Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false

Sentinţă penală 185/2019 din 28.10.2019


Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 18¹ din Legea 78/2000

Infracţiunea prevăzută la art. 1 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, presupune folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri alocate de Uniunea Europeană, al căror conţinut să fie nereal prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare ori mistificate prin alterarea lor în orice mod .

Astfel, săvârşirea infracţiunii prevăzută la art. 18 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 are loc cu prilejul încheierii unui contract de finanţare nerambursabilă între beneficiar şi autoritatea contractantă în baza unei activităţi de inducere în eroare, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de accesare a fondurilor fiind folosite documente justificative sau declaraţii false, inexacte sau incomplete.

Declararea falsă constă în faptul că autorul face declaraţii necorespunzătoare adevărului în scop.

Este considerat inexact acel document sau declaraţie care fără a fi falsificat este întocmit incorect, aşa încât datelor pe care le conţine li se dă o interpretare intenţionat greşită, ce are ca efect schimbarea eficienţei juridice a înscrisului în ansamblu. Starea de fapt este astfel ilustrată încât să permită, prin raportare la cerinţele impuse de autoritatea contractantă, interpretarea acesteia de natură a permite accesarea fondurilor europene.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea prevăzută în art. 18 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 se săvârşeşte întotdeauna cu intenţie (directă sau indirectă) în condiţiile în care autorul acesteia fiind conştient că utilizează documente false, inexacte sau incomplete urmăreşte sau acceptă obţinerea de fonduri externe.

Dosar nr. 4478/62/2018

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 185/2019

Şedinţa publică din data de 28 octombrie 2019

Completul de judecată constituit din:

PREŞEDINTE – CGC

Grefier – VP

Cu participare procuror: AG din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie D.N.A. Serviciul Teritorial Braşov

Pentru astăzi este amânată pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii:

- GI trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 18¹ din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (5 acte materiale) şi

- GE trimisă în judecată pentru infracţiunea de : complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 18¹ din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (5 acte materiale).

În prezenta cauză dezbaterile au fost înregistrare conform art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

Dezbaterile în cauza penală de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 14 octombrie 2019 când părţile prezente au pus concluzii potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru astăzi, 28 octombrie 2019 când,

T R I B U N A L U L, 

Deliberând,

Prin Rechizitoriul nr. 173/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

GE, pentru comiterea infracțiunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 18¹ din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (5 acte materiale) şi

GI, pentru comiterea infracțiunii de: complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 18¹ din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (5 acte materiale).

Ca stare de fapt, în esenţă se reţine că:

În sarcina inculpatei GE, în calitate de fermier înregistrat în Registrul Unic de Identificare APIA (anterior Registrul Național al Exploatațiilor) cu codul RO 247103984, în fiecare dintre campaniile din perioada 2010-2014, cu rea-credință, în baza aceleași rezoluții infracționale, cu ajutorul fratelui său, inculpatul GI, a depus  la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA)  la datele de 17.05.2010, 12.05.2011, 14.05.2012, 15.05.2013 și 15.05.2014 declarații false (cereri de plată unice și anexele acestora - declarația de suprafață, angajamentele legale, declarații de eligibiliate), în cuprinsul cărora s-a menționat în mod nereal că este utilizatoarea și folosește efectiv, prin desfășurarea unor activităţi agricole proprii, suprafața de pășune solicitată la plată (60,45 ha în anul 2010, 60,11 ha în 2011, 60,11 ha în 2012, 61,70 ha în 2013 și 46,44 ha în 2014) din pășunea închiriată - trupul de Pășune Zănoguța, situată pe raza municipiului Săcele, județul Brașov, în condițiile în care pășunea menționat a fost folosită în toată perioada de către alţi fermieri care nu aveau obligaţia respectării vreunei măsuri de agromediu, condiţie esenţială pentru acordarea fondurilor, creând astfel în mod artificial condiţiile de eligibilitate cerute pentru obţinerea plăţilor în cadrul schemelor de sprijin în campaniile din perioada 2010-2014 și obtinând astfel pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în sumă totală de 563776,14, lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal

În sarcina inculpatului GI se reţine că în perioada 2010 – 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în urma înțelegerii cu inculpata GE și în numele acesteia, a prezentat la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) la datele de 17.05.2010, 12.05.2011, 14.05.2012, 15.05.2013 și 15.05.2014 declarații false (cererea și anexele - declarația de suprafață, angajamentele legale, declarații de eligibiliate), în cuprinsul cărora s-a menționat în mod nereal că fermierul solicitant, GE, este utilizatoarea și folosește efectiv, prin desfăşurarea unor activităţi agricole proprii, suprafaţa de pășune solicitată la plată (60,45 ha în anul 2010, 60,11 ha în 2011, 60,11 ha în 2012, 61,70 ha în 2013 și 46,44 ha în 2014) din pășunea închiriată - trupul de Pășune Zănoguța situată pe raza municipiului Săcele, județul Brașov, cunoscând că aceasta nu folosește terenul în mod real, în condițiile în care pășunea menționată a fost folosită în toată perioada de către alţi fermieri care nu aveau obligaţia respectării vreunei măsuri de agromediu, condiţie esenţială pentru acordarea fondurilor, creând astfel în mod artificial condiţiile de eligibilitate cerute pentru obţinerea plăţilor în cadrul schemelor de sprijin în campaniile din perioada 2010-2014, cu consecința obținerii pe nedrept de către GE de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în sumă totală de 563.776,14 lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Prin Încheierea judecătorului e cameră preliminară din data de 14.02.2019, în temeiul art. 346 alin. (2) Cod Procedură Penală s-a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 173/P/2014 al Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte  de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Braşov prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor GE şi GI pentru infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 18¹ din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (5 acte materiale).

S-a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii de mai sus, pentru infracţiunile menţionate. Au fost respinse cererile, excepţiile și neregularitățile invocate de inculpaţi.

În cursul judecăţii a fost administrată proba cu înscrisuri şi au fost audiaţi martorii din lucrări şi martorii propuşi de inculpaţi.

Analizând actele şi probele dosarului, instanţa constată următoarele:

Acuzaţia adusă inculpaţilor se referă la faptul că în perioada 2010-2014 GE cu ajutorul lui  GI, fratele acesteia, în legătură cu cererile depuse în calitate de fermier la APIA – Centrul județean Brașov pentru obținerea de subvenții în cadrul schemei de sprijin direct pe suprafață, care a avut ca rezultat obținerea în mod necuvenit a sumei de 563.776,14 lei, au fost declarate în fals a suprafețele de teren utilizate efectiv, potrivit obligațiilor asumate, apreciindu-se astfel că ar fi fost comisă o infracțiune împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Doamna GE este fermier înregistrat în Registrul Unic de Identificare APIA (anterior Registrul Național al Exploatațiilor) cu codul RO 247103984, iar domnul GI este fratele acesteia, fermier înregistrat la APIA cu codul RO 009238997 și cel care, în fapt, s-a ocupat de îndeplinirea formalităților  pentru închirierea suprafeței de pășune aparținând UAT Municipiul Săcele și de depunerea cererilor pentru obținerea, în mod necuvenit, de subvenții APIA.

Inițial, cauza s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov la data de 08.02.2013, sub nr. 2423/P/2013, ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în declarații și uz de fals de către GE, reținându-se faptul că aceasta a adjudecat la licitația organizată de Primăria Municipiului Săcele 80 hectare de pășune alpină fără a îndeplini condițiile legale și a declarat la APIA Tărlungeni că deține un număr mai mare de animale decât cel real, obținând astfel, fără drept, subvenții de la bugetul de stat.

Ulterior prin ordonanța din data de 26.11.2014, s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoare DNA - Serviciul Teritorial Brașov, existând indicii cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18 1  din Legea 78/2000.

Legislaţia care reglementează materia:

În cadrul Uniunii Europene, normele pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune sunt prevăzute, în mod expres, în Regulamentul CE nr. 1782/29.09.2003, iar la nivel național condițiile de acordare a schemelor de plăti directe şi plăţi naționale directe complementare au fost prevăzute în OUG 125/2006, abrogată prin OUG 3/2015, Ordinul MADR nr. 704/23.08.2007, abrogat prin Ordinul MADR nr. 246/2008, abrogat prin Ordinul nr. 243/2016, și Ordinul MADR nr. 791/12.12.2006, abrogat prin Ordinul nr. 56/2008, abrogat prin Ordinul nr. 147/2010, care a fost la rândul său abrogat prin Ordinul 54/2015 în vigoare la această dată. 

Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) constă în plata unei sume uniforme de bani la hectar, plătibilă o singură dată pe an, decuplată total de producție.

Potențiali beneficiari:

Conform art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006, beneficiarii plăților directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) puteau fi „persoane fizice şi/sau juridice care exploatează terenuri agricole pentru care solicită plata în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați, administratori în cadrul asociaților în participațiune, locatari sau altele asemenea.  Alin. 2: Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.”

Conform art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 125/2006, solicitanţii menționați anterior aveau obligația să fie înscrişi în Registrul fermierilor administrat de către A.P.I.A, să depună cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha. Iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;

b. să declare toate parcelele agricole;

c. să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;

d. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţilor;

e. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu – normele G.A.E.C.(Good Agricultural Land Enviromental Conditions) - reprezinta standardele de eco-condiţionalitate definite reglementate de art. 5 și anexa IV din Regulamentul CE nr. 1782/2003 şi ulterior, după abrogarea acestuia, de art. 4 și 6 și anexa III din Regulamentul CE nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009,  implementate în legislaţia naţională prin Ordinul MADR/MMP nr. 30/147/2010 (în prezent abrogat de Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/19.05.2015) pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România. Aceste standarde au ca scop, respectarea unor cerinţe minime în domeniul protecţiei mediului şi solului, care vizează combaterea eroziunii, menţinerea materiei organice, a structurii solului, a unui nivel minim de întreţinere a solului, protejarea şi gestionarea apelor

Noțiunea de „bune condiții agricole și de mediu" este definită la art. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 125/2006, ca fiind acele obligații care trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plăți directe în cadrul SAPS și PNDC din sectorul vegetal, plăți  pentru culturi energetice și plăți separate pentru zahăr.

f. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea.

Cu privire la animalele deţinute de fermieri, OUG 125/2006 prevedea în cadrul schemelor de plăţi directe și acordarea unor plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic. Prin OUG nr. 26/20.05.2014, alături de aceste plăți au fost introduse ajutoarele naționale tranzitorii (ANT). Conform art. 9, alin. 3 din OUG 125/2006, se acordă plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție, identificate și înregistrate în sistemul național.

În afara plăților directe în cadrul SAPS, în perioada 2007-2013, fermierii puteau obţine anual plăţi compensatorii ce erau stabilite prin fişa tehnică a Măsurii 214 din cadrul PNDR 2007-2013, acordate pe suprafața de teren agricol utilizată, situată într-o zonă eligibilă. Sumele acordate în cadrul Măsurii 214 se cumulau cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă acordate de A.P.I.A. (plăţile directe pe suprafaţă – SAPS, plăţile naţionale directe complementare, plăţi pentru zone defavorizate).

Plăţile de agro-mediu sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi răspund cererii societătii contemporane pentru servicii de susţinere a ecosistemelor. Plăţile acordate prin Măsurile 214/10 au scopul de a încuraja fermierii şi alte tipuri de proprietari de pământ sau păduri să continue aplicarea metodelor de producţie agricolă tradiţionale, compatibile cu protecţia mediului, a peisajelor şi resurselor naturale, a calităţii solului şi a biodiversităţii.

Plăţile de agro-mediu sunt acordate fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului.

Cu privire la schemele de sprijin pentru pachetele de agromediu, fermierii au obligaţia de a îndeplini anumite cerinţe obligatorii, în funcţie de categoria de folosinţă a terenului şi a culturii declarate. Aceştia trebuie să respecte Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), precum şi Cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţia plantelor.

În cadrul Măsurii 214, pachetele existente în cadrul PNDR 2007-2013 erau Pajisti cu Înaltă Valoare Naturală, Practici Agricole Tradiționale, Pajiști Importante Pentru Păsări, Culturi verzi, Agricultură ecologică, Pajişti importante pentru fluturi şi Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.

În cadrul pachetului nr. 1 din cadrul Măsurii 214 –Pajişti cu înaltă valoare naturală (păşuni şi fâneţe naturale) fermierul este obligat să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu  printre care şi GAEC 7, măsură ce prevede întreținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

Obiectivul acestui standard este evitarea deteriorării pajiștilor permanente prin măsuri de întreţinere şi exploatare raţională, lucrările de întreţinere referindu-se la distrugerea vegetaţiei nedorite, nivelarea muşuroaielor, curățarea de pietre, cioate, mărăcini, resturi vegetale uscate, inclusiv a vegetaţiei arbustifere nevaloroase, înlăturarea excesului de apă etc.

Legat de întreținerea şi exploatarea raţională a pajiştilor, fermierii trebuie să mai respecte următoarele cerinţe obligatorii: primăvara, să nu înceapă pășunatul prea devreme, când solul este încă umed, pentru că acesta se bătătorește şi se pot forma gropi, se distruge vegetația, iar pe terenurile în pantă se produce eroziunea solului;  păşunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor; pajiștile care nu sunt pășunate în cursul unui an calendaristic se cosesc cel puţin o dată pe an;  masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim 2 săptămâni de la efectuarea cositului; toamna, pășunatul să înceteze cu aproximativ 25–30 de zile înainte de venirea înghețurilor permanente prognozate.

Fermierii care arendează sau concesionează pajiști permanente trebuie să asigure totodată o încărcătură de animale la unitatea de suprafață situată între 0,3 UVM/ha şi 1 UVM/ha.

În cursul anului 2010 GE prin mandatar GI a închiriat trupului de pășune Zănoguța de la Primăria Municipiului Săcele.

Din corespondența purtată cu APIA, Primăria mun. Săcele a rezultat faptul că perioada 2010-2014, GE, prin mandatar, GI, a formulat la APIA – Centrul Local Tărlungeni/Centrul Județean Brașov, în nume propriu, cereri unice de plată pe suprafață, declarând că utilizează prin desfășurarea unor activități agricole proprii, o suprafață de pășune de 80 de ha, situată în gol alpin, pe raza municipiului Săcele, județul Brașov, închiriată de la Primăria Municipiului Săcele, precum și că va asigura pășunarea suprafeței de pășune, pentru care beneficia de aceste sume, cu un număr de animale suficient să asigure necesarul de încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha.

În ceea ce privește suprafața de pășune pentru care GE a solicitat  sprijin de la APIA în perioada 2010-2014, s-a stabilit faptul că în temeiul HCL Săcele 26/25.02.2010 (vol. III, f.92) la data de 12.04.2010 Primăria Municipiului Săcele a organizat licitație publică pentru închirierea trupurilor de pășune aflate în proprietatea privată a unității administrative, între care și trupul de pășune Zănoguța, în suprafață de 80 de hectare. Acesta a fost adjudecat de către GE, ulterior încheindu-se contractul de închiriere nr. 3 din 28.04.2010, semnat de aceasta ca titular.

Potrivit prevederilor contractuale, închirierea s-a făcut în vederea utilizării suprafeței de teren pentru pășunatul cu animale, fiind interzisă subînchirierea, sub sancțiunea rezilierii necondiționate.

În anul 2011, respectiv în urma licitației organizată la data de 15.04.2011 de către Primăria Municipiului Săcele a fost încheiat contractul de închiriere nr. 11 din 19.04.2011 între Municipiul Săcele și GE, având ca obiect închirierea aceleiași suprafețe de 80 ha – ”trupul de pășune Zănoguța” situat pe raza municipiului Săcele, în vederea pășunatului cu animale. (vol. III, f. 63-65). Potrivit prevederilor contractuale, chiriașul nu avea dreptul să subînchirieze pășunea, în caz contrar intervenind rezilierea contractului.

Cererea pentru participare la licitație înregistrată al Primăria Mun. Săcele la data de 14.04.2011 a fost semnată în numele numitei GE de către GI (vol. III, f. 49),  ulterior s-a atașat la dosarul licitației procura dată acestuia. 

Și în acest caz,  pentru participarea la licitate era necesar ca solicitantul să facă dovada deținerii de animale, astfel că s-a eliberat adeverința nr. 13 594 din 13.04.20111 potrivit căreia susnumita figura în Registrul agricol Săcele, volumul 35, poziția 28, cu 20 bovine, 10 ovine și 3 cabaline. (vol. III, f. 43) Din corespondența purtată cu Primăria Săcele a rezultat că înregistrarea în Registrul agricol se face în baza declarației proprietarului, fără vreo verificare din partea funcționarilor a realității celor declarate.

În perioada 2012-2014, ca urmare a formulării și depunerii la Primăria Municipiului Săcele de către GI, în numele GE, a unor cereri de prelungire, contractul de închiriere nr. 11 din 19.04.2011 a fost prelungit, prin încheierea a 3 (trei) acte adiționale, respectiv nr. 1 din 18.04.2012, nr. 2 din 12.04.2013 și nr. 3 din 07.04.2014. (vol. III, f.130-150)

Cele două contracte de închiriere (nr. 3 din 28.04.2010 și nr. 11 din 19.04.2011) și cele 3 (trei) acte adiționale (nr. 1 din 18.04.2012, nr. 2 din 12.04.2013 și nr. 3 din 07.04.2014) au fost depuse la dosarul cererilor de sprijin din perioada 2010 – 2014 de către GE, prin intermediul fratelui său, GI, pentru dovedirea dreptului de folosință asupra suprafețelor de pășune.

Descrierea acţiunilor reţinute în cauză:

Act material nr. 1:

În campania din anul 2010, GE prin mandatar, GI a depus la APIA – Centrul Local Tărlungeni cererea unică de plată pe suprafață înregistrată sub nr. BV-14906/17.05.2010, solicitând sprijin financiar în cadrul schemelor SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață), PNDC 1 (Plată Națională Directă Complementară), ZMD (Zona Montană Defavorizată) și Plăţi de agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1), pentru suprafața de 86,71 ha, constituită din mai multe parcele situate pe raza municipiului Săcele și localității Hărman, județul Brașov (vol. II, f.14-21).

Cu aceeași ocazie susnumita, prin mandatar, a semnat Anexa III.1 - Angajamente şi declarații, luând cunoștință despre faptul că înscrierea cu intenție, în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii, de informații incomplete/neconforme cu realitatea atrage sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz, precum şi despre faptul că nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiţiile cerute pentru obținerea plăților aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată/sprijin, precum și faptul că se obligă să desfășoare activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 (cinci) ani de la efectuarea primei plăți și să respecte bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pe toată exploatația agricolă.

Totodată, în ceea ce priveşte plăţile de agro-mediu aferente pachetului 1 (P1) fermierul s-a angajat între altele să respecte cerințele minime relevante pentru măsurile de agromediu,  bunele condițiuni agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata angajamentului, cerinţele de management aferente pachetelor de agro-mediu solicitate pe toată durata celor 5 ani de la data semnării angajamentului şi să mențină o evidentă a activităților de agro-mediu pe aceste suprafețe (completând un caiet privind activitățile de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani consecutivi anului semnării angajamentului.

În cuprinsul cererii nu s-au făcut mențiuni privind deținerea vreunui animal sau modalitatea în care obligațiile asumate privind utilizarea pășunii vor fi îndeplinite, respectiv pășunatul cu o încărcătură minimă de 0,3UVM/ha sau cositul acesteia.

Pentru dovedirea dreptului de folosință asupra terenului agricol declarat în cerere s-a depus contractul de închiriere nr. 3/28.04.2010 încheiat cu Municipiul Săcele având ca obiect închirierea unei suprafețe de 80 ha – ”trupul de pășune Zănoguța” situat pe raza municipiului Săcele, în vederea pășunatului cu animale și adeverința emisă de Primăria Municipiului Săcele nr. 13531/29.04.2010.

La data de 31.05.2010 GI a depus formularul M2 – Completarea declarației pe suprafață prin care referitor la pășunea situată în blocul fizic nr. 85 parcela 10 în suprafață de 5,83 ha a solicitat Plăţi de agro-mediu Pachetul 1 (Pajiști cu înaltă valoare naturală -P1), cu motivarea completării ”eroare de operare”.

Ulterior, a fost depus la data de 28.03.2011 formularul S1 – Corectare 2010 prin care pentru pășunea situată în blocul fizic nr. 812 parcela 9 s-a redus suprafața de la 4,84 ha la 4,81 ha, iar pentru pășunea situată în blocul fizic nr. 876 parcela 11 a redus suprafața de la 7,85 ha la 7,82 ha, cu motivarea corectării ”actualizare 2PIS”

La dosarul cererii de plată nu se regăsește procura dată lui GI pentru reprezentare în fața APIA, deși potrivit reglementărilor în vigoare aceasta trebuia atașată, iar în formularul cererii de plată se face mențiune despre această împrejurare prin completarea căsuței corespunzătoare, astfel cum rezultă din declarația martorei Dobrescu Elena.

Cu toate acestea, atât cererea de plată, cât și toate înscrisurile anexă sunt semnate de GI, astfel cum rezultă din raportul de constatare criminalistică nr.300085 din 11.09.2018. (vol. III, f.14-31)  Depunerea cererii și completarea înscrisurilor anexate acesteia s-a făcut în mod cert cu știința numitei GE, în măsura în care contractul de închiriere încheiat cu Primăria Săcele este semnat de către aceasta, iar contul în care s-au virat subvențiile îi aparține.

La dosarul campaniei din 2010 a fost identificat formularul unei declarații de eligibilitate din data de 17.05.2011, prin care fermierul GA, mama numitei GE a declarat pe propria răspundere că dreptul de utilizare a pășunii pe parcelele 8, 9, 11, 15 și 17 - BF 40438-86, 812, 876, 887 este obținut în baza contractului nr. 11/19.04.2011 (ulterior închiderii campaniei din anul 2010) că va asigura o încărcătură de pășunat de cel puțin 0,3UVM/ha pășune, menționând deținerea unui număr de 20 (douăzeci) bovine [11 bovine>2ani, 4 bovine-între 6 luni și 2 ani și 5 bovine<6 luni], 3(trei) cabaline și 10 (zece) ovine, rezultând astfel o încărcătură de 0,3 UVM/ha pentru suprafața de 54,28 ha pășune (vol. II, f. 27), în contextul în care în anul 2010 GE, fermierul solicitant, nu figura înregistrată cu animale în Baza Națională de Date a Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor Brașov, dar în evidențele Primăriei Municipiului Săcele acesta figura cu 47 bovine,  7 cabaline și 126 ovine.

Din înscrisurile transmise de APIA a rezultat faptul că în campania din anul 2010 prin cererea de plată menționată, după modificare și corectare, GE a solicitat sprijin financiar pentru o suprafață totală de 86,65 ha (din care 60,45 ha pajiști permanente cuprinse în trupul de pășune Zănoguța) declarate în municipiul Săcele, județul Brașov (3,50 ha în blocul fizic nr. 979, parcela 1, 8,73 ha în blocul fizic nr. 947, parcela 2, 1 ha în blocul fizic nr. 972, parcela 3, 2,8 ha în blocul fizic nr. 1502, parcela 4, 6,47 ha în blocul fizic nr. 263, parcela 5, 1,8 ha în blocul fizic nr. 210, parcela 6, 0,80 ha în blocul fizic nr. 212, parcela 7, 27,47 ha în blocul fizic nr. 86, parcela 8, 4,81 ha în blocul fizic nr. 812, parcela 9, 5,83 ha în blocul fizic nr. 85, parcela 10, 7,82 ha în blocul fizic nr. 876, parcela 11, 9,84 ha în blocul fizic nr. 887, parcela 15, 4,68 ha în blocul fizic nr. 83, parcela 17) și localitatea Hărman, județul Brașov (1,10 ha în blocul fizic nr. 40, parcela 18).

Ca urmare a cererii formulate, a fost emisă decizia de plată nr. 2741928/13.04.2011 prin care s-a aprobat plata către  susnumita a sumei totale de 31.035,27 lei, din care 27.935,35 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 86,71 ha și 3.099,92 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei PNDC 1 (Plată Națională Directă Complementară) pentru o suprafață determinată de 14,33 ha. (vol. II, f.35-36)

Ulterior, a fost emisă decizia nr. 2954624/07.07.2011 prin care s-a aprobat plata sumei totale de 73.233,19 lei, din care 34.981,22 lei cu titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 85,61 ha și 38.251,96 lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1) pentru o suprafață determinată de 72,38 ha. (vol. II, f.37-38)

Astfel că, pentru campania 2010 inculpata GE a beneficiat de sprijin financiar în sumă totală de 104.268,46 lei.

Act material nr. 2:

În campania din anul 2011, GE, prin mandatar GI,  a depus la APIA cererea unică de plată pe suprafață înregistrată sub nr. BV-16694/12.05.2011, solicitând sprijin financiar pentru schemele SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață), PNDC 1 (Plată Națională Directă Complementară), ZMD (Zona Montană Defavorizată) și Plăţi de agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1) pentru suprafața de 80,32 ha, constituită din mai multe parcele situate pe raza municipiului Săcele și localității Hărman, angajând-se să declare date reale, complete și valide în formularul de cerere unică pe suprafață și în documentele anexate. (vol. II, f. 46-50)

 Pentru dovedirea dreptului de folosință a terenului agricol declarat în cerere susnumita a depus adeverința nr. 15851/04.05.2011 emisă de Primăria Municipiului Săcele, listingul rolului cu elementele din registrul agricol 2011 Primăria Săcele, cap. 7 animale domestice și sălbatice crescute în captivitate pe numele GA, contractul de închiriere nr. 11/19.04.2011 încheiat între Municipiul Săcele și GE având ca obiect închirierea unei suprafețe de 80 ha – ”trupul de pășune Zănoguța” situat pe raza municipiului Săcele, în vederea pășunatului cu animale, două declarații autentificate privind folosirea unor parcele de teren în suprafață totală de 14,01 ha și respectiv cultivarea unor parcele de teren în suprafață totală de 8,49 ha. (vol. II, f. 59-63)

Cu aceeași ocazie, GI, în numele lui GE, a semnat și Anexa III.1 la cererea de plată -  Angajamente şi declarații, luând cunoștință despre faptul că înscrierea cu intenție, în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii, de informații incomplete/neconforme cu realitatea atrage sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz, precum şi despre faptul că nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiţiile cerute pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată/sprijin, precum și faptul că se obligă să desfășoare activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5(cinci) ani de la efectuarea primei plăți și să respecte bunele condiții agricole și de mediu(GAEC) pe toată exploatația agricolă.

De asemenea, în cuprinsul cererii susnumitul a declarat în numele lui GE, pentru a atesta respectarea angajamentelor de agro-mediu, că aceasta deține un număr de 20 (douăzeci) bovine [11 bovine>2ani, 4 bovine-2 ani și 5 bovine<6 luni], 3(trei) ecvidee și 10 (zece) ovine, (vol. II, f. 46) în contextul în care în anul 2011 fermierul solicitant GE nu figura înregistrată cu animale în Baza Națională de Date a Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor Brașov și deținea animale (vol. III, f. 351.

La aceeași dată, 12.05.2011, la dosarul cererii de plată a fost depus formularul unei declarații de eligibilitate în cuprinsul căreia fermierul GA, mama celor doi, a declarat pe propria răspundere că pentru suprafețele de pășune închiriate de la Consiliul Local Săcele a solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deține, pentru pășunatul animalelor, dreptul de utilizare a pășunii pe parcelele 8, 9, 11, 15 și 17 - BF 40438-86, 812, 876, 887, 83 este obținut în baza contractului nr. 11/19.04.2011, că va asigura o încărcătură de pășunat de cel puțin 0,3UVM/ha pășune menționând deținerea unui efectiv de animale astfel, 20 (douăzeci) bovine [11 bovine>2ani, 4 bovine-2 ani și 5 bovine<6 luni], 3(trei) ecvidee și 10(zece) ovine, care să asigure o încărcătură de 0,3 UVM/ha pentru suprafața de 54,28 ha pășune. Declarația a fost semnată de GI și a fost dată în scopul atestării îndeplinirii obligațiilor de agro-mediu. În realitate, în evidențele autorităților veterinare GA figura cu 9 bovine (vol. III, f. 357).

Ulterior, la dosarul cererii de plată a fost depus formularul M2 – Completarea declarației pe suprafață 2011 prin care a fost suplimentată suprafața pentru care a solicitat sprijin financiar cu 5,83 ha situate pe raza municipiului Săcele, județul Brașov, cu motivarea ”BF eligibil, inexistent pe hartă în statul de referință”. De asemenea, a fost identificat un formular de raportare a observațiilor privind blocul fizic în cuprinsul căruia se preciza faptul că blocul fizic 40438-85 este eligibil dar pe hartă în statul de referință este neconturat  solicitându-se reconfigurarea BF.

În concluzie, în campania din anul 2011, prin cererea de plată formulată, GE a solicitat sprijin financiar pentru o suprafață totală de 86,15 ha (din care 60,11 ha pajiști permanente cuprinse în trupul de pășune Zănoguța) declarate în municipiul Săcele, județul Brașov (3,50 ha în blocul fizic nr. 979, parcela 1, 5 ha în blocul fizic nr. 947, parcela 2, 3,73 ha în blocul fizic nr. 947, parcela 2, 1 ha în blocul fizic nr. 972, parcela 3, 2,8 ha în blocul fizic nr. 1502, parcela 4, 6,47 ha în blocul fizic nr. 263, parcela 5, 1,8 ha în blocul fizic nr. 215, parcela 6, 0,64 ha în blocul fizic nr. 212, parcela 7, 27,47 ha în blocul fizic nr. 86, parcela 8, 4,81 ha în blocul fizic nr. 812, parcela 9, 5,83 ha în blocul fizic nr. 85, parcela 10, 7,82 ha în blocul fizic nr. 876, parcela 11, 9,50 ha în blocul fizic nr. 887, parcela 15, 4,68 ha în blocul fizic nr. 83, parcela 17) și localitatea Hărman, județul Brașov(1,10 ha în blocul fizic nr. 40, parcela 18).

Ca urmare a cererii formulate, în cadrul campaniei din anul  2011 a fost emisă decizia de plată în avans nr. 2024579/02.11.2011, prin care s-a aprobat plata sumei de 15.766,74 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 86,15 ha (vol. II, f. 65-66) și decizia nr. 2293641/15.12.2011, prin care s-a aprobat plata către fermierul GE a sumei totale de 91.214,91 lei, respectiv 18.469,22 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 86,15 ha, 34.789,68 lei cu titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 85,05 ha, 37.956,01 lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală - P1) pentru o suprafață determinată de 71,82 ha. (vol. II, f.68-70)

Ulterior, a fost emisă decizia nr. 3270876/08.02.2012, prin care s-a aprobat plata sumei totale de 74.770,10 lei, astfel 2024,41 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei PNDC 1 (Plată Națională Directă Complementară) pentru o suprafață determinată de 14,33 ha, 34.789,68 lei cu titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 85,05 ha, 37.956,01 lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1(Pajişti cu înaltă valoare naturală - P1) pentru o suprafață determinată de 71,82 ha. (vol. II, f. 73-75)

Astfel, în campania 2011 GE, beneficiat de sprijin financiar în sumă totală de 109.006,07 lei. 

Act material nr. 3:

În campania din anul 2012, GE prin mandatar, GI, a depus la APIA Centrul Județean Brașov cererea unică de plată pe suprafață înregistrată sub nr. BV-16234/14.05.2012, solicitând sprijin financiar în cadrul schemelor SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață), PNDC 1 (Plată Națională Directă Complementară), ZMD (Zona Montană Defavorizată) și Plăţi de agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1), pentru suprafața de 86,15 ha, constituită din mai multe parcele situate pe raza municipiului Săcele și localității Hărman, judeţul Braşov.

Pentru dovedirea dreptului de folosință a terenului agricol declarat în cerere, susnumita a depus adeverința nr. 14970/11.05.2011 emisă de Primăria Municipiului Săcele, chitanța nr. 8001443/11.05.2012 emisă de Primăria Municipiului Săcele pentru plata taxei de pășunat, actul adițional nr. 1/18.04.2012 la contractul de închiriere nr. 11/19.04.2011 încheiat între Municipiul Săcele și GE având ca obiect închirierea unei suprafețe de 80 ha – ”trupul de pășune Zănoguța” situat pe raza municipiului Săcele, în vederea pășunatului cu animale. (vol. II, f.83, 86-87)

De asemenea, pentru respectarea obligațiilor asumate, susnumita a declarat în cuprinsul unui formular de declarație de eligibilitate că va asigura o încărcătură de pășunat de cel puțin 0,3UVM/ha pășune menționând deținerea unui număr de un număr de 20 (douăzeci) bovine [16 bovine>2ani, 4 bovine-între 6 luni și 2 ani] și 3(trei) ecvidee, rezultând astfel o încărcătură de 0,4 UVM/ha pentru suprafața de 54,28 ha pășune, în contextul în care în anul 2012 aceasta nu figura înregistrată cu animale în Baza Naţională de Date a Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov, (vol. III, f. 351) iar în evidențele Primăriei Municipiului Săcele acesta figura cu 11 bovine și 1 cabalină, înregistrare făcută în baza simplei declarații a inculpatei.

Cu aceeași ocazie a semnat  Anexa III.1 la cererea de plată - Angajamente şi declaraţii, luând astfel cunoștință despre faptul că înscrierea cu intenţie, în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii, de informaţii incomplete/neconforme cu realitatea atrage sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz, precum şi despre faptul că nu se acordă nicio plată dacă se stabileşte că au fost create artificial condiţiile cerute pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată/sprijin, precum și faptul că se obligă să desfășoare activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 (cinci) ani de la efectuarea primei plăți și să respecte bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pe toată exploatația agricolă.

Prin urmare, în campania din anul 2012, prin cererea de plată, GE a solicitat sprijin financiar pentru o suprafață totală de 86,15 ha (din care 60,11 ha pajiști permanente cuprinse în trupul de pășune Zănoguța) declarate în municipiul Săcele, județul Brașov (3,50 ha în blocul fizic nr. 979, parcela 1, 8,73 ha în blocul fizic nr. 947, parcela 2, 1 ha în blocul fizic nr. 972, parcela 3, 2,8 ha în blocul fizic nr. 1502, parcela 4, 6,47 ha în blocul fizic nr. 263, parcela 5, 1,8 ha în blocul fizic nr. 215, parcela 6, 0,64 ha în blocul fizic nr. 212, parcela 7, 27,47 ha în blocul fizic nr. 86, parcela 8, 4,81 ha în blocul fizic nr. 812, parcela 9, 5,83 ha în blocul fizic nr. 85, parcela 10, 7,82 ha în blocul fizic nr. 876, parcela 11, 9,50 ha în blocul fizic nr. 887, parcela 15, 4,68 ha în blocul fizic nr. 83, parcela 17) și localitatea Hărman, județul Brașov (1,10 ha în blocul fizic nr. 40, parcela 18).

Ca urmare a cererii formulate, în campania din anul 2012, au fost emise: decizia de plată în avans nr. 1207489/19.10.2012, prin care s-a aprobat plata sumei de 21.065,70 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 86,15 ha și decizia nr. 2057377/25.11.2012, prin care s-a aprobat plata sumei totale de 96.990,42 lei, respectiv 21.091,39 cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 86,15 ha, 2107,04 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei PNDC 1(Plată Națională Directă Complementară) pentru o suprafață determinată de 14,33 ha, 35.290,06 lei cu titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 85,05 ha și 38.501,93 lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1) pentru o suprafață determinată de 71,82 ha. (vol. II, f. 93-104).

Astfel,  în campania din anul 2012 GE a beneficiat de sprijin financiar în sumă totală de 118.056,12 lei.

Act material nr. 4:

În campania din anul 2013, GE, prin mandatar a depus la APIA-Centrul Județean Brașov cererea unică de plată pe suprafață, înregistrată sub nr. BV-19047/15.05.2013, prin care a solicitat sprijin financiar pentru suprafața de 87,66 ha, constituită din mai multe parcele situate pe raza municipiului Săcele și localității Hărman, judeţul Brașov, în cadrul schemelor SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață), PNDC 1 (Plată Națională Directă Complementară), ZMD (Zona Montană Defavorizată), Plăţi de agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1), PNDC 6 (Plată Națională Directă Complementară pentru sfecla de zahăr) și schema de plată separată pentru zahăr, decuplată de producție. (vol. II, f.106-111)

Cu aceeași ocazie susnumita, prin mandatar, a semnat Anexa III.1 la cererea de plată - Angajamente şi declarații, potrivit căreia înscrierea cu intenție, în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii, de informații incomplete/neconforme cu realitatea atrage sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz, precum şi despre faptul că nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiţiile cerute pentru obţinerea plăților aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată/sprijin, precum și faptul că se obligă să desfășoare activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 (cinci) ani de la efectuarea primei plăți și să respecte bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pe toată exploatația agricolă, Anexa III.2-Angajamente şi Declarații - Măsuri de Agro-mediu, prin care s-a angajat, între altele, să respecte cerințele minime relevante pentru măsurile de agromediu precum și bunele condițiuni agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata angajamentului, cerinţele de management aferente pachetelor de agro-mediu solicitate pe toată durata celor 5 ani de la data semnării angajamentului şi să menţină o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de 5 ani consecutivi anului semnării angajamentului și Anexa III.3 Angajamente şi Declarații - Cerințe de Eco-condiționalitate, prin care lua la cunoștință cerințele de eco-condiționalitate și se angaja să le respecte pe întreaga exploatație. De asemenea, se angaja să declare toate animalele existente în cadrul exploatației/gospodăriei și codul/codurile de exploatație cu care este înscris în registrul Național al Exploataților administrat de către ANSV precum și că se obligă să permită accesul inspectorilor APIA și ANSVSA pentru respectarea normelor de eco-condiționalitate.

La aceeași dată, 15.05.2013, GE, prin mandatar a declarat pe propria răspundere în cuprinsul unui formular de declarație de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente solicitate, că pe suprafețele de pajiști pentru care solicită sprijin prin cererea de sprijin pe suprafață 2013 utilizează pajiștea în scopuri agricole prin pășunat, asigurând o încărcătură de animale de minim 0,3 UVM/ha și prin cosit cel puțin o dată pe an. De asemenea, în cuprinsul acesteia a menționat un efectiv de animale totalizând un număr de11 (optsprezece) bovine [9 bovine>2ani, 2 bovine-între 6 luni și 2 ani și 7 ecvidee >6 luni] și 54 (cincizeci și patru) ovine, rezultând astfel o încărcătură de 0,34 UVM/ha pentru suprafața de 73,33 ha pășune, în contextul în care în anul 2013 acesta nu figura înregistrată cu animale în Baza Națională de Date a Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, în evidențele Primăriei Municipiului Săcele acesta figura cu 6 bovine și 1 cabalină precizând că datele din cuprinsul declarației sunt reale, corecte și complete.

Pentru justificarea cererii de plată a depus următoarele documente, în copie conform cu originalul: cardul codului de exploatație RO 0404470368 pe numele GI, adeverința emisă de Primăria Municipiului Săcele nr. 15955/13.05.2013; adeverința emisă de Primăria Municipiului Săcele nr. 15782/10.05.2013; chitanța nr. 8000223/12.04.2013 emisă de Primăria Municipiului Săcele pentru plata taxei de pășunat; actul adițional nr. 2/12.04.2013 la Contractul de închiriere nr. 11/19.04.2011 încheiat între Municipiul Săcele și GE având ca obiect închirierea unei suprafețe de 80 ha situat pe raza municipiului Săcele, în vederea pășunatului cu animale; contractul nr. 110/15.012013 încheiat de către GE cu SC Fabrica de Zahăr Bod SA având ca obiect cultivarea și livrarea sfeclei de zahăr din campania anului de piață 2013/2014; procesul verbal nr. 4407/03.09.2013 de verificare a culturii de sfeclă de zahăr pe o suprafață de 3,5 ha teren; procură specială-confirmare de mandat nr. 1706/24.06.2009 și o împuternicire din 05.02.2008 prin care G Ion o împuternicea pe GE să-l reprezinte în relația cu APIA; filă din registrul lucrărilor de agromediu pentru fermierii care au aplicat pentru pachetul 1 și pachetul 2 datat 08.10.2008. (vol. III, f.113-133)

Ulterior, la data de 20.05.2013 s-a depus formularul M1 – schimbarea declarației de suprafață 2013 în cuprinsul căreia pentru terenul situat în blocul fizic 947 parcela 2 a menționat schimbarea de cultură din sfeclă de zahăr în grâu.

La dosarul cererii de plată aferentă anului 2013 a fost depusă la data de 15.05.2013 formularul unei declarații în care fermierul GE a declarat pe propria răspundere faptul că diferența din actul doveditor 80 ha + 22,5 ha prezentat la depunerea cererii și solicitarea de sprijin pe suprafața în campania 2013 de 87,66 ha reprezintă suprafața ce se va curăța în perioada iunie-iulie 2013.

În concluzie, în campania din anul 2013, prin cererea de plată GE, prin mandatar, Goscman Ioan a solicitat sprijin financiar pentru o suprafață totală de 87,66 ha (din care 61,70 ha pajiști permanente cuprinse în trupul de pășune Zănoguța) declarată în municipul Săcele, județul Brașov (3,50 ha în blocul fizic nr. 979, parcela 1, 8,73 ha în blocul fizic nr. 947, parcela 2, 1 ha în blocul fizic nr. 972, parcela 3, 2,8 ha în blocul fizic nr. 1502, parcela 4, 6,47 ha în blocul fizic nr. 263, parcela 5, 1,72 ha în blocul fizic nr. 215, parcela 6, 0,64 ha în blocul fizic nr. 212, parcela 7, 28,83 ha în blocul fizic nr. 86, parcela 8, 4,81 ha în blocul fizic nr. 812, parcela 9, 6,06 ha în blocul fizic nr. 85, parcela 10, 7,82 ha în blocul fizic nr. 876, parcela 11, 9,50 ha în blocul fizic nr. 887, parcela 15, 4,68 ha în blocul fizic nr. 83, parcela 17) și localitatea Hărman, județul Brașov (1,10 ha în blocul fizic nr. 40, parcela 18).

Ca urmare a cererii formulate, în campania din anul 2013 au fost emise: decizia de plată nr. 1016407/20.09.2013, prin care s-a aprobat  suma totală de 55.332,74 lei, respectiv 27.527,46 lei cu titlul de titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 86,56 ha și 27.805,28 lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală - P1) pentru o suprafață determinată de 67,27 ha, decizia de plată în avans nr. 2095986/29.10.2013, prin care s-a aprobat plata sumei de 23.859,47 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață - SAPS(Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 87,66 ha, decizia de plată nr. 2552015/12.12.2013, prin care s-au stabilit anumite diferențe față de decizia de plată nr. 1016407/20.09.2013, stabilindu-se diferențe de 44.558,80 lei, respectiv 24.750,81 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 87,66 ha, 1249,05 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei PNDC 1 (Plată Națională Directă Complementară) pentru o suprafață determinată de 13,33 ha, o diferență de 9290,51 lei (36.817,97 lei - 27.527,46 lei) cu titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 86,56 ha și o diferență de 9268,43(37.073,71 lei - 27.805,28 lei) lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1(Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1) pentru o suprafață determinată de 67,27 ha și decizia nr. 3207814/12.02.2014, prin care s-au stabilit anumite diferențe față de decizia de plată nr. 2552015/12.12.2013, în total suma de 5.138,17 lei, astfel suma de 1770,25 lei cu titlu de plată națională directă complementară pentru sfecla de zahăr (PNDC 6) pentru o suprafață determinată de 3,5 ha și 3367,92 lei ca plată pentru schema de plată separată pentru zahăr, decuplată de producție pentru o suprafață determinată de 3,5 ha. (vol. II, f.139-148)

În urma verificărilor efectuate de către reprezentanții APIA Brașov, al căror rezultat a fost consemnat în procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 15357/07.12.2012, s-a stabilit că fermierul GE datorează APIA un debit în valoare de 723,72 lei, debit care a fost compensat din oficiu prin Nota nr. 292805/20.09.2013 în baza procesului verbal nr. 15357/07.12.2012 și a deciziei de plată nr. 1016407/20.09.2013.

Astfel că pentru campania 2013 inculpata GE a beneficiat  de sprijin financiar în sumă totală de 128.889,18 lei.

Act material nr.5:

În campania din anul 2014, GE prin mandatar GI, a depus la APIA cererea unică de plată pe suprafață înregistrată sub nr. BV-17824/15.05.2010, prin care a solicitat sprijin financiar în cadrul schemelor SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață), ANT1 (Ajutor Național Tranzitoriu), ANT 6 (Ajutor Național Tranzitoriu pentru sfecla de zahăr), SPS (Schema de plată separată pentru Zahăr), ZMD (Zona Montană Defavorizată) și Plăţi de agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1), pentru suprafața de 72,40 ha, constituită din mai multe parcele situate pe raza municipiului Săcele și localitatea Hărman din judeţul Braşov. (vol. II, f.162-167), menționând în cuprinsul cererii deținerea unui număr de 25(douăzeci și cinci) bovine [10 bovine>2ani, 9 bovine- între 6 luni și 2 ani și 6 bovine<6 luni] și 3(trei) ecvidee [1 ecvidee>2ani, 2 ecvidee<6 luni].

Cu aceeași ocazie susnumita, prin mandatar, a semnat Anexa III.1 - Angajamente şi declarații, luând cunoștință despre faptul că  înscrierea cu intenție, în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii, de informații incomplete/neconforme cu realitatea atrage sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz, precum şi despre faptul că nu se acordă nicio plată dacă se stabileşte că au fost create artificial condiţiile cerute pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme de plată/sprijin, precum și faptul că se obligă să desfășoare activitate agricolă în zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 (cinci) ani de la efectuarea primei plăți și să respecte bunele condiții agricole și de mediu pe toată exploatația agricolă, Anexa III.2 Angajamente şi Declarații - Măsuri de Agro-mediu – solicitare prelungire cu un an a angajamentelor pentru care cei 5 ani de angajament au expirat în 2013, prin care se angaja între altele să respecte cerințele minime relevante pentru măsurile de agromediu precum și bunele condițiuni agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga suprafață a fermei și pe toată durata prelungirii angajamentului, cerinţele de management aferente pachetelor de agro-mediu solicitate pe toată durata prelungirii angajamentului şi să menţină o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe perioada prelungirii angajamentului și Anexa III.3 Angajamente şi Declaraţii - Cerințe de Eco-condiționalitate prin care lua la cunoștință cerințele de eco-condiționalitate și se anagaja să le respecte pe întrega exploatație. De asemenea, se angaja să declare toate animalele existente în cadrul exploatației/gospodăriei și codul/codurile de exploatație cu care sunt înscris în registrul Național al Exploataților administrat de către ANSV precum și că se obligă să permită accesul inspectorilor APIA și ANSVSA pentru respectarea normelor de eco-condiționalitate.

La aceeași dată, 15.05.2014, a fost înregistrat formularul unei declarații de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente solicitate în cuprinsul căreia fermierul a declarat pe propria răspundere că pe suprafețele de pajiști pentru care solicită sprijin prin cererea de sprijin pe suprafață 2014 utilizează pajiștea în scopuri agricole prin pășunat, asigurând o încărcătură de animale de minim 0,3 UVM/ha și prin cosit cel puțin o dată pe an. De asemenea, în cuprinsul acesteia a menționat un efectiv de animale totalizând un număr de 19 (nouăsprezece) bovine [10 bovine>2ani, 9 bovine - între 6 luni și 2 ani]  și 2 (două) ecvidee, rezultând astfel o încărcătură de 0,35 UVM/ha pentru suprafața de 48,54 ha pășune, în contextul în care în anul 2014 aceasta nu figura înregistrată cu animale în Baza Națională de Date a Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor Brașov și nici în evidențele Primăriei Municipiului Săcele. În cuprinsul acestei declarații fermierul nu a menționat alți proprietari/deținători de animale care pășunează pe suprafața de pajiște declarată și a declarat că datele din cuprinsul declarației sunt reale, corecte și complete.

La dosarul cererii de sprijin au fost identificate următoarele documente, în copie conform cu originalul, ce au fost prezentate justificarea acesteia: cardul codului de exploatație RO 0404470368 proprietar GA; actul adițional nr. 3 din 07.04.2014 la contractul de închiriere nr. 11/19.04.2011 încheiat între Municipiul Săcele și GE având ca obiect închirierea unei suprafețe de 80 ha – ”trupul de pășune Zănoguța” situat pe raza municipiului Săcele, în vederea pășunatului cu animale; adeverința emisă de Primăria Municipiului Săcele nr. 15333/29.04.2014; adeverința emisă de Primăria Municipiului Săcele nr. 11056/16.04.2014; contractul nr. 22/05.02.2014 încheiat de către GE cu SC Fabrica de Zahăr Bod SA având ca obiect cultivarea și livrarea sfeclei de zahăr din campania anului de piață 2014/2015; cerere din data de 05.02.2014 adresată SC Fabrica de Zahăr Bod SA pentru punerea la dispoziție a semințelor și îngrășămintelor pentru sfecla de zahăr sub formă de ajutor pentru suprafața de 7 ha; procesul verbal nr. 5321 de verificare a culturii de sfeclă de zahăr pe o suprafață de 7,20ha teren; titlul de proprietate nr. 01819 pe numele KA din 05.03.1999; titlul de proprietate nr. 01821 pe numele KA din 05.03.1999; titlul de proprietate nr. 02121 pe numele Buda Kata din 19.07.1999; titlul de proprietate nr. 50030 pe numele KA din 14.10.2010; contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 610/03.04.2001; titlul de proprietate nr. 02008 pe numele ABA din 27.05.1993; contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 655/10.04.2001; titlul de proprietate nr. 02309 pe numele GNI din 07.12.1999; contractul de vânzare cumpărare încheiat între DL și GI căsătorit GI, prima filă; adeverința nr. 15297/17.12.2011 emisă de Primăria Municipiului Săcele; titlul de proprietate nr. 02520 pe numele PS, SS din 18.10.2000;adeverința nr. 7516/17.07.2011 emisă de Primăria Municipiului Săcele; contractul de vânzare cumpărare încheiat între PS, SS și GI fără dată; titlul de proprietate nr. 02510 pe numele DS, DI și DG din 30.08.2000; extras CF de informare nr. cerere 18957/11.10.2005; titlul de proprietate nr. 00746 pe numele TA din 17.10.1995; titlul de proprietate nr. 00833 pe numele GI din 28.11.1995; titlul de proprietate nr. 00676 pe numele GI din 08.09.1995; procura specială – confirmare mandat prin care GE l-a împuternicit pe fratele ei GI să o reprezinte la APIA și prin care acesta a confirmat mandatul încredințat prin împuternicirea sub semnătură privată din 10.01.2011 acordată fratelui său GI pentru rezolvarea tuturor problemelor cu APIA.

În campania din anul 2014, prin cererea de plată menționată GE, prin intermediul GI, a solicitat sprijin financiar pentru o suprafață totală de 72,40 ha (din care 46,44 ha pajiști permanente cuprinse în trupul de pășune Zănoguța) declarată în municipiul Săcele, județul Brașov (3,50 ha în blocul fizic nr. 979, parcela 1, 3,50 ha în blocul fizic nr. 979, parcela 1, 7,00 ha în blocul fizic nr. 947, parcela 2, 1 ha în blocul fizic nr. 972, parcela 3, 2,8 ha în blocul fizic nr. 1502, parcela 4, 6,47 ha în blocul fizic nr. 263, parcela 5, 1,72 ha în blocul fizic nr. 215, parcela 6, 0,64 ha în blocul fizic nr. 212, parcela 7, 27,57 ha în blocul fizic nr. 86, parcela 8, 7,52 ha în blocul fizic nr. 876, parcela 11, 9,47 ha în blocul fizic nr. 887, parcela 15, 1,88 ha în blocul fizic nr. 83, parcela 17, 1,10 ha în blocul fizic nr. 3378, parcela 20, 5,83 ha în blocul fizic nr. 947, parcela 21).

Ca urmare a cererii formulate, în campania din anul 2014 au fost emise: decizia de plată în avans nr. 1729100/12.11.2014, prin care s-a aprobat plata sumei totale de 69.503,86 lei, din care 22.032,04 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 72,40 ha, 23.648,10 lei cu titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 72,40 ha și 23.823,72 lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1) pentru o suprafață determinată de 72,38 ha, decizia nr. 2778153/30.01.2015, prin care s-a aprobat plata sumei totale de 50.009,64 lei,(diferența dintre suma totală acordată pentru campania 2014, 119.513,50 lei și avansul acordat de 69.503,86 lei prin decizia anterior menționată), respectiv 22.472,13 lei cu titlul de sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață – SAPS (Schema de plată Unica pe Suprafață) pentru o suprafață determinată de 72,40 ha, 1164,60 lei cu titlul de ANT 1(Ajutor Național Tranzitoriu – culturi teren arabil) pentru o suprafață determinată de 13,33 ha, 2611,76 lei cu titlul de ANT 6 (Schema de plată Ajutor Național Tranzitoriu – pentru sfecla de zahăr) pentru o suprafață determinată de 7 ha, 7081,81 lei cu titlul de Schema de plată separată pentru zahăr, decuplată de producție) pentru o suprafață determinată de 7 ha, 8308,82 lei cu titlul de plăți compensatorii pentru ZMD (Zona Montană Defavorizată) pentru o suprafață determinată de 72,4 ha și 8370,52 lei cu titlul de plăți pentru agro-mediu Pachetul 1 (Pajişti cu înaltă valoare naturală -P1) pentru o suprafață determinată de 58,07 ha.(vol. II, f.222-232)

Astfel, pentru campania 2014 inculpata GE a beneficiat de sprijin financiar în sumă totală de 119.513,50 lei.

Începând cu anul 2007 fermierii români au putut beneficia de unele drepturi similare cu fermierii europeni. Între acestea, un rol important l-au avut fondurile adresate agriculturii şi dezvoltării rurale, o componentă importantă a acestor fonduri fiind constituită de alocările financiare ale măsurilor Axei 2 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Astfel, utilizatorii de terenuri agricole din România, care au adoptat standarde superioare de mediu pe baze voluntare, au putut accesa pentru obţinerea de dubvenţii adresate conservării biodiversităţii, protecţiei resurselor naturale (în special a solului şi a apelor), reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, conservării peisajelor tradiţionale. Măsurile care au contribuit în perioada 2007-2013 în mod susţinut la atingerea acestor obiective au fost cele adresate zonelor defavorizate (LFA) şi măsura de agro-mediu. Fermierii au putut accesa aceste plăți dacă procedează la completarea unei cereri în termenul și forma cerută de A.P.I.A., înregistrată de Sistemul Integrat de Administrare și Control și dacă respectă condițiile de eligibilitate prevăzute de actele normative.

Fermierii iau cunoștință asupra obligațiilor ce le revin din momentul completării cererii de sprijin, sens în care se obligă să respecte cerințele înscrise în aceasta, asumându-și, sub incidența legii penale, angajamentele și declarațiile aferente cererii de plată.

Cu privire la numărul de animale deţinut de familia G, păşunatul acestora în zona Platoului Zănoguţa şi cu privire la lucrările efectuate în platou, au fost audiaţi în cauză mai mulţi martori, după cum urmează:

Pomană Dorin, fermier, domiciliat în Săcele. Acesta a arătat că familia G a avut în perioada 2010-2014 organizată o stână în Platoul Zănoguţa, aceste animale erau păşunate de GI sau de cioban. Martorul a arătat că exista în platou un adăpost pentru animale. Cu privire la numărul de animale deţinute, martorul nu a putut preciza, însă a menţionat că acestea erau cât pentru o stână, altfel nu era rentabilă organizarea unei stâne. Martorul a mai precizat că există căi de acces către platou. Susnumitul a mai arătat că platoul poate fi folosit doar pentru păşunat şi că nu se poate cosi. Nu ştie dacă au fost efectuate lucrări de întreţinere. Susnumitul a arătat că nu o cunoaşte pe GE ci doar pe GI.

Audiat în cursul judecăţii martorul a arătat că referitor la înregistrarea efectivului de animale deţinut de fiecare deţinător sau proprietar dacă există vreo reglementare legală, care să fie aplicabilă şi care să impună obligaţia declarării, inventarierii şi înregistrării acestui efectiv de animale la DSV sau şi la Registrul Agricol la primăria locală,  dacă există obligaţia înregistrării animalelor la DSV, în condiţiile în care nu se solicită nici un fel de fonduri, nici din fondurile europene, nici din fondurile de stat, martorul a arătat că este crescător de animale începând cu 1992. Are vaci şi oi. Anual efectuează o înregistrare/o declaraţie la registrul agricol care se ţine la primăria de domiciliu şi în care se menţionează efectivul de animale pentru anul în curs şi pe baza acestei declaraţii se primeşte drept de păşunat într-un anumit loc, pe o anumită suprafaţă, pe baza unui contract de închiriere. Dacă proprietarul nu are animale nu primeşte drept de păşunat. În plus nu se face o înregistrare suplimentară la DSV. Reprezentanţii DSV efectuează controale în teritoriu.

În momentul în care o persoană se prezintă la licitaţie trebuie să aibe tabelul cu efectivul de animale, altfel nu se poate participa la licitaţie. Sunt furnizate declaraţii pe proprie răspundere de către fiecare proprietar de animale, autentificate la notar, şi de asemenea sunt depuse acte de la medicul veterinar. Uneori au loc şi controale cu privire la verificarea unor efective de animale.  De regulă medicul veterinar este cel care, deplasându-se la faţa locului unde se află animalele constată efectivul şi le înregistrează.

Susnumitul a mai arătat că familia G a avut o stână în zona Zănoguţa, dar la o distanţă foarte mare de el.

Martorul Baias Adrian Constantin a menţionat că familia G avea animale 20-40 vaci care erau păşunate în zona platoului, în apropiere familia avea o cabană. Susnumitul a arătat că nu o cunoaşte pe GE ci doar pe GI.

Martorul PG, pădurar cu domiciliul în Săcele a arătat că în platou nu se poate cosi, pentru că este o iarbă foarte tare şi nu există posibilitatea transportului fânului. Stâna din zona platoului a foost refăcută în anul 2010 sau 2011 de un cioban pe nume D, care a avut organizată în zonă o stână aproximativ pentru o perioadă de 2-3 ani. acesta avea aproximativ 500 de oi şi 50 de vaci. Animalele erau ale lui, dar este posibil să fi luat animale şi de la alţii. Nu a văzut să fi fost efectuate activităţi de întreţinere a pajiştei. Despre GI martorul a arătat că ştie că acesta a avut o cabană în apropiere şi că ar fi avut 20 de vaci dar a vândut o parte din ele, vacile fiind cumpărate în anul 2014 de la numitul SG. Nu l-a văzut pe acesta cu animalele la păşunat în platou. Cu privire la numita GE, martorul a arătat că nu o cunoaşte.

Martorul DG, pădurar, a arătat că un cioban pe nume D avea organizată o stână în platou, pentru aproximativ doi ani. GI avea o cabană în apropiere, acesta avea vaci 30-40 care erau ale sale pe care le ţinea în zona cabanei. Martorul a arătat că nu l-a văzut pe GI păşunând animale în perioada 2010-2014, nici în zona cabanei sale şi nici în platoul Zănoguţa. Susnumitul a arătat că nu o cunoaşte pe GE.

Audiat în cursul judecăţii martorul a arătat că în prezent are în gestiune Cantonul nr. 1 Brădet, iar anterior, în perioada 2010-2014 s-a ocupat de cantonul Davidoaia. Astfel cunoaşte zona. Cantonul de care se ocupa în 2010-2014 avea aproximativ 600-700 hectare. La Platoul Zănoguţa mergea când avea lucări de marcare şi punere în valoare. Golul de munte se afla în administrarea primăriei. În perioada 2010-2014, în zona Zănoguţa în partea de jos, la marginea lizierei de pădure păşunau animalele domnului g, aproximativ 30-40 de vaci. În perioada 2010-2014 familia G întotdeauna a avut animale. În zona golului alpin Darie avea o păşune în acea zonă, crede că în anul 2010. Animalele erau ale lui D, aspect pe care îl cunoaşte de la ciobanii din zonă. Martorul a arătat că nu ştie dacă au fost făcute lucrări de întreţinere a pajiştii. Familia G are o cabană mai sus de Davidoaia, în zona în care el este răspunzător. De acolo sunt trei drumuri care urcă spre golul alpin, unu era practicabil cu tractorul/căruţa. Era mare distanţa de la cabana familiei G la platou. El făceam cam 45 minute mers alert. referitor la cât îi ia plantei ienupăr să crească la 10-15 cm, martorul a arătat că este vorba de 20 de ani.

Martorul DA, de profesie cioban a arătat că în anul 2010 deoarece nu a mai avut unde să păşuneze animalele a apelat la GI. Astfel în perioada 2010-2014 a folosit trupul de păşune Zănoguţa şi Platinul. Trupul Zănoguţa l-a folosit pentru păşunatul animalelor sale pe baza unei înţelegeri avute cu GI. Astfel el a renovat şi folosit stâna din trupul Zănoguţa. Martorul a mai arătat că în unul din anii 2010-2014 a luat de la GI 100 de oi pentru păşunat. Nu l-a văzut pe acesta cu vaci, nu a văzut ca acesta să păşuneze vaci în platou. A arătat că GI avea o cabană unde era amenajat un grajd, în Zona Baier unde acesta avea 30 de vaci şi mai mulţi cai. Susnumitul a arătat că în perioada 2010-2014 el nu a făcut lucrări de întreţinere a platoului Zănoguţa. Ştie însă că într-un singur an, deoarece a fost control de la APIA, GI ar fi efectuat lucrări de întreţienere a păşunii. Susnumitul a arătat că nu o cunoaşte pe GE.

Audiat în cursul judecăţii martorul a arătat că în anul 2010 el alm păşunat în zona Zănoguţa tot anul, iar în ceilalţi ani a fost în transhumanţă. A discutat iniţial cu domnul G care i-a permis să stea în toată perioada de transhumanţă în acea zonă. Ulterior discuţiile le-a avut la mama domnului G. Ave o relaţie apropiată cu familia G. Ştie că familia G are o cabană forestieră în zona Baier, chiar la poalele munţilor. Aceştia au avut animale dintotdeauna, nu numai în perioada 2010-2014. Au avut oi pe care i le-au dat la păşunat la stâna pe care eu o conducea. În zona golului alpin păşuna o săptămână-două în perioada de transhumanţă.

Susnumitul a arătat că nu i s-a pretins vreodată şi a plătit vreodată vreo sumă de bani pentru permisiunea de a paşte oile pe platoul Zănoguţa, din partea familiei G. Familia G avea la păşunat 100 de oi și peste 30 de vaci. martorul a mai arătat că vacile familiei G erau păşunate la cabana din zona Baier și crede că şi în zona Zănoguţa fiind doar o presupunere personală. Nu a văzut aceste vaci vreodată. Referitor la lucrările de întreţienre a zonei, martorul a arătat că în perioada 2010-2014 familia G a făcut acest lucru. A văzut personal acest lucru şi se vede şi în prezent. Crede că au făcut lucrări de întreţinere pe o suprafaţă de 20 hectare. A fost tăiat ienupărul. Ienupărul creşte greu dar este şi greu de tăiat. De exemplu, în trei zile el a făcut 10 hectare cu o echipă de 12 persoane. A văzut că au fost efectuate lucrări dar nu a văzut efectiv când au fost făcute acele lucrări.

Martorul SG a arătat că în anul 2013 i-a vândut lui GI 14 vaci şi nişte viţei. Animalele au fost duse la o cabană pe Valea Doftanei.

Martorul RG fermier de profesie a arătat că în urmă cu ceva ani i-a dat lui darie nişte animale la păşunat şi ca să nu îi plătească a lucrat cu el la stână. Stâna avea 400 de oi şi 15 vaci. Iarba din platou nu era bună. Vacile erau ale lui D şi ale neamurilor sale din Moeciu. Susnumitul a stat o lună la stână şi în perioada respectivă nu a văzut pe nimeni să facă lucrări de întreţinere a zonei.

Martora DE, angajată APIA, a arătat că cererile sunt formulate de fermier care trebuie să se prezinte personal, sau prin mandatar cu procură specială. Referitor la numărul de animale deţinute de fermierul care face aplicaţia, raportul se face la numărul de animale înscris la autoritatea veterinară.

Martorul GSS a arătat că este fermier înregistrat la APIA şi se ocupă cu creşterea animalelor. În urmă cu câţva ani GI a cumpărat nişte vaci de la SG pe care în prezent nu le mai deţiune. În anul 2015 a închiriat de la primăria păşunea din zona Zănoguţa care anterior fusese folosită de GI, în concret de ciobanul D care păşunase în acea zonă. G avea animale, vaci pe care le ţinea la o cabană din zona Baier, din acel loc până în platou fiind un drum de aproximativ două ore pe jos. Platoul se află la 1600-2000 altitudine, iarba era uscată, urzicile erau foarte mari. Nu era un adăpost pentru animale, astfel a făcut el unul. în 2015 nu a constatat să fi fost înlăturat jnepenişul.

Martorul BF propus de inculpaţi, a arătat că în perioada 2011-2014 a lucrat ca cioban, astfel cunoaşte familia G. Aceştia i-au oferit animale pentru a le păşuna în perioada 2011-2014.

Susnumitul a arătat că există mai multe rute de acces către plătoul Zănoguţa şi în apropiere sunt organizate mai multe izvoare. Cu GE a discutat o singură dată la casa din Săcele. Cu ea a vorbit despre salariul pe care urma să i se plătească, ea fiind cea care a hotărât. Cu domnul G discutam săptămânal. Îi aducea de mâncare, ţigări şi discutau despre animale, starea acestora. Martorul nu a ştiu ce vegetaţie este în zona golului alpin.

Martora CT a arătat este fiica domnului G. Mătuşa sa GE a cumpărat nişte vaci în 2014 deoarece avea nevoie de ele. Se ocupa cu această activitate de creştere a animalelor. Tatăl ei o ajuta în această activitate. Deoarece ei se ajutau reciproc ea am făcut din contul meu o plată pentru achiziţia acestor animale. Doamna G i-a restituit ulterior împrumutul. Martora a arătat că mătuşa sa se ocupa cu creşterea animalelor şi cu îngrijirea lor. Ştie că împreună cu tatăl ei, mătuşa sa dădea animalele la păşunat, organiza creşterea animalelor, mâncare, veterinar etc. Vacile care au fost cumpărate de la SG au fost ulterior vândute.

Martorul KK a arătat că în perioada 2011-2014 nu avea serviciu astfel că a lucrat în diverse locuri în zona păşunilor din Săcele. A lucrat şi a efectuat activităţi de întreţinere şi conservare a păşunii din zona Zănoguţa în perioada 2011-2014. Doamna GE i-a cerut să fac asta şi ea l-a plătit. Erau săptămâni în care mergeam în fiecare zi, însă erau şi săptămâni când mergeam o dată sau de două ori. Mergea din martie până toamna în funcţie de cum îi permitea timpul. Erau mai mulţi care se ocupam cu această activitate plătiţi fiind de doamna G. Martorul nu şi-a putut aminti numele celor cu care a lucrat dar ştie că erau din Gârcini. În concret tăiau arbuştii mici, curăţau, adunau crengi, împrăştiau muşuroaiele. Nu era o muncă grea. Arbuştii, crengile rămâneau pe platou. Susnumitul a arătat că GI era cel care îi aducea cu maşina în zona în care lucrau.

Martorul Kiss Iosif a arătat că în octombrie 2013 a cumpărat de la doamna G 23 vite, 4-5 viţei, restul vite. Susnumitul a arătat că a discutat şi cu domnul G, pentru că pe fratele doamnei E îl cunoaşte mai bine. Cu domnul G a fost şi a văzut animalele la o cabană/clădire, undeva la 10 kilometri, pe un drum  forestier. Cu acesta a discutat despre preţ la casa din Săcele. Banii i-a dat cash domnului G. Aproximativ 36.000 lei. Banii i-am plătit în tranşe. O parte i-a dat când a luat vacile şi restul ulterior a venit el la el. Când a plecat să vădă vacile avea bani la el şi ştia că vacile sunt în regulă şi le va cumpăra.

Martorul PM a arătat că este inginer silvic, astfel a făcut şi face parte şi în prezent din Comisia de control a activităţii de păşunat din cadrul Consiliului Local Săcele.

Susnumitul a arătat că începând cu 2006 se ocupă de toată zona municipiului Săcele în ceea ce priveşte zonele de păşunat şi cele forestiere. Spre Zona Zănoguţa sunt două-trei drumuri pentru autovehicule de teren, păşunea se află la 1500-1700 metri altitudine. Sunt, de asemenea, trasee turistice accesibile cu piciorul inclusiv şi pentru animale. Sunt două sau trei izvoare care au apă în funcţie de cât de mult a plouat sau nu. Cei care au păşunat în decursul anilor în acea zonă şi-au organizat jgheaburi pentru adăpatul animalelor. Pe platoul Zănoguţa s-a păşunat şi se păşunează şi în prezent. Fiind păşuni alpine animalele au ce să mănânce. Susnumitul a arătat că în perioada 2011-2014 familia G a păşunat animale în acea zonă prin intermediul ciobanilor. Aceştia aveau câteva zeci de vaci. Zona către vârf este împădurită cu pantă foarte mare şi nu se pretează păşunatului şi reprezintă aproximativ 35-40%. Restul este accesibil păşunatului. Platoul era accesibil 15 iunie-15 septembrie cel târziu 15 octombrie, în funcţie de cum se topeşte zăpada/ cum ninge.

De la cabana din zona Baier spre platoul Zănoguţa există un drum accesibil cu piciorul, maşina de teren, ATV.

Referitor la lucrările de întreţinere, martorul a arătat că  cine păşuna în perioada 2010-2014, potrivit cutumei locului făcea diferite activităţi de amenajare şi conservare a zonei, tăierea arbuştilor, îndreptarea muşuroaielor, amenajarea căilor de acces, amenajarea izvoarelor etc. În toată perioada au fost efectuate controale, chiar şi el personal a efectuat controale de acest gen. În zona menţionată, platoul Zănoaga nu au fost găsite nereguli. Nu au fost efectuate controale tematice ci doar controale pur şi simplu pentru a vedea starea păşunilor. Activitatea de conservare a păşunii din zona Zănoaga a fost exercitată în fiecare an, în funcţie de specific, dar nu ştie cine a făcut aceste lucrări. Şi din partea primăriei au fost efectuate controale de numiţii SI, NN, GG.

Din probele administrate în cauză a reșeit că pentru a beneficia de subvenții GE a fost cea care a figurat în documente. Preponderent aceste documente sunt însă semnate de GI care a depus și documentele aferente însoțite de mandatul special avut de la GE.

Martorii audiați în cauză în marea majoritate au declarat că nu o cunosc pe GE, iar cei care o cunoșteau au avut discuții minimale cu aceasta, în realitate de întreaga activitate ocupându-se GI. Acesta este cel care a depus actele la Apia, s-a implicat în achiziția animalelor și era cunoscut de ceilalți fermieri sau de ciobani.

Pentru existența infracțiunii prev. de art. 18 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 se cere ca fapta să fie săvârșită cu rea-credință, ceea ce echivalează cu o intenție directă calificată prin scop, acela de a obține ilegal fonduri din bugete ale Uniunii Europene.

Intenția directă calificată presupune că autorul cunoaște că documentul utilizat este fals, incomplet sau cu date nereale, inexacte, însă în persistența sa infracțională înțelege să îl folosească în materialitatea lui, tocmai pentru a obține fonduri europene. Autorul nu numai că prevede și urmărește rezultatul faptei sale ci chiar acționează în vederea atingerii unui anumit scop prevăzut de lege, ca element constitutiv al infracțiunii.

În speţă GI, atât în interesul său cât şi ca mandatar al numitei GE a depus în numele acesteia din urmă o serie de documente pentru aplicaţia APIA în vederea obţinerii de fonduri europene.

Membrii familiei G lucrează împreună, se gospodăresc împreună, ocupându-se de creşterea animalelor în perioada 2010-2014 doar GI, de altfel martorii audiaţi în cauză, fermieri de profesie, au arătat că nu o cunoşteau pe GE.

Pentru a putea adjudeca trupul de pășune, GE a declarat la registrul agricol ținut de autoritatea publică că deține 47 de bovine și 126 ovine (vol. III, f. 210), deși în realitate nu avea în proprietatea animale domestice, cum rezultă din adresa nr. 13918 din 10.08.2017 a DSVSA Brașov (vol. III, f. 351), iar mama sa, GA, cu care, potrivit registrului agricol, forma  gospodărie comună, figura cu 9 bovine. (vol. III, f. 357).

Si pentru anul 2011 pentru participarea la licitate era necesar ca solicitantul să facă dovada deținerii de animale, astfel că s-a eliberat adeverința nr. 13594 din 13.04.20111 potrivit căreia GE figura în Registrul agricol Săcele, volumul 35, poziția 28, cu 20 bovine, 10 ovine și 3 cabaline. (vol. III, f. 43) Din corespondența purtată cu Primăria Săcele a rezultat că înregistrarea în Registrul agricol se face în baza declarației proprietarului, fără vreo verificare din partea funcționarilor a realității celor declarate.

Pentru anul 2012 pentru respectarea obligațiilor asumate, GE a declarat în cuprinsul unui formular de declarație de eligibilitate că va asigura o încărcătură de pășunat de cel puțin 0,3UVM/ha pășune menționând deținerea unui număr de un număr de 20 (douăzeci) bovine și 3 ecvidee, rezultând astfel o încărcătură de 0,4 UVM/ha pentru suprafața de 54,28 ha pășune, în contextul în care în anul 2012 aceasta nu figura înregistrată cu animale în Baza Naţională de Date a Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov (vol. III, f. 351) iar în evidențele Primăriei Municipiului Săcele acesta figura cu 11 bovine și 1 cabalină, înregistrare făcută în baza simplei declarații a inculpatei.

Pentru anul 2013 în cuprinsul cererii a menționat un efectiv de animale totalizând un număr de 18 bovine și 54 (cincizeci și patru) ovine, rezultând astfel o încărcătură de 0,34 UVM/ha pentru suprafața de 73,33 ha pășune, în contextul în care în anul 2013 acesta nu figura înregistrată cu animale în Baza Națională de Date a Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, în evidențele Primăriei Municipiului Săcele acesta figura cu 6 bovine și 1 cabalină și nu a menționat alți proprietari/deținători de animale care pășunează pe suprafața de pajiște declarată, precizând că datele din cuprinsul declarației sunt reale, corecte și complete.

Pentru anul 2014 susnumita a declarat în cuprinsul cererii deținerea unui număr de 25  bovine  și 3 ecvidee.

La data de 15.05.2014 în declarația de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafețele de pajiști permanente, fermierul a declarat pe propria răspundere că pe suprafețele de pajiști pentru care solicită sprijin prin cererea de sprijin pe suprafață 2014 utilizează pajiștea în scopuri agricole prin pășunat, asigurând o încărcătură de animale de minim 0,3 UVM/ha și prin cosit cel puțin o dată pe an. De asemenea, în cuprinsul acesteia a menționat un efectiv de animale totalizând un număr de 19  bovine și 2 ecvidee, rezultând astfel o încărcătură de 0,35 UVM/ha pentru suprafața de 48,54 ha pășune, în contextul în care în anul 2014 aceasta nu figura înregistrată cu animale în Baza Națională de Date a Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor Brașov și nici în evidențele Primăriei Municipiului Săcele.

Potrivit declarațiilor martorilor în perioada 2010-1014 martorul DA, în baza înțelegerii verbale avute cu GI a pășunat propriile animale în platoul Zănoguța.  De altfel, aceasta echivalează cu o subînchiriere, interzisă în contractele încheiate cu Primăria Săcele, fără respectarea condițiilor de agromediu și eco-condiționalitate asumate prin cererile depuse la APIA de către inculpata GE, privitoare la încărcătura de animale la hectar sau modalitatea în care pășunea era utilizată.

Probatoriul cauzei a relevat prin martorii audiați că numitul GI deține în zona Valea Doftanei o cabană cu adăpost pentru animale, locație unde a crescut în perioada 2014-2015 bovine cumpărate de la martorul Stanciu Gabor.

Referitor la numărul de animale deţinut de un fermier, aceasta este gestionată de ANVSA prin registrele electronice.

Pentru a dovedi faptul că familia G a avut animale în decursul timpului au fost depuse paşapoartele bovinelor pentru anii 2007 GA, 2014 GI.

Conform adresei DSVSA Braşov (fila 90 vol. I instanţă) este în responsabilitatea proprietarului de animale de a anunţa medicul veterinar.

Medicul veterinar SA a comunicat (vol. I fila 148) că pe numele GE nu s-a alocat nici un cod de exploatare, în sensul că nu au fost înregistrate pe numele acesteia animale. pentru anul 2010 pe numele GA a fost alocat un cod de exploatare, pentru anul 2010 fiind înregistrate 18 animale. În anul 2011 au fost înregistrate 4 animale. Pentru anul 2012 nu au mai fost înregistrate animale, iar la data de 31.10.2012 s-a constatat că animalele nu mai există în locaţia declarată astfel că au fost scoase din evidenţă. Pentru anii 2013 şi 2014 nu au fost înregistrate animale.

În anul 2010 GE figura înscrisă în registrul agricol cu 12 vaci, 11 tineret femei, 12 tineret masculi, 12 bovine masculi, 108 oi, 18 oi, 7 cai. Pentru anul 2011 susnumita figura în registru cu 20 bovine, 10 ovine, o cabalină, pentru anul 2012 figura cu 11 bovine şi o cabalină, pentru anul 2013 figura cu 6 bovine şi o cabalină, iar pentru anul 2014 nu au fost efectuate menţiuni. Înregistrările în registrul agricol a animalelor se face pe declaraţia dată pe proprie răspundere a proprietarului de animale. Or conform adresei medicului veterinar care trebuia să ia în evidenţe animalele, doamna GE nu figura cu animale.

GA şi GI au avut animale pe care însă nu le-au păşunat pe platoul Zănoguţa ci în zona cabanei Baier pe care o deţinea familia. Acest aspect a rezultat din depoziţiile martorilor audiaţi.

Subvențiile APIA sunt destinate fermierilor activi care trebuie să desfășoare o activitate agricolă și să aibă calitatea de utilizator al suprafețelor de teren și/sau să fie deținători legali de animale. Aceste subvenţii nu sunt donaţii, ele sunt destinate păstrării unei categorii profesionale respectiv aceea de fermier, dar sunt destinate şi îngrijirii habitatului natural, pentru luarea unor măsuri de conservarea a mediului

Faptul că cei doi inculpați au acționat împreună, iar inculpatul GI nu  a fost doar un simplu mandatar, rezultă din aceea că contractele de închiriere și actele adiționale la acestea  au fost semnate succesiv, atât de inculpata GE, personal, cât și de inculpatul GI în calitate de mandatar, deși cunoștea faptul că sora sa nu îndeplinește condițiile pentru închirierea unei suprafețe de pășune, neavând animale. De asemenea, chiar dacă cererile depuse la APIA au fost semnate de către inculpatul GI în toată perioada 2010-2014 și chiar dacă în unele din dosarele campaniilor nu se regăsește împuternicirea dată de GE acestuia, inculpata a avut cunoștință de existența cererilor, având în vedere faptul că potrivit procedurilor APIA invitația de a depune cerere de subvenție se trimite la domiciliul fermierului, iar în speță s-a trimis la domiciliul inculpatei (situat în Săcele în timp ce al inculpatului este în Brașov), aceasta era fermier înregistrat la APIA și cunoștea obligațiile pe care le are în această calitate, contul bancar în care s-au virat subvențiile este deschis pe numele inculpatei și aceasta nu a restituit/denunțat primirea unor sume considerabile de la APIA  în fiecare an.  În plus, martorii audiați au relatat că inculpata nu deținea animale și prin urmare a semnat în mod fraudulos contractul de închiriere din anul 2010 și în toată perioada primirii subvențiilor nu a urcat pe pășunea Zănoguța pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Referitor la lucrările de întreținere martorii audiați au declarat că nu au văzut ca fiind efectuate asemenea lucrări. Martorul D fiind cel care era cioban și care a pășunat în zona a declarat că a văzut că au fost efectuate lucrări de întreținere dar nu știe cine le-a făcut și nici nu a putut să dea detalii cu privire la acțiunile efectiv întreprinse.

Martorul KK a arătat că el a făcut lucrări de întreținere a pajiștii în perioada 2011-2014, curățare mușuroaie, strângerea crengilor, tăierea jnepenilor, însă față de caracterul general al afirmațiilor și lipsa altor probe care să confirme lucrări susținute pentru ăntreținerea mediului, acestea lucrări, chiar dacă au fost făcute sunt irelevante. Crengile strânse și jnepenii tăiați au rămas pe platou conform susținerilor martorului.

Din dispoziţiile art. 181 alin. (1) rezultă că această infracţiune este prin natura sa o infracţiune de uz de fals, care are ca rezultat obţinerea ilegală a unor avantaje financiare de către o persoană în detrimentul bugetelor comunitare.

Astfel, activitatea infracţională incriminată este una premeditată în condiţiile în care acest uz de fals este în mod evident o infracţiune subsecventă unor infracţiuni de fals, utilizate în scopul de a fi obţinute fonduri externe în condiţii de nelegalitate.

Infracţiunea prevăzută la art. 1 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, presupune folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri alocate de Uniunea Europeană, al căror conţinut să fie nereal prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare ori mistificate prin alterarea lor în orice mod .

Astfel, săvârşirea infracţiunii prevăzută la art. 18 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 are loc cu prilejul încheierii unui contract de finanţare nerambursabilă între beneficiar şi autoritatea contractantă în baza unei activităţi de inducere în eroare, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de accesare a fondurilor fiind folosite documente justificative sau declaraţii false, inexacte sau incomplete.

Declararea falsă constă în faptul că autorul face declaraţii necorespunzătoare adevărului în scop.

Este considerat inexact acel document sau declaraţie care fără a fi falsificat este întocmit incorect, aşa încât datelor pe care le conţine li se dă o interpretare intenţionat greşită, ce are ca efect schimbarea eficienţei juridice a înscrisului în ansamblu. Starea de fapt este astfel ilustrată încât să permită, prin raportare la cerinţele impuse de autoritatea contractantă, interpretarea acesteia de natură a permite accesarea fondurilor europene.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea prevăzută în art. 18 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 se săvârşeşte întotdeauna cu intenţie (directă sau indirectă) în condiţiile în care autorul acesteia fiind conştient că utilizează documente false, inexacte sau incomplete urmăreşte sau acceptă obţinerea de fonduri externe.

Având în vedere aspectele menţionate, instanţa reţine că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 18 indice 1 alin. 1 din Legea 78/2000, din depunerea de documente false la APIA în scopul obţinerii de subvenţii, rezultând intenţia directă calificată prin scop şi elementele laturii obiective ale acestei infracţiuni săvârşită de către cei doi inculpaţi.

Elementul material al infracţiunii a constat în schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute fapt ce presupune utilizarea incorectă sau în alte scopuri a finanţărilor, mai exact în alte condiţii decât cele prevăzute în contractele de finanţare încheiate între beneficiar şi Autoritatea Contractantă, în ciuda obligaţiei legale asumată de beneficiar prin contractele de finanţare de a respecta întocmai prevederile legale incidente.

În concluzie, instanţa apreciază că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, astfel că se va dispune condamnarea acestora.

În drept:

Fapta inculpatei GE, care, în calitate de fermier înregistrat în Registrul Unic de Identificare APIA (anterior Registrul Național al Exploatațiilor) cu codul RO 247103984, în fiecare dintre campaniile din perioada 2010-2014, cu rea-credință, în baza aceleași rezoluții infracționale, cu ajutorul fratelui său, inculpatul GI, a depus  la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA)  la datele de 17.05.2010, 12.05.2011, 14.05.2012, 15.05.2013 și 15.05.2014 declarații false (cereri de plată unice și anexele acestora - declarația de suprafață, angajamentele legale, declarații de eligibiliate), în cuprinsul cărora s-a menționat în mod nereal că este utilizatoarea și folosește efectiv, prin desfășurarea unor activităţi agricole proprii, suprafața de pășune solicitată la plată (60,45 ha în anul 2010, 60,11 ha în 2011, 60,11 ha în 2012, 61,70 ha în 2013 și 46,44 ha în 2014) din pășunea închiriată - trupul de Pășune Zănoguța, situată pe raza municipiului Săcele, județul Brașov, în condițiile în care pășunea menționat a fost folosită în toată perioada de către alţi fermieri care nu aveau obligaţia respectării vreunei măsuri de agromediu, condiţie esenţială pentru acordarea fondurilor, creând astfel în mod artificial condiţiile de eligibilitate cerute pentru obţinerea plăţilor în cadrul schemelor de sprijin în campaniile din perioada 2010-2014 și obtinând astfel pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în sumă totală de 563776,14, lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prevăzută de art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale).

 Fapta inculpatului GI, care, în perioada 2010 – 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în urma înțelegerii cu inculpata GE și în numele acesteia, a prezentat la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) la datele de 17.05.2010, 12.05.2011, 14.05.2012, 15.05.2013 și 15.05.2014 declarații false (cererea și anexele - declarația de suprafață, angajamentele legale, declarații de eligibiliate), în cuprinsul cărora s-a menționat în mod nereal că fermierul solicitant, GE, este utilizatoarea și folosește efectiv, prin desfăşurarea unor activităţi agricole proprii, suprafaţa de pășune solicitată la plată (60,45 ha în anul 2010, 60,11 ha în 2011, 60,11 ha în 2012, 61,70 ha în 2013 și 46,44 ha în 2014) din pășunea închiriată - trupul de Pășune Zănoguța situată pe raza municipiului Săcele, județul Brașov, cunoscând că aceasta nu folosește terenul în mod real, în condițiile în care pășunea menționată a fost folosită în toată perioada de către alţi fermieri care nu aveau obligaţia respectării vreunei măsuri de agromediu, condiţie esenţială pentru acordarea fondurilor, creând astfel în mod artificial condiţiile de eligibilitate cerute pentru obţinerea plăţilor în cadrul schemelor de sprijin în campaniile din perioada 2010-2014, cu consecința obținerii pe nedrept de către GE de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în sumă totală de 563.776,14 lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale).

la individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor, instanţa va avea în vedere circumstanţele reale ale faptelor şi cele personale ale inculpaţilor.

Ambii inculpaţi sunt persoane integrate în societate, cu o stabilitate familială şi economică normală. Aceştia nu au antecedente penale. De asemenea, se va avea în vedere durata de timp scursă de la data comiterii faptelor, epuizării acestora şi momentul aplicării pedepselor.

Atunci când aplică pedeapsa, instanţa de judecată trebuie să evalueze, pe de o parte, elementele ce ţin de materialitatea faptei în sine, iar, pe de altă parte, datele referitoare la persoana inculpatului, numai examinate împreună aceste aspecte putând conduce la stabilirea în concret a periculozităţii sociale a celui pe care pedeapsa este chemată să-l reeduce.

Având în vedere circumstanţele factuale prezentate şi cele personale ale inculpaţilor, instanţa consideră că scopul pedepsei poate fi atins şi prin aplicarea inculpaţilor a unor pedepse cu închisoarea orientate la minimul special prevăzut de lege, iar ca modalitate de executare, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Chiar dacă inculpaţii nu şi-au manifestat disponibilitatea de a presta muncă în folosul comunităţii, acest aspect poate fi suplinit ulterior.

În concluzie:

În baza art. art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale) condamnă pe inculpata GE, la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 literele a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi b (dreptul de a ocupa o funcţie de implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod Penal pentru o durată de 2 ani pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prevăzută de art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale).

În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod Penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 literele a şi b Cod Penal.

În baza art. 91 şi următoarele din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei  sub supraveghere, cu termen de supraveghere de 3 ani. Pe durata suspendării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă;

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Codul de procedură penală, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Primăriei Săcele sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Se va atrage atenţia inculpatei că în cazul în care încalcă cu rea credinţă măsurile şi obligaţiile dispuse se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie, conform art. 96 Cod Penal.

În baza art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale) condamnă pe inculpatul GI la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 literele a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi b (dreptul de a ocupa o funcţie de implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod Penal pentru o durată de 2 ani pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale).

În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod Penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 literele a şi b Cod Penal.

În baza art. 91 şi următoarele din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei  sub supraveghere, cu termen de supraveghere de 3 ani. Pe durata suspendării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă;

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Codul de procedură penală, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Primăriei Săcele sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Se va atrage atenţia inculpatului că în cazul în care încalcă cu rea credinţă măsurile şi obligaţiile dispuse se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie, conform art. 96 Cod Penal.

Latură civilă

Prin adresa nr. 8409/14.08.2018/37121/14.08.2018 a Agenția de Plăți pentru Agricultură – Direcția Juridică – Serviciul Contencios a comunicat faptul că în conformitate cu prevederile art. 20 din Codul de procedură penală se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 563.776,14 lei reprezentând creanță principală aferentă campaniilor 2010-2014 la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuări fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului. (vol. I, f. 137-173)

Potrivit art. 4 şi art. 5 din Regulamentul CE nr. 2988/1995, depunerea intenţionată, deliberată, de documente false atrage după sine retragerea avantajului obţinut nejustificat.

Pentru a se putea angaja răspunderea civilă delictuală este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: existența unui prejudiciu; existența unei fapte ilicite;  existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu; existența vinovăției celui care a cauzat prejudiciul, art. 1349 şi următoarele Cod Civil, inculpaţii urmând să fie obligaţi în solidar la plata prejudiciului.

Având în vedere că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, conform art. 397 raportat la art. 25 Cod procedură Penală vor fi admise pretenţiile părţii civile şi astfel inculpaţii vor fi obligaţi în solidar să plătească Agenția de Plăți pentru Agricultură suma de 563.776,14 lei la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuări fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului.

Măsuri asiguratorii

GE

În vederea recuperării prejudiciului produs prin infracțiune, prin ordonanța din data de 07.08.2018 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra conturilor bancare aparţinând inculpatei GE deschise la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania.(vol. IV, f. 14-16)

Prin ordonanța din data de 07.08.2018 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra instrumentelor financiare (acțiuni) aparţinând inculpatei GE: un numar de 6 (șase) instrumente financiare(actiuni) la SIF – Banat Crisana  SA (CUI 2761040); un numar de 10 (zece) instrumente financiare(actiuni) la SIF – Moldova SA (CUI 2816642); un numar de 32 (treizeci și două) instrumente financiare(actiuni) la SIF – Transilvania SA(CUI 3047687); un numar de 38 (treizeci și opt) instrumente financiare (actiuni) la SIF – Muntenia SA(CUI 3168735) și un numar de 10 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Oltenia SA(CUI 4175676). (vol. IV, f. 17-20)

Prin ordonanța din data de 07.08.2018 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatei GE:

- cota de 3/8 deținută de GE din imobil sediu firmă compus din șapte birouri, CT, 2 grupuri sanitare, spălător, vestiar, sala de mese, 2 holuri, situat în str. Zizinului nr. 13, Municipiul Săcele (Satululg) și teren în suprafață de 868,72 și cota de 1,60 % din PUC(inițiale – drumurile de acces cu nr. top. 4200/4, de 310 mp, nr. top. 4200/8 de 1210 mp, nr. top. 4200/9 de 1040 mp și branșamentele tehnico-edilitare) înregistrate în Cartea Funciară 51 Satulung cu număr topografic 4200/1/5/8;

-  cotă de 3/8 deținută de GE din imobil gater și anexe compus din garaj, atelier tâmplărie și grajd rezultate din amenajarea grajdului nr. 1, str. Zizinului nr. 13C Municipiul Săcele (Satululg) și teren în suprafață de 3826,07 mp și cota de 2 % din PUC(inițiale – drumurile de acces cu nr. top. 4200/4, de 310 mp, nr. top. 4200/8 de 1210 mp, nr. top. 4200/9 de 1040 mp și branșamentele tehnico-edilitare) înregistrate în Cartea Funciară 51 Satulung cu număr topografic 4200/1/4;

-  cotă de 3/8 deținută de GE din imobil apartament nr. 1 situat în Brașov, str. Ion Bogdan nr. 21 compus din camera, bucătărie, antreu, wc, boxă pivniță împreună cu cota aferentă 25,65% din părțile de uz comun, înregistrat în (…) și

- cota actuală de 1539/16000 deținută de GE din imobil teren situat în Brașov, str. Ion Bogdan nr. 21 în suprafață de 306 mp, înregistrat în (…)

GI.

În vederea recuperării prejudiciului produs prin infracțiune prin ordonanța din data de 07.08.2018 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra conturilor bancare aparținând inculpatului GI deschise la Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank și CEC Bank SA. (vol. IV, f. 1-3)

Prin ordonanța din 07.08.2018 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra instrumentelor financiare(acțiuni) aparţinând inculpatului  GI respectiv un numar de 39(treizeci și nouă) instrumente financiare(acțiuni) la SC Electroprecizia  SA . (vol. IV, f. 4-6)

Iar prin ordonanța din data de 07.08.2018 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului GI:

- cota de 1/1 deținută de GI căsătorit cu GI din imobil – teren fâneață extravilan în suprafață de 4500 mp; - cota de 1/1 deținută de GI căsătorit cu GI din imobil – teren fâneață extravilan în suprafață de 5700 mp

Urmează a fi menţinute măsurile asiguratorii.

Inculpaţii urmează să fie obligaţi să plătească statului câte 1000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale) condamnă pe inculpata GE la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 literele a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi b (dreptul de a ocupa o funcţie de implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod Penal pentru o durată de 2 ani pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (5 acte materiale).

În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod Penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 literele a şi b Cod Penal.

În baza art. 91 şi următoarele din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei  sub supraveghere, cu termen de supraveghere de 3 ani. Pe durata suspendării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă;

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Codul de procedură penală, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Primăriei Săcele sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Atrage atenţia inculpatei că în cazul în care încalcă cu rea credinţă măsurile şi obligaţiile dispuse se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie, conform art. 96 Cod Penal.

În baza art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale) condamnă pe inculpatul GI  la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 literele a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi b (dreptul de a ocupa o funcţie de implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod Penal pentru o durată de 2 ani pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (5 acte materiale).

În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod Penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 literele a şi b Cod Penal.

În baza art. 91 şi următoarele din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei  sub supraveghere, cu termen de supraveghere de 3 ani. Pe durata suspendării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă;

Conform dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Codul de procedură penală, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Primăriei Săcele sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Atenţia inculpatului că în cazul în care încalcă cu rea credinţă măsurile şi obligaţiile dispuse se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie, conform art. 96 Cod Penal.

Conform art. 397 raportat la art. 25 Cod procedură Penală admite pretenţiile părţii civile şi astfel obligă inculpaţii în solidar să plătească părţii civile Agenția de Plăți pentru Agricultură suma de 563.776,14 lei la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuări fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului.

Menţine măsurile asiguratorii dispuse, după cum urmează:

(…)

Obligă pe fiecare inculpat să plătească statului câte 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi data de 28.10.2019.

PREŞEDINTEGREFIER

Domenii speta