Infractiuni

Sentinţă penală 3006 din 09.12.2015


Cod operator 2444

ART.335 C.PEN.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU - JIU

SECŢIA PENALĂ

Sentinţa penală nr. 3006/2015

Şedinţa publică de la 09 Decembrie 2015

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu a fost reprezentat de procuror C.F.

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 25.11.2015, privind pe inculpatul B. M. F., trimis în judecată prin rechizitoriul nr.604/P/2015 din 10.07.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art.335 alin.1 C.pen.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a lipsit inculpatul.

 Procedura de citare este legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă penală;

JUDECATA,

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu la data de 10.07.2015 în dosarul nr.604/P/2015, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.M.F., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art.335 alin.1 C.pen.

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că, la data de 21.01.2015, în jurul orelor 16:57, organele de poliţie au oprit pentru control autoturismul marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare GJ-72-BOB, care circula pe DJ 675 Peşteana –Jiu, din direcţia Ţicleni, spre DN 66.

Cu ocazia controlului, s-a stabilit că autoturismul era condus de către inculpatul B.M. F., care a declarat că autoturismul îi aparţine, prezentând certificatul de înmatriculare al acestuia, dar că nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie.

Din adresa nr.40742/10.03.2015, emisă de S.P.C.R.P.C.Î.V. Gorj, a rezultat că inculpatul B. M. F. nu figurează cu permis de conducere auto.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor, înscrisuri.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu la data de 14.07.2015, sub nr.9474/318/2015.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 09.09.2015, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

În şedinţa publică din data de 25.11.2015, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. iar.

Inculpatul a solicitat judecarea sa potrivit procedurii prev. de art.396 alin.10 C.pr.pen., declarând că recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată şi nu mai solicită efectuarea altor probe în cauză.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi în faza judecăţii, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt;

La data de 21.01.2015, inculpatul B.M. F. a condus pe drumurile publice autoturismul marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare GJ-72-BOB, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, respectiv: proces verbal de sesizare din oficiu, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor, înscrisuri.

În drept, fapta inculpatului B.M.F., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art.335 alin.1 C.pen., text de lege în baza căruia urmează să fie condamnat acesta.

La individualizarea pedepsei ce urmează a-i fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Observând fişa de cazier a inculpatului, se constată că acesta a săvârşit infracţiunea dedusă judecăţii în termenul de încercare al pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, la care a fost condamnat prin s.p.nr.1083/2013 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin d.p.nr.1924/2013 a Curţii de Apel Craiova, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat în minorat.

În consecinţă, potrivit dispoziţiilor art.83 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012, va fi revocată suspendarea condiţionată pentru această pedeapsă, iar potrivit disp.art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.255/2013 raportat la art.129 alin.2 C.pen., va înlocui această pedeapsă cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 1 an şi 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa ce i se va aplica prin prezenta sentinţă, majorată cu un spor de cel puţin ¼ din durata măsurii educative privative de libertate.

Potrivit dispoziţiile art.72 alin.1 C.pen., urmează a fi dedusă din pedeapsa ce se va stabili, durata arestării preventive de la 15.03.2013, la 28.05.2013.

Văzând şi dispoziţiile art.274 C.pr.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de inculpat privind judecarea sa potrivit procedurii prevăzute de art.396 alin.10 C.pr.pen.

În baza art.335 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.44 C.pen. şi art.396 alin.10 C.pr.pen., condamnă inculpatul B.M.F, la 8 luni închisoare.

În baza art.83 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012, revocă suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 1 an şi 6 luni luni închisoare, la care a fost condamnat prin s.p.nr.1083/2013 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin d.p.nr.1924/2013 a Curţii de Apel Craiova.

În baza art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.255/2013, raportat la art.129 alin.2 N.C.pen., înlocuieşte pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 1 an şi 6 luni, urmând ca acesta să execute pedeapsa de 8 luni, la care a fost condamnat prin prezenta sentinţă, majorată cu 6 luni, stabilindu-se o pedeapsă de 1 an şi 2 luni închisoare.

În baza art.72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa stabilită, durata arestării preventive, de la 15.03.2013, la 28.05.2013.

Obligă inculpatul la plata sumei de 400 de lei, cheltuieli judiciare statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 09.12.2015, la Judecătoria Tg-Jiu.

Preşedinte,

Grefier,

Domenii speta