Alte cereri înlocuire amendă.

Sentinţă civilă 986 din 24.01.2014


Prin cererea inregistrată pe rolul instanţei la …., sub nr…… reclamanta a chemat in judecata pe pârâta solicitând sa se dispună inlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii in baza proceselor verbale seria .., ……

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca pârâta a fost sanctionata contraventional deoarece a fost depistata  in timp ce atragea persoane de sex masculin,pentru a intretine raporturi sexuale, in vederea obtinerii de foloase materiale. Având in vedere adresa cu nr…… emisa de Directia  Venituri Buget Local Sector 2 prin care se comunica faptul ca nu exista posibilitatea executarii silite a pârâtei, deoarece nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile ce pot fi urmarite, in conformitate cu prev.art.9 al.3 din OG nr.2/2001 solicita sa se dispuna inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

In drept reclamanta si-a intemeiat cererea pe disp.OG nr.2/2001, art.112 si urm c.pr.civila, Legea nr.61/1991.

In dovedire reclamanta a depus la dosarul cauzei inscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanţa retine urmatoarele:

Pârâta a fost sanctionata contraventional deoarece a fost depistata  in timp ce atragea persoane de sex masculin, pentru a intretine raporturi sexuale, in vederea obtinerii de foloase materiale.

 Având in vedere adresa cu nr.96676/27.06.2013 emisa de Directia  Venituri Buget Local Sector 2 prin care se comunica faptul ca nu exista posibilitatea executarii silite a pârâtei, deoarece nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile ce pot fi urmarite, in conformitate cu prev.art.9 al.3 din OG nr.2/2001 solicita sa se dispuna inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Faţa de cele reţinute va admite cererea si potrivit prev.art.9 al.3 din OG nr.2/2001 va dispune  inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea privind pe reclamant cu sediul in  sector 1, Bucureşti, şi pe pârât, cu domiciliul in sector 2, Bucureşti,.

Inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale  aplicate contravenientei cu 40  ore munca in folosul comunitatii.

Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Ianuarie 2014.