Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 484/2015 din 29.01.2015


Dosar nr. Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinta Nr.484/2015

Şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din 22.01.2015 in cauza ce priveste pe reclamantul M N in contradictoriu cu piritele C J de PG si C C de C .

La apelul nominal facut in camera de consiliu au lipsit partile.

Procedura completa din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta , sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din data de 22.01.2015 care face  parte integranta din prezenta hotarare, dupa care s-a trecut la solutionare.

TRIBUNALUL

Prin actiunea inregistrata pe rolul tribunalului Gorj sub numarul pe rolul Tribunalului Gorj , reclamantul M N a  solicitat instantei in contradictoriu cu piritele C J de P G si C C de C, ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie anulata decizia numarul 10595/14.02.2014 emisa de pirita C J de P G si sa fie obligate pirita sa emita o alta decizie de pensionare pentru limita de varsta cu luarea in considerare a stagiului de cotizare realizat in perioadele 09.04.1979-08.10.1990 si 01.11.1990 -01.11.1991 cand a lucrat in grupa II de munca  si de sumele platite  pentru munca prestata in regim de lucru prelungit in perioadele 24.06.195-31.10.1975 si 01.11.1991-01.11.1991-01.04.1992 .

In motivarea  actiunii reclamnatul a aratat ca prin cererea nr. 457/08.01.2014 a solicitat inscrierea la pensie pentru limita de varsta dar pirita a emis decizia nr. 10595 din 14.02.2014 privind acordarea pensiei anticipate  , prin care a respins cererea  sa.

Motivare respingerii cererii a fost in sensul ca perioada mentionata la pozitia 82 din carnetul de munca nu se valorifica in grupa de munca intrucat temeiul legal in baza caruia a fost acordata grupa nu este correct si ca sporul pentru regim de lucru prelungit din adeverinta nr. 2357/27.08.2013 nu se valorifica intrucat nu este un spor cu character permanaent prevazut in Anexa 15 din HG nr. 257/2011.

S-a mai aratat ca reclamantul a formulat contestatie la C C de C  , aratand ca indicarea punctului 203 in loc de punctual 208 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990 al MMOS  ca temei legal pentru incadrarea activitatii de sofer in grupa II de munca este rezultatul unei greseli materiale strecurata in adeverinta nr. 2512/04.08.2010 eliberata de SC C  SA Tg-Jiu , greseala pe care aceasta unitate a corectat-o aratand faptul ca incadrarea activitatii de sofer in grupa II de munca a fost facuta in temeiul Ordinului 50/1990 al MMOS , Anexa 2, pct. 208.

Ca, in adeverinta nr. 2357/27.08.2013 anexata la cererea de pensionare , angjatorul a atestat sumele platite pentru munca in regim de lucru prelungit pentru care s-a virat CAS .

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei copii ale urmatoarelor acte: cererea nr. 457/08.06.2014 , carnetul de munca, adeverinta nr. 2357/27.08.2013 , decizia nr. 10595/14.02.2014 , adeverinta nr. 358 din 24.02.2014, contestatia nr. 54692/2014 , adresa nr. 152/18.07.1995.

In aparare, pirita C J de P G a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii pentru urmatoarele motive :

In mod legal  pirita nu a valorificat perioadele mentionate in grupa II de munca deoarece temeiul legal invocat nu este corect, respectv punctual 203 din anexa 2 la Ordinul 50/1990 .

Ca, nu au fost valorificate perioadele mentionate in adeverina 352/24.02.2014 ca fiind lucrate in grupa II de munca , intrucat nominalizarea “pontaje lunare”nu este corecta iar potrivit Ordinului 50/1990, nominalizarea reclamnatului in grupa II de munca trebuia facuta printr-un act. Pentru valorificarea stagiului de cotizare in grupa II de munca se impunea prezentarea de documente verificabile.

S-a mai aratat de catre pirita ca sporul pentru regim de lucru prelungit consemnat in adeverinta nr.2357/27.08.2013 nu a fost valorificat la determinarea punctajului mediu annual deorece nu este un spor cu character permanent prevazut de anexa 15 la Legea  nr. 257/2011.

Prin Hotararea nr. 8294 din 04.08.2014 pronuntata de C C de C, a fost respinsa contestatia reclamantului impotriva deciziei nr. 10595/14.02.2014 emisa de pirita C.J.P Gorj.

Examinand actiunea in raport de actele aflate la dosar precum si de sustinerile partilor, instanta constata si retine urmatoarele:

Prin cererea nr. 457 /08.01.2014 ( fila 3 din dosar)  reclamnatul a solictat  CJde P G  acordrea pensiei pentru limita de varsta .

In solutionarea acestei cereri, parata CJP Gorj a emis decizia nr. 10595/14.02.2014 privind acordarea pensiei anticipate prin care a fost respinsa cererea intrucat perioada mentionata la pozitia 82 din carnetul de munca -09.04.1979-08.10.1990 si 01.11.1990 -01.11.1991 – nu se valorifica deoarece temeiul legal mentionat, adica punctul 203 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990 , nu este corect ,  un alt motiv fiind acela ca sporul pentru lucru in regim prelungit din adeverinta nr.2357/27.08.2013 nu s-a valorificat nefiind un spor cu caracter permanent prevazut in Anexa 15 din  H.G nr.257/2011.

Se retine ca in adeverinta nr.358/24.02.2014 emisa de SC CSRL, fostul anagajator al reclamantului, se arata ca in perioadele aratate de reclamant a fost incadrat ca si conducator auto, lucrand in grupa a II-a de munca, conform pct.208 din Anexa 2 la Ordinul nr.50/1990, asa cum a fost el modificat si completat prin acte normative ulterioare. La pct.208 din anexa aratata sunt nominalizati ca angajati ce lucreaza in gupa a II-a de munca –soferii (conducatorii auto) care deservesc autocamioane cu capacitate de transport de cel putin 10 tone.

Nu poate fi primita sustinerea paratei in sensul ca motivul respingerii cererii de inscriere la pensie pentru limita de varsta este temeiul eronat reprezentat de pct.203 a aceleiasi anexe, intrucat fostul angajator a revenit si a corectat acest temei inscris in adeverinta emisa nr.358/24.02.2014 mentionandu-l pe cel corect, respectiv pct.208.

Un aspect care nu a fost lamurit in cadrul apararii facute de parata CJP G este acela al denumirii deciziei emise si contestate de reclamant ca fiind decizie privind acordarea pensiei anticipate, sin u pentru limita de varsta, asa cum de altfela si-a intitulat cererea reclamantul, avand in vdere icdarare legalta total diferita a institutiei pensiei anticipate.

De asemnenea, nu poate fi retinuta apararea paratei in sensul ca pontajele lunare nu pot constitui acte emise de angajator in baza carora s-a facut nominalizarea unui angajat in grupa superioara de munca, acestea fiind acte cu caracter administrativ intern ale angajatorului care sunt oficiale si in care apar inscrise toate datele de care patronatul si sindicatul, conform pct.6 din Ordinul nr.50/1990, vor tine seama atunci cand vor nominaliza activitatea unui angajat ca fiind lucrata in grupa a II-a de munca. Aceste date se refera la timpul de lucru, perioadele in care s-a lucrat, caraterul continuu la lucrului in acea activitate. 

De altfel, pontajele lunare se incadreaza intre “documentele verificabile”care potrivit art.158, alin.2 din Legea nr.262/2010 privind sistemul public de pensii, stau la baza intocmirii adeverintelor privind incadrarea anajatorilor in in grupele superiaore de munca.

In ceea ce priveste cel de-al doilea motiv de respingere a cererii reclamantului de inscriere la pensia pentru limita de varsta si care consta in caracterul nepermanent al sporului pentru regim de lucru prelungit nevalorificat de parata la stabilirea punctajului mediu anual, se retine Decizia ICCJ nr.5/2010 in care a fost admis recursul in interesul legii si s-a stabilit ca sumele platite pentru munca prestata de fostii salariati in regim de lucru prelungit, se au in vedere la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public. Prin adeverintele nr.2358 si 2357 ambele din 27.08.2013 emise de fostul angajator (fila 34-36 din dosar) al reclamantului s-au inscris in coloana nr.8 veniturile salariale obtinute pentru munca prestata in regim de lucru prelungit in toata perioada lucrata de reclamant la SC E R.

Atat adeveinta nr.358/24.02.2014 emisa de SC C SRL (fila 10), asa cum a fost modificata, cat si adeverintele nr.2358 si 2357 ambele din 27.08.2013 emise de SC E R au fost emise conform normelor legale in vigoare mai sus mentioante, poarta toate elementele cerute de lege si au la baza documente care se pot verifica, iar existenta documentelor verificabile atasate la dosarul de pensioare al reclamantului este singura conditie impusa de lege pentru acceptarea si valorificarea de catre casele de pensii a adeverintelor privind grupele de munca, aceste institutii neputandu-se substitui angajatorului care a nominalizat persoana in grupa de munca cat timp datele din adeverinte corespund realitatii inscrise in respectivele documente verificabile (pontajele lunare).

Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita actiunea, sa anuleze decizia nr.10595/14.02.2014 emisa de parata C J de P G, sa oblige parta sa emita o decizie de pensionare pentru limita de varsta in care sa se tina cont de stagiul de cotizare realizat in grupa a II-a de munca in perioadele 09.04.1979-08.10.1990 si in 01.11.1990-01.11.1991 inscrise in adeverinata nr.358/24.02.2014 emisa de SC C G SRL, precum si veniturile platite in regim de lucru prelungit si inscrise in adeverintele nr.2358 si 2357 ambele din data 27.08.2013. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulate de reclamantul M N, CNP 1540106182791, cu domiciliul in Tg-jiu, Str., in contradictoriu cu paratele C J de P Gorj,cu sediul in Tg-Jiu, str. Republicii, bl.14, jud. Gorj si C C de C, cu sediul in.

Anuleaza decizia nr.10595/14.02.2014 emisa de parata C J de P G.

Obliga parata C J de P G sa emita o decizie de pensionare pentru limita de varsta in care sa se tina cont de stagiul de cotizare realizat in grupa a II-a de munca in perioadele 09.04.1979-08.10.1990 si in 01.11.1990-01.11.1991 inscrise in adeverinta nr.358/24.02.2014 emisa de SC C G SRL, precum si veniturilor platite in regim de lucru prelungit si inscrise in adeverintele nr.2358 si 2357 ambele din data 27.08.2013.

Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, la Tribunalul Gorj

Pronuntata in sedinta publica din 29.01.2015, la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE ASISTENTI JUDICIARI  GREFIER