Aplicarea legii penale mai favorabile. Nereducerea pedepsei aplicate printr-o hotărâre definitivă în situaţia în care cuantumul acesteia depăşea maximul special prevăzut de legea nouă

Decizie 29/C din 17.04.2014


Prin sentinţa penală nr. 408 din 26 februarie 2014 a Judecătoriei Baia Mare s-a respins contestaţia formulată de condamnatul Lingurar Vlad având ca obiect aplicarea legii penale mai favorabile.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, condamnatul a fost obligat la plata către stat a sumei de 150 lei – cheltuieli judiciare.

În considerentele sentinţei s-a reţinut faptul că prin sentinţa penală nr. 2535 din 15.11.2012 pronunţată de Judecătoria Baia Mare (definitivă prin decizia penală nr. 218/R/15.02.2013 a Curţii de Apel Cluj) acesta a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b şi c, alin. 21 lit. a vechiul Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 vechiul Cod procedură penală şi la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 321 alin. 1 din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a din acelaşi Cod penal şi a art. 3201 alin. 7 vechiul Cod procedură penală. În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b vechiul Cod penal, instanţa a contopit aceste pedepse, pedeapsa rezultantă fiind de 5 ani închisoare.

În baza acestei sentinţe s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2753/18.02.2013 de către Judecătoria Baia Mare, executarea pedepsei începând la data de 23.05.2013.

Potrivit art. 6 alin. 1 Cod penal, când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.

Conform art. 4 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, însă pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969 care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.

În cauză persoana condamnată se află în executarea unei pedepse de 5 ani închisoare pronunţată printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei pluralităţi de infracţiuni, respectiv tâlhărie şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Potrivit Codului penal în vigoare din data de 1.02.2014 infracţiunea de tâlhărie săvârşită de către condamnat este prevăzută de art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal şi este sancţionată cu pedeapsa închisorii de 3 ani la 10 ani, iar infracţiunea de tulburare a liniştii şi ordinii publice săvârşită de către acesta este prevăzută de art. 371 Cod penal şi este sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Conform aceluiaşi act normativ, în cazul circumstanţelor agravante dacă maximul special este neîndestulător în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani care nu poate depăşi o treime din acest maxim (art. 78 alin. 1 Cod penal).

De asemenea, în situaţia recunoaşterii învinuirii limitele de pedeapsă în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime (art. 396 alin. 10 Cod procedură penală).

Aplicarea art. 6 Cod penal în acest caz trebuie să asigure doar menţinerea pedepsei aplicate în limitele ce ar fi putut fi dispuse potrivit legii noi.

În consecinţă, pedeapsa aplicată sub legea veche pentru tâlhărie va fi redusă numai dacă aceasta depăşeşte maximul special din norma de incriminare redus ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (respectiv 6 ani şi 8 luni). În cazul infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice maximul special din norma de incriminare redus ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală este de 1 an şi 4 luni la care se adaugă sporul pentru reţinerea circumstanţelor agravante de 5 luni şi 9 zile (1/3 din maximul special).

Potrivit noului Cod penal, pedeapsa maximă aplicabilă în cazul tâlhăriei (art. 234 alin. 1 lit. d) cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală  este de 6 ani şi 8 luni, iar în cazul infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 371) cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal  şi  art. 396 alin. 10 Cod procedură penală este de 1 an 9 luni şi 9 zile.

În conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare se aplică pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

În speţă, pedeapsa rezultantă în urma concursului de infracţiuni ar fi de 7 ani 3 luni 3 zile, prin urmare, mai mare decât pedeapsa în executarea căreia se află condamnatul.

Având în vedere împrejurarea că pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată condamnatului nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, în temeiul art. 595 Cod procedură penală raportat la art. 23 din Legea 255/2013, instanţa a respins contestaţia la executare formulată de condamnatul Lingurar Vlad ca neîntemeiată.

În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, condamnatul  a fost obligat la plata sumei de 150 de lei -  cheltuieli judiciare către stat.

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie condamnatul fără a şi-o motiva în scris, însă în şedinţa publică din 8 aprilie 2014 a solicitat a i se reduce pedeapsa.

Examinând sentinţa penală contestată, tribunalul a constatat următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 2535 din 15 noiembrie 2012 a Judecătoriei Baia Mare contestatorului-condamnat i s-au aplicat pedepsele de 2 ani 3 luni închisoare pentru  infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b şi c, alin. 21  lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal, a art. 3201 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, art. 76 lit. c Cod penal şi de 7 luni închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal şi a art. 3201 Cod procedură penală, a art. 74 lit. a, art. 76 lit. e Cod penal.

S-au contopit cele două pedepse, conform art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, în pedeapsa cea mai grea - de 2 ani 3 luni închisoare cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II-a Cod penal şi i s-a menţinut starea de arest şi i s-a dedus din pedeapsă perioada reţinerii şi a arestului preventiv (22 mai 2012 la zi).

Prin decizia penală nr. 218/R/2013 a Curţii de Apel Cluj s-a casat această sentinţă şi s-a dispus condamnarea acestuia la pedepsele de 5 ani închisoare pentru  infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. b şi c, 21  lit. a Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală şi de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzute de art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal şi a art. 3201 Cod procedură penală.

În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea - de 5 ani închisoare cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II-a Cod penal şi i s-a dedus din pedeapsă perioada reţinerii şi a arestului preventiv (22 mai 2012 la zi).

Potrivit art. 6 alin. 1 din noul Cod penal, dacă după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la executarea integrală a  pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, dacă cea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă, ea se reduce la acest maxim.

Infracţiunea de tâlhărie pentru care a fost condamnat contestatorul se regăseşte în prezent în art. 234 alin. 1 lit. d din noul Cod penal pentru care pedeapsa prevăzută de lege este de 3 – 10 ani închisoare, iar urmare a aplicării art. 3201 din vechiul Cod procedură penală, limitele de pedeapsă sunt de 2 ani – 6 ani 8 luni. Pedeapsa aplicată contestatorului-condamnat nu depăşeşte această limită maximă specială astfel că nu poate fi redusă.

Infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice se regăseşte în art. 371 din noul Cod penal pentru care pedeapsa este de 3 luni – 2 ani sau amendă, iar urmare a aplicării art. 3201 Cod procedură penală, limitele de pedeapsă sunt de 2 luni – 1 an 4 luni sau amendă. Întrucât pedeapsa aplicată de 2 ani închisoare depăşeşte acest maxim, ea se va reduce la 1 an 4 luni.

Întrucât contestatorului-condamnat nu i s-a aplicat şi pedepse complementare – cerinţă prevăzută de art. 65 alin. 1 din noul Cod penal, s-a înlăturat art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal aplicat alături de art. 71 Cod penal.

Întrucât regimul sancţionator al concursului de infracţiuni prevăzut de legea veche este mai favorabil decât cel prevăzut de noul Cod penal, s-a menţinut pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare ce i-a fost aplicată contestatorului-condamnat prin decizia penală mai sus amintită.

S-a dedus din pedeapsa rezultantă perioada reţinerii, a arestului preventiv şi cea executată (22 mai 2012 la zi).

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2753 din 18 februarie 2013 emis de Judecătoria Baia Mare în baza sentinţei penale mai sus menţionate şi emiterea unui nou mandat de executare conform acestei decizii.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în ambele instanţe au rămas în sarcina sa, iar onorariul avocatului numit din oficiu la tribunal în sumă de 100 lei s-a dispus a se suporta din fondurile Ministerului Justiţiei.