Trafic de droguri

Sentinţă penală 186/2014 din 01.04.2014


Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul M.M.I., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. X/P/2013 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj pentru infracţiunea de trafic de droguri, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul M.M.I., asistat de avocat ales A.A.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, s-a procedat la verificarea identităţii inculpatului, după care, potrivit art. 374 alin. 1 C.pr.pen., constatând că procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, s-a dat citire încheierii nr. 1 din 11.03.2014 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, prin care s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul M.M.I..

În continuare, potrivit art. 374 alin. 2 C.pr.pen., preşedintele explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări şi de a da explicaţii când socoteşte că este necesar.

Totodată, instanţa pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen.

Inculpatul M.M.I., personal şi prin apărătorul ales, a învederat instanţei că formulează cerere de judecare a cauzei în condiţiile art. 374 alin. 4 C.pr.pen., depunând la dosar înscrisuri în circumstanţiere, respectiv: certificatul de naştere al minorului M.R.I., contractul individual de muncă nr. Y/18.03.2014, fişa postului, decizia nr. Z din 18.02.2014, caracterizări, contract de închiriere al imobilului situat în comuna Ş.,…, judeţul S., încheiat la data de 01.03.2014, precum şi concluzii scrise.

Potrivit art. 375 alin. 1 combinat cu art. 378 C.pr.pen., s-a procedat la audierea inculpatului, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

În temeiul art. 375 alin. 1 C.pr.pen., instanţa a acordat cuvântul procurorului şi inculpatului cu privire la cererea de judecare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Reprezentantul D.I.I.C.O.T. a solicitat admiterea cererii formulate de inculpat, întrucât acesta a recunoscut integral fapta pentru care a fost trimis în judecată.

Inculpatul M.M.I., personal şi prin apărătorul ales, a solicitat admiterea cererii.

În continuare, instanţa a acordat cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul D.I.I.C.O.T., după ce a expus starea de fapt, apreciind că vinovăţia inculpatului a fost dovedită cu probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, având în vedere şi declaraţia de recunoaştere a acestuia, a solicitat condamnarea inculpatului M.M.I. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, urmând ca în cauză să se facă aplicarea art. 5 C.pen., întrucât limitele de pedeapsă au fost reduse ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri. Întrucât inculpatul a recunoscut fapta săvârşită, a solicitat să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 375 raportat la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., în sensul reducerii pedepsei cu 1/3, iar din pedeapsa aplicată să se deducă reţinerea pe timp de 24 de ore.

Ca modalitate de executare a pedepsei, în principal, a solicitat privarea de libertate, iar, în subsidiar, să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 861 din vechiul Cod penal, având în vedere circumstanţele personale şi reale ale inculpatului, faptul că acesta a colaborat cu organele de urmărire penală şi la cercetarea judecătorească a recunoscut în totalitate fapta de care este acuzat.

Totodată a solicitat confiscarea de la inculpat în vederea distrugerii a cantităţii de droguri găsite la percheziţia domiciliară, precum şi obligarea acestuia la plata de cheltuieli judiciare statului.

Avocat A.A., pentru inculpatul M.M.I., a solicitat ca la individualizarea pedepsei ce urmează să fie aplicată, să se aibă în vedere poziţia sinceră, de recunoaştere şi regret a faptei şi să fie acordată o eficienţă maximă circumstanţelor personale, precum şi faptului că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. A învederat că inculpatul are un domiciliu stabil, o familie organizată, un copil minor în întreţinere, îşi câştigă existenţa pe cale licită, fiind singurul întreţinător al familiei.

Astfel, a solicitat aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege, iar ca modalitate de executare, să se facă aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 861 din vechiul Cod penal.

Inculpatul M.M.I., având ultimul cuvânt, a arătat că recunoaşte şi regretă fapta săvârşită, însuşindu-şi concluziile apărătorului ales.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele;

Prin rechizitoriul nr. X/P/2013 din 27.01.2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Gorj, a fost trimis în judecată, cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, inculpatul M.M.I. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

S-a reţinut, în esenţă, în actul de sesizare a instanţei că inculpatul M.M.I. în cursul anului 2013 a cultivat fără drept la domiciliul său din comuna S.,…., judeţul V., un număr de 11 plante de cannabis - drog de risc prevăzut în Anexa III la Legea nr. 143/2000, greutatea plantelor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare fiind de 13,5 kg masă verde, respectiv 2,5 kg masă uscată.

Din analiza probelor şi actelor administrate în cauză, respectiv: proces verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii (fila 12 d.u.p.); rezoluţie de începere a urmăririi penale (fila 13 d.u.p.); raport de constatare tehnico-ştiinţifică privind expertizarea drogurilor (fila 64 d.u.p.); dovada de depunere a drogurilor la I.G.P.R. (fila 71 d.u.p.), planşă foto (filele 49-57 d.u.p.); autorizaţii de interceptare şi înregistrare a unor convorbiri şi comunicări telefonice, precum şi în mediul ambiental (filele 26-27, 42-45, 82-103 d.u.p.); procese verbale de redare rezumativă a discuţiilor (interceptări convorbiri şi comunicări telefonice - fila 81 d.u.p.); procese verbale de percheziţie domiciliară (filele 46-47 d.u.p.); declaraţiile martorului C.A.C. (filele 32-33 d.u.p.), coroborate cu declaraţiile inculpatului (filele 14-18 d.u.p., 49 dosar instanţă), tribunalul reţine următoarele:

În fapt,

În dosarul nr. X/P/2013 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Gorj s-au efectuat cercetări faţă de inculpatul M.M.I. pentru infracţiunea de trafic de droguri, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, materialul de urmărire penală fiind disjuns din dosarul penal nr. Y/P/2013, soluţionat prin rechizitoriu la data de 30.09.2013, când au fost trimişi în judecată patru inculpaţi pentru infracţiuni de trafic şi consum de droguri de risc, iar prin rezoluţia din 03.12.2013 s-a început urmărirea penală împotriva sus-numitului.

Din probele administrate în cauză, rezultă că inculpatul M.M.I. locuia periodic la domiciliul bunicii sale din comuna S.,…., judeţul V., unde a organizat cultivarea unor plante de cannabis, iar la data de 13.08.2013, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate, au fost găsite la această locaţie un număr de 11 plante de cannabis, în greutate de 18,89 kg masă verde, rezultând 2,5 kg masă uscată.

Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. Y din 20.08.2013 al Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor Bucureşti, a stabilit în probele suspuse expertizării existenţa tetrahidrocanabinolui (TCH), compus biosintetizat de planta cannabis, ce se regăseşte în tabelul anexa III la Legea nr. 143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. Z din 05.09.2013, s-a stabilit o masă netă de 2414,2 gr. cannabis, în care s-a pus în evidenţă tetrahidrocanabinol (TCH), substanţă psihotropă biosintetizată de planta cannabis, în urma analizelor rămânând cantitatea de 2409,5 gr., care a fost depusă la I.G.P.R., cu dovada seria H nr. X/20.09.2013.

În cauză au fost efectuate interceptări şi înregistrări ale convorbirilor şi comunicărilor telefonice, din conţinutul cărora rezultă cu certitudine că inculpatul a cultivat şi îngrijit plantele de cannabis găsite cu ocazia percheziţiei domiciliare la locuinţa din comuna S.,…., judeţul V., unde inculpatul îşi are domiciliul.

În cursul urmăririi penale, iniţial, inculpatul nu a recunoscut fapta, însă ulterior a revenit, arătând că a cultivat plantele de cannabis împreună cu C.A.C. în nişte cutii de plastic, iar după ce s-au dezvoltat, o parte din plante au fost cultivate la domiciliul bunicii sale, S.E., C.A.C. fiind cel care s-a ocupat de îngrijirea plantelor. A mai arătat inculpatul că a facilitat plantarea cannabis-ului la domiciliul bunicii sale, punându-i la dispoziţie lui C.A.C. terenul şi ajutându-l la cultivarea acestuia.

Totodată, pentru o corectă stabilire a stării de fapt, a fost audiat, în calitate de martor, numitul C.A.C., care a relatat că a comandat împreună cu inculpatul seminţe de cannabis pe internet, pe site-ul www.planetindoor.ro, că au plantat seminţele în cutii de plastic împreună, iar când au ajuns la un anumit stadiu de dezvoltare, o parte au fost luate de inculpat, care le-a cultivat la domiciliul bunicii sale, din comuna Slătioara, sat Milostea, judeţul Vâlcea, pe care le-a şi îngrijit personal, Ciucă ocupându-se doar de cultura de la domiciliul său. Martorul a mai declarat că a luat bălegar pentru cultura sa de la domiciliul bunicii lui Manasia, şi au mers împreună cu ATV-ul în pădure pentru a identifica un loc de cultură, însă ulterior au renunţat, fiecare înfiinţând câte o plantaţie la domiciliile lor. Aceste aspecte rezultă cu certitudine din transcrierea convorbirilor şi comunicărilor telefonice aflate la dosar.

În declaraţia dată în faţa instanţei inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată, precizând că este adevărat că în primăvara anului 2013 a cultivat la domiciliul său din comuna S.,…., judeţul V., un număr de 11 plante de cannabis, fără drept sau autorizaţie, plante ce au fost găsite cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate.

În drept,

Fapta inculpatului M.M.I. care în cursul anului 2013 a cultivat fără drept la domiciliul său din comuna S.,…., judeţul V. un număr de 11 plante de cannabis - drog de risc prevăzut în Anexa III la Legea nr. 143/2000, greutatea plantelor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare fiind de 13,5 kg masă verde, respectiv 2,5 kg masă uscată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de droguri, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin încheierea nr. 1 din data de 11.03.2014 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în acest dosar, în baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. X/P/2013 din 28.01.2014 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj, privind pe inculpatul M.M.I., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei.

Analizând cererea inculpatului prin care solicită ca judecata să se facă numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, în conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.pr.pen., instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de textul legal menţionat, respectiv: acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, iar inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, solicitând ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, astfel că cererea inculpatului privind judecata potrivit procedurii simplificate va fi admisă.

În ceea ce priveşte aplicarea legii mai favorabile, se observă că odată cu intrarea în vigoare a Codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute de Legea nr. 143/2000 pentru infracţiunea dedusă judecăţii, au fost micşorate de la 3-10 ani, la 2-7 ani, astfel că în cauză îşi au aplicabilitatea dispoziţiile art. 5 C.pen.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită inculpatului, instanţa va asigura un echilibru între criteriile de individualizare a pedepsei, întrucât o judecată echitabilă trebuie să aibă ca finalitate realizarea unei proporţionalităţi juste corespunzătoare faptelor comise şi vinovăţiei inculpatului, reeducarea acestuia prin stabilirea pedepselor de o manieră care să funcţioneze ca o forţă socială pedagogică în societate.

Astfel, se vor avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 C.pen., referitoare la gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, evaluate în raport de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Cât priveşte gradul de pericol social al acestei fapte, este bine cunoscut că problema abuzului de droguri şi traficului ilicit devine tot mai îngrijorătoare. Pericolul deosebit rezultă şi din faptul că narcomania în rândul tinerilor este foarte răspândită, aşa se face că traficanţii se îndreaptă spre aceştia, fiind cunoscut faptul că, odată intrat în acest cerc vicios, cel acaparat nu prea mai are scăpare, căci de la mimetism se trece uşor la dependenţă şi nu sunt rare cazurile care au un final tragic. Tocmai datorită acestui fapt încearcă permanent să se extindă şi să aibă asigurată o reţea cât mai mare de distribuitori şi consumatori. Dacă nu sunt identificaţi şi stopaţi la timp, dacă nu sunt dispuse măsuri corespunzătoare faţă de aceştia, se întorc imediat la meşteşugul obişnuit. Aceste aspecte transformă problema în una foarte acută, aşa încât criminalitatea ce ţine de traficul de droguri atentează la sănătatea şi viaţa celor cărora li se creează dependenţa.

Constată tribunalul că atitudinea iniţială a inculpatului a fost una de recunoaştere parţială, iar atitudinea finală de regret a inculpatului nu poate fi considerată o performanţă civică ci, mai degrabă, o stare de normalitate în contextul gravităţii infracţiunii comise.

Mai reţine instanţa că inculpatul a mai fost sancţionat penal anterior, între anii 2002-2003 a suferit 4 condamnări pentru care a fost reabilitat, pentru art. 205, 193, 180 şi 181 C.pen.

Faţă de aceste considerente, instanţa reţine că scopul şi funcţiile pedepselor pot fi atinse doar prin stabilirea unei pedepse privative de libertate.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei instanţa reţine însă că principala funcţie a pedepsei este aceea de reeducare şi îndreptare a infractorului, care trebuie să ducă la formarea acestuia ca om cu stăpânire de sine, cetăţean capabil să îmbine interesul personal cu cele obşteşti, pe viitor să nu mai comită infracţiuni, din convingere şi din respect faţă de lege, iar de nu de teama pedepsei. Uneori îndreptarea şi reeducarea este asigurată prin însăşi pronunţarea condamnării care exprimă oprobiul societăţii, produce o suferinţă morală infractorului şi un simţ al răspunderii pentru faptele sale în viitor.

În consecinţă, ţinându-se cont de caracterul evolutiv al factorilor psihosociali, cu relevanţă asupra conduitei generale, instanţa reţine că sunt conturate perspective realiste fezabile privind reinserţia socială a inculpatului, având în vedere că acesta este integrat din punct de vedere social şi profesional, are în întreţinere un copil în vârstă de 5 luni, fiind singurul întreţinător al familiei şi are un loc de muncă, aşa cum rezultă din actele depuse la dosar.

Însă, având în vedere gradul de pericol social al faptei, fiind bine cunoscut faptul că problema abuzului de droguri şi traficului ilicit devine tot mai îngrijorătoare, inculpatul fiind încă tânăr, instanţa apreciază că nu se pot aplica în cauză dispoziţiile art. 81 C.pen. din 1969, ci doar cele prevăzute de art. 861 C.pen. din 1969, în sensul că va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere.

Totodată, în baza art. 862 C.pen. din 1969 va stabili inculpatului un termen de încercare de 4 ani.

În continuare, instanţa îi va pune în vedere dispoziţiile art. 863 lit. a-d C.pen. din 1969, respectiv:

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul S.;

b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

În continuare instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 din acelaşi cod privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă, precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune.

Întrucât inculpatul a fost reţinut în cauză instanţa, potrivit dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen., va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 de ore, respectiv de la data de 03.12.2013 la 04.12.2013

Totodată, în baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, după rămânerea definitivă a sentinţei în vederea introducerii acestora în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Acest fapt se impune ca urmare a deciziei nr. 18 din 18 noiembrie 2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin care a fost admis recursul în interesul legii în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.7 din Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, stabilindu-se că: „Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în anexa Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare poate fi dispusă şi în ipoteza în care executarea acesteia este suspendată condiţionat sau sub supraveghere.”

 Întrucât la percheziţia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului au fost găsite un număr de 11 plante de cannabis, în greutate de 18,89 kg masă verde, rezultând 2,5 kg masă uscată, în baza art. 17 alin. 1 şi 18 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 va confisca de la inculpatul M.M.I. şi va dispune distrugerea, pe cheltuiala acestuia, a cantităţii de 2409,5 gr. cannabis, depusă la I.G.P.R./D.C.J.S.E.O., conform dovezii seria H nr. Z/20.09.2013.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 alin. 1 C.pr.pen., va obliga inculpatul la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului, iar onorariul pentru apărătorul din oficiu în cursul urmăririi penale în cuantum de 200 lei, va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de inculpatul M.M.I., privind judecarea cauzei potrivit dispoziţiilor art. 374 alin. 4 raportat la art. 375 C.pr.pen.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. condamnă inculpatul M.M.I. la:

- 1 an şi 6 luni închisoare;

În baza art. 861 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 862 C.pen. din 1969 stabileşte termen de încercare de 4 ani.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 863 lit. a-d C.pen. din 1969, respectiv:

a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul S.;

b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen. din 1969 privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă, precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de la 03.12.2013 la 04.12.2013.

În baza art. 17 alin. 1 şi 18 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 confiscă de la inculpatul M.M.I. şi dispune distrugerea cantităţii de 2409,5 gr. cannabis, pe cheltuiala acestuia, depusă la I.G.P.R./D.C.J.S.E.O., conform dovezii seria H nr. Y/20.09.2013.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, după rămânerea definitivă a sentinţei, în vederea introducerii acestora în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la 2.000 lei cheltuieli judiciare statului. Onorariul pentru apărătorul din oficiu în cursul urmăririi penale în cuantum de 200 lei, rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 01.04.2014.