Conducere fără permis

Sentinţă penală 159 din 11.11.2014


Dosar nr. 964/308/2014

Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ NR. 159

Şedinţa publică de la 13 Noiembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cornelia Pop

Grefier Ana Ţifrea

Ministerul Public prin reprezentant: PROCUROR: Coşniţă Ciprian

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul C.C., având ca obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP).

La apelul nominal făcut în  pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din 11 noiembrie 2014, susţinerile şi concluziile părţilor  au fost consemnate în încheierea din acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi, 13 noiembrie 2014.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara din 13 mai 2014 a fost trimis în judecată  inculpatul  C.C., cu datele personale de la dosar, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere  prev. şi ped. de art. 335 al.1 NCP, cu  aplicarea  art. 41 al.1 C.pen., privind starea de  recidivă postcondamnatorie.

În expozitivul rechizitoriului s-a  reţinut că în data de 6 septembrie 2012, în jurul orelor 12,06, organele poliţiei rutiere  din cadrul Poliţiei Municipiului Sighişoara au depistat în trafic pe inculpat la  volanul autoturismului marca Audi A4, cu număr de înmatriculare XIB-7114, care rula dinspre str. Gh.Lazăr spre intersecţia semaforizată cu str. Consiliul Europei şi str.1 Decembrie 1918 din Sighişoara, fără a  poseda permis de conducere, stare de fapt confirmată, în urma verificărilor  efectuate de Serviciul Public Comunitar Regim  Permise de Conducere şi Înmatriculare  a Vehiculelor din Cadrul  instituţiei Prefectului jud.Mureş, inculpatul aflându-se  în stare de recidivă, din cazierul său judiciar rezultând  că prin sentinţa penală nr. 119 din 1.06.2012 a Judecătoriei Sighişoara a  fost condamnat la pedeapsa de 2 ani  şi 1 lună cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă  de 4 ani şi 1 lună, aflându-se în termen de încercare.

Faptele au fost probate prin procesul verbal de constatare a infracţiunii, adresa  serviciului specializat din cadrul Instituţiei Prefectului jud.Mureş,  fişa de cazier, imagini  video de verificare a traficului rutier din 6.09.2012, declaraţia inculpatului şi ale martorilor Bodi Mihail Gavril şi Bodi Florina.

În procedura de cameră preliminară, prin încheierea din 23.06.2014, judecătorul de Cară preliminară  a constatat legalitatea  sesizării instanţei, a administrării probelor şi a  efectuării actelor de  urmărire penală (fila 54 din dosar).

Inculpatul prezent în faţa instanţei la 16 septembrie 2014 a solicitat  termen pentru angajarea unui apărător, ulterior nemaiprezentându-se  în faţa instanţei, dar prin  avocat ales a prezentat şi depus  declaraţie  autentificată sub nr. 1386/23.09.2014 prin care şi-a recunoscut vinovăţia  cu privire la fapta pentru care a  fost trimis în judecată – de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul  fără a poseda permis de conducere, faptă prev. de art. 335 C.penal, dorind să beneficieze de  disp.art.  374 al.4 C.pr.pen., fără administrarea de probe noi (fila 65 din dosar), cererea inculpatului fiind încuviinţată  de instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului cauzei deduse judecăţii, probele administrate legal în  cursul urmăririi penale, se reţin de către instanţă următoarele:

În data de 6 septembrie 2012, în jurul orelor 12,06, inculpatul a fost depistat de organele  poliţiei rutiere ale Municipiului Sighişoara în timp ce conducea pe str.Gh.Lazăr  din Sighişoara, autoturismul marca Audi A4 cu număr de înmatriculare XIB-7114, fără a poseda permis de  conducere pentru nici o  categorie de vehicul.

Din extrasul de cazier judiciar  al inculpatului rezultă că inculpatul a fost  condamnat  la pedeapsa  de 2 ani şi 1 lună închisoare, cu suspendarea  condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani  şi o lună, în temeiul art. 81, 82 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208, 209 al.1 lit.g C.pen. cu aplic. art. 320 ind.1 al.7 C.pr.pen., prin sentinţa penală nr. 119/1.06.2012, definitivă prin nerecurare la 12.06.2012 (fila 62 din dosar).

Fapta inculpatului a fost probată cu înscrisurile menţionate, declaraţiile  martorilor  audiaţi în  cursul urmăririi penale şi declaraţia inculpatului, probe administrate în mod  legal  astfel cum s-a constatat şi prin încheierea  Judecătorului de Cameră preliminară arătată în cele ce preced.

În cauză s-a pus în discuţia părţilor încadrarea juridică a faptei, aplicarea  legii mai favorabile, faţă de  data săvârşirii faptei şi data  intrării în vigoare a NCP, la 1 februarie 2014, şi disp.art. 5 NCP, art. 12 din legea nr. 187/2012.

Instanţa, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 5/2014,  privind aplicarea în mod global a legii  mai favorabile, apreciază că legea  aplicabilă este legea veche, respectiv  disp.din OUG 195/2002, art. 86 al.1 şi  ale C.pen privind  starea de recidivă  postcondamnatorie  prev. de art.  37 lit.a C.pen., în cauză fiind  incidente  şi disp.art. 83 C.pen., cu aplicarea  art. 15 al.2 din Legea 187/2012 de aplicare a Codului penal.

De menţionat, că inculpatul neprezent în faţa instanţei  pentru a-şi exprima acordul  privind prestarea unei munci nerenumerate în folosul comunităţii, n-ar fi putut beneficia, la individualizarea pedepsei, de suspendarea sub  supraveghere a executării pedepsei, cu atât mai puţin  de amânarea aplicării pedepsei, date fiind  antecedentele sale penale. 

Aşa fiind, instanţa apreciază că legea  mai favorabilă inculpatului este legea veche, dispunând, în temeiul art. 386 N.C.P.P. schimbă încadrarea juridică a faptelor din  disp.art. 335 al.1 cu apl.art. 41 al.1 NCP în disp.art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002 cu apl.art. 37 lit.a Cpen.(privind starea de recidivă postcondamnatorie) şi art. 5 NCP, urmând ca pentru infracţiunea săvârşită, cu apl.art. 396 al.10 NCPP să aplice inculpatului pedeapsa de 8 luni închisoare.

Faţă de împrejurarea că inculpatul  a săvârşit fapta  în termenul de încercare, în temeiul art. 83 C.pen.,  cu apl.art. 15 al.2 din  Legea nr. 187/2012 de aplicare a  NCP, instanţa va dispune revocarea suspendării executării  pedepsei de 2 ani şi 1 lună închisoare la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 119/1.06.2012 (definitivă la 12.06.2012) a Judecătoriei Sighişoara pronunţată în Dosarul nr. 80/308/2012 dispunând ca  inculpatul să execute în total pedeapsa  de 2 ani şi 9 luni închisoare.

Potrivit art. 7 C.pen. vechi pedeapsa  închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a, b C.pen.

În temeiul art. 274 al.1 NCPP inculpatul va fi obligat la 500 lei  cheltuieli de judecată către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 386 NCPP schimbă încadrarea juridică din dispoziţiile art.335 NCP ,cu aplicarea art. 41 al.1 NCP, în dispoziţiile art. 86 al.1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a) CP,art. 5 NCP.

În baza art.86 al.1 din OUG nr.195/2002,cu aplicarea  art.37 lit. a) CP,396 al.10 NCPP condamnă pe inculpatul C.C., fiul lui Iulia Maria, născut la data de 06.10.1982 în Horetzu, jud.Vâlcea, cu antecedente penale, domiciliat în Sighişoara,  jud.Mureş, posesor al CI seria MS nr. 409566, eliberată de SPCLEP Sighişoara, CNP 1821006384815, la pedeapsa de 8(opt) luni închisoare.

În baza art.83 CP, cu aplicarea art.15 al.2 din L. nr. 187/2012 de aplicarea noului cod penal, revocă suspendarea executării pedepsei de 2 ani şi 1 lună închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa  penală nr.119/1.06.2012 a Judecătoriei Sighişoara pronunţată în Dosarul nr. 80/308/2012, dispunând ca inculpatul să execute în întregime pedeapsă de

2(doi) ani şi 9 (nouă) luni  închisoare.

Face aplicarea art.71,64 lit. a,b CP.

În baza art. 274 al.1 NCPP obligă pe inculpat la 500 lei  cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 13.11.2014.

PREŞEDINTE

POP CORNELIA

GREFIER

ŢIFREA ANA

Red.PC/Tehnored.ŢA

5.01.2015- 4 ex.