Conducerea unui vehicul fără permis de conducere, art. 335 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 1451 din 08.12.2021


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 06.07.2021 emis în dosarul nr.4...../P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..... s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că în data de 17.10.2020, în jurul orei 14:30, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, inculpatul a condus autoturismul marca Volkswagen Bora cu nr. de înmatriculare BH-......, pe un drum public, respectiv pe DJ 767 E, în loc. S......, jud. B.......

În susţinerea acuzaţiei au fost administrate în cursul urmăririi penale următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (fila 10-11), declaraţiile suspectului/inculpatului B.A. (filele 11-13), proces verbal încheiat în data de 19.04.2021 de către organele de cercetare penală (fila 19).

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei O..... nr. 1583/06.09.2021 s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 19.11.2021, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras în baza art. 374 Cod procedură penală a actului de sesizare, instanţa l-a întrebat pe inculpatul B.A. dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, iar în urma răspunsului pozitiv al acestuia şi a audierii inculpatului care a recunoscut în integralitate acuzaţiile formulate de procuror şi şi-a însuşit probele administrate în cursul urmăririi penale, instanţa a încuviinţat ca judecata să se desfăşoare potrivit procedurii abreviate a recunoaşterii învinuirii.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În fapt, din cercetările efectuate a rezultat faptul că în data de 17.10.2020, în jurul orei 14:30, organele de poliţie din cadrul Serviciului Rutier B......, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, respectiv controlul şi supravegherea traficului rutier pe DJ 767 E, în localitatea S......, jud. B......, au observat un autoturism marca Volkswagen Bora de culoare albastru, care nu avea montate plăcuțele cu nr. de înmatriculare, motiv pentru care aceștia au procedat la oprirea autoturismului și au constatat că la volanul acestuia se afla o persoană de sex masculin care se afla singură în autoturism.

Organele de poliţie au procedat la legitimarea conducătorului auto, iar ca urmare a verificării documentelor a fost identificată persoana de sex masculin care conducea autoturismul ca fiind inculpatul B.A., care a declarat faptul că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Având în vedere cele declarate de conducătorul auto, acesta a fost verificat în bazele de date ale Poliției Române şi s-a constatat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, organele de poliție au trecut la verificarea autoturismului în bazele şi au constatat că autoturismul marca Volkswagen Bora cu seria șasiu VWVZZZ1JZW474709 figurează ca fiind înmatriculat și are atribuite plăcuțele cu nr. de înmatriculare ....

Referitor la fapta comisă, inculpatul B.A. a declarat faptul că în data de 17.10.2020 se afla la garajul unui prieten din loc. Alparea, jud. B......, unde și-a reparat autoturismul personal marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare ...., pe care l-a cumpărat întrucât era înscris la Școala auto Dorina, unde este înscris și în prezent.

În jurul orei 14:25 a urcat la volanul autoturismului mai sus menționat pe care l-a condus de la garajul respectiv, până în loc. S......, jud. B...... unde a fost oprit de către un echipaj de poliție. Polițiștii l-au legitimat și i-au solicitat documentele, moment în care le-a relatat verbal faptul că nu are permis de conducere. Acesta a mai menţionat faptul că a condus autoturismul întrucât avea defecțiuni și a dorit să vadă ce probleme tehnice mai are şi că recunoaște şi regretă fapta comisă.

Din procesul verbal încheiat în data de 19.04.2021 de către organele de cercetare penală, reiese faptul că inculpatul B.A. nu figurează cu permis de conducere în baza de date națională a posesorilor permise de conducere.

Pe parcursul cercetărilor, inculpatul B.A., a avut o atitudine sinceră, recunoscând comiterea faptei de care este acuzat, întreg ansamblul probatoriu dovedind comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere de către inculpat, precum și vinovăția acestuia.

 Starea de fapt reţinută mai sus rezultă din coroborarea probatoriului  administrat în cursul urmăririi penale cu declaraţia dată de inculpat în faţa instanţei prin care acesta a recunoscut comiterea faptelor, uzând de procedura abreviată.

În drept, fapta inculpatului B.A., care în data de 17.10.2020, în jurul orei 14:30, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, a condus autoturismul marca Volkswagen Bora cu nr. de înmatriculare ...., pe un drum public, respectiv pe DJ 767 E, în loc. S......, jud. B......, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. l din C. pen.

Sub aspectul laturii obiective, instanţa reţine că elementul material al infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal constă în conducerea pe drumurile publice (drum judeţean) de către inculpatul B.A. a unui autovehicul fără a deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. Urmarea imediată a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului constă în starea de pericol pentru relațiile sociale privind siguranța circulației rutiere. Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptelor (ex re).

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea sa prin săvârşirea faptei imputate.

Infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. l din C. pen. se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 1-5 ani.

 În baza art 396 alin (10) Cod procedură penală, ca urmare a admiterii cererii de judecare a cauzei în formă abreviată, limitele legale de pedeapsă se vor reduce cu o treime, noile limite fiind între 8 luni şi 3 ani şi 4 luni închisoare.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa notează că inculpatul a condus un autovehicul defect, pe drumul judeţean din localitatea S...... din judeţul B......, la ora 14:30, într-o zi de sâmbătă, fără a deţine permis de conducere, aşadar într-un loc unde traficul este aglomerat. De asemenea, instanţa ţine cont de faptul că inculpatul nu a fost implicat în vreun accident de circulaţie. Totodată, nu poate fi ignorată nici împrejurarea că inculpatul a avut o atitudine sinceră şi cooperantă pe întreaga durată a procesului penal şi a recunoscut de la început comiterea faptelor.

În aceeaşi măsură, se are în vedere faptul că inculpatul s-a prezentat în fața instanței și a uzat de procedura recunoașterii învinuirii, situaţia personală şi familială, faptul că inculpatul este integrat social și încadrat în muncă, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei și nu are antecedente penale. Cu toate acestea nu poate fi ignorat aspectul că inculpatul a urmat cursurile în vederea obţinerii permisului de conducere în perioada 26.08.2020 - 22.10.2020 şi a fost respins la examenul teoretic în data de 26.10.2020, dar şi în data de 11.03.2021, deci se poate presupune în mod rezonabil că în data de 17.10.2020 acesta nu avea suficiente cunoştinţe teoretice pentru a conduce pe drumurile publice.

Faţă de considerentele de mai sus, ţinând cont de faptul că, deşi inculpatul nu avea cunoştinţele şi nici deprinderile practice conducerii unui autovehicul, acesta a sporit pericolul concret al activităţii prin punerea în circulaţie a unui vehicul cu defecţiuni, instanţa nu poate reţine inoportunitatea aplicării imediate a unei pedepse.

Astfel, faţă de aceste argumente, în baza art. 396 alin. (2) Cod procedură penală cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală va condamna pe inculpatul B.A. la o pedeapsă de 11 luni (unsprezece) închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal.

În raport de criteriile de mai sus, instanţa apreciază că stabilirea unei pedepse de 11 luni reflectă ansamblul circumstanţelor cauzei, principiului proporţionalităţii pedepsei cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi echitabilitatea procesului penal în ansamblu, pedeapsa astfel stabilită fiind aptă să asigure atingerea scopului preventiv şi educativ.

Instanţa, apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului B.A. acesta având posibilităţi reale de îndreptare şi reintegrare socială şi fără a fi depus în mediul penitenciar, iar pedeapsa în sine reprezintă un avertisment pentru el, impunându-se însă supravegherea sa, în condiţiile legii, de către autorităţile specializate ale statului, în baza art. 91 Cod penal va  dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei  de 11 luni aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal.

Cu privire la condiţiile obiective instanţa constată în primul rând că pedeapsa aplicată în prezenta cauză - de 11 luni închisoare este mai mică decât limita de 3 ani închisoare stipulată de art. 91 alin. 1 lit. a) Cod penal.

Referitor la condiţiile subiective prevăzute de lege, instanţa reţine din fişa de cazier judiciar al inculpatului că acesta nu a fost anterior condamnat printr-o hotărâre definitivă la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an pentru o infracţiune intenţionată sau praeterintenţionată, iar inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii prin declaraţia dată în faţa instanţei. Totodată, inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală recunoscând infracţiunea de care este acuzat încă din faza de urmărire penală şi parcurgând procedura abreviată a judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Prin urmare, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

În baza art. 93 alin.1 lit. a)-e) Cod penal, instanţa va obliga pe inculpatul B.A. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B...... la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, instanţa va impune inculpatului B.A. următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune B...... sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal, faţă de acordul exprimat în scris de inculpat, instanţa va impune inculpatului B.A. ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăria comunei T......, sau în cadrul Primăriei com Y......, jud. B.......

În temeiul art. 404 alin.2 Cod de procedură penală şi art. 91 alin.4 Cod penal va  atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei totale de 500 lei (101,50 lei din cursul Up), cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art. 396 alin.(1), (2) Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală condamnă pe inculpatul  B.A.  la o pedeapsă 11 luni (unsprezece) închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal .

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 11 luni (unsprezece) închisoare aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin.(1) Cod penal

În baza art. 93 alin.1 lit. a)-e) Cod penal, instanţa va obliga pe inculpatul B.A. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B...... la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, instanţa va impune inculpatului B.A. următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune B...... sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal, faţă de acordul exprimat în scris de inculpat, instanţa va impune inculpatului B.A. ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăria comunei T......, sau în cadrul Primăriei com Y......, jud. B.......

În temeiul art. 404 alin.2 Cod de procedură penală şi art. 91 alin.4 Cod penal va  atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei totale de 500 lei (101,50 lei din cursul Up), cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 08.12.2021.