PENAL.Săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat

Hotărâre 4 din 03.11.2014


Faptele inculpaţilor B.L. şi M.S de a o lovi la data de 11.11.2012, în timp ce se aflau pe raza comunei Luciu, jud.Buzău, pe partea vătămată M.G. cu picioarele în laringe, cauzându-i o leziune traumatică ce i-a pus în primejdie viaţa, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor, prevăzută şi pedepsită de art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen., la reţinerea încadrării juridice menţionată anterior, avându-se în vedere intensitatea loviturilor aplicate precum şi zona anatomică vizată de cei doi inculpaţi, forma de vinovăţie a acestora fiind intenţia indirectă, aceştia prevăzând rezultatul faptelor lor pe care, deşi nu l-au urmărit, au acceptat posibilitatea producerii lui.

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul nr.xxx/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 25.09.2013, sub nr.xxxx/114/2013, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor B.L. şi M.S. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat prevăzută şi pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 al.1-175 al.1 lit.i C.pen. .

În susţinerea rechizitoriului, s-a reţinut în sarcina inculpaţilor că în seara zilei de 11.11.2012, în timp ce se aflau pe raza comunei Luciu, jud.Buzău, au lovit-o pe rând, cu piciorul în laringe,  pe partea vătămată M.G., după ce în prealabil B.L. i-a pus piedică, cauzându-i o leziune traumatică ce i-a pus în primejdie viaţa.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, procesul-verbal de fixarea locului faptei si planşele fotografice, declaraţiile inculpaţilor, concluziile certificatului medico-legal nr..xxxx/2013 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău, declaraţiile de martorilor, concluziile rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifice  nr.xxxxx şi nr.xxxxxx precum şi celelalte înscrisuri ataşate la dosar, instanţa reţine următoarele:

La data de 11.11.2012, între orele 09:00-20:00, partea vătămată M.G. a ajutat-o pe fiica sa P.G. din comuna Luciu, jud.Buzău, pentru a tăia varza.

Ulterior partea vătămată a plecat către locuinţa sa, însă pe drum s-a oprit la barul aparţinând S.C. XXXX S.R.L. pentru a-l ruga pe martorul A.G. să-i împrumute aparatul de sudură, în incinta barului aflându-se mai multe persoane, printre care şi inculpaţii B.L.  şi M.S.

Partea vătămată a cerut o bere, ocazie cu care a observat că în incinta barului inculpatul M.S. îi dădea bere unui mânz, la un moment dat afirmând că vrea să îl vândă.

Partea vătămată a mers la masa inculpaţilor si i-a propus inculpatului M.S. să-i dea pe mânz suma de 300 lei, inculpatul spunându-i că nu e de acord pentru că a cumpărat mânzul cu suma de 600 lei.

După aceea, partea vătămată a sunat-o pe P.G., căreia i-a spus că A.G. nu vrea să-i dea aparatul de sudură, după care a plecat acasă.

În drum spre casă, după ce a parcurs 5-6 m, pe strada Parcului, partea vătămată a fost ajunsă din urmă de inculpatul B.L.  care i-a pus piedică, acesta căzând pe o parte.

Inculpatul B.L. a lovit-o pe partea vătămată de două ori cu piciorul în gât după carea, inculpatul M.S. a lovit-o pe partea vătămată în aceeaşi zonă anatomică tot cu piciorul, incidental fiind observat de martorii R.V. si V.G.

Martorul R.V. s-a apropiat de inculpaţi, pe care i-a recunoscut si cărora le-a solicitat să o lase în pace pe partea vătămată însă inculpatul B.L. s-a dus la R.V. si i-a dat un pumn in zona feţei, celălalt inculpat reproşându-i lui R.V. că vrea să fie martor, după care împreună cu B.L. l-au lovit pe R.V. până când l-au trântit la pământ.

În apărarea lui R.V. a intervenit cumnatul său, martorul V.G., dar a fost şi el agresat de inculpatul M.S. cu pumnii până când a căzut, cu această ocazie V.G. recunoscându-l pe cel de-al doilea inculpat, respectiv pe B.L.

După agresiunile comise cei doi inculpaţi s-au dus la barul sus-amintit, acelaşi lucru făcându-l si partea vătămată, după care s-a dus la domiciliu şi a anunţat serviciul de ambulanţă, fapt confirmat de martorul A.G. a declarat că în ziua de 11.11.2012 in jurul orei 21:00, partea vătămată a revenit in bar, si i-a spus că a fost bătut de cei doi inculpaţi, totodată martorul observând că partea vătămată avea sânge pe faţă.

Partea vătămată a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău unde a fost diagnosticată cu ,,traumatism cervical anterior, insuficienţă respiratorie acută, în observaţie leziuni laringiene”, la data de 11.11.2012, ora 22:25, intervenindu-se chirurgical, practicându-se ,,traheoctomie transistemică T2-T3 de urgenţă pentru asigurarea respiraţiei”.

Ulterior, partea vătămată a fost investigată de mai multe ori, ultima dată în perioada 14.02-20.02.2013 la Secţia ORL a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Din certificatul medico-legal nr.A2/1444/2012 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău a rezultat că partea vătămată M.G. a prezentat o leziune traumatică care a putut fi produsă prin lovire cu corp dur, posibil la data de 11.11.2012, pentru leziunea iniţială si complicaţiile survenite ulterior fiind necesare 85-90 zile de îngrijire medicală, leziunea de violenţă punându-i în primejdie viaţa.

În drept, faptele inculpaţilor B.L. şi M.S. de a o lovi la data de 11.11.2012, în timp ce se aflau pe raza comunei Luciu, jud.Buzău, pe partea vătămată M.G. cu picioarele în laringe, cauzându-i o leziune traumatică ce i-a pus în primejdie viaţa, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor, prevăzută şi pedepsită de art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen. .

În ceea ce priveşte susţinerile inculpaţilor conform cărora ar fi lovit-o pe partea vătămată cu palmele peste faţă, respectiv pe antebraţul drept  si nu cu piciorul, după ce în prealabil ar fi fost loviţi de partea vătămată, neavând intenţia de a-i suprima viaţa, sunt infirmate de concluziile medicului legist care a consemnat doar leziunea laringelui, în certificatul medico-legal nedescriind leziuni faciale; martorii R.V. si V.G. care au declarat că i-au văzut pe cei doi inculpaţi când îl loveau pe M.G., după care inculpaţii i-au agresat si pe cei doi martori, aceştia prezentând certificate medico-legale; declaraţiile părţii vătămate care se coroborează cu certificatul medico-legal nr.XXXXX/2012; rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifice nr.XXXXXXX si nr.XXXXXXXdin care rezultă că cei doi inculpaţi au avut un comportament simulat la momentul testării cu aparatul poligraf.

La reţinerea încadrării juridice menţionată anterior, s-a avut în vedere şi intensitatea loviturilor aplicate precum şi zona anatomică vizată de cei doi inculpaţi, forma de vinovăţie a acestora fiind intenţia indirectă, aceştia prevăzând rezultatul faptelor lor pe care, deşi nu l-au urmărit, au acceptat posibilitatea producerii lui.

Având în vedere cele reţinute mai sus, instanţa, în baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., urmează să respingă cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii B.L. şi M.S., din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 al.1-175 al.1 lit.i C.pen. în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.194 al.1 lit.e N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen. .

De asemenea, având în vedere aceleaşi considerente, instanţa, în baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., urmează să dispună schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpaţii B.L. şi M.S., din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 al.1-175 al.1 lit.i C.pen. în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. .

În baza art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen., instanţa urmează să-i condamne pe inculpaţii B.L.  şi M.S. la pedeapsa de câte 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, la data de 11.11.2012, în dauna părţii vătămate M.G.

La individualizarea pedepselor aplicate instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, gradul de pericol social al faptelor săvârşite de inculpaţi, atitudinea nesinceră a acestora atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată precum şi faptul că inculpaţii nu sunt la prima încălcare a legii penale.

Instanţa, în baza art.67 al.2 N.C.pen. cu referire la art.12 al.1 din Legea nr.187/2012, urmează să le aplice inculpaţilor pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k N.C.pen. pe o durată de 3 ani.

În baza art.65 al.1 N.C.pen., instanţa urmează să le interzică inculpaţilor drepturile prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k N.C.pen. începând cu data rămânerii definitive a sentinţei si până la terminarea executării pedepsei.

Instanţa, în baza art.313 al.1 din Legea nr.95/2006, actualizată, urmează să-i oblige, în solidar, pe inculpaţi să plătească părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău suma de 3.933,98 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalite şi vinovăţia, instanţa, în baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.1349, art.1357 Noul C.civ. urmează să-i obligă, în solidar, pe inculpaţi să plătească părţii civile M.G. suma de 20.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru daune morale, daune determinate de suferinţele fizice şi psihice la care partea civilă a fost supusă atât în perioada de 85-90 zile de îngrijire medicală cât şi ulterior prin dificultăţile de vorbire chiar şi în perioada procesului penal, determinate de traheoctomia transistemică efectuată pentru asigurarea respiraţiei.

Instanţa, urmează să ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă pentru daune materiale.

În baza art.7 al.1 din Legea nr.76/2008 instanţa urmează să dispună, ca la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, să fie prelevate probe biologice de la inculpaţi în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Instanţa, în baza art.274 al.2 N.C.pr.pen. urmează să-i oblige pe inculpaţi la plata sumei de câte 700 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare urmând ca suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei, să rămână în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul B.L. din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 al.1-175 al.1 lit.i C.pen. în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.194 al.1 lit.e N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen. .

În baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul M.S. din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 al.1-175 al.1 lit.i C.pen. în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.194 al.1 lit.e N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen.

În baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşită de inculpatul B.L. din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 al.1-175 al.1 lit.i C.pen. în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. .

În baza art.386 al.1 N.C.pr.pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşită de inculpatul M.S. din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 al.1-175 al.1 lit.i C.pen. în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. .

1. În baza art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen., condamnă pe inculpatul B.L.,  la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, la data de 11.11.2012, în dauna părţii vătămate M.G..

În baza art.67 al.2 N.C.pen. cu referire la art.12 al.1 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k N.C.pen. pe o durată de 3 ani.

În baza art.65 al.1 N.C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k N.C.pen. începând cu data rămânerii definitive a sentinţei si până la terminarea executării pedepsei.

2. În baza art.32 N.C.pen. raportat la art.188 al.1 N.C.pen. cu aplicarea art.5 N.C.pen., condamnă pe inculpatul M.S., , la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, la data de 11.11.2012, în dauna părţii vătămate M.G..

În baza art.67 al.2 N.C.pen. cu referire la art.12 al.1 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k N.C.pen. pe o durată de 3 ani.

În baza art.65 al.1 N.C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k N.C.pen. începând cu data rămânerii definitive a sentinţei si până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.313 al.1 din Legea nr.95/2006, actualizată, obligă, în solidar, inculpaţii să plătească părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău suma de 3933,98 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.1349, art.1357 Noul C.civ. obligă, în solidar, inculpaţii să plătească părţii civile M.G. suma de 20.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru daune morale.

Ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă pentru daune materiale.

În baza art.7 al.1 din Legea nr.76/2008 dispune,  la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, prelevarea de probe biologice de la inculpaţi în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art.274 al.2 N.C.pr.pen. obligă inculpaţii la plata sumei de câte 700 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare urmând ca suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei, să rămână în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.04.2014.

Preşedinte,

Grefier,