioane". Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie-art. 35 alin. 1 lit. B ultima teza din OUG 50/2010.

In drept, a invocat dispozitiile art. 205 c.proc. civ.

Precizari la intampinare: Parata sustine ca, prin cererea formulata, reclamantii pun in discutie chiar nasterea conventiei, obiectul sau principal. Reclamantii critica obligatia de restituire a platii in moneda CHR,desi clauza conform careia imprumutatii sunt obligati sa restituie imprumutul in moneda creditarii nu este altceva decat sa reproduca dispozitia legala principiu constand in acela ca imprumutul este tinut sa restituie bunuri de aceeasi calitate cu cele primite imprumut. In conditiile in care s-ar permite cenzurarea clauzei contractuale reclamantii nu pot dovedi ca prevederea in contract a restituirii aceleasi cantitati de monedaprecum cea primita cu imprumut ar crea, contrar bunei credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, defavorabil cumparatorului. Cresterea cursului de schimb al monedei elvetiene in raport cu cea romaneasca reprezinta un element exterior paratei.

D.Probe

Reclamantii au depus la dosar inscrisuri.

Parata a depus la dosar inscrisuri.

In prezenta cauza afost administrata proba cu inscrisuri, proba cu expertiza contabila, raportul de expertizafiind depus la dosar, proba cu interogatoriul reclamantei X X si X X, raspunsurile la interogatoriu fiind atasate la dosar .

E. Aspecte procesuale

La termenul din data de 03.02.2015, instanta a respins exceptia netimbrarii capatului 10 din cererea de chemarein judecata a respins exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata cu referire la capatul 8 de cerere, exceptia nulitatiicu referire capatul 5 de cerere

La acelasi termen de judecata, instanta a unit exceptia prescriptiei dreptului materialla actiune cu fondul cauzei.

II. In fapt:

Dupa analizareainscrisurilor din dosar, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La data de 21.05.2007, intre reclamantiiX X si X X si parata SC X Romania SA a fost incheiata Conventia de credit nr. X din data de 21.05.2007, prin carereclamantii au beneficiat de un imprumut de 34.700CHF pentru o durata de 204 luni de la data incheierii conventiei.

In Conditiile Speciale,la art. 3denumit ,,dobanda", lalit. d)se prevede ca, banca isi rezerva, dreptul de a revizui structura ratei dobanzii curente in cazul intervenirii unor schimbari semnificative pe piata monetara, comunicand imprumutatului noua rata a dobanzii. Rata dobanzii astfel modificata se va aplica de la data comunicarii.

Potrivit art. 5 cu denumirea marginala ,,Comisioane" la lit. a se stabileste ca, un comision de risc de 0,1 % aplicat soldului creditului, platibil lunar in zile de scadenta pe toata perioada de derulare a Conventiei de credit.

In Conditiile generale, la art. 3.5- Comision de risc,se prevede ca, pentru punereala dispozitie a creditului, imprumutatul datoreaza bancii un comision de risc aplicat soldului creditului, care se plateste lunar, pe toata durata creditului, modul de calcul si scadenta/scadentele platii acestuia se stabilesc in Conditiile speciale.

Art. 5 stabilestela lit. b, comisionul de analiza dosar, de 60 CHF la cursul de schimb practicat de banca, care se plateste integral cel mai tarziu la data incheieriiconventiei de credit, la lit. c). comisionul de rambursarea anticipata de 2% calculat la valoarea sumei rambursate in avans, platibil la data efectuarii rambursarii, pentru primii 5 ani, si de 1 % calculat la valoarea sumei rambursate in avans, platibil integral la data efectuarii rambursarii dupa primii 5 ani, iar la lit. d), comisionul de gestiune de 160 CHF practicat de banca care se plateste integral pentru reevaluarea imobilului adus garantie.

Potrivit Sectiunii 8)- Scadenta anticipata din Conditiile generale,se prevedeca, in cazul in care se iveste vreuna dintre situatiile urmatoare, atunci, in orice moment, banca are dreptul pe baza uni notificaritransmise imprumutatului si garantului sa declare soldul creditului ca fiind scadenta anticipat, rambursabil imediat impreuna cu dobanda acumulata si toate celelalte costuri datorate bancii conform conventiei:

a). (…)

b) (…)

c). in cazul aparitiei unei situatii neprevazute care, in opiniaBancii face sa devina improbabil ca imprumutatul sa-si poata indeplini obligatiile asumate in conventie;

d). in cazul aparitiei unei situatii neprevazute conform careia, in opinia bancii, creditul acordat nu mai este garantat corespunzator

(…).

Conform Sectiunii 10). - Costuri suplimentare, se prevedeca:

10.1Referitor la Conventie, pot aparea, la data semnarii sau ulterior modificari de interpretare ale oricarei legi prevederi sau reglementari aplicabile care:

a). supun Banca la orice impozit, taxa cu privire la creditele acordate sau la obligatiile sale de a se acorda credite sau care schimba baza de impozitare pentru suma principala si dobanzi la creditele acordate sau care se refera la orice ale sume datorate rezultand din conventie cu privire la creditele acordate sau la obligatia sa de a acorda credite in conformitate cu prevederile legale in baza carora functioneaza si este organizata banca;

b). impun, modifica sau considera aplicabile orice rezerve , depozit special sau orice cerinta similara( de exemplu in corelatie cupropunerea noului Acord de la Basel privind capitalul propus de catre Comitetul de supraveghere a Bancilor din Basel) afecteaza activele bancii, depozitele constituite cu sau pentru conturile bancii sau care impun bancii orice lata conditie care afecteaza creditele acordate sau obligatia sa de a acorda credite;

c). al caror rezultat este:

i). cresterea costurilor Bancii legate de acordarea sau punerea la dispozitie a oricarui credit;

ii). Reducerea cuantumului oricarei sume primite sau a oricarei creante a bancii in baza conventiei:

10.2. In oricare din cazurile mai sus mentionate in termen de 15 zile de la data la care a fost notificat in scris de catre Banca imprumutatul va plati aceste sume suplimentare astfel incat sa compenseze Banca pentru cresterea costurilor sau altor rambursari.

In Monitorul Oficial nr. 389 din 11 iunie 2010 a fostpublicata OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care a intrat in vigoare in termen de 10 zile de la publicare, conform art. 94 din ordonanta prin care s-a transpus si implementat in legislatia nationala a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008.

Conform art. 95 in varianta initiala, pentru contractele aflate in curs de derulare, creditorii au avut obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa asigure conformitatea contractului cu dispozitiile ordonante de urgenta. Modificarea contractelor aflate in derulare s-afacut prin acte aditionale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonante de urgenta, creditorul avand obligatia poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.

Conformalin. 5 nesemnarea de catre consumator a actelor aditionale este considerata acceptare tacita.

Ulterior, OUG 50/2010 a fost aprobatacu modificari prin Legea 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficialnr. 888 din 30 decembrie 2010.

Art. 95 a fost modificatin sensul ca,prevederile ordonante de urgenta nu se aplica contractelor in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia dispozitiilor art. 37^1, ale art. 66 - 69 si, in ceea ce priveste contractele de credit pe durata nedeterminata existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ale art. 50 - 55, ale art. 56 alin. (2), ale art. 57 alin. (1) si (2), precum si ale art. 66 - 71."

Conform art. II din Legea 288 din 28 decembrie 2010 actele aditionale incheiate si semnate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in vederea asigurarii conformitatii contractelor cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 isi produc efectele in conformitate cu termenii contractuali agreati intre parti. Actele aditionale nesemnate de catre consumatori, considerate acceptate tacit pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce efectele in conformitate cu termenii in care au fost formulate, cu exceptia cazului in care consumatorul sau creditorul notifica cealalta parte in sens contrar, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Dupa incheierea contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr. X din data de 21.05.2007,odata cuintrarea in vigoare a OUG 50/2010, darinainte de intrarea in vigoarea a Legii de aprobare a ordonantei,Volksbabk SA, prin notificareanr. 23541/20100903 a adusla cunostinta reclamantilorprincipalele modificari ce urmeaza a fi aduse contractului de credit, conform cerintelorstabilite de OUG 50/2010 ( fila 82-84 dosar).

Ulterior, s-a intocmit actul aditionalnr.1/15.09.2010 la contractul de credit bancar nr. X din data de 21.05.2007 prin careau fost stipulateurmatoarele modificari:

1. punctul 3 Dobanda din conditiile speciale ale conventiei s-a modificat, stabilindu-se, rata dobanzii de 4,25 % pe an,data scadentei pentru dobanda curenta, perioada de calcul a dobanzii curente, dobanda anuala efectiva. Analizand continutul clauzei rezulta ca dispare clauza3 lit. d, referitor la dreptul de a revizui structura ratei dobanzii curente in cazul intervenirii unor schimbari semnificative pe piata monetara, comunicand imprumutatului noua rata a dobanzii.

2. punctul 5 din conditiile speciale poarta denumirea de Comisioane/ Alte costuri aferente contului curent se modificain sensul ca, se prevede:

- comisionul de rambursare anticipata in cuantum de 1 % calculat la valoarea creditului rambursat anticipat, in cazul in care perioada de timp intre data rambursarii anticipate si scadenta finala este mai mare de un an sau de 0,5 % calculat la valoarea creditului rambursat anticipat in cazul in care perioada de timp intre data rambursariianticipate si scadenta finala nu este mai mare de un an;

- comisionul de administrare credit este de 0,10 % pe luna,aplicat la soldul creditului,datorat si platibil de catre imprumutat lunar (…).

3. Sectiunea 3 costuri din Conditiile generale ale conventiei se considera eliminate in totalitate urmand a se aplica prevederile art. 1-3 din actul aditional.

4. Art. 7 din actul aditional include pct.11 alte mentiuni din conditii Speciale. In cuprinsul acestuia s-a inserat clauza - art.4, potrivit careia, in cazul neindeplinirii de catre imprumutat a obligatiei de plata a sumelor restante, a comisioanelor datorate, precum si a altor costuri aferente conventiei, Banca este indreptatita sa aplice prevederile Sectiunii 8 din Conditiile generale.Conform art. 3,referitor la conventie pot aparea la data semnarii sau ulterior, oricand pe parcursul derularii sale, modificari ale oricaror cerinte ori reglementari legale aplicabile in Romania sau pe teritoriul Uniunii Europene ori cerinte sau reglementari legale noi, stabilite prin acte normative care impun modificari ale clauzelor contractuale convenite anterior de catre parti. In aceste situatii, Banca va informa Imprumutatul cu privire la semnarea unui act aditional la Conventie prin care clauzele contractuale sa fie modificate in mod corespunzator. Nesemnarea de catre imprumutat a actului aditional anterior mentionat este considerat acceptare tacita. Dispozitiile sectiunii 10- Costuri suplimentare se considera inlocuite in totalitate de prevederile mentionate.

Conform raportului de expertiza efectuat in cauza, Cozma Claudiu, in perioada 15.06.2007-02.09.2014,parataa incasat de la reclamanti urmatoarele: comision de risc de 2.447,57 CHF, dobanda 8.615,10 CHF, rambursare rate 17.163,12 CHF, alte comisioane 212,07 CHF. De la data incheierii conventiei, respectiv 21.05.2007 si pana la data de 31.12.2014a fost incasat comisionul de risc in cuantum de 2.516,65 CHF.

In ceea ce priveste dobanda, expertizaa stabilit ca,pana la data de 15.09.2010 a fost respectat graficul de rambursare, iar de la aceasta data,graficul de rambursare este respectat din punct de vedere la ratelor, dar suma incasata difera de suma stabilita in sensul ca, a perceput o dobanda mai mica.

La data de 17.09.2012 s-a efectuat o rambursarea anticipata a creditului in cuantum de 5.071,23 CHF

Rata dobanzii este fixa de 4,25 % si nu indicele Libor la 6 luni + marja fixa, dobanda s-a mentinut constata, dupa care a variat in plus sau in minus in functie de numarul de zile,nefiind achitate sume in plus cu titlu de dobanda. Nu rezulta vreun act care sa modifice unilateral dobanzii stabilite initial

III. In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu referire la capatul de cerere privind constatarea caracterului abuziv la clauzei contractuale

Inainte de a trece la solutionarea fondului cauzei, instanta se va pronunta cu prioritate, conform art. 248 C.proc.civ, asupra exceptiei invocate prin intampinare, exceptie care a fost unita cu fondul.

A. In drept, in ceea ce priveste legea aplicabila,potrivit art.201 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 C. civil,prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a codului civil sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

Art. 1 din Decretul 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege. Art. 3 stabileste ca, termenul prescriptiei este de 3 ani.

Art. 2din Decretul 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva stabileste ca nulitatea absoluta poate fi invocata oricand pe cale de actiune sau exceptie, fiind deci imprescriptibila extinctiv.

B.Solutia adoptata: Raportand prevederile legale de mai sus la situatia de fapt retinuta,in scopul solutionarii exceptiei prescriptiei dreptului la actiune, instanta retine urmatoarele:

1. In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune in sens material cat priveste constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale instanta va respinge ca neintemeiata exceptia de fond, pentru urmatoarele considerente:

Sanctiunea care intervine in cazul constatarii caracterului abuziv al unei clauze contractuale este nulitatea absoluta, iar nu cea relativa, in conditiile in care norma juridica pe care se intemeiaza actiunea (art.1 alin.3 din Legea nr.193/2000) este o norma de ordine publica, caracter ce rezulta inclusiv din posibilitatea invocarii incalcarii acestei norme din oficiu, de catre organele de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (conform art.9 din Legea nr.193/2000).

Contrar opiniei paratei, instanta retine teza nulitatii absolute a clauzei abuzive, intrucat stipularea lor constituie incalcarea unei norme imperative exprese careinterzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

Norma protectiva cuprinsa in lege nu ocroteste numai interese personale ale fiecarui consumator individual, ci reprezinta o norma de ordine publica ce ocroteste un interescolectiv, astfel ca sanctiunea este nulitate absoluta.

Pe de alta parte, legea abiliteaza anumite institutii, respectiv instantele de judecata sa cenzureze contractul. Astfel, legea prevede ca verificarea contractelor sa se faca din oficiu, or o asemenea maniera de control este specifica regimului nulitatii absolute a contractului. Mai mult, in jurisprudenta comunitara este recunoscut dreptul judecatorului de a se sesiza din oficiu cu privire la caracterul abuziv al unei clauze contractuale ceea ce intareste concluzia aplicarii sanctiunii nulitatii absolute a clauzei abuzive (Cauza Oceano Grupo Editorial Sa c Rocio Marciano Quintero, CJCE -27 iunie 2000).

Incalcarea dispozitiilor legale ce reglementeaza materia dreptului consumatorului, da dreptul acestuia a solicita pe calea actiunii in constatare caracterul abuziv al clauzei, actiunea in constatare fiind imprescriptibila extinctiv ( art. 2 din Decretul 167/1958).

2.In ceea ce priveste exceptia de fond a prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la capatul de cerere avand ca obiect restituirea sumelor incasatese retine ca, potrivit art.7 alin.1 din Decretul nr.167/1958, prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune...

In conditiile in care dreptul la restituirea sumelor achitate, ca efect al constatarii nulitatii absolute a clauzei contractuale in temeiul careia s-a calculat si solicitat acest comisioanele si dobanda, se naste abia dupa constatarea nulitatii absolute a clauzei contractuale, nu se poate retine prescriptia dreptului reclamantului de a solicita restituirea acestor sume, astfel ca exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la acest capat de cerere va fi respinsa.

Dreptul la actiune avand ca obiect restituireasumelor de bani incasate in temeiul unor clauze contractuale se naste la data constatarii, pe cale judecatoreasca, a caracterului abuziv a clauzelor respective.

Orice alt moment anterior celui mentionat, lipseste actiunea reclamantului de orice suport legal,sumele fiind datorate in temeiul contractului asumat de parti, atat timp cat nu s-a constatat o cauza de ineficacitate a acestuia.

Fata de acest considerente, instanta urmeaza sa respinga exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu referire la constatarea caracterului abuziv al clauzelorprevazute in conventie si restituirea prestatiilor, ca neintemeiata.

IV. Asupra fondului cauzei

Reclamantii au investit instanta la data de 02.09.2014 cu o actiune prin care solicita:

1. - constatareacaracterului abuziv al urmatoarelor clauze din contract:

- clauza prevazuta la pct. 3 lit. d din conditiile speciale ale conventiei care permitea ajustarea unilaterala a ratei dobanzii in cazul unor schimbari semnificative pe piata monetara;

Potrivit pct. 3 lit. d din Conditiile speciale ale conventiei,inainte de incheierea actului aditional, banca isi rezerva dreptul de arevizui rata dobanzii curente in cazul interveniriiunor schimbari semnificativepe piata monetara, comunicand imprumutatului noua rata a dobanzii. Rata dobanzii astfel modificata se va aplica de la data comunicarii.

2.- clauza prevazuta la art. 5 lit. a, lit. b, lit.c si lit. d din Conditiile speciale ale conventiei;

Art. 5 lit. a) din Conditii speciale prevede aplicarea unui comision de risc de 0,1 % aplicat soldului creditului, platibil lunar in zile de scadenta pe toata perioada de derulare a conventiei,

Art. 5 lit. b) din conditii speciale stabileste ca, aplicarea unui comision de analiza dosar de 60 CHF la cursul de schimb practicat de banca, care se plateste integral cel mai tarziu la data incheieriiconventiei de credit;

Art. 5 lit. c). stabileste comisionul de rambursarea anticipata de 2% calculat la valoarea sumei rambursate in avans, platibil la data efectuarii rambursarii, pentru primii 5 ani, si de 1 % calculat la valoarea sumei rambursate in avans, platibil integral la data efectuarii rambursarii dupa primii 5 ani;

Art. 5 lit. d), prevedecomisionul de gestiune de 160 CHF practicat de banca care se plateste integral pentru reevaluarea imobilului adus garantie.

4. - clauza prevazuta de art. 8.1 lit. c si ddin conditiile generale ale conventieireferitoare lascadenta anticipata;

Potrivit art. 8.1 lit. c si d din conditii generale, se mentioneaza ca in cazul in care se iveste vreuna din situatiile urmatoare atunci, in orice moment, banca are dreptul pe baza de notificari transmise imprumutatului, garantului sa declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat, rambursabil imediat impreuna cu dobanda acumulatasi toate celelalte costuri datorate bancii conform conventiei:

c). in cazul aparitiei unei situatii neprevazute care, in opinia bancii face sa devina improbabil ca imprumutatul sa-si poataindeplini obligatiile asumate conform conventiei;

d). in cazul aparitiei unei situatii neprevazute conform careia in opinia bancii creditul acordat nu mai este garantata corespunzator.

5. - clauzaprevazuta la art. 10.1, art. 10.2 din conditiile generale ale conventiei referitoare lacosturi suplimentare;

Art. 10.2 ( Sectiunea 10. costuri suplimentare) din conditii Generale mentioneaza careferitor la conventie pot aparea , la data semnarii sau ulterior, modificari ( inclusiv de interpretare ) ale oricaror acte normative aplicabile care:

a). supun Banca la un impozit, taxa cu privire la creditele acordate sau la obligatiile sale de a acorda credite sau care schimba baza de impozitare pentru suma principala si dobanzi la creditele acordate sau care se refera la orice suma datorate rezultand din conventie cu privire la creditele acordate sau la obligatia sa de acorda credite in conformitate cu prevederile legale in baza carora functioneaza si este organizata banca.;

b). impun, modifica sau considera aplicabile orice rezerve, depozit special sau orice cerinta similara ( de exemplu in corelatie/legatura cu propunerea noului Acord de la Basel privind capitalul propus de catre Comitetul de Supraveghere a bancilor de la Basel) afecteaza activele bancii, depozitele constituite cu sau pentru conturile Bancii sau care impun Bancii orice alta conditie care afecteaza creditele acordate sau obligatia sa de a acorda credite;

c). al caror rezultat este: i) cresterea costurilor legate de acordarea si punerea la dispozitie a oricaror credit; ii). reducerea cuantumului oricarei sume sau oricarei creante a Bancii in baza conventiei

Art. 10.2 precizeaza ca, in oricare din cazurile mai sus mentionate in termen de 15 zile lucratoare bancare de la data la care a fost notificat in scrisde catre banca imprumutatul va plati acesteia sumele suplimentare astfel incat sa compenseze banca pentru cresterea costurilor".

In drept, in ceea ce priveste legea aplicabila, se retine ca,potrivit art. 102 din Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa.

Avand in vedere faptul ca actul juridic a fost incheiat de parti la data de 21.05.2007, sub imperiul vechiului Cod civil, contractul de credit urmeaza a fianalizat potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii sale.

Asa cum s-a retinut la sectiunea in fapt a acestei hotarari,la data de 21.05.2007, intre reclamantii X X si X X, pe de o parte si parata SC X Romania SA, pe de alta parte,a fost incheiata Conventia de credit nr. X din data de 21.05.2007, prin carereclamantii au beneficiat de un imprumut de24.700 CHF pentru o durata de 204 luni de la data incheierii conventiei

Creditul acordat reclamantilor urma a fi rambursat potrivit planului de rambursare anexa la contract.

Executarea obligatiei de rambursare a creditului, dobanzilor si comisioanelor aferente, a fost garantata prin constituirea, garantie reala imobiliara asupra imobilului apartament cu 2 camere situate in X, str. Prof Ghe Vrabie (fosta Trotus), nr.90, bl.E7, sc.A, et.2, ap.11, nr cadastral provizoriu 841/1;11.

Asa cum s-a retinut, pe parcursul derularii contractului, dupa intrarea in vigoare a OUG 50/2010,dupa notificare, si inainte de aprobarea ordonantei cu modificari, la data de 15 .09.2010, intre parti a intervenitActul aditional nr. 1 din data de 15.09.2010, ca urmare a aplicarii art. 95alin. 5 din OUG 50/2010, inainte de aprobare.

Analizand modificarile intervenite prin actul aditional, se observa ca,pct. 3 a fost modificat, iar clauza criticatade la pct. 3nua mai fost reluata, cuantumul comisionului derambursare anticipata a fost modificat, fiind instituit comisionul de administrare credit. Conform aceluiasi articol, pct. 5 din conditii speciale, arecontinutul stabilit prin actul aditional, statuandu-se in mod expres ca, orice alte comisioane prevazute in cuprinsul conventiei ca fiind datorate Bancii, considerandu-se eliminate, imprejurarecare conduce la concluzia ca,comisionul de analiza dosar, comisionul de gestiune, cat si comisionul derisc au fost eliminatedin contract.

Cu toate acestea, analizanddefinitia comisionului de administrare credit din actul aditional,rezulta ca acesta reprezinta, in fapt, comisionul de risc, intrucat acesta este perceput din perspectiva riscurilor asumate de catre banca prin punerea sumei principale la dispozitia imprumutatului.

Tot astfel, se observa ca, atat dispozitiile Sectiunii 10 din Conditii generale, cat si a Sectiunii 8 din conditii generale au fost modificate, iar dispozitiile vechi nu au mai fost reluate.

Din raportul de expertiza rezulta ca,banca nu a uzat de clauza prevazuta la pct. 3 lit. d, din conventie, variatiile de dobanda fiind perceputein plus sau in minus in functie denumarul de zile. Nu au fost platite suma mai mari reprezentand dobanzi.

Fata de acestea, instanta apreciaza ca, cererile prin care parata solicita invalidarea clauzelor prevazute depct.3 lit. d),din conditii speciale, clauzele prevazute de art. 8.1 lit. c, lit. d si art. 10.1, art. 10.2, din conditii generale sunt lipsite de interes, intrucat clauzele acestea au fostabrogate prin Actul aditional nr. 1 /15.09.2010 la conventia de credit.

Referitor la clauza prevazuta de art. 5 lit. a)din Conditii speciale, precum si pct. 3.5 dinConditii generale referitoare la comisionul de risc, apreciaza instanta ca se impune a fi analizat, avand in vedere ca prin Actul aditionalnr. 1, comisionul de risca fost redenumit in comision de administrare.

Tot astfel,desi conformart.3, ce modifica pct. 5 din Conditii speciale lasa impresia ca numai suntin vigoare si alte clauze privind comisioane, clauza prevazuta de pct. 5 pct. b din conditiispeciale referitoare lacomisionul de analiza dosar, cat si cea prevazuta de pct. 5lit. d din conditii speciale referitoare la comisionul de gestiune, se impun a fi analizate, intrucat perceperea acestoras-a efectuat la data semnarii conventiei.

Relativ la clauzareferitoare la comisionul de rambursare anticipata ( pct. 5 lit. c din conditii speciale), de asemenea, impune analizarea acesteia, avand in vedere ca nua fost exclus, ci doar modificat.

Instanta constata ca, raporturile contractuale dintre reclamanti si parata intra sub incidenta Legii nr.193/2000, fiind vorba de raporturi decurgand dintr-un contract comercial incheiat intre un comerciant (parata S.C.X S.A.) si consumatori (reclamantii), astfel cum aceste doua categorii sunt definite de art. 2 din legea mentionata.

Instanta are in vedere ca, in preambulul Directivei 2008/48/CE 2008 se arata ca pentru a se asigura increderea consumatorilor, este important ca piata sa le ofere un grad suficient de protectie. Astfel, libera circulatie a ofertelor de credite ar trebui sa poata avea loc in conditii optime, atat pentru cei care ofera creditele, cat si pentru cei care le solicita, tinand seama de situatiile specifice din fiecare stat membru.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Alin. 2 al aceluiasi articol prevede ca o clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.

Parata a sustinut ca prevederile contractuale a caror nulitate absoluta se cere a fi constatate nu au caracter abuziv, intrucat sunt clauze negociate.

In raport de probele administrate in cauza, instanta apreciaza ca neintemeiata aceasta sustinere.

Prin raspunsul la interogatoriu luat reclamantului X X de catre parata SC X SA rezulta ca, acesta nu a participat la incheierea contractului, ca nu a cititcontractul.

Prin raspunsul la interogatoriul luat reclamantei rezulta ca initiativa incheierii conventiei i-a apartinut. Reclamanta a recunoscut ca, s-a informat ce suma putea imprumuta si ca, a fost multumitade rezultatul calcului de stabilirea ratei lunare de restituit.

Instanta apreciaza ca aducerea la cunostinta reclamantilor a ratei lunare, nu reprezinta o negociere, cu privire la toate clauzele contractuale.

Din probele administrate in cauza, nu rezulta ca, prealabil incheierii conventiei, au existat discutii cu privire la posibilitatea inserarii sau nu a comisioanelor, reclamantii neputand astfel influenta nasterea unor obligatii in sarcina lor, conform art. 4 alin.2 din Legea nr.193/2000.

In prezenta cauza, clauzelecontractualecriticate nu pot fi considerate ca fiind negociate direct cu reclamantii, intrucat contractul incheiat cu acestia a fost unul tip, preformulat, cu clauze nenegociabile.

De altfel, art.4 al.3 din Legea nr.193/2000 instituie o prezumtie relativa a caracterului abuziv al clauzelor in cazul contractelor standard, prestabilite, prezumtie ce poate fi rasturnata prin dovedirea de catre parata a caracterului negociat al contractului ori a unor clauze ale acestuia.

Or, in prezenta cauza, parata nu a probat negocierea directa si efectiva cu reclamantii a clauzelor contestate, sarcina ce ii incumba potrivit art.4 al.3 din Legea nr.193/2000, astfel ca prezumtia relativa instituita de lege nu a fost rasturnata.

Codul civil consacra principiul libertatii contractuale, dar art.969 C.civ. confera putere de lege doar conventiilor legal facute, Legea nr.193/2000 reglementand tocmai situatii in care clauze contractuale consimtite de parte prin asumarea contractului nu au caracter legal, fiind considerate abuzive.

Reluand instanta mai retine ca, in momentul in care a fost incheiata conventia de credit in discutie, reclamantii s-au aflat intr-o situatie de inferioritate fata de banca parata, contractul incheiat fiind unul de adeziune, cu clauze prestabilite de catre banca, fara a da posibilitatea reclamantilor de a modifica sau inlatura vreuna dintre clauze.

Parataa sustinut ca, clauzele criticate sunt excluse de la controlul instantelor de judecata, intrucat constituie prestatii esentiale si constituie pretul contractului, invocand art. 4 alin.2 din Directiva.

Potrivit art. 4 alin. 2 din Directiva 93/12/CEE, aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu priveste nici definirea obiectului contractului, nici caracterul adecvat al pretului sau remuneratiei, pe de o parte, fata de serviciile sau de bunurile furnizate in schimbul acestora, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate in mod clar si inteligibil.

Conform dispozitiilor art. 4 al.6 din Legea nr.193/2000, evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor inteligibil.

Din interpretarea acestor texte rezulta ca, obiectul si pretul contractului nu sunt excluse oricarei analize si cenzuri ale instantei, ci doar definirea obiectului contractului, respectiv justetea pretului si, doarin ipoteza in care acele clauze care se refera la obiect si pretnu sunt exprimate in mod clar si inteligibil.

Potrivit art.7 pct.4 din OUG nr.50/2010, costul total al creditului pentru consumatori este reprezentat de toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale.

Prin urmare, comisioanele criticate si dobanda reprezinta parte a costului total al creditului, dar art.4 al.6 din Legea nr.193/2000 nu exclude automat de la controlul caracterului abuziv clauzele referitoare la pret, fiind reglementata posibilitatea analizarii acestora in situatia in care nu sunt exprimate in mod clar si inteligibil.

De asemenea, pentru a se retine caracterul abuziv al unei clauze contractuale, este necesarasi indeplinirea cumulativa a altor doua conditii si anume:a). clauza pretins abuziva sa nu fi fost negociata intre comerciant si consumator; b). aceasta clauza sa genereze un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor contractante, in detrimentul consumatorului si contrar bunei-credinte.

Instanta va analiza indeplinire cumulativa a acestor conditii.

1. In ceea ce priveste clauzareferitoare la comisionul de risc/de administrare cuprinsa la pct. 5 lit. a din Conditii speciale( 5.1lit.b din Actul aditional) si pct. 3.5 din conditii generale

Comisionul de risc este parte a costului total al creditului, dar art.4 al.6 din Legea nr.193/2000 nu exclude automat de la controlul caracterului abuziv clauzele referitoare la pret, fiind reglementata posibilitatea analizarii acestora in situatia in care nu sunt exprimate in mod clar si inteligibil.

Instanta retine ca in cuprinsul conventiei de credit banca parata nu a clarificat destinatia comisionului de risc, acesta avand acelasi rol ca si dobanda, respectiv pentru punerea la dispozitie a creditului. Rezulta astfel ca, pentru acelasi serviciu al bancii se percep doua costurifara a se face distinctie intre ele si fara a se preciza fundamentul perceperii ori destinatia intr-un limbaj clar si usor inteligibil, astfel cum prevede art. 4 al.6 din Legea nr.193/2000.

In consecinta,contrar sustinerilor paratei, retine instanta fata de aceste considerente ca poate analiza caracterul eventual abuziv al acestei clauze, prin prisma dispozitiilor Legii nr. 193/2000.

Pentru a fi incidente prevederile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 in privinta dispozitieireferitoare la comisionul de risc /de administrare se impune si ca aceasta clauza sa fi creat, in detrimentul consumatorilor si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Parata sustine ca, comisionul de risc reprezinta un element al pretului bancii si este menit sa garanteze si sa compenseze riscul general al activitatii de creditare, insa aceste aspecte trebuiau clarificate de parata in cadrul conventiei de credit, iar nu in cadrul solutionarii procesului privind constatarea caracterului abuziv al clauzei.

Mai mult din cuprinsul art. 3.5 din conditii generale, respectiveart. 3 din actul aditional/ 5.1 lit. b) rezulta ca, comisionul de risc/ de administrarereprezinta cost al creditului din perspectiva riscurilor asumate de catre acestea prin punerea la dispozitia aimprumutului.

Instanta constata ca, partile au incheiat un contract cu caracter comutativ (in sensul ca partile cunosc inca de la inceput intinderea drepturilor si obligatiilor asumate), iar nu aleatoriu, astfel ca, riscul in legatura cu care banca percepe un comision nu este determinat sau determinabil. Avand in vedere caraterul comutativ la contactului, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre consumator existand dreptul bancii de a recurge la executarea silita a bunurilor acestuia in temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit.

Or, in prezenta cauza, executarea obligatiei de rambursare a creditului, dobanzilor si comisioanelor, a fost garantata prin constituirea, de catrereclamanti a unei garantii reale imobiliare asupraimobilului din X, str. Prof. Ghe. Vrabie, nr. 90. bl.E7, sc.A,et.2, ap.11, jud. Vaslui (pct. 7din Conditiile speciale).

In aceste conditii, nu se poate identifica un risc la care s-ar fi supus parata prin acordarea creditului. In aceste conditii devine evident faptul ca prin stipularea comisionului de risc/administrare fara reglementarea unei obligatii corelative a bancii parate, se creeaza un dezechilibru intre contraprestatiile partilor, contrar bunei credinte.

Pe de alta parte, OUG 50/2010 a prevazut, laart. 36 posibilitatea instituirii unui comision de administrare (alin. 3), insacomisionul de administrare instituit prin ordonanta are un alt scop decat cel prevazut de banca.

Mai mult, in jurisprudenta, s-a retinut ca, atat timp cat riscul contractului este acoperit prin constituirea unei garantii reale, prin introducerea comisionului de risc, fara reglementarea unei obligatii corelative, se creeaza un dezechilibru intre contraprestatiile partilor, contrar principiului bunei-credinte in executarea contractelor. Ca urmare, este abuziva clauza prin care se reglementeaza dreptul bancii de a percepe comisionul de risc, atat timp cat functia si destinatia comisionului de risc nu au fost evidentiate in contract, consumatorul fiind intr-o pozitie dezavantajata fata de banca.

2. Referitor la clauzele prevazute de art. 5 lit. b) si lit. d) din contract

Comisioanelereprezinta parte a costului total al creditului, dar art.4 al.6 din Legea nr.193/2000 nu exclude automat de la controlul caracterului abuziv clauzele referitoare la pret, fiind reglementata posibilitatea analizarii acestora in situatia in care nu sunt exprimate in mod clar si inteligibil.

Referitor lacomisionul deintocmire dosar, asa cum s-a retinut, clauzacriticata prevazuta la pct. 5 lit bdin Conditiispeciale stabileste caimprumutatul va plati bancii comisionul de intocmire dosar de 60 CHF.

Comisionul de intocmire dosar este perceput pentru analizarea, verificarea indeplinirii conditiilor de creditare de catre consumator.

Din cuprinsul clauzei contractuale rezulta ca, comisionul este unul fix, fiind prevazut in contractul incheiat intre parti (conditii speciale)si asumat de reclamant prin semnare.

Conform art. 36 dinOUG 50/2010,pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor si, dupa caz, dobanda penalizatoare, alte costuri percepute de terti, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Conform alin. 2, comisionul de analiza dosar si cel unic vor fi stabilite in suma fixa, aceeasi suma fiind perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit in cadrul aceleiasi institutii de credit.

Desi OUG 50/2010 nu se aplica contractului, la data incheierii acestuia,, prevederile acestuia pot constitui un indiciu cu privire ladestinatia acestuicomision in vedere aprecieriilegalitatii acestuia.

Astfel, OUG 50/2010 prevede posibilitatea perceperii de catre banca a comisionului de analiza dosar, iar la momentul incheierii contractului de credit comisionulnu era interzis de lege.

In ceea ce priveste comisionul de gestionarea creditului, clauza prevazuta la pct. 5 lit. dstabileste ca, caimprumutatul va plati bancii suma de 160 CHF pentru reevaluarea imobilului adus garantie.

Din analiza clauzei rezulta ca, comisionul este clar determinat, stabilindu-se de la incheierea contractului cuantumul care urma sa fieperceput cu acest titlu.

Tot astfel, din cerereade credit formulata de reclamanta-fila 145 dosar , rezulta ca reclamanta a declarat in mod expres ca este de acord cu plata comisioanelor ( analiza dosar, gestiune), evidentiate separate, semnand in consecinta cererea de acordare a creditului

Reclamantii, in mod obiectiv, au avut posibilitatea sa cunoasca perceperea comisionului de intocmire dosar, gestiune, cuantumul acestora, putand sa-l accepte sau sa il refuzein care oferta unei banci ar fi fost mai avantajoasa.

Rezulta ca, din modul in care au inserate in contract, cat si posibilitateade a lua la cunostinta de acestea, comisioanele ca si componente a ale pretului contractului sunt exprimate clar, iar la momentulincheierii conventiei de creditreclamantii au avut posibilitatea reala de a lua la cunostinta de inserarea acestora,iar termenii utilizati pentru stipularea acestora au fost pe deplin inteligibil, clari si fara echivoc.

Nici conditia dezechilibruluinu este indeplinita intrucat comisioanelesi valoarea acestora au fost cunoscute inca de la momentul contractului.

Comisioanele sunt percepute o singura data,si au o valoare rezonabila prin raportare la creditul acordat, astfel ca nu se poate retine existenta unui dezechilibru contractual generat de inserarea comisioanelor.

Prin urmare, apreciaza instanta ca,nu se poate retine existenta unui dezechilibru contractul a generat de perceperea comisionului de intocmire dosar si comisionul de gestiune.

3- Referitor la clauzaprivind comisionul de rambursare anticipatase retine ca,art. 5lit c din conditii speciale, devenit, 5.1 lit. a)in urma intervenirii actului aditional, prevede ca, imprumutatul va plati bancii comision de rambursarea anticipata, in cuantum de 1 % calculat la valoarea creditului rambursat anticipat, in cazul in care perioada de timp intre data rambursarii anticipate si scadenta finala este mai mare de un an sau de 0,5 % calculat la valoarea creditului rambursat anticipat in cazul in care perioada de timp intre data rambursariianticipate si scadenta finala nu este mai mare de un an.

Instanta are in vedere modificarile aduse de OUG 50/2010, potrivit careia, (art. 67 din OUG 50/2010) este permisa perceperea unei compensatii in cazul rambursari anticipate a creditului.

Astfel, potrivit art.67 din OUG 50/2010, in cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul este indreptatit la o compensatie echitabila si justificata in mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului cu conditia ca rambursarea anticipata sa intervina intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa.

Alin. 2 al aceluiasi articol,prevedecuantumul compensatiei,in raport de perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit, 1% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an sau0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Se observa ca, cuantumul comisionuluiprevazut in conventiade credit, astfel cum a fost modificat prin actul aditional, este identic cu cel permis de OUG 50/2010.

Instanta mai retine ca, din prevederile art. 95 din OUG 50/2010,rezulta ca, prevederileart. 66-69din ordonanta se aplica contractelor in curs de derulare la data intrarii in vigoare a ordonante de urgenta.

Cum dobanda prevazuta de Conventia de credit este fixa, rezulta ca este permisa perceperea unui comision de rambursarea anticipata.

Cu privire lacuantumulinserat de catre banca in contract, la momentul incheierii conventiei, se retine ca, legeanu stabilealimita permisa al comisionului.

Nici conditia dezechilibrului semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor semnatare a contratului de credit, contrar bunei credinte. Partile au incheiat un contract cu caracter comutativ (in sensul ca partile cunosc inca de la inceput intinderea drepturilor si obligatiilor asumate), sinalagmatic, astfel ca, pentru acoperirea costurilor legate de rambursarea anticipata, se apreciaza ca banca are dreptul la o compensare.

4. Cu privire la cererea referitoare la convertirea din CHF in RON a creditului

Asa cum s-a retinut, partile au incheiat Conventia de credit nr. X din data de 21.05.2007, prin carereclamantii au beneficiat de un imprumut de 34.700CHF pentru o durata de 204 luni de la data incheierii conventiei, reclamantiiobligandu-se sa restituiesuma imprumutata, in moneda imprumutata.

Potrivit art. 4.1 din Conditii generale, orice plata efectuata in baza conventiei se face in moneda creditului, cu exceptia cazurilor mentionate expres in conditii speciale.

Art. 4.2 stabileste ca, imprumutatul autizeaza banca sa efectueze plata sumelor datorate (rate/anuitati/dobanzi/comisioane/ale costuri), in baza conventiei, prin debitarea automata la scadente a contului curent corespunzator monedei creditului, pe care este obligat sa il alimenteze cu sumele datorate.

Potrivit art. 4.3, daca imprumutatul nu are conturi sume suficiente in moneda creditului, Banca are dreptul, dar si obligatia de a efectua , daca este cazul, schimbul valutar, in scopul stingerii obligatiilorde plata scadente, fiind autorizat in acest sens prin efectul prezentei Conventii; Banca poate debita cu suma corespunzatoare orice cont al imprumutatului de disponibilitati sau de depozit. Eventualele diferente de curs valutar sunt si vor fi suportate de imprumutat.

Instanta considera ca moneda creditului, convenita de catre parti ca fiind CHF, este un element esential al contractului, constituind insusi obiectul juridic, in lipsa caruia contractul de imprumut nu poate exista.Din raspunsul la interogatoriu, rezulta ca, reclamantii au alessa solicite un imprumut in CHF, ceea ce inseamna caau profitat de avantaje in ceea ce priveste obligatiile financiare ale creditului,dar contractand in aceasta moneda si-auasumat suporte riscul valutar.

Conform art. 1576 C. civ din 1864 imprumutul este un contract prin care una din parti da celeilalte oarecare catime de lucru, cu indatorirea pentru dansa de-a restitui tot atatea lucruri, de aceeasi specie si calitate.

Rezulta ca, efectuarea platilor in moneda creditului nu are caracter abuziv si reprezinta doar transpunerea in plan contractual a principiului nominalismului monetar, din Codul Civil.

Reclamantii au stiut cu exactitate in ce moneda se acorda imprumutul, ceea ce inseamna ca au cunoscut si faptul ca isi asuma o serie de consecinte negative rezultate din riscul valutar.

Reclamantii au invocat faptul ca, banca nu si-a indeplinit obligatia de informare, la momentul incheierii contractului, cu privire la riscul de hipervalorizare a CHF, fenomen previzibil pentru expertii financiari ce activeaza in cadrul acestora, incalcand obligatia de consiliere.

Instanta apreciaza ca, data fiind natura contractului - de imprumut bancar caracterizata prin aceea ca fiecare parte urmareste dobandirea unui folos de pe urma incheierii actului juridic, interesul bancii a fost acela al obtinerii unui profit de pe urma unei activitati comerciale. O astfel de finalitate nu este prohibita de legi, nici contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, ci doar specifica activitatii comerciale.

Astfel, nu se poate aprecia ca banca a incalcat obligatia de consiliere, atata timp cat, banca, a urmarit la fel ca si reclamantii obtinerea unui profit din imprumut, iar reclamantii au fost cei care au initiat incheierea conventiei de credit.

Pe de alta parte, fluctuatia cursului valutar este de notorietate, iar banca nu are nicio influenta asupra stabilirii cursului de schimb valutar al francului elvetian.Nu poate fi imputata culpa bancii in ceea ce priveste evolutia cursului de schimb, creditul fiind acordat in moneda solicitata de client-astfel cum rezulta din raspunsul la interogatoriu.

Instanta mai constata ca, cererea referitoare la conversia din CHR in RON a creditului este intemeiata pe dispozitiile legale referitoare la protectia consumatorului,ceea ce inseamna analizarea clauzelor contractuale din perspectiva caracteruluiabuziv , cu consecinta nulitatii absolute ale acestora.

Nulitatea unei clauzecontractuale intervine pentrunerespectarea conditiilor prevazute de lege la momentul incheierii conventiei. Fata de aceste considerente, teoria impreviziunii nu poate fi retinuta din perspectiva analizarii caracterului nul absolut al clauzelor contractule, intrucat, aceasta intervinepentru cauze ulterioare incheierii conventiei.

5. Cererile referitoare la dobanda

Retinand raportul de expertiza ca fiind concludent si util solutionarii cauzei,analizand continutul contractului de credit, instanta constata ca, parata a incasat dobanda conform clauzelor contractuale,iar reclamantii nu au achitat sume mai mari reprezentand dobanzi fata de nivelul de 4,25 %. Mai mult, conform raportului de expertiza, dobanda incasata de parata este mai mica cu 62,86 franci elvetieni.

Totodata, partile au convenit incontractul de credit, modificat prin actul aditional ca, dobanda este de 4,25 %, astfel ca, avand in vedere ca, partile au incheiat un contract sinalagmatic, iar conventiile au putere de lege intre partile contractante, nu exista nici un motivintemeiat pentru amodifica contractul in curs de executare, in sensul calcularii dobanzii dupa formula indicele LIBOR la 6 luni +marja fixa.

Prin urmare, urmeaza sa respinga, cerereaprin care se solicita sa se constate ca dobanda nua fost incasata cu respectarea art.3 lit. a din Conditiile speciale; sa se constate ca, incepand cu data de 21.06.2010 dobanda nua fost incasata cu respectarea formulei indicele Libor la 6 luni+ marja fixa; sa se constate ca marja fixa a bancii este de 2,04; obligarea paratei la modificarea contractului in curs de executare, in sensul calcularii dobanzii dupa formula indicele LIBOR la 6 luni+ marja fixa; restituirea sumelor reprezentand dobanda fara respectarea clauzei prevazuta de art. 3 lit.a din conditii Speciale; restituirea dobanzii ce a fost incasata fara respectarea formulei de calcul indicele Libor la 6 luni+ marja fixa.

Avand in vedere caracterul accesoriu al cererii privind dobandareferitoare la sumele de bani reprezentand dobanda incasata in plus fata de formula indicele Libor la 6 luni + marja fixa, instanta urmeaza sa respinga si acest din urma capat de cerere.

In concluzie, apreciind ca sunt indeplinite toate cerintele impuse de art.4 alin.1 din Legea nr.193/2000, instanta urmeaza a constata caracterul abuziv si nul absolut alclauzei contractulereferitoare la comisionul de risc/administrare, respectiveart. 5 lit. a din Conditii speciale devenit in urma aditionariipct. 5.1 lit. b,cat si art. 3.7 din conditiile speciale, cuprinse in Conventia de creditnr. X/21.05.2007, modificata prin actul Aditional nr. 1 .

Intrucat s-a stabilit caracterul abuziv si nul al clauzei privind comisionul de risc,iar sanctiunea nulitatii produce efecte retroactive, platile efectuate de reclamanti catre parata cu titlu de comision de risc, capata caracter de plati nedatorate.

In consecinta, parata S.C. X ROMANIA S.A. va fi obligata la restituirea, catre reclamanti, a sumei de 2.516,65 CHF, incasata cu titlu de comision de risc/administrare, platita de la data incheierii conventiei, potrivit expertizei efectuate in cauza.

Apreciind ca fiind lipsite de interescererile referitoare la clauza prevazuta de art. 3 lit. d, din conditii speciale, art. 8.1 lit. c, lit. d si art. 10.1 si art.10.2 din Conditii generale ale conventiei, ca urmare a abrogarii acestora prin Actul aditional nr. 1 din data de 15.09.2010, instanta urmeaza sa le respinga in consecinta.

De asemenea, apreciind ca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de Legea 193/2000, instanta urmeaza sa respinga cererea prin care se solicitasa constate caracterului abuziv al clauzei prevazut de art. 5 lit. b,referitoare la comisionul de analiza dosar, lit. d) referitoare la comisionul de gestiune, cat si lit. c) referitoare la comisionul de rambursare anticipata, devenit, art. 5.1 lit. a, ca urmare a modificarii prin actul aditional.

In ceea ce priveste cererea privind dobanda legala,cu referire la comisionul de risc, se retine ca, in sistemului codului civil dobanda legala are natura de daune interese moratorii, pentru intarzierea la executarea obligatiei de plata.

Reclamantul nu este obligat sa faca dovada ca prin intarzierea la executareobligatiei i s-a cauzat un prejudiciu, intrucat legea porneste de la ideea ca lipsa de folosinta a unei sume de bani provoaca creditorului un prejudiciu constand in cuantumul dobanzii legale datorate pe perioada intarzierii la executare.

Potrivit art. 1 alin.3 din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta este denumita dobanda penalizatoare.

Art. 3 alin. 1-2 din O.G. nr. 13/2011 stabileste ca, rata dobanzii legale remuneratorii se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, care este rata dobanzii de politica monetara stabilita prin hotarare a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.

Rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 4 puncte procentuale”.

Totodata, art. 6 din O.G. nr. 13/2011, prevede ca dobanda trebuie sa fie stabilita prin act scris. In lipsa acestuia se datoreaza numai dobanda legala.

Intrucatparata are obligatia de achitare a unei sume de bani, se apreciaza ca parata datoreaza dobanda legala. Trebuie stabilit momentul de la care parata datoreaza dobanda legala.

Instanta are in vedere ca, dreptul la actiune avand ca obiect restituirea comisionului de risc se naste la data constatarii, pe cale judecatoreasca, a caracterului abuziv a clauzelor ca fiind abuzive. Scadenta sumelor de bani este momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, iar intarzierea la plata sumelor de banistabilite da dreptul la perceperea de dobanzi reprezentand lipsa de folosinta a unei sume de bani.

Prin urmare, instanta va admite cererea privind acordarea dobanzii legale penalizatore si va obliga parata sa plateasca dobanda legala penalizatoare calculata conform O.G. nr. 13/2011, aferenta sumei de2.516,65 CHF dobanda calculata de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la plata efectivaa debitului

In ceea ce priveste cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata,instanta va retine dispozitiile art. 453 C.proc. civila care prevede ca fundamentul pretentiei acordarii cheltuielilor de judecata esteculpa procesuala.

Reclamantii au efectuat cheltuieli de judecata in cuantum de 1420 lei reprezentand onorariu de expertiza si suma de 500 lei reprezentand onorariu avocat, in total suma de 1.920 lei.

Fata de solutia la care a ajuns instanta in urma deliberarii, avand in vedere ca actiunea va fi admisa numai in parte, instanta apreciaza intemeiata cererea de acordare a cheltuielilor de judecata proportional cu admiterea actiunii ( actiunea are 10 capete de cerere, iar in urma judecatii a fost admisa doar cererea referitoare la comisionul de risc, apreciaza ca se cuvine reclamantilor 10 % din cuantumul cheltuielilor de judecata).

In raport de aceasta solutie si de cuantumul cheltuielilor de judecata, instanta va obliga parata sa ramburseze reclamantilor suma de 192 lei reprezentand cheltuieli de judecata.

23

Domenii speta