Contestaţie la executare

Sentinţă penală 95 din 19.03.2014


Prin sesizarea formulată la data de 31.01.2014, Comisia pentru evaluarea incidenței aplicării legii penale mai favorabile din cadrul Penitenciarului Spital Tg. Ocna a solicitat aplicarea dispozițiilor art. 4 și 6 noul cod penal cu privire la pedeapsa aplicată condamnatului P.V.

S-au depus la dosar: cazierul judicIar, fișa de evaluare, mandatul de executare a pedepsei nr. 25/P/22001 al Tribunalului Neamț și sentința penală 21/P/14.02.2001 a Tribunalului Neamț.

Din actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală 21/P/14.02.2001 a Tribunalului Neamț, definitivă prin decizia penală 152/24.05.2001 a Curții de Apel Bacău și nr. 4692/2.11.2001 a C.S.J. s-a dispus condamnarea inc. P.V pentru comiterea infracțiunii de omor calificat prev. de art. 174-175 lit. d cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b cod penal la pedeapsa de 25 ani închisoare și 10 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, d,e cod penal.

Potrivit art. 6 noul cod penal, dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedeapsa aplicată depășește maximul special prev. de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, aceasta se reduce la acest maxim.

Instanța constată că pentru infracțiunea comisă de condamnatul P.V – art. 188 al. 1 cod penal – pedeapsa prev. de lege este închisoarea de la 10 la 20 de ani.

Întrucât pedeapsa aplicată (25 ani închisoare) depășește maximul special prev. de legea nouă pentru infracțiunea comisă, instanța în baza art. 23 lg. 255/2013 va admite sesizarea Comisiei de evaluare din cadrul Penitenciarului Tg. Ocna și va reduce conform art. 6 al. 1 noul cod penal cuantumul pedepsei principale aplicată condamnatului P.V de la 25 de ani la 20 de ani închisoare.

Se va deduce din pedeapsă durata executată de la 24.06.2000 la zi.

Potrivit art. 66 al. 1 noul cod penal durata pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este cuprinsă între 1 și 5 ani. În cauză, condamantului i-a fost aplicată pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b,d,e cod penal, pe o durată de 10 ani.

Așadar, pedeapsa aplicată depășind maximul pedepsei complementare prev. de noul cod penal, instanța conform art. 6 cod penal va reduce cuantumul pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b,e,f cod penal de la 10 ani la 5 ani.

Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței penale nr. 21/14.02.2001 a Tribunalului Neamț și se va anula MEPI nr. 25/P/19.11.2001 emis de Tribunalul Neamț și se va emite un nou mandat de executare a pedepsei închisorii.

Conform art. 275 al. 3 cod pr.penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.