Contestaţie reprezentativitate sindicat. greşita interpretare a disp. art. 51 alin. 1 pct. c din legea nr. 62/2011 a dialogului social

Decizie 140 din 28.04.2014


Prin cererea adresată Judecătoriei Alex, reclamanta DGASPC T a formulat în contradictoriu cu pârâtul SM, contestaţie cu privire la reprezentativitatea acestuia la nivelul instituţiei întrucât nu îndeplineşte condiţiile prev. de art. 51 alin. 1 lit. c din Legea nr. 62/2011 pe baza cărora s-a obţinut reprezentativitatea iar prin hotărâre să se constate pierderea acesteia.

În esenţă, s-a susţinut că numărul membrilor din sindicat nu reprezintă jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor reclamantei, astfel că acest sindicat nu poate fi reprezentativ la nivelul instituţiei.

Prin sentinţa civilă nr. 3983/30.10.2013, Jud. Alex. A admis contestaţia pentru motivele invocate de reclamantă în acţiune, prin decizia civilă nr. 140/28.04.2014 Trib. T admiţând apelul pârâtului şi schimbând în tot această sentinţă în sensul respingerii contestaţiei.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr. 122/18.01.2006 prin care s-a înfiinţat SM în cadrul DGASPC T, acesta este alcătuit exclusiv din salariaţii încadraţi în funcţia de asistent maternal profesionist şi nu din restul sau parte din restul salariaţilor acestei instituţii.

În aceste condiţii, în urma calculului matematic efectuat pe baza evidenţelor comunicate de reclamantă, tribunalul a constatat că este îndeplinită condiţia impusă de disp. art. 51 alin. 1 lit. c din Legea nr. 62/2011 privind acordarea reprezentativităţii sindicatului.